Annons

8 av 10 lärare vill använda it mer

Publicerad 16 april 2013

Det är betydligt fler datorer i skolan och lärarnas it-kunskap ökar, men skillnaderna är stora och många lärare efterfrågar kompetensutveckling och tid. Det är några slutsatser i två rapporter om it i skolan – en från Lärarnas Riksförbund och en från Skolverket.

Relaterat

Skolvärlden berättade nyligen om it-användningen i Sveriges skolor, jämfört med andra länder, och tittade närmare på framgångsfaktorer för it i undervisningen.

Lärarnas Riksförbund släpper nu en undersökning om it i skolan, som bekräftar och vidgar resonemangen. På några år har andelen lärare som har tillgång till en egen bärbar dator ökat från 65 procent till knappt 90 procent, och lägger man till egna fasta datorer är det nästan alla. Knappt hälften uppger att eleverna har tillgång till egen dator och här är skillnaderna stora mellan skolorna. I studien ingår drygt 1700 lärare inom grundskola, gymnasium, särskola och vuxenutbildning, som svarat på en e-postenkät.

Skolverkets rapport om it-användningen pekar i samma riktning, men här är andelen lärare med egen dator något lägre – tre av fyra lärare – vilket delvis skulle kunna förklaras av att Skolverket gjort postalenkäter. Andelen elever med dator är högre på gymnasiet än grundskolan.

I Lärarnas Riksförbunds rapport använder mer än hälften av lärarna it i undervisningen på mer än hälften av lektionerna. Yngre lärare tenderar att använda it mer, men det är också vanligare i språk- och SO-undervisning än i naturvetenskapliga och praktisk-estetiska ämnen.

Samtidigt uppger åtta av tio lärare att de skulle vilja använda it ännu mer. Vad som hindrar dem är framför allt att arbetstiden inte räcker till för att ta in ytterligare ett planeringsmoment. Detta stöds också av Skolverkets färska rapport om lärares arbetstid, där majoriteten ansåg att de hade för lite tid till undervisningsplanering. Ett annat hinder för ökad it-användning, enligt Lärarnas Riksförbunds rapport, är behovet av kompetensutveckling inom it. Här säger tre av fyra lärare att de i någon eller stor utsträckning vill ha mer fortbildning.

Det stöds av Skolverkets rapport, där och över hälften av lärarna anser sig ha ganska stort eller stor behov av kompetensutveckling inom it. En tredjedel av rektorerna anser att de inte har tillräcklig kompetens för leda skolans it-strategiska arbetet.

Av grund- och gymnasielärarna saknar hela 70 procent också tillräckligt pedagogiskt it-stöd på skolan och generellt sett saknar flertalet lärare tillräckligt tekniskt stöd.

Samtidigt är andelen som anser sig allt fler lärare ha bra it-kompetens, och bland den femtedel som har mindre bra it-kompetens finns många som inte har en egen dator. Framför allt efterfrågas fortbildning av it som pedagogiskt verktyg och hur man kan förebygga kränkningar och nätmobbning. Trots att nya läroplanen betonar att eleverna ska lära sig kritisk granskning och källkritik, uppger nästan en tredjedel av eleverna att de inte undervisas i det.

När Lärarnas Riksförbund frågar vad lärarna använder it till i undervisningen svarar merparten informationssökning för elever, men också för att engagera elever och variera elevernas redovisningsformer. Fler än fyra av fem lärare anger att it har förbättrat deras undervisning i stor eller någon grad. Hälften av lärarna uppger att it har bidragit till högre måluppfyllelse för eleverna. Framför allt gynnar it de högpresterande eleverna och elever med läs- och skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter, något som stöds av Skolverkets rapport.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Vill få igång samtal om flyktingar

Vill få igång samtal om flyktingar

Integration

Nu ges alla elever i årskurs åtta chansen att se filmen ”Trevligt folk” om ett somaliskt bandylandslag i Borlänge.
 

Annons
Annons
”Vägled mot nytta såväl som drömmar”

”Vägled mot nytta såväl som drömmar”

Studie- och yrkesvägledning

Unga väljer inte utbildningar som leder till jobb. Det kan bra yrkesorientering och vägledning råda bot på – men inte på bekostnad av elevernas drömmar, enligt syvaren Lotta Lindström.

Annons
"Vi måste ge ungdomar tro på framtiden"

"Vi måste ge ungdomar tro på framtiden"

Debatt

För första gången tas nu ett samlat grepp om unga som varken arbetar eller studerar, skriver gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Granskning Skolverket
Kritiken: Skolverket behöver en nystart

Kritiken: Skolverket behöver en nystart

Rapport

Regeringen får hård kritik för sin styrning av Skolverket. En kraftig ökning av detaljerade uppdrag har gjort myndigheten osjälvständig och många av dess insatser är inte anpassade efter de verkliga behoven. Det framgår i en rapport från Statskontoret.

 

Annons
Annons
Annons

Tydlig struktur skapar arbetsro

Ledarskap

På Rörsjöskolan-Zenith i Malmö jobbar lärarna sedan ett par år tillbaka enligt en strikt struktur i klassrummen. Det har gjort eleverna lugnare, skapat arbetsro och hjälper eleverna att komma igång direkt med sina uppgifter.

Nyanlända elever
Kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända

Kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända

Flyktingpolitik

Regeringen beslutade i dag att alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända. Kommuner med stark arbetsmarknad och få asylsökande, ska nu ta emot fler nyanlända.

”Resultaten börjar sjunka tidigt”

”Resultaten börjar sjunka tidigt”

Seminarium

Skolresultaten har sjunkit länge, vad det beror på är svårare att slå fast. Men det man vet är att det börjar redan i de första årskurserna.
– Om vi ska vi försöka hitta förklaringar måste vi titta på de tidiga skolåren, säger nationalekonomen Björn Öckert.

”Eleverna behöver fler läxor, inte färre”

”Eleverna behöver fler läxor, inte färre”

Oenighet

En politiker i Jönköping vill göra kommunen läxfri. Men han får mothugg från flera håll, bland annat från ordföranden för LR Stud, Isak Skogstad. 

Låg konkurrens om lärarjobb i framtiden

Arbetsmarknaden

Läraryrket spås ha låg konkurrens de kommande fem åren – medan studie- och yrkesvägledares framtid är mer balanserad, enligt rapport om akademikeryrkens framtidsutsikter.

Här coachas lärarna för att bli bättre ledare

Här coachas lärarna för att bli bättre ledare

Handledning

I projektet ”Lärare som ledare” observeras, coachas och handleds lärare under lektionstid. Skolvärlden var med när läraren Flemming Lindenberg hade två par granskande ögon på sig.
– Jag är otroligt tacksam över att ha fått den här hjälpen, säger han.

OECD: svensk utbildning helt okej

OECD: svensk utbildning helt okej

Statistik

Efter en tid av många alarmerande rapporter från OECD, presenterar de nu statistik som visar att Sverige ligger hyfsat bra till jämfört med andra inom OECD. Men löneutvecklingen är fortsatt ett av landets svagaste kort.

Delade meningar om dimensionering

Delade meningar om dimensionering

Konferens

Om, och i så fall hur, lärarutbildningen ska dimensioneras, diskuterades vid Universitetskanslerämbetets konferens på Stockholms universitet. 

”Sverige har låg skolsegregation”

”Sverige har låg skolsegregation”

Debatt

Hur mycket har skillnaden mellan skolor ökat? Inte så mycket som debatten ger sken av, skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund​.

Regeringen: Underlätta validering av utländsk utbildning

Regeringen: Underlätta validering av utländsk utbildning

Politik

För att göra det lättare för personer med utländsk examen att jobba som exempelvis lärare har regeringen gett Universitets- och högskolerådet (UHR) uppdraget att ta fram en modell för validering av utländska utbildningar. 

Mattetävling
David fick full pott

David fick full pott

Tävling

David Wärn, åk 2, Danderyds gymnasium, tog hem segern i årets upplaga av Skolornas matematiktävling i Linköping. David lyckades lösa alla uppgifter och fick full pott – 42 poäng. Nu får han åka på en inspirationsresa till Cambridge.

Här är Liberalernas skolpolitiska beslut

Här är Liberalernas skolpolitiska beslut

Ämnesbetyg i gymnasiet och mer om folkmord i läroplanen är två skolpolitiska inriktningar som före detta Folkpartiet slog fast under landsmötet.

”Styr upp dimensioneringen av lärarutbildningen”

Debatt

Universitetskansler Harriet Wallberg vill se en tydligare dimensionering av lärarutbildningarna. Lärarnas Riksförbund håller med.

Guldäpplet-vinnaren om sin forskning och pedagogik

Guldäpplet-vinnaren om sin forskning och pedagogik

PEDAGOGIK

Cecilia Johansson vann Guldäpplet för sitt arbete med digitala verktyg i historieundervisningen. För Skolvärlden berättar hon om sin rädsla för datorer, hur hon använder bloggande som pedagogiskt verktyg och sin egen forskning i ämnet.

Syvare från hela världen möttes i Tokyo

Syvare från hela världen möttes i Tokyo

Internationell syv

Studie- och yrkesvägledaren Pia Nilsson från Gislaved deltog i en vägledningskonferens i Tokyo. Hon återvände hem med en stärkt självkänsla – påmind om vikten av vetenskaplig förankring.

Språksuccé i Huddinge

Språksuccé i Huddinge

Språkberedskap

Språkprojektet ”Alla kan följa med i förskoleklass” har nästan fördubblat antalet läs- och skrivberedda förstaklassare i Huddinge kommuns skolor.

FP vill ge premie för nyanlända elever

FP vill ge premie för nyanlända elever

Riksdagen

Ge kommunen en extra slant när nyanlända elever börjar i ordinarie klass. Så vill Folkpartiet skynda på processen och höja kvaliteten.

Så löser estetlärarna bristen på kollegor

Så löser estetlärarna bristen på kollegor

Lärarrummet

​Skolvärlden har träffat lärare i bild, slöjd och musik och pratat om bristen på kollegor, om att ha ämneskonferens på Twitter och sociala medier som utvidgat kollegium.

Bok om antiziganism till landets skolor

Fortbildning

Alla SO-lärare, på landets högstadieskolor, får i dagarna boken ”Antiziganismen i Sverige”.

Medier måste visa respekt för läraryrket

DEBATT

Den här typen av program riskerar att sänka lärare och ytterligare minska förtroendet samt respekten för lärare, skriver lärarutbildarna Helena Pokka och Marita Cronqvist. 

”Här lägger de grunden till gymnasievalet”

”Här lägger de grunden till gymnasievalet”

Gymnasievalet

Yrkesprogrammen minskar i popularitet – och har därmed stor utmaning med att nå ut till eleverna. På Gymnasiemässan lägger eleverna grunden till sina val.

Fridolin: ”Jag är trött på skollyft”

Fridolin: ”Jag är trött på skollyft”

Skolutveckling

I samband med Berättarministeriets lärarkonferens satte sig Skolvärlden till bords med verksamhetsansvariga Dilsa Demirbag-Sten och utbildningsminister Gustav Fridolin för ett samtal om skolutveckling, integration och näringslivets roll.

Nyanlända lärare resurs i klassrummet

Skolpraktik

I Landskrona får nyanlända lärare göra språkpraktik på kommunens skolor. Syftet är att de ska förbättra sin svenska samtidigt som de får en inblick i den svenska skolan.

Kränkningar mot elever med funktionsnedsättning

DEBATT

I skolan blir det tydligt att barn inte behandlas lika, beroende på om det finns en funktionsnedsättning eller inte. Det är betydligt vanligare att elever med funktionsnedsättning kränks i skolan än att elever utan funktionsnedsättning gör det, skriver Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

Nya avtalet
Ris och ros om nya avtalet

Ris och ros om nya avtalet

Förlängt kollektivavtal

Reaktionerna på det nya avtalet mellan facken och SKL andas både optimism och misstänksamhet. 

De gjorde sin VFU utomlands

De gjorde sin VFU utomlands

Lärarutbildning

Har du funderat på att göra din VFU utomlands? Så gjorde Isak, Sofie och Rikard för att testa andra skolsystem än det svenska.

FP vill öka säkerheten med kameraövervakning

FP vill öka säkerheten med kameraövervakning

Säkerhet

Stök och slagsmål på ett gymnasium i Tensta har fått oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (FP) att föreslå att kameraövervakning återinförs i Stockholms skolor.

Utredning föreslår nationella branschskolor

Utredning föreslår nationella branschskolor

Politik

Nationella branschskolor är huvudförslaget i regeringens utredning för att höja kvaliteten och populariteten hos gymnasiets yrkesutbildningar.

Skolan som är nischad på nyanlända

Nyanlända

Framtidsgymnasiet, en friskola som tar emot nyanlända i Göteborg, upplever ett hårt tryck. Bara den här veckan börjar 27 nya elever på skolan. Men skolan är redo.

Lärare larmar om kaos på Komvux

Arbetsmiljö

Flera lärare vid Komvux i Södertälje vittnar om en arbetsplats präglad av olust och kaos. I ett brev till kommunen skriver de om längre arbetsdagar, större elevgruppen och en ledning som inte lyssnar.

Samlas för att tala om lärarbristen

Samtal

Lärarbristen har diskuterats inom ramen för ”nationell samling för läraryrket”.
– Det är bra att ministrarna vill lyssna till våra synpunkter. Men det räcker inte med bara ord, säger LR-ordförande Bo Jansson.

Prisas för drogförebyggande arbete

Prisas för drogförebyggande arbete

ANDT

Projektet ”ANDT på schemat”, som drivs av Borlänge kommun, får priset Årets förebyggande insats. 

Reglera mentorssystemet på högstadiet!

Reglera mentorssystemet på högstadiet!

DEBATT

För att vara en så viktig uppgift fördelas mentorsuppdraget högst tillfälligt och okänsligt, och absolut inte till det bästa från elevernas synpunkt. Som ettämnesläraren är det högst otillfredsställande att få ett arbetsuppdrag som det är omöjligt att genomföra på ett hyfsat bra sätt, skriver ettämnesläraren Camilla Bakke. 

SFI guldgruva för Academedia

SFI

Academedias intäkter från SFI har stigit till över en kvarts miljard kronor de senaste åren. Nu vill privata aktörer slippa behörighetskraven för att möta flyktingströmmen.

Fem miljoner för att utveckla svensk fysikundervisning

Fem miljoner för att utveckla svensk fysikundervisning

Forskning

Högskolan Kristianstad får nästan fem miljoner av Vetenskapsrådet för att undersöka matematikens roll i fysikundervisningen.

Fjärrundervisning
Regeringen lovar snabbare lagändring om fjärrundervisning

Regeringen lovar snabbare lagändring om fjärrundervisning

Anpassning

Nu ska lagstiftningen som förbjuder undervisning på entreprenad ändras. Vinnarna är små kommuner, som idag bryter mot lagen när elever får modersmålsundervisning på nätet.

GU:s snabbspår till lärarexamen växer

GU:s snabbspår till lärarexamen växer

Lärarutbildningen

Göteborgs universitets ettåriga lärarutbildning för personer med ämnesbehörighet ökar antalet platser på grund av stort intresse.

Skolans arbete mot droger verkningslöst

Ny rapport

Inget av de manualbaserade programmen för skolan fungerar drogförebyggande, slår SBU fast i en ny rapport.

Hon studerar elevers inlärning

Hon studerar elevers inlärning

Learning Study

I undervisningens ”svarta låda” ryms det som förhindrar elevers lärande. I sin avhandling använder Rebecka Florin-Sädbom Learning Studies för att öppna locket.

Forskning: Lärarens attityd avgörande vid autism

Forskning: Lärarens attityd avgörande vid autism

Särskilt stöd

Många lärares föreställningar kring autistiska barn kretsar kring det medicinska och att det är eleven som har en svårighet i stället för tvärtom, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

 

”Alla kan utvecklas med rätt stöd”

Inkludering

Hur ska jag räcka till? är den vanligaste frågan lärare ställer sig när de handlar om inkludering.
– Jag vill hellre prata om tillgänglighet och att handskas med olikheter, säger Fredrik Ahlén, författare av en ny bok om inkludering.

Valfrihet missgynnar elever i behov av stöd

Valfrihet missgynnar elever i behov av stöd

Avhandling

Friskolorna har inte utmanat den traditionella specialpedagogiken, samtidigt som valfriheten missgynnar elever i behov av särskilt stöd. Det visar ny forskning.

Lönemiljarder även till rektorer

Lönemiljarder även till rektorer

Politik

Även rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer kan få del av regeringens lärarlönesatsning. Förutsatt att de har lärarlegitimation. 

Lärarbristen ökar i takt med flyktingkrisen

Lärarbristen ökar i takt med flyktingkrisen

Lärarbristen

Efterfrågan på personal inom offentlig sektor ökar till följd av att många flyktingar anländer till Sverige. Stora mängder SFI-lärare, grundskollärare, tolkar, arbetsförmedlare och socionomer måste nyanställas.

”Skolan reproducerar rasism och fördomar”

”Skolan reproducerar rasism och fördomar”

Intolerans 

I rapporten ”Stängda dörrar” berättar stiftelsen Expo om elevers och skolpersonals upplevelser av fördomar och diskriminering.

Friskollärare nöjdare med jobbet

Friskollärare nöjdare med jobbet

Undersökning

Friskollärare är mer nöjda med sin arbetssituation än sina kommunalt anställda kollegor, det visar siffror som Friskolornas riksförbund tagit fram. Men även de fristående skolorna har utmaningar att ta tag i.

Pensionerade lärare eftertraktade

Pensionerade lärare eftertraktade

Guldläge

Allt fler skolor vill ta in erfarna 65-plussare som vikarier. Och när rektorerna konkurrerar om dem blir lönerna därefter.

Modellen fick frånvaron att minska

Särskilt stöd

I Salems kommun har en modell för att hjälpa elever med långvarig skolfrånvaro visat sig fungera bra. För att stötta eleverna är kartläggning, individuella mål, utvärdering och samverkan viktigt. 

Allmänna råd om nyanlända

På gång

Skolverket har tagit fram förslag på nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever i skolan.

Rasism i skolan

Nytt material för att motverka rasism i skolan

Lektionstips

Föreningen New Connexion ger ut material för gymnasieskolor att motverka rasism i skolan genom en ny bok. Materialet ska öppna upp för förståelse och främja en öppen diskussion.

Viktigt uppmärksamma ängsliga barn

Viktigt uppmärksamma ängsliga barn

Stöd

Det är vanligt med oro, ängslan och blyghet bland barn men det uppmärksammas sällan och därför får inte barnen det stöd de behöver. Psykologen Malin Gren Landell föreläste under Skolforum om vad skolan kan göra. 

Lärare sägs upp - får 700.000

Malmö

Malmöläraren vars betygssättning kritiserats av Malmö stad får nu lämna jobbet - med ett avgångsvederlag på 700 000 kronor.

"Betyg saknar stark motiverande effekt"

"Betyg saknar stark motiverande effekt"

Forskning

Betyg tillskrivs ofta funktioner som de faktiskt inte har. De fungerar till exempel dåligt som motivationshöjare, säger betygsforskaren Alli Klapp. 

Återinför läs- och skrivinlärning

Återinför läs- och skrivinlärning

Debatt

Alla lärare, från förskola till gymnasium, behöver grundläggande kunskaper om läs- och skrivsvårigheter, säger Christina Hellman, ordförande Svenska Dyslexiföreningen

"Diktatorisk” gångregel på Londonskola upprör föräldrar

England

 En ny regel tvingar eleverna att gå med händerna på ryggen i grundskolans korridorer. Ledningen avvisar kritik från föräldrar.

Friskolor vill ta emot nyanlända

Förslag

Friskolornas Riksförbund vill göra det möjligt för fristående skolor att ta emot nyanlända elever. Idag sätter lagen käppar i hjulet. 

Rödblå öppning för ämnesbetyg på gymnasiet

Rödblå öppning för ämnesbetyg på gymnasiet

Betyg

Flera partier från båda blocken öppnar nu för ämnesbetyg på gymnasiet. Bra, menar LR:s Bo Jansson, som anser att dagens kursbaserade system stressar lärare och elever.

Kommuner hindrar rektorers utvecklingsarbete

Forskning

Rektorer förväntas utveckla skolan, men kraven uppifrån på snabba resultat hindrar långsiktigt utvecklingsarbete, enligt en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Skolverket: Ge bidrag utifrån behov

Skolverket: Ge bidrag utifrån behov

Politik

Skolverket föreslår nu att regeringen tar fram en ny modell för hur statsbidragen ska fördelas till skolorna. Större behov ska innebära högre statsbidrag.

Elever undervisar under kodvecka

Elever undervisar under kodvecka

Programmering

Inom AcadeMedia har gymnasieelever satt sina kunskaper på prov genom att undervisa grundskoleelever i programmering.

Fp vill återinföra ämnesbetyg

Fp vill återinföra ämnesbetyg

Utbildningspolitik

Nu svänger Folkpartiet i frågan om betyg på gymnasiet: kursbetygen borde ersättas av ämnesbetyg.

Många nöjda med skolan

Rapport

7 av 10 skulle rekommendera sin skola till andra och skolan får generellt sett höga omdömen av kommuninvånarna. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex.

Svenskar bäst på engelska

Svenskar bäst på engelska

Ranking

Svenskar är bäst i världen på engelska, enligt en ny mätning genomförd i 70 länder. Och män är bättre än kvinnor. 

Tankar efter Trollhättan

DEBATT

Visst kan man bli olidligt trött på alla krav på skolan. Men om man vänder på det, så är grundskolan ibland det sista stadiet av normalitet för en lite kvaddad och sårig, ung människa, skriver läraren Ulla Stålstedt Ghose.
 

Tvålärarskap ger ökat språkstöd

Tvålärarskap ger ökat språkstöd

SVA

På Skarpatorpsskolan har tvålärarskap och språkstöd i NO och SO skapat bättre förutsättningar för elever som läser svenska som andraspråk. 

Unga online: Spänning mellan uppmärksamhet och utsatthet

Forskning

Sociala medier är vardagsmat för ungdomar. Nu har ungas samspel på nätet blivit föremål för en avhandling.

Folkhögskola

”Satsa på folkhögskolan”

Debatt

Det behövs en satsning på folkhögskollärare – motsvarande de som gjorts för grund- och gymnasielärare. Det menar företrädare för folkhögskolan och pedagogisk forskning.

Modell för lärarlönelyftet klar

Modell för lärarlönelyftet klar

Lärarlönelyftet

Det genomsnittliga lönepåslaget i regeringens lärarlönelyft föreslås vara mellan 2 500 och 3 500 kronor. Det skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, på Svenska Dagbladets debattsida.

 

Manifestation mot näthat

Manifestation mot näthat

Tips

På No hate-dagen, fjärde november, hålls en digital manifestation mot näthatet. Alla goda krafter uppmanas ”kärleksbomba” på nätet.

Stödet till elever brister

Stödet till elever brister

NPF

3 av 10 föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anser att det stöd barnen får i skolan inte fungerar. Det visar en undersökning från Riksförbundet Attention.

Tvålärarsystem - dubbelt så bra

Tvålärarsystem - dubbelt så bra

Metod

Att jobba i par i klassrummet är tryggt, effektivt och ökar kunskapen hos eleverna. Det finns utmaningar med systemet men i Södertälje är modellen med två lärare i en klass inarbetad.

SKL kräver undantag från behörighetskrav

Flyktingkrisen

Inför ett undantag från kravet på legitimerade och behöriga lärare. Det är en av flera omedelbara förändringar som SKL vill se för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet.

Mobbning
”Förebygg kränkningar genom vuxennärvaro”

”Förebygg kränkningar genom vuxennärvaro”

Mobbning

Om elever riskerar att utsättas för kränkningar i skolans omklädningsrum kan en lösning vara att personal alltid närvarar, menar Skolverket. Samtidigt visar forskning att lärare är tveksamma till att gå in där. 

Pedagogikens återkomst

DEBATT

Tänka i behov och inte i diagnos! Är detta de pedagogiska och socialmedicinska perspektivens återkomst efter en tids diagnos- och medicinfixering? Den frågan ställer sig psykologen och författaren, Lars Lundström. 

Folkhögskola

Folkhögskolan tar över när skolan misslyckas

Stöd

Många elever med funktionsnedsättning som misslyckas i skolan hamnar senare på folkhögskola. En ny studie från Linköpings universitet visar på folkhögskolans arbete med dessa elever. 

Ny myndighet ska bidra till bättre undervisning

Ny myndighet ska bidra till bättre undervisning

Skolforskningsinstitutet är en ny myndighet som inrättades vid årsskiftet.
– Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande, säger Lena Adamson, direktör och första ordinarie myndighetschef.

Lyckad kampanj för lärarutbildning

Lyckad kampanj för lärarutbildning

Lärarutbildningen

Kampanjen ”Jag är lärare” som Södertörns högskola har tagit fram, fick fler att söka lärarutbildningen vid skolan. Nu är kampanjen nominerad i en reklamtävling.

 

GRANSKNING: SKOLGAPET
Enorm skillnad mellan kommuner

Enorm skillnad mellan kommuner

”Det blir ett lotteri”

Resurser, behörighet, elevresultat. Spridningen mellan landets kommuner är enorm inom samtliga områden som LR har granskat.