Annons

Bloggar på Skolvärlden.se Skolvärldens bloggar

 • Alexander Skytte

  Alexander Skytte

  Alexander Skytte är lärare i idrott och hälsa på Skälbyskolan i Järfälla. 

   

  Som barn blev han diagnostiserad med adhd och senare i vuxenålder autism. Han har haft en känsloladdad skolgång som präglats av utåtagerande beteenden och missförstånd. Detta har legat till grund för hans drivkraft att bidra i utvecklingen för en skola som förstår och bemöter barns intressen och behov. Lite extra glöd har han för de barn som inte alltid följer normen, som inte alltid blir sedda eller bekräftade. 

   

  Alexander bloggar bland annat om förebyggande, hanterande samt bearbetande åtgärder utifrån ett barnperspektiv samt barns perspektiv med praktikfall från hans yrkesverksamhet.

 • Sara Bruun

  Sara Bruun

  Sara Bruun undervisar i engelska på Ringsjöskolan i Höör. Hon har genomgått en digital revolution och har även en del av sin tjänst som IKT-pedagog i Höör. Hennes språkbloggar har snabbt blivit en inspirationskälla för många. Engagerande och motiverande lektioner skapar lugna och trygga klassrum är hennes språklärarmotto. Här bloggar Sara om en språklärares vardag.

  Senaste inlägg: Färgernas förbannelse
 • Per Kornhall

  Per Kornhall

  Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och skolutveckling.

  Per Kornhalls bok ”Barnexperimentet” fick stor uppmärksamhet för sina kritiska slutsatser om utvecklingen av den svenska skolan. Hans senaste böcker är "Alla i mål – skolutveckling på evidensbaserad grund" och "Förstelärare – En handbok”. 

  Senaste inlägg: Återinför Usken
 • Lina Lindström

  Lina Lindström

  • Lina Lindström är lärare i svenska och historia och undervisar på Midgårdsskolan i Umeå.
  • Hon strävar efter att integrera värdegrundsfrågor och olika förhållningssätt i sin verksamhet.
  • Linas blogg handlar om hur hon tänker och gör för att inte missa kvinnorna och de kvinnliga perspektiven i sin historieundervisning. 
  • Vill man läsa Linas tidigare inlägg, går de att hitta här.
 • Nicklas Mörk

  Nicklas Mörk

  Nicklas Mörk är lärare i matematik och So-ämnen och arbetar på Fröviskolan i Lindesberg. Han är en av de lärare som utöver sina matematikdidaktiska funderingar också har intresserat sig för systemfrågor och hur olika förändringar påverkar lärares arbete och lärarkårens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Nicklas bloggar om lärares vardag och hur den påverkas av reformer och styrdokument.

 • Rebecca Roth

  Rebecca Roth

  Läser till ämneslärare i samhällskunskap och historia med inriktning mot gymnasieskolan. Är även ledamot i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening samt i LR Stud Helsingborg/Lund. Hennes hjärtefråga är VFU. Välkommen in till en lärarstudents vardag.

 • Jonas Edlund

  Jonas Edlund

  Jonas Edlund studerar till klassrumsledare och lärare i programmet Teach for Sweden. Han är ämnesbehörig i kemi och biologi. På dagarna är han verksam på Gumaeliusskolan i Örebro. Hjärtefrågan är att genom tydligt ledarskap, digitala verktyg och elevaktiverande lärande bidra till att fler barn kan välja sin framtid. Jonas Edlund har tidigare jobbat i många år på bland annat Sveriges Radio, där han senast gjorde poddradio på temat integration i Örebro.

 • Åsa Morberg

  Åsa Morberg

  Åsa Morberg är en didaktiker och flitigt anlitad föreläsare och debattör, som brinner för skola och lärarutbildning. Hon har under många år ägnat sig åt undervisning, forskning och administration vid Stockholms universitet och Högskolan i Gävle. Hennes avhandling i pedagogik (1999) handlade om metodikämnet och docenturen bygger på forskning om nya lärares första tid. Hon arbetar internationellt som "vice president" i ATEE, en europeisk organisation för lärarutbildningen, och som styrelseledamot i WFATE, världsorganisationen för lärarutbildningar.

 • Lotta Lindström

  Lotta Lindström

  Jobbar som studie- och yrkesvägledare sedan 1994. Det var när jag var ute på skolorna som vikarie som jag upptäckte att det var nog i skolans värld jag ville jobba och därför sökte jag in på studie- och yrkesvägledarutbildningen 1991 och blev klar 1994. Jag har inte ångrat mig än fast det gått 21 år sedan dess. Jag har mest arbetat på grundskolor men också på gymnasiet och komvux. Alla skolstadierna är lika spännande och intressanta och väcker frågor som jag vill skriva om. Jag vill att alla elever ska ha rätt att få lyckas! 

 • Sofia Malmberg

  Sofia Malmberg

  Sofia Malmberg – föreläsare, författare och samordnare för skolbiblioteken i Järfälla, där hennes uppdrag är att verka för att skolbiblioteken i kommunen blir en integrerad del av skolans måluppfyllande verksamhet. 

 • David Spak

  David Spak

  David Spak arbetar som studie- och yrkesvägledare på en F-9-skola. Han har ett stort intresse och engagemang för vägledning i yngre åldrar, och anser att kontinuerlig vägledning redan från förskoleklass är ett viktigt inslag för att utveckla elevernas valkompetens. Han brinner också för informations- och kommunikationsteknik (IKT) i vägledning och anser att det är ett viktigt inslag för en vägledning i framkant. Hans blogg berör framför allt kontinuerlig vägledning och IKT i vägledning.