Annons
”Snedrekrytering till högre utbildning – ett icke-problem för regeringen?”

”Snedrekrytering till högre utbildning – ett icke-problem för regeringen?”

Debatt

"Vad har regeringen för plan för att öka antalet män som påbörjar högre studier? Finns det ens någon sådan? Eller är det faktum att män inte vidareutbildar sig, i lika hög utsträckning som kvinnor, ett icke-problem för vår regering?", skriver Victor Kaustinen, Studie- och yrkesvägledare.

Kommentera
”Krävs en ´hela samhället-ansats´ för att stoppa mobbning”

”Krävs en ´hela samhället-ansats´ för att stoppa mobbning”

Slutreplik

"Något vi alla borde kunna vara överens om är att det inte bara krävs en ”hela skolan-ansats” utan kanske även en "hela samhället-ansats" för att stoppa mobbning."

Kommentera
”Varför döljer Friends en del av sanningen?”

”Varför döljer Friends en del av sanningen?”

Replik

Om nu Friends samarbetar med flera svenska universitet, borde det finnas en tillgänglig, dagsaktuell, vetenskaplig undersökning, med validitet och reliabilitet, som visar effekten av organisationens arbete, skriver Christer Olsson, legitimerad psykolog och författare, i en replik på Skolvärlden debatt.

Kommentera
"Alla måste få veta hur mobbning stoppas"

"Alla måste få veta hur mobbning stoppas"

Debatt

"Alla som arbetar i skolans värld idag förtjänar en uppdaterad bild av vad som fungerar för att stoppa mobbning", skriver Carolina Engström och Jacob Flärdh på Friends.

Kommentera
Fokusera på snabba lösningar för nationella proven

Fokusera på snabba lösningar för nationella proven

Slutreplik

Regeringen borde lägga fokus på att lösa frågetecken och utmaningar för att möjliggöra att digitala prov och extern rättning kan bli verklighet snabbare än 2022, skriver Camilla Waltersson Grönvall, (M).

Kommentera
”Vi gör om utan hafs och slarv”

”Vi gör om utan hafs och slarv”

Replik

Regeringen tar fusket på allvar, därför reformerar vi provsystemet utan hafs och slarv, skriver gymnasieminister Anna Ekström i en replik på Skolvärlden debatt.

Kommentera
SYV:are – vi behöver samarbeta för ett jämlikt samhälle

SYV:are – vi behöver samarbeta för ett jämlikt samhälle

Slutreplik

”Vi i Byggnads behöver hjälp med att nå ett jämställt samhälle. Så jag håller fast vid att jag gärna ser att ni SYV:are lyfter frågan om bygg för era kvinnliga elever”, skriver Byggnads ordförande Johan Lindholm i en slutreplik.

Kommentera
”Regeringen tar inte fusket på allvar”

”Regeringen tar inte fusket på allvar”

Debatt

Digitala prov och central rättning måste komma på plats snarast möjligt för att vi ska komma tillrätta med fusket på de nationella proven, skriver Camilla Waltersson Grönvall, (M) utbildningspolitisk talesperson.

Kommentera
”Jag är inte orsaken till att tjejer väljer bort byggbranschen”

”Jag är inte orsaken till att tjejer väljer bort byggbranschen”

Replik

Mitt jobb är inte att leverera någon lösning för Byggnads rekryteringsproblem. Mitt jobb är att tillgodose mina elevers behov av vägledning och förse dem med verktyg för att de ska kunna göra väl underbyggda val inför framtida studier och arbetsliv, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Kommentera
Glöm inte bort att föreslå bygg för tjejerna!

Glöm inte bort att föreslå bygg för tjejerna!

Debatt

Debatt Har du som lärare eller studie- och yrkesvägledare föreslagit byggbranschen för dina kvinnliga elever? frågar sig Johan Lindholm, ordförande för Byggnads.

Kommentera
SSU: Emot ohejdad vinstjakt, inte friskolor

SSU: Emot ohejdad vinstjakt, inte friskolor

Slutreplik. För att lugna Hamilton kan jag meddela att SSU tycker det är viktigt att elever får välja skola – men det valet ska inte gå ut över andra elevers chanser att klara skolan, skriver Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Kommentera
Idrottsläraren har inte monopol på fysisk aktivitet

Idrottsläraren har inte monopol på fysisk aktivitet

Debatt

Bara för att regeringen sa nej till fler timmar idrottsundervisning behöver inte det utesluta en ökning av fysisk aktivitet. Skolan har fortfarande som uppdrag att bedriva sin verksamhet efter elevernas behov och i linje med aktuell forskning, menar idrottsläraren Alexander Skytte.

Kommentera
Elevhälsa är nyckel till ökad likvärdighet

Elevhälsa är nyckel till ökad likvärdighet

Debatt

Genom att stötta lärarna får eleven stöd. Ett gemensamt elevhälsoarbete är en tydlig framgångsfaktor för en likvärdig skola, skriver tre företrädare för SPSM.

Kommentera
Ulla Hamilton: ”SSU vill inte att du ska få välja”

Ulla Hamilton: ”SSU vill inte att du ska få välja”

Replik

I dag är det mer välinformerade föräldrar med starkare socioekonomisk ställning som väljer friskolor åt sina barn. Men det kan vi ändra på, bland annat genom att införa ett obligatoriskt skolval, som vissa kommuner redan har, där vi får alla att göra ett medvetet val, skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Kommentera
Är det okej att vara en ”good enough lärare”?

Är det okej att vara en ”good enough lärare”?

Debatt.

Kraven ökar och sjukskrivningarna likaså. Är det bara fråga om en balans mellan krav och resurser? Finns en ”Good enough lärare” och är den rollen eftersträvansvärd? skriver Pål Christensson.

Kommentera
SSU: Stoppa vinstjakten i skolan

SSU: Stoppa vinstjakten i skolan

Debatt.

Att allt fler friskolor börsnoteras borde vara en varningsklocka för alla seriösa politiker. SSU uppmanar högerpartierna att se bortom sina ideologiska skygglappar och tänka på Sveriges elever i kommande förhandlingar med regeringen om vinst i välfärden.

Kommentera
Så kan skolan hjälpa elever med hörselnedsättning

Så kan skolan hjälpa elever med hörselnedsättning

Debatt

Bättre ljudmiljö i skolan, tillgänglig lärmiljö och tillgång till och kunskap om hörteknik är viktigt för att skolan ska ge elever med hörselnedsättning en bra skolgång. Hela skolans styrkedja behöver vara involverad i arbetet, skriver Greger Bååth, generaldirektör för SPSM.

Kommentera
Så kan skolan lyfta elever med särskilt stöd

Så kan skolan lyfta elever med särskilt stöd

Elevhälsa

Den skola som inte lyckas uppväga skillnaderna i elevernas olika förutsättningar riskerar inte bara att eleverna missar utbildningens mål, utan bidrar också till utanförskap och ohälsa hos barn, men också sämre förutsättningar senare i vuxenlivet, skriver debattörerna.

Kommentera
”Alla skolor kan bli bra skolor”

”Alla skolor kan bli bra skolor”

Debatt

Regeringens nationella skolutvecklingsprogram ska ge en långsiktig och kvalitetssäkrad professionsutveckling för lärare, skriver Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i en debattartikel.

Kommentera
”Positiva Pisa-resultat – men mer behövs”

”Positiva Pisa-resultat – men mer behövs”

Debatt

”Allt börjar med en bra lärare och därför krävs insatser för att stärka professionen”, skriver Moderaterna och föreslår bland annat lärarsekreterare, mer undervisningstid och screening av elever.

Kommentera
Smutskastning förstör skoldebatten

Smutskastning förstör skoldebatten

Debatt

”Per Kornhalls blogginlägg visar tydligt vilken lös grund hans idéer bygger på – och på den låga nivå han tyvärr har valt att lägga sig”, skriver Gabriel Heller Sahlgren som replik.

Kommentera
”De drar undan mattan för hela analysen”

”De drar undan mattan för hela analysen”

Slutreplik

Det problematiska med detta är också att de gör det till en fråga om huruvida friskolor eller kommunala skolor är bättre. Det är bara intressant ur en marknadsföringssynvinkel”, skriver Per Kornhall i en slutreplik.

Kommentera
Har Kornhall läst vår rapport?

Har Kornhall läst vår rapport?

Replik

”Per Kornhalls inlägg är en blandning av misstänkliggöranden och felaktiga tolkningar av rapporten”, skriver företrädare för tankesmedjan ECEPR.

Kommentera
Stå upp för elever med hörselskada

Stå upp för elever med hörselskada

Debatt

Lärarna får inte resurser eller tillräcklig kompetens att anpassa undervisningen för inkluderade hörselskadade elever. Politiker, huvudmän och skolledare måste vakna och säkerställa de här elevernas behov, skriver Jonathan Wahlström, ordförande för Unga Hörselskadade.

Kommentera
Skollagen bör göra det enklare att förebygga stök

Skollagen bör göra det enklare att förebygga stök

Debatt

Skollagen stödjer inte ritualer som att placera elever på givna platser och samla in mobiler innan en lektion. Öppnas lagen för enklare användning av ritualer i förebyggande syfte leder det till att studieron i Sveriges klassrum förbättras, skriver Svante Holmberg. 

Kommentera
Liberalerna: ”Lokala lärarlönesatsningar behövs”

Liberalerna: ”Lokala lärarlönesatsningar behövs”

Debatt

Vad Stockholm, med ungefär tio procent av samtliga elever i Sverige, gör spelar roll för resten av landet. Lokala lärarlönesatsningar behövs liksom tillräckliga resurser för att skolorna ska kunna utvecklas, skriver oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

Kommentera
Projektpedagogik för intern motivation

Projektpedagogik för intern motivation

Debatt

Traditionell pedagogik och skolans nuvarande modell bygger på extern motivation, projektpedagogik kan leda till intern motivation, men det kräver noggrann och nära handledning, skriver John Steinberg.

Kommentera
Drömmen om tillgänglighet – som fungerar

Drömmen om tillgänglighet – som fungerar

Debatt

Alla elever ska ha tillgängliga lärmiljöer. Men – det är så att problemen landar hos lärarna och eleverna. Båda har fått ett omöjligt uppdrag, skriver Peter Dahlgren, lärare i Mora.

Kommentera
Ni har ögonen på er, lärare

Ni har ögonen på er, lärare

Debatt

”Har man shorts ser det inte ut som att man arbetar. Om jag var rektor skulle jag införa klädkod för lärare”, enligt debattören.

Kommentera

Sätt eleverna bakom lås och bom

Debatt

"Den svenska öppenheten är jättefin - men jättefarlig."

Över en natt blev jag degraderad till sämstelärare

Debatt

"Luften som slår emot mig i lärarrummet är tjock och kompakt. Man får använda kniv för att skära sig fram till kaffeautomaten. På den ena soffan står det ”endast för förstelärare”, på den andra ”endast för de särskilt skickliga”.

Så kan vi fixa Pisas läsresultat

Så kan vi fixa Pisas läsresultat

Debatt

Det finns faktiskt något konkret som visar vad som skiljer den guldålder då Sverige låg på åttonde plats och det tragiska nu då vi ligger under OECD:s genomsnitt. Det handlar om systematisk träning av informationstext, skriver Lars Melin, docent i svenska.

Kommentera
”Dags att göra upp med den progressiva pedagogiken”

”Dags att göra upp med den progressiva pedagogiken”

Debatt

Forskning visar att reformer hämtade från de progressiva idéerna om elevers nöjdhet är negativa för kunskapsresultaten. Ändå vurmar politiker och pedagoger dessa idéer. Skolan behöver gå tillbaka till en klassisk undervisning där lärarna ska förmedla kunskap och inte överlåta det till eleverna, skriver representanter för Moderat skolungdom.

Kommentera
”Inlärningen blir lidande av mobilspelen”

”Inlärningen blir lidande av mobilspelen”

Inlärning

Slösar eleverna bort fritiden till ingen nytta för själva undervisningen i skolan? skriver Tore Kellquist som ingår i ett pilotprojekt för att ge elever från årsklasserna 4 till 9 och gymnasiet extra stimulans till nytta för inlärningen.

Kommentera

"Oansvarigt att lägga ner praon"

Debatt

Menar vi allvar med att bredda ungdomarnas val och ge dem bättre kunskaper om arbetslivet behövs en hel arsenal av ­åtgärder. Undervisning om arbetsliv måste väsentligt utökas och ­leva upp till läroplanens krav, skriver forskaren Anders Lovén.

”Pennor och sudd ska vara gratis i skolan”

”Pennor och sudd ska vara gratis i skolan”

Debatt

Föräldrar uppmanas köpa pennor och limstift till barnen i en skola där ägaren samtidigt tar ut flera miljoner i vinst. Det är inte bara fel – det är ett tydligt brott mot den svenska skollagen. Och det visar med all önskvärd tydlighet att vinstjakt inte hör hemma i den svenska skolan, skriver Freddy Grip (V), skolpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholm.

Kommentera
Det är inte rimligt att skillnaderna är så stora mellan skolor

Det är inte rimligt att skillnaderna är så stora mellan skolor

Debatt

Här avgörs framtiden för våra barn och det är ett lotteri. Och som vanligt är det de mest resursstarka som vinner, skriver författaren och journalisten Ann-Helén Laestadius.

Kommentera
”Nästa steg borde vara ett arbetsmiljölyft”

”Nästa steg borde vara ett arbetsmiljölyft”

Debatt

Lönen är viktig, men vi får inte glömma arbetsmiljön. Vill man behålla sina lärare måste man satsa, både på löner och förbättrade arbetsförhållanden! Ett lönelyft följt av ett arbetsmiljölyft skulle göra både lärare och elever till vinnare, skriver Gunnar Vallinder i Göteborg.

Kommentera

Vi kräver meddelarskydd även för elever

Debatt

Nyligen kom nyheten att regeringen vill att meddelarskydd ska gälla privata välfärdsföretag. För Sveriges Elevkårers del ser vi det som positivt att regeringen vill att samma regler ska gälla för offentliga som enskilda skolhuvudmän – men det räcker inte. Regeringen måste också se över hur meddelarskydd kan gälla för elever.

Ojämlikhetens geografi glasklar i skolranking

Debatt

En sak är tydlig i Lärarnas riksförbunds senaste rankning av Sveriges skolkommuner: Vårt land spricker. Med den här utvecklingen bygger vi in en ojämlikhet i samhället som kan bli ännu svårare att hantera än den vi redan sett.

Vi behöver fler lågutbildade lärare

Debatt

Utgör läraryrket verkligen en profession, när vem som helst med rätt personlighet och grundläggande ämneskunskaper kan göra jobbet?, skriver Sebastian Marquez von Hage.

”Nationalism är också ett av skolans ansvar”

”Nationalism är också ett av skolans ansvar”

Debatt

Hur väver man in nationalismen på ett naturligt sätt i klassrummet? SO-läraren Ulf Martinsson delar med sig av sina tankar kring ämnet.

Kommentera

Superskolan minskar segregationen

Debatt

Debattörerna: Med ny skola och blandade klasser höjde Nyköping elevernas betyg.

"Inte orättvist att inte alla lärare får högre lön"

Debatt

Är det rimligt att läraren för klass 3a ska ha samma lön som läraren i klass 3b när bara 30 procent av eleverna i 3a når målen för godkänt i de nationella proven? skriver läraren Anna Manell.

"Dags att börja styra studie- och yrkesval?"

Debatt

Samtidigt som det är brist på personal inom många områden utbildar sig unga till yrken med hög arbetslöshet. Frågan är om det egna intresset verkligen ska vara överordnat möjligheten att få jobb och samhällets behov.

90-talets tankesätt kommer inte försvinna

Debatt

När Schedvin skriver att ”skoldebatten berör så mycket mer än käbbel om kepsar och betyg” visar hon att hon inte förstått att så väl kepsar som betyg är symboler för strävandet efter en skola präglad studiero, skriver Malin Lernfelt.

”Fel när lärare talar illa om SD på lektioner”

Debatt

Vi får via föräldrar in många vittnesmål om lärare som på olika sätt motarbetar vårt parti. Ibland är det subtilt, men ofta helt öppet, skriver Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för SD.

Läraren ingen frälsare – krav och studiero ger resultat

Debatt

Det finns en övertro på vad lärare betyder för elevernas kunskapsinhämtning. Denne påverkar inte elevernas inlärning annat än marginellt. Vad eleverna behöver är tydliga kunskapskrav, nivågrupper och studiero. Då gör det jobbet själva, skriver gymnasielärare Sebastian Marquez von Hage.

”Sluta undvika det riktiga problemet: Arbetsmiljö”

”Sluta undvika det riktiga problemet: Arbetsmiljö”

Debatt

Kära politiker som vill reformera skolan, sluta undvika det riktiga problemet: Arbetsmiljö. Det är nyckeln till en bättre skola. Tänk om någon mer än jag och mina kollegor kunde se det, skriver läraren Peter Dahlgren.

Kommentera

”Staten lämnar lärarna i sticket”

Debatt

Den svenska statsmakten är ovillig att ge skolan som organisation tydliga strukturer. Det leder till att läraren lämnas ensam i rollen som myndighetsutövare, skriver läraren Svante Holmberg.

”Rusta eleverna så de kan hantera källkritik”

”Rusta eleverna så de kan hantera källkritik”

Debatt

Sociala medier har inneburit makten att agera som en journalist – att publicera sig, att synas framför hundratusentals läsare, lyssnare och tittare. Skolans, lärarnas, plikt är att rusta ungdomar så de kan hantera den makten, skriver Jack Werner.

Kommentera

Jag är så förbannad på alla er föräldrar

Debatt

Att prioritera träningar, matcher eller andra fritidsaktiviteter är inte ett giltigt skäl för elever att komma oförberedda till skolan. Jag är så besviken på alla ni vuxna som förvägrar era barn att tycka skolan är viktig, skriver Björn Eriksson, högstadielärare i svenska och SO

"Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer"

Debatt

Bakom läraryrkets låga status. Nittiotalets pedagogiska idéer ledde inte till en bättre skola. Trots det är det väldigt tyst bland oss pedagogikforskare som bidragit till att underminera lärarkåren. Det vore kanske på sin plats att vi gjorde avbön. Det skulle vara ett väsentligt bidrag till att höja läraryrkets status i Sverige, skriver professor Jonas Linderoth.

”Dags för blocken att enas om skolans framtid”

”Dags för blocken att enas om skolans framtid”

Debatt

Snart öppnar skolor runt om i landet. Unga vaknar återigen tidigt på morgonen och längtar tillbaka till sina vänner och engagerade lärare. Men enbart engagemang, intressanta lektioner och entusiastiska lärare räcker inte.

Kommentera

Rekrytera lärare från andra EU-länder

Debatt

Det behövs en tydlig politisk vilja att ta bort praktiska och ekonomiska trösklar för den som vill bli lärare. Lärarbristen är här och nu. Gör det exempelvis enklare för akademiker att arbeta i skolan samtidigt som de kompletterar med pedagogisk utbildning och satsa på att rekrytera lärare från andra EU-länder.

"Nolltolerans mot sexuella övergepp" får inte vara tomma ord

"Nolltolerans mot sexuella övergepp" får inte vara tomma ord

Debatt

Se till att skollagens ”Nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp” inte bara blir tomma ord, skriver psykologen och författaren Christer Olsson.

Kommentera

Lärarbristen kräver snabba kreativa lösningar

Debatt

Det behövs en tydlig politisk vilja att ta bort praktiska och ekonomiska trösklar för dem som vill bli lärare. Lärarbristen är här och nu. Gör det exempelvis enklare för akademiker att arbeta i skolan samtidigt som de kompletterar med pedagogisk utbildning och satsa på att rekrytera lärare från andra EU-länder. Det skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Lyft upp kunskap i läroplanen

Debatt

Det är anmärkningsvärt att läroplanens krav på lärare inte är av intellektuell art med kunskapsförmedling som prioriterad uppgift. Istället betonas att lärarna ska stödja eleverna socialt.

Gör läraryrket mer attraktivt

Debatt

Ledaren i GP: Liberalerna gör rätt som föreslår fler reformer för att långsiktigt stärka läraryrket.

Skolan är ingen demokrati

Debatt

De lärare som leker schysta polaren och struntar i att sätta gränser gör de unga en björntjänst, skriver den liberala debattören Malin Lernfelt.

Skolan inget drivhus för islamism

Debatt

Att personal på Vetenskapsskolan i Göteborg enligt uppgifter stödjer IS propaganda och har nära kopplingar till förespråkare för militant islamism är ytterst problematiskt. Liknande problematik finns också bland religiösa friskolor. Skolinspektionen måste därför få ett särskilt uppdrag att granska skolor som drivs av trossamfund eller har en nära koppling till sådana. Och personer som sprider anti-demokratiska budskap i skolan måste bort, skriver Christer Nylander (L) och Gulan Avci (L).

Kris i svensk skola − digitala läromedel saknas

Kris i svensk skola − digitala läromedel saknas

Debatt

I den statliga nationella IT-strategi, som regeringen nyligen antagit, slås fast att alla elever och lärare ska ha tillgång till egen dator i skolan senast år 2020. Däremot är det sämre ställt med tillgång till digitala läromedel. Till och med riktigt illa. Vi är nu rejält omkörda av både Danmark och Finland, skriver Rolf Ekelund i en debattartikel.

Kommentera

"Skandal att de oseriösa gymnasierna får fortsätta"

Debatt

Systemfel. Stora summor betalas år efter år ut till företag som driver yrkes- och lärlingsprogram i gymnasieskolan. Varje år kritiserar staten företagen och dömer ut höga vitesbelopp men fortsätter ändå betala ut offentliga bidrag så att företagen kan fortsätta att missköta sina utbildningar, skriver Daniel Suhonen och Sten Svensson, Katalys.

Fridolin: Det finns inga ”sistelärare”

Debatt

Alla lärare som stannar och utvecklas i yrket kan komma i fråga för en extra statlig löneförhöjning. Det skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Betyget blir bättre efter "avslutad kurs"

Betyget blir bättre efter "avslutad kurs"

Replik

Skolkommissionen fick knappt ett E i betyg i en debattartikel av sju gymnasielärare. Lars Hallenberg, kanslichef på Lärarnas Riksförbund och en av ledamöterna i Skolkommissionen svarar i en replik: Efter "avslutad kurs" utgår jag från att betyget blir bättre.

Kommentera

Så ska skolan hantera den växande psykiska ohälsan

Debatt

Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan ökat kraftigt, vart femte barn mår dåligt. Lärare och rektorer behöver bättre stöd i arbetet med att möta dessa elever. En stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt arbete kan vara avgörande i det arbetet, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skyll inte lärarbrist på de högre kraven

Debatt

Somliga menar att kravet på utbildade lärare är orsaken till lärarbristen. Det är inget annat än en osanning, skriver Åsa Fahlén, Isak Skogstad och Emil Gustavsson.

”Rejält lönelyft kan stoppa lärarflykt”

Debatt

Att läraryrket blivit felvärderat går inte att rätta till i en handvändning. Men det borgerliga förslaget om rejäla lönehöjningar för lärare i utsatta områden är ett steg i rätt riktning, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

"Reformera särskolan – stoppa utanförskapet"

Debatt

”Samhället och vissa kommuner i landet har svikit unga vuxna med funktionsnedsättning, genom att gymnasiesärskolorna i landet inte hjälper eleverna att få ett jobb eller en utbildning efter gymnasiestudierna”, skriver Carl-Christian Frunck.

"Upp till arbetsgivaren att fördela lönesatsningen"

Debatt

När parterna kom överens om hur satsningen lärarlönelyftet skulle göras lämnades stora möjligheter till lokal utformning, skriver Stefan Koskinen, Almega, i en replik till Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

”Sätt er över partipolitiska utspel för skolans skull”

Debatt

Kompetensbristen i förskola och skola är ett faktum och situationen är värre än någonsin. Omsättningstakten bland skolledare och lärare ökar kraftigt i landet. Och ändringen i timplanen i matematik som nu ska införas försvårar situationen ytterligare. Dags för en hållbar överenskommelse, skolan behöver arbetsro.

”Här är tre myter som skadar svenska skolan”

Debatt

Godtyckliga påståenden om under­visning får utrymme i skoldebatten på bekostnad av vetenskapliga riktmärken. Det är dags att göra upp med de akademiska myterna om skolan, skriver­ universitetslektorn Björn Sjödén.

Flykten från klassrummet

Debatt

Att rösta med fötterna är rationellt – men bara som individuell strategi. Den nationella skolkrisen kräver en sammanhållen politik för bättre arbetsvillkor och successiv utveckling av undervisningen.

Öronproppar i skolan är inte normalt

Debatt

Svensk skola präglas av stök och bråk. Det är orimligt att elever tvingas sitta med hörselkåpor. Elevernas framtid står på spel.

Lärarbristen ser ut att bestå – trots fler antagna

Debatt

Det skulle behövas 8 000 nya lärarstudenter varje år för att minska lärarbristen. Men att fortsätta öka antalet platser på lärarutbildningarna räcker inte. I stället behöver universitet och högskolor koncentrera sig på att skapa efterfrågade utbildningar, menar Universitetskanslerämbetet.

Så styr vi om skolan för att få fler lärare

Debatt

"Nu behöver alla hjälpas åt – politiker, lärare, skolledare, föräldrar och elever" skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Staten måste släppa barack-allergin

Debatt

Kommuner har usel planering för skolbyggen. Men statens barackallergi skapar också onödiga svårigheter i ett trängt läge.

Välkomna inte barnen tillbaka till skolan

Debatt

Sommarlovet ser så väldigt olika ut för våra barn och familjer. Lärare och pedagoger bör därför inte kräva att våra barn redovisar sitt sommarlov när de kommer tillbaka från sina lov, skriver Micke Gunnarsson.

Det går inte att googla sig till det läraren lär ut

Debatt

Att svenska elever är kreativa är en utspridd myt och den används dessvärre för att bortförklara de fallande kunskapsresultaten. Vi behöver en skola som rustar eleverna med fakta, skriver Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Varför säger Fridolin nej till mer idrott?

Debatt

Moderaternas skolpolitiska talesperson, Camilla Waltersson Grönvall, ifrågasätter MP:s och S skolpolitik och undrar varför man inte satsar mer på skolidrotten. MP ger Svar direkt.

Fler studievägledare kan få fler att klara studentexamen

Debatt

Var fjärde elev hoppar av gymnasiet och sällar sig till den grupp ungdomar som har mycket svårare än de som klarar studentexamen att få jobb i framtiden. För att förändra situationen krävs det att kommuner storsatsar på yrkes- och studievägledare, skriver bland andra Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

”Skönlitteratur ger inte unga framgång i livet”

Debatt

Det är bra om unga i Sverige läser de klassiska romanerna, men det är förmågan att tillgodogöra sig en rapport eller ett pm som ger dem framgång i livet. Skolans svenskämne kan splittras på två: ett för det litterära kulturarvet och ett för färdigheten att läsa och skriva informativa texter, skriver läsforskaren Lars Melin.

”Höj kraven för den som läser till lärare”

Debatt

Bättre kvalitet på utbildningen och högre krav för den som studerar till lärare är viktiga steg på vägen mot en bättre skola. Det skriver M-politikern Camilla Waltersson Grönvall tillsammans med Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

”Förhoppningarna med friskolor har kommit på skam”

Debatt

”Den svenska skolan, som vid internationell jämförelse varit mest benägen att släppa in privata aktörer, har också halkat långt efter i kunskapshänseende”, skriver Åsa Fahlén.

ESO-rapport om friskolors etablering vilseleder

Debatt

Det påstås i en ny forskningsrapport att vinstsyftande friskolor gärna etablerar sig där elevsammansättningen är ogynnsam och att möjligheten till vinst inte är avgörande för placeringen. Men forskningen bygger på flera felaktiga antaganden.

Ni når inte målen för E, Skolkommissionen

Ni når inte målen för E, Skolkommissionen

Debatt

Vårt preliminära omdöme på de av Skolkommissionen föreslagna reformerna är att de för närvarande inte når målen för betyget E, skriver sju lärare på Kärrtorps gymnasium i Stockholm.

Kommentera
Även kommuner måste få driva resursskolor

Även kommuner måste få driva resursskolor

Debatt

Skolinspektionen anser att det bryter mot skollagen att kommuner anordnar resursskolor. Det märkliga är att fristående huvudmän får göra det. Lagen bör ändras för att vi ska få en likvärdig skola av hög kvalitet för alla, skriver Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Kommentera

Slopa betygen – lärandet ska stå i fokus

Debatt

Betyg säger egentligen ingenting om en persons faktiska kunskap och lämplighet för ett yrke. Jag vill jobba i en miljö där lärandet står i fokus, skriver lärarstudenten Arvid Nyström, 29 år.

Börsen ökar vår öppenhet

Debatt

Riksdagens friskolekommission har bland annat krävt större transparens hos aktörer som driver skola. Den börsnotering vi genomför i dag kommer att öka möjligheterna att tillgodose detta. Noterade bolag måste återkommande redovisa kvalitets- och finansiella data, skriver Marcus Strömberg, AcadeMedia.

Omöjligt att nå total rättvisa i betygen

Omöjligt att nå total rättvisa i betygen

Debatt

Ilona Rinnes, universitetslektor vid Göteborgs universitet, om betyg: Vi kanske ska acceptera det faktum att det är omöjligt att uppnå total rättvisa och likvärdighet i bedömning.

Kommentera
Aktiebolag ska inte användas som driftsform för skolor

Aktiebolag ska inte användas som driftsform för skolor

Replik

Vinster i skolan bör återinvesteras, men aktie- och riskkapitalbolag bör överhuvudtaget inte användas som driftsformer för skolverksamhet, skriver debattörerna.

Kommentera

Därför investerar jag i den svenska skolan

Debatt

I söndagens partiledardebatt i SVT sa Stefan Löfven att "60.000 barn är till salu på börsen" angående Academedias notering. Det får mig att förstå hur farligt det är med Vänsterpartiets nuvarande inflytande i svensk politik, skriver företagaren Rune Andersson, som kommer att gå in som ägare i bolaget.

”Systemet med förstelärare bör avskaffas”

Debatt

Att rektorer ska ge vissa lärare en upphöjd roll och mer lön är inte ett givet lyft för skolan. Riskerna är betydande att de negativa konsekvenserna överväger de positiva på många skolor. Det skriver professor Jan Löwstedt.

Lärarna behöver tydligare direktiv för värdegrundsarbete

Lärarna behöver tydligare direktiv för värdegrundsarbete

Debatt

Världen är i gungning. Värderingar sätts på prov. Även om det i slutändan är lärares enskilda ansvar behövs tydliga direktiv från nationella instanser för att uppnå likvärdighet i skolan, skriver debattörerna.

Kommentera

Eleverna: Så vänder vi kunskapsresultaten

Debatt

Det behövs både kraftfulla och långtgående åtgärder för att vända den negativa kunskapsutvecklingen och stärka undervisningskvaliteten i skolan. Sveriges elever vill ha mer tid med kunniga lärare, de vill se en förbättrad studiero samt ett rättssäkert betygssystem. Det är glädjande att Skolkommissionen också betonat det.

Academedia: Kolla fakta innan ni skriver om oss

Debatt

Katalys Daniel Suhonens och Sten Svensson skriver i artikeln ”Börsen förstärker skolsegregationen” att Academedia ”inriktar sig på elever som har välutbildade föräldrar”. Det är direkt felaktigt. Vi har skolor som har precis motsatt inriktning. Det skriver Paula Hammerskog , kommunikationsdirektör Academedia.

”Hyckleriet i regeringens attack på friskolor är enormt”

Debatt

”Personligen tycker jag att är det något som är stötande så är det retoriken här. För en av dem som tjänar absolut mest pengar på skolverksamhet är staten själv”, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

Nu krävs samarbete för att möta lärarbristen

Debatt

Lärarna är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan och de lägger grunden för vårt samhällsbygge. För att möta den lärarbrist Sverige står inför måste vi arbeta tillsammans på alla nivåer, skriver Helene Hellmark Knutsson som bjuder in till regionala dialogmöten.

Hårdare reglerad skolmarknad ger en mer likvärdig skola

Hårdare reglerad skolmarknad ger en mer likvärdig skola

Debatt

Staten bör reglera och finansiera skolan – vinsten ska återinvesteras i verksamheten.
Så vill Robin Smith, styrelseledamot för Lärarnas Riksförbund, göra undervisning och bedömning likvärdig.

Kommentera

”Politiker tycks inte veta hur SFI fungerar”

Debatt

Som SFI-lärare undrar jag om det finns ett genuint politiskt intresse för SFI och en vilja att satsa på utbildning och integration hos nyanlända? Det skriver Lillemor Persson.

Omodernt med språk?

Debatt

Att lära sig ett nytt språk är inte bara en språkinvestering, utan även en investering i empati. Det handlar lika mycket om lära sig nya sätt tänka som nya sätt att samtala. Men en tredjedel av niondeklassarna väljer bort moderna språk. För empatins skull behöver vi kraftsamla för att lyfta de moderna språkens position.

”Kvalitetssäkra undervisningstiden i grundskolan”

”Kvalitetssäkra undervisningstiden i grundskolan”

Debatt

Skolinspektionen ska granska hur skolhuvudmännen lever upp till kravet på garanterad undervisningstid och i förekommande fall vidta åtgärder, skriver Annika Eclund, skolpolitisk talesperson (KD).

Kommentera

Skoldagen bör utökas med mer undervisning

Debatt

"Alla elever i svensk skola bör på sikt utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid. Internationella studier ger tydligt stöd för sambandet mellan utökad undervisningstid och kunskapsresultat."

SFI-brist beror inte på lata invandrare

Debatt

Språk är en demokratifråga. Att kunna kommunicera i det samhälle man lever i ger ett ökat inflytande. Det handlar om att hänga med på föräldramöten, göra sig förstådd i det sociala livet och att känna till sina rättigheter.

Vi lärare vill inte ha mer politiska experiment

Vi lärare vill inte ha mer politiska experiment

Debatt

Det är inte underligt att vanliga lärare tröttnar på diskussionerna om skolan. Diskussionen hoppar från tuva till tuva. Problemet är att det är samma två tuvor, skriver läraren Peter Dahlgren.

Kommentera

Begåvning och flit ska avgöra i skolan inte familj och kommun.

Debatt

Begåvning och flit ska avgöra elevernas möjligheter att lyckas i skolan – inte vilka familjer de fötts i. Så var det tänkt, skolans kompensatoriska uppdrag har länge varit en viktig del i samhällets jämlikhetssträvan. Men att döma av en ny forskningsstudie har det på senare år blivit allt längre mellan ideal och verklighet.

Har lärarna gett upp inför stöket?

Debatt

Expressens ledarskribent tycker att det verkar som om lärarna har normaliserat stöket i klassrummet.

”Gympaläraren” är ett hån mot lärarkåren

”Gympaläraren” är ett hån mot lärarkåren

Debatt

SVT:s serie ”Gympaläraren” gav tittarna en helt felaktig bild av vad det innebär att undervisa i idrott och hälsa i dag. ”Gympaläraren” glömde helt bort att sätta in fysisk aktivitet i kontexten hälsa och livsstil, skriver debattörerna.

Kommentera

Lita på lärarna

Debatt

Om lärarna inte klarar av att välja böcker själva, vad klarar de då av? En centraliserad läromedelsgranskning skulle undergräva lärarna i ett kritiskt skede, skriver Jacob Sidenvall. 

”Stelbenta lärare större problem än betygssystemet”

Debatt

”Det kvittar vilka styr­dokument för betygen som sjösätts så länge vi har lärare som lik­ställer kunskapskrav med ­enstaka prov och sedan inte ger eleverna chans till snar förbättring”, skriver förstelärare Jonas Nilsson.

”M:s kovändning kommer resultera i mer avhopp”

”M:s kovändning kommer resultera i mer avhopp”

Debatt

Moderaternas kovändning inom skolfrågan är något som endast kommer att resultera i mer likriktning, fler avhopp och lägre studiemotivation, skriver Christopher Rydaeus, ordförande i Moderat skolungdom.

Kommentera

Ge utsatta ungdomar en bättre chans att klara skolan

Debatt

Fler ungdomar än någonsin placeras på olika former av ungdomshem eller familjehem. De har ofta problem med sin skolgång, vilket förvärrar deras redan utsatta situation. Nu finns ett arbetssätt som ger dem bättre förutsättningar att klara skolan och radikalt förbättrar deras chanser. Det behöver införas i alla kommuner, skriver generaldirektörerna Kent Ehliasson, SiS, och Greger Bååth, SPSM.

Respekt för läraren och studiero är A, B och C för en bättre skola

Debatt

Kunskapsresultaten fortsätter att falla. Samtidigt ska många nyanlända barn och unga tas emot på kort tid. De – och alla andra elever – behöver lärare och de behöver studiero.
Det skriver Sydsvenskan på ledarplats.

Staten bör ta tillbaka makten över skolan

Debatt

Vänsterpartiet har en välkommen kritisk inställning till vinstuttag i skolan. Vi i Lärarnas Riksförbund menar att vinst ska återinvesteras i verksamheten eller att det tydligare ska regleras hur skattefinansierade resurser får användas i skolan, skriver LR:s ordförande Bo Jansson.

”Tillsätt en ordningskommission för den svenska skolan”

”Tillsätt en ordningskommission för den svenska skolan”

Debatt

Liberalerna avsätter 150 miljoner kronor i sin budget för att tillsätta en ordningskommission. ”En skola som präglas av stök och oordning leder till sämre skolresultat”, skriver Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet, i en debattartikel.

Kommentera

”Minska antalet lärosäten som har lärarutbildning”

Debatt

Så kan avhoppen minskas. Trots att lärarutbildningen gjorts om slutar nästan 40 procent av de blivande högstadielärarna före examen. Lärarutbildningarna måste stärkas och det måste bli lättare för lärare som lämnat yrket att komma tillbaka, skriver LR Stud:s ordförande Isak Skogstad.

Fokus på likvärdighet och kunskaper lyfter skolan

Debatt

Det svenska skolsystemet har tappat de allra viktigaste fundamenten – fokus på kunskap och likvärdighet. Socioekonomiskt svaga pojkar och nyanlända elever drabbas mycket hårt, samtidigt som skolan har stora ordningsproblem. Det vill LR Stud:s Isak Skogstad och SSU:s Linus Glanzelius ändra på.

"Visst är svenska friskolor unika"

Debatt

Ingen annanstans får alla samma möjlighet att hitta en utbildning som passar just dem, skriver Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

”Gympaläraren” fångar PREST-ämnenas själ

”Gympaläraren” fångar PREST-ämnenas själ

Debatt

Teorin måste vävas ihop med praktiken på ett naturligare sätt än vad många PREST-ämneslärare lyckas med i dag.

Kommentera

Ge eleverna studiero

Debatt

Vill man vända utvecklingen i skolan måste lärarna återfå kommandot över sin arbetsplats, skriver Erik Helmerson.

Ut med idiotin, in med betygen

Debatt

Dagens betygssystem är svårare att förstå än dödahavsrullarna. Återinför de relativa betygen.

Krisläge kräver mer statlig styrning av skolan

Debatt

Regeringens tvehågsna skolpolitik väcker frågor. Å ena sidan satsar man i dagens krisläge klokt på mera statlig styrning och finansiering av skolan. Å andra sidan kvarstår ambitionen att minska de riktade statsbidragen. Regeringen borde fortsätta med det förstnämnda.

”Därför får många lärare betala mer skatt 2016”

”Därför får många lärare betala mer skatt 2016”

Debatt

”Ska vi bygga en stark kunskapsnation som kan stå sig i den internationella konkurrensen kan vi inte börja med straffskatter på utbildning”, skriver Centerns partiledare Annie Lööf i en debattartikel.

Kommentera

"Marknadsstyrning leder alltid till en segregerad skola"

Debatt

Marknadsstyrning leder alltid till en segregerad skola och en segregerad skola kan aldrig bli likvärdig.
Det skriver Sten Svensson, medlem i Nätverket för en likvärdig skola, och Daniel Suhonen, chef och verksamhetsledare vid Katalys – institut för facklig idéutveckling.

”Svenska nationella prov är inte betygsstödjande”

Debatt

Den statliga utredningen om nationella prov missar poängen att det är provens utformning som avgör deras värde. Inget av förslagen tar fasta på de brister som finns. Det skriver betygsexperten Per Måhl.

Förväntningar ökar chansen att lyckas

Debatt

Svenska elever har dåligt självförtroende. Höj förväntningarna och därmed resultaten. Det menar David Winerdal, (KD).

”Vi behöver skynda oss att hjälpa alla barn att må bra”

”Vi behöver skynda oss att hjälpa alla barn att må bra”

Debatt

Barn och unga mår allt sämre. Utan en välfungerande organisation i elevhälsan faller elever mellan stolarna, skolan missar elever som behöver särskilt stöd, lärare känner sig hjälplösa, skriver My Lindén, utbildad beteendevetare och specialpedagog.

Kommentera

Skrota inte skolvalet!

Debatt

Hälften av skolpolitikerna vill inskränka fria skolvalet. Häv utanförskapet i miljonprogrammen i stället, menar den här skribenten.

Kränkthetskulturen hotar hela skolan

Debatt

Lägg ner Skolinspektionens kränkningsbyrå. Inför nolltolerans för våld mot lärare. Stäng av elever så det sjunger om det. Ta in väktare så fort det behövs. Och framför allt, lägg ner BEO eller stryp anmälningshysterin och kränkningsfebern med andra medel. Det skriver Ann-Charlotte Marteus i sin ledare.

Ge nyanlända en bättre start i skolan

Debatt

Alla lärare kommer någon gång att möta elever med ett annat modersmål. Kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt måste därför bli en självklarhet i lärares grundutbildning, skriver Bo Jansson, Johanna Jaara Åstrand och Anna Kaya.

”Ifrågasätt inte lärarnas kompetens!”

”Ifrågasätt inte lärarnas kompetens!”

Debatt

Jag har en svag förhoppning att kanske någon därute ska lyssna. Lyssna på sanningen om lärarnas kompetens. Lärarkollegor, ge inte upp och låt er inte nedslås av allt negativt som sägs om oss lärare, skriver Sidiri Ekenryd, legitimerad gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap samt rektor vid Psykologigymnasiet.

Kommentera

”Miss­nöje ingen väg till framgång för lärarna”

Debatt

Mediebilden av lärar­yrket behöver nyanseras ­genom att även nöjda pedagoger kliver fram och berättar sin version, skriver Jonas Nilsson, förstelärare, i Svenska Dagbladet.

Rädda och slagna lärare

Debatt

Lärare behöver få ett tydligt mandat från politiskt håll att de får och ska upprätthålla ordning utan rädsla för att själva anmälas och riskera avstängning. Det skriver Jonatan Lönnqvist på ledarplats i Svenska Dagbladet.

Inte konstigt att skolan krisar

Debatt

Krisen i svensk skola blir mer begriplig när man läser om Lärarnas riksförbunds undersökning som visar att var tredje lärare är rädd att bli anmäld av elever eller föräldrar. Om skolan väljer att straffa lärare som inte gjort fel ger det en tydlig signal till elever och föräldrar. Det skriver Eva Bofride på ledarplats i Gotlänningen.

Stor okunskap om barns rättigheter inom skolan

Stor okunskap om barns rättigheter inom skolan

Debatt

Skolan har ett ansvar att påminna barn och ungdomar om de grundläggande värderingar som vi vill att vårt samhälle ska genomsyras av, men har lärarna redskapen som gör det möjligt?
Det frågar sig Christina Heilborn, Programchef Unicef Sverige.

Kommentera

”Digitaliseringsplanen för skolan är rena snömoset”

Debatt

Skolverkets strategi för digitaliseringen av skolväsendet är tafatt, visionslös och uppvisar en sällan skådad beslutsrädsla. Jag konstaterar sorgset att den inte kommer bidra till att ge våra barn och ungdomar några riktiga och användbara kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det skriver Claes Magnusson , rektor Malmö Yrkeshögskola.