Annons

"Alla passar inte för att vara lärare"

Publicerad 11 februari 2010

Fyra olika lärarexamina i stället för en. Fasta ämneskombinationer. Kortare studier för att bli yrkeslärare.
Det är några av förändringarna när regeringen i dag presenterade förslaget till ny lärarutbildning.
Utbildningsminister Jan Björklund aviserade också att det kan bli lämplighetstester för blivande lärare – men tidigast 2013.

Fakta

Så blir nya lärarutbildningen

 

  • Förskollärarexamen: Utbildningen blir lika lång som i dag, 3,5 år, men med ökat fokus på läs- och skrivinlärning samt matematik.
  • Grundlärarexamen med tre olika inriktningar:
  1. Förskoleklass till årskurs 3. Fyra år lång utbildning. Ska ge bredare ämneskunskaper men specialiseringen och valfriheten minskar jämfört med i dagens lärarutbildning. Ämnesstudier i matte, NO, SO, engelska, svenska och teknik blir obligatoriska.
  2. Årskurs 4-6. Fyrårig utbildning. 30 poäng vardera i matte, svenska och engelska blir obligatoriskt. Därutöver valfri inriktning mot SO-ämnen, NO-ämnen/teknik eller praktiska/estetiska ämnen.
  3. Fritidshem. 180 poäng, alltså ett halvår kortare utbildning än i dag. Förutom fritidspedagogik ingår även 30 poängs studier i ett eller flera praktiska och estetiska ämnen.
  • Ämneslärarexamen – två olika inriktningar:
  1. Årskurs 7-9. 4,5-årig utbildning. Lärare med denna examen ska bli behöriga att undervisa i tre ämnen.  90 poäng krävs i huvudämnet och minst 45 poäng vardera i de två andra (som ska vara ”angränsande”). Antalet ämneskombinationer kommer att vara begränsade.
  2. Gymnasiet. Utbildningen omfattar 300-330 högskolepoäng. Ska ge kompetens att undervisa i två ämnen. Minst 120 poängs studier i huvudämnet och 90 i det andra. Begränsat antal ämneskombinationer.
  • Yrkeslärarexamen: 1,5-årig utbildning – en halvering jämfört med i dag. 60 poängs studier är vikta åt det som kallas ”utbildningsvetenskaplig kärna”, vilket bland annat innebär bedömning och betygssättning, ledarskap och konflikthantering.

Regeringen har gett propositionen det blygsamma namnet ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning”.
– Det är ingen dröm att reformera lärarutbildningen så snabbt efter den senaste reformen, men nackdelarna med den nuvarande utbildningen är så stora, sa Jan Björklund på en presskonferens i Rosenbad på torsdagen.
– Läraryrket är det viktigaste yrket i ett land som vill satsa på framtiden.
Den största förändringen är att det från och med hösten 2011, när den nya lärarutbildningen är tänkt att införas, blir fyra olika examina: Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen (se faktaruta intill).
– Det är skillnad på att undervisa en sjuåring och en 17-åring, säger utbildningsminister Tobias Krantz.
Antagningskraven blir högre – svenska C och engelska B krävs – och det blir ökat fokus på matematik, speciellt för lärare i de lägre årskurserna.

Inte välja bort

– De som i dag går lågstadielärareutbildningen väljer ofta bort no och matte, vilket får konsekvensen att 25 procent av lärarna på lågstadiet i dag saknar utbildning för de ämnen de undervisar i. Nu ska man inte längre kunna välja bort dessa ämnen, säger Jan Björklund.
Som tidigare varit känt öppnar han även för lämplighetstester av blivande lärare. Hur dessa skulle kunna se ut ska utredas vidare. Tidigast 2013 kan testerna bli aktuella.
– Alla människor passar inte för att vara lärare, säger utbildningsministern.
Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner är nöjd med att det blir fyra olika examina för lärare och ser heller inget problem med fasta ämneskombinationer. De är inte presenterade i detalj ännu, men kommer troligen att bli åt hållet svenska + SO samt matematik + NO.
– Det är sådana tjänster skolorna lyser ut, säger Metta Fjelkner.
Hon saknar att frågan om lärarlegitimation inte finns med i propositionen.
– Det var ett vallöfte från valet 2006, säger hon.
Jan Björklund säger att det delvis är en kostnadsfråga.
– Och legitimationen har inte med utbildningen att göra. Det kan finnas anledning att återkomma till den senare i år.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Läraren: ”Jag är trött på den negativa bilden av yrket”

Läraryrket målas ofta upp som krispräglat och det är nästan alltid problemen som lyfts fram. Det anser läraren Maria Wiman, som vill se en mer nyanserad offentlig debatt där flera röster får höras.
– Jag och mina kollegor känner inte igen oss i den bild som målas upp, säger hon.

Annons
Annons

Ny lönestatistik: ”Inte konstigt att lärare tjänar mer än rektor”

Lön

Lärarlönerna kommer ikapp och till och med går om skolledarnas löner, visar ny lönestatistik.
– Att några förstelärare tjänar mer än biträdande rektorer är inget konstigt, säger Magnus Blixt, tidigare lärare och numera rektor.

Annons

Krisläge för studenter – tvingas vänta ett år på praktikplats

VFU

Bristen på praktikplatser för blivande lärare är stor nationellt, men extra stor på vissa håll. På Campus Helsingborg får ett 30-tal lärarstudenter inte några praktikveckor och tvingas vänta i ett helt år.

De tände hoppet för barnens skolgång

Stöd

För två år sedan var det ingen som trodde på idén med ett skolresurscentrum i den fattiga rumänska byn Valsa Seaca. Nu köar barnen för att få plats.

Annons
Annons

Så lägger regeringen vinsttak för friskolor

Vinster i välfärden

Regeringen och Vänsterpartiet lägger fram ett lagförslag om 7 procents vinsttak för friskolor. Alliansen och Sverigedemokraterna vill stoppa det. Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt.
– Förslaget får ett B i betyg, säger Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Känslan av svek gör att jag jobbar när jag vabbar

Debatt

Läraren Karin Herlitz vabbar för sin sjuke son – och förlorar mer i inkomst än sin man som inte är lärare. ”Systemet borde ses över så att det inte landar i att vår ansvarskänsla för våra elever gör att vi arbetar gratis”, skriver hon.

Kommentera

Debatt i riksdagen om de avstängda Academedia-lärarna

Academedia

Academedias kritiserade behandling av två lärare blev på torsdagen föremål för riksdagsdebatt.
– Det är jätteviktigt att det togs upp i riksdagen, säger Magnus Ekblom, en av de berörda lärarna.

Jurist ska utreda diskriminering vid NP

Diskriminering

Elever med funktionsnedsättning förbjuds att använda hjälpmedel vid nationella prov. Nu vill en jurist pröva i domstol om det är förenligt med lagen.

Skolverket välkomnar rättslig prövning

Nationella prov

Jurister vill pröva i domstol om Skolverket bryter mot lagen genom att inte tillåta hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar under nationella proven.
– Bra att det blir klarhet i frågan, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Läsexperterna: Så ska Sverige fortsätta vara bäst i klassen

Läsförmåga

Svenska elever var bäst i klassen och är åter på väg mot toppskiktet vad gäller läsförmåga internationellt. Men vad ligger bakom det nya resultatet och ska vi vara nöjda med det? 
Skolvärlden har pratat med fyra framstående profiler inom läsförståelse.

Skola fick kungligt pris på Idrottsgalan

Hälsa

Gerestaskolan fick ta emot ett pris med kunglig glans på Idrottsgalan 2018. Härnösandsskolan blev ”Årets peppare” och hyllades för deras arbete med pulshöjande aktiviteter.

Forskare: Samma bråk på låg- och högstadiet

Matematik

Det innehåll eleverna möter i bråkundervisningen är väldig snarlikt varandra – oavsett om eleverna går på lågstadiet eller högstadiet. Den slutsatsen drar Caroline Nagy i sin licentiatuppsats.
– Det kan leda till att elevernas förståelse inte utvecklas, säger hon.

Ovanligt grepp för att rekrytera syv

Syv

Konkurrensen om att anställa studie- och yrkesvägledare är stenhård just nu. Marknaden har lett till att regionerna måste hitta på kreativa lösningar för att finna anställda. I Göteborgs stad är det syvarna själva som ska vägleda potentiella kollegor.

Våld i skolan: Lärare borde omfattas av Blåljusutredningen

Våld mot lärare

En undersökning bland LR-medlemmar i Malmö vittnar om hur lärare utsätts för slag, sparkar och kränkts verbalt. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén vill se skärpta straff mot de som hotar och utövar våld mot lärare.

Skolinspektionen bekräftar: Högpresterande elever glöms bort

Undervisning

Skolinspektionen ska undersöka hur skolan klarar att stötta högpresterande elever i undervisningen – en grupp som ibland glöms bort menar Skolinspektionens Helén Ängmo.

Specialpedagogen Anna: Jag jobbar för eleven

Specialpedagogik

Jobbet som specialpedagog innebär täta kontakter med kollegor, elevhälsa, föräldrar, BUP och socialtjänst. Arbetet sker på flera nivåer, men med en sak i fokus:
– Jag jobbar för eleven, säger Anna Ternhag, specialpedagog vid Lillholmsskolan i Stockholm.

SPSM: Börja med specialpedagogik i rätt ände

NPF

Specialpedagogiska insatser börjar ofta i fel ände, menar Linda Petersson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärarna med dödssjuka elever

Sjukhusskolan

Uppdraget: att förebygga kunskapsluckor och att vara det normala mitt i krisen. Utmaningen: att sällan kunna planera sin undervisning.
Sjukhuslärarna undervisar svårt sjuka barn och unga i alla åldrar, i alla ämnen. Och ibland händer det allra värsta – att en elev går bort.

Hård kritik mot Karolinskas lokaler för sjukhusskolan

Ett litet rum för både undervisning och administration, där två elever med rullstol inte får plats samtidigt. Kritiken är hård mot sjukhusskolans lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Skolinspektionens granskning visar på bristen på anpassade lokaler. 

Pax

Pax-metoden hjälper lärarna till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Många lärare kämpar dagligen med dålig arbetsmiljö, stress och tidsbrist. Maria Lychnell på Gärdesskolan har lyckats skapa en bättre studiero och arbetsmiljö med hjälp av den nya arbetsmetoden Pax.
– Vi har ett otroligt lugn i klassrummet och det är mindre stress för mig som lärare, säger hon.

Psykologen: ”Sjukskrivningarna hos lärare skulle minska”

Arbetsmiljö

Arbetsmetoden Pax har redan skapat studiero i de svenska klassrummen och en bättre arbetsmiljö för lärarna som använder modellen. Skolvärlden har pratat med Gustav Nilsson, leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige. 

LO: Vinstjakten kostar hundratals lärarjobb

Rapport

En ny rapport från LO beskriver vinstdrivande friskolor som ett hot mot kvalitet och mångfald.

Miljonsatsning mot psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa

Lärarnas Riksförbund ska tillsammans andra aktörer storsatsa på en ny webbplats om psykisk ohälsa hos unga.

Lärarmanifestation mot Academedia

Facklig protest

LR Stockholm demonstrerar mot skolledningen och Academedia utanför Sjölins gymnasium.
– Att ge sig på ett skyddsombud som protesterar är som att kasta sten på blåljuspersonal, säger Ragnar Sjölander på LR Stockholm.

Studie visar: Därför kritiserar lärarna karriärtjänster

Studie

I en studie om större svenska skolförändringar uppvisas stark kritik mot förstelärarreformen.
– De tycker framförallt att systemet är orättvist och de vantrivs med det individuella och konkurrensfixerade systemet, säger Mikael R Karlsson.

Stöd till högpresterande elever granskas: ”Fantastiskt”

Undervisning

Skolinspektionen ska granska hur skolor klarar att ge utmanande undervisning till högpresterande elever.
– Kunskapen om att alla elever är olika börjar sjunka in, säger specialpedagogen Mona Liljedahl.

Enkät: Hur ser DU på Skolsverige 2017/2018?

Delta

I sex delar har Skolvärlden de senaste veckorna publicerat röster från Skolsverige som svarat på frågorna vad som var viktigast under 2017 och vad de hoppas på under 2018. 
Nu har du chansen – hur ser du som läsare av Skolvärlden på Skolsverige 2017/2018? Var med och dela med dig av dina tankar och få dem publicerade på Skolvärlden.se

NPF

Efter kritiken: Modellen hjälper lärare att bli NPF-kompetenta

NPF

Skolverket har fått svidande kritik för sin specialpedagogiska satsning. Ann Lindgren, projektledare för ”Danderydsmodellen”, ställer sig bakom kritiken.
 

Svidande NPF-kritik mot Skolverket

Specialpedagogik

Skolverkets kompetenslyft inom specialpedagogik får svidande kritik av föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
– Ge lärarna konkreta verktyg, inte moraliserande idéer om relationsskapande, säger Malin Holm på ”Barn i behov”.

Skolverket om NPF-kritiken: Lärarna är nöjda

Specialpedagogik

Skolverket svarar på kritiken från Barn i behov.
– Det är svårt att säga utifrån kritiken om de har förstått hur insatsen är uppbyggd. Vi vill gärna ha en dialog med dem, säger Helena Elwin, enhetschef på Skolverket.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons