Annons

"Borde prata om Skolinspektionens pedagogiska ledarskap"

Publicerad 21 oktober 2013

Alla skolor som drivs av Praktiska Sverige AB har fått skarp kritik från Skolinspektionen - och en har helt stängts ned.
Nu svarar koncernens vd Jarl Uggla - och ställer sig mycket kritisk till Skolinspektionens beslut.
– Man kanske skulle prata om Skolinspektionens pedagogiska ledarskap också, säger han.

Hur ser du på Skolinspektionens kritik?
– Det är jättebra att vi har Skolinspektionen som gör granskningar av skolorna. Det tar vi till oss, och det är klart att det alltid finns saker att förbättra. Vi har en kvalitetsorganisation som jobbar med de delar vi kan bli bättre på. Men det är en resa som man gör framåt. Såsom pressreleasen från Skolinspektionen är utformad, så ställer vi inte upp på alla de formuleringarna. Till exempel har vi ett skolhälsoteam på varje skola, så uppgiften att det skulle saknas är felaktig.

Var har Skolinspektionen fått de uppgifterna från då?
– Det kan man undra. Vi har en logg på varje skola, där man ser vilka elevhälsoteam vi har. Det kan vara någon skola som saknar ett adekvat bibliotek, men majoriteten har en början till ett skolbibliotek.

Vad innebär en början till ett skolbibliotek?
– Att vi har ett rum, vi har böcker och vi har datorer. I många fall jobbar vi med biblioteket som en del i den pedagogiska undervisningen. Det kan alltid bli bättre.

Hur ser du på att skolan i Tumba stängs ner?
– När det gäller Tumbafallet så är kritiken direkt felaktig. Den skolan har utvecklats enormt väl, och vi såg med framtiden an på den skolan. Vi är förvånade att vi inte får möjligheten att fortsätta bygga den skolan på ett kvalitativt och bra sätt.  Om du lyssnar på våra elever och lärare så förstår de ingenting. Vi har haft våra problem i Tumba när det gäller lokalfrågor och en del andra saker. Men allt det där är åtgärdat, och vi är på rätt väg inom alla områden. Att stänga en skola i mitten av en termin är inte rätt.

Det är väl en sak om eleverna och lärarna är förvånade, men det är väl inte de som är ansvariga för att skollagen efterföljs. Det är ni?
– Visst är vi det. Men vi har vidtagit åtgärder i Tumba med ny skolledning, förbättring av lokaler, förbättrad pedagogik och elevhälsa. Så det går i rätt riktning, och det är den dialogen vi också har fört med Skolinspektionen.

Är det din uppfattning att skolan i Tumba är bra för eleverna?
– Tryggheten börjar komma för eleverna. Vi har bra lokaler, förbättrad arbetsmiljö och allt det är åtgärdat. Samma sak gäller rektorns ledarskap och samordning. Likaså elevhälsan. Vi har även extra specialpedagoger som är inne och hjälper till. Skolan har haft problem, helt klart. Men vi har satt in kraftfulla åtgärder.

Om det är som du säger så har ni inga problem att få rätt i en överklagan?
– Vi kontaktar personer just nu och kommer titta på en överklagan.

Du är kritisk till Skolinspektionens beslut och arbetssätt?
– Vi förstår att Skolinspektionen har en avvikelserapportering, men det är också viktigt att lyfta de goda exemplen. När det gäller Tumba så är det ett direkt felaktigt beslut som kom som en överraskning för oss, om man ser till de möten vi har haft med Skolinspektionen. Att man dessutom stänger ner, dessutom på fel grunder, mitt i en termin är helkorkat. Man pratar ofta om rektorns pedagogiska ledarskap, men man kanske skulle prata om Skolinspektionens pedagogiska ledarskap också.

Men har Skolinspektionen helt och hållet fel här?
– Jag är medveten om att vi som huvudmän kan uppfattas som att vi inte tar åt oss kritik, men det gör vi faktiskt. Jag tycker att du kan tala med både lärare och med elever, för det är det som är kvittot på om vi gör ett bra jobb eller inte.

Men frågan här är ju om ni följer skollagen eller inte?
– Det är ju eleverna som vi utbildar, och om man talar om trygg miljö eller inte så måste man ju fråga dem.

Men menar du att Skolinspektionen inte har gjort det?
– Det har man säkert gjort. Men om man talar med eleverna i dag, så ser skolan helt annorlunda ut nu än vad den tidigare gjort. Skolinspektionens beslut bygger på en del historiska data också.

Någonstans känns det väl ändå som att ni misslyckas om Skolinspektionen hittar allvarliga brister på samtliga skolor?
– Det är så att all inspektion som görs av Skolinspektionen är en avvikelserapportering. De letar brister för att man ska åtgärda dem, och vi tycker att det är bra. Vi har ett bra kvalitetsteam som åker runt på alla skolor.

Kommer ni att överklaga?
– Vi kommer att överväga att överklaga beslutet, ja.

Om man går in på er hemsida är det första man kan läsa att Praktiska nu går med vinst. Förstår du att det kan sticka i ögonen på folk?
– I vissa fall ska man gå med vinst och i vissa fall inte, tydligen. Det är ju så att alla verksamheter, vare sig de är privata eller kommunala, måste ju ha en viss finansiell stabilitet. Däremot ska man ha en dialog om hur stort ett överskott ska vara. Det ska ju vara så stort att man har råd att finansiera din verksamhet, det vill säga investeringar och kvalitet i skolan. Där ligger vi, ungefär. Vi har inga överdrivna vinster i Praktiska.

Det är inga konstiga eller uppseendeväckande summor i vinst?
– Nej, absolut inte.

Hur ser det ut med koncernbidrag?
– Det finns inget sånt, inga konstiga grejer. Det finns inga ägarutdelningar gjorda.
 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons