Annons

Dags för strejk?

Publicerad 26 januari 2018

Debatt ”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Det låter kanske drastiskt med strejk, men orättvisorna i skolorna när det gäller våra löner tycker jag har har passerat all rimlighet. Detta tillsammans med en ur många synpunkter sviktande arbetsmiljö gör att frågan har sitt berättigande.

Arbetsgivaren lockar med högre löner till förstelärare och med andra lönelyftsinsatser som fördelas lite hipp som happ. Det finns visserligen principer bakom fördelningarna, men resultatet är en väldigt ojämn lönefördelning på våra arbetsplatser.

Vi har många bra förstelärare som jobbar alldeles för mycket och gör ett bra jobb, men vi har också många som får pengarna utan att göra speciellt mycket (jag har sett båda sorterna). Det hade varit rimligt att inte stressa redan stressade lärare med pedagogisk utveckling mot bättre lön. Ge oss istället tid till att utveckla skolan med hjälp av nedsatt tjänstgöringsskyldighet – det hade varit en mycket bättre morot i en sönderstressad skolmiljö – och se till att det finns en rimlig löneutveckling för alla. Kanske borde man till och med införa lönetrappan igen, med säkra nivåer efter ett antal år, men nu kanske kompletterad med individuella påslag, vilket ju verkar vara arbetsgivarens högsta önskan.

Efter att ha jobbat ungefär 35 år som gymnasielärare kan jag nu se att jag ligger cirka 8000 kronor över ingångslönerna. 8000 kronor på 35 år, ja det blir 229 kr i ökning per år – inte imponerande, precis. Jämför jag med många andra yrken med liknande utbildning så ligger vi ca 20 000 kr under (till exempel riksdagsmännen, som vi låg jämnt med på 70- och 80-talet).

Bra att ingångslönerna är hyfsade, men hur ska man kunna behålla lärarna i skolan när det knappast finns någon löneutveckling (förutom för dem som har lyckats tillhöra de lyckligt lottade i lönepåslagen)?

Se i stället till att alla får ta del av en rättvis löneutveckling.

Många av oss lärare har deltagit i många utvecklingsprojekt genom åren utan att kompenseras ekonomiskt för detta. Många har varit med i otaliga samarbetsprojekt över ämnesgränserna, man har sökt förstelärartjänster utan att få dem, bytt skolor flera gånger och engagerat sig fackligt – allt detta som enligt facket ska leda till en bra löneutveckling, men ofta utan större resultat lönemässigt. Det knorras mycket i korridorerna över orättvisorna som man nu har skapat bland lärarna, vilket ut arbetsmiljösynpunkt är direkt kontraproduktivt. Det är dags att få ett slut på dessa exklusiva satsningar för ett fåtal – se istället till att alla får ta del av en rättvis löneutveckling!

När vi tvingades in i kommunal verksamhet på 90-talet undertecknades avtalen med att lärarna inte skulle jobba mer – detta är ett hån mot oss som har varit med och sett utvecklingen (eller kanske avvecklingen). På den tiden, före kommunaliseringen, hade till exempel vi (på den tiden adjunkter) en reglerande usk på tjugoen 40-minuters-lektioner i veckan. Idag finns det ingen usk som reglerar, vilket innebär att de flesta lärare jobbar betydligt mer än så.

Tillkommit har också fler konferenser, vaktmästarjobb (kopiering och lagning av krånglande kopiatorer), kuratorsjobb, speciallärarjobb och en aldrig sinande dokumenteringsbörda. Dessutom har man infört någon slags konstig 35-timmars-närvaro-regel, och att vi ska jobba 45 timmar i veckan. Avtalsbrott skulle jag vilja kalla det.

Överallt i arbetslivet idag ser vi en större frihet i att kunna förlägga sin arbetstid, då det är möjligt, till mer lämpade miljöer än de man kan erbjuda annars. Detta gäller inte lärarna, som ”låses in” i (oftast bristfälliga) arbetsrum, där det ofta är helt omöjligt att utföra ett intellektuellt arbete på grund av alla samtal och påhälsningar från alla håll och kanter. När ska vi få igen friheten och utvecklingsmöjligheterna som lockade många av oss till yrket? Varför ska just lärarna drabbas av övervakning och inlåsning, när som sagt arbetslivet i övrigt går åt andra hållet?

Privat pensionssparande har det inte varit tal om för många (i alla fall inte av oss 50-talister) då lönerna knappt har räckt till att bidra till ett hyfsat familjeliv. Studielånen har definitivt tagit bort all vinst som man möjligen kunde gjort jämfört med andra grupper – det har visat sig i lönejämförelser att de som slutade skolan efter gymnasiet på 70-talet, och istället gick rakt ut i arbetslivet, har en betydligt bättre ekonomisk situation, sett livslönemässigt, än lärarakademikerna.

Nu tycker jag det är dags att säga stopp.

Hur ska vi kompenseras för denna dåliga utveckling? Knappast genom det nya pensionssystemet, och några andra initiativ har jag inte sett tillstymmelse till. Jag tror att det är ett fåtal lärare som klarar att hålla alla bollar i luften, vilket man måste klara i dagens skola, ända upp till 69 års ålder. Det snackas mycket om anpassningar för att vi ska kunna jobba så länge –- hur kommer de att se ut? Jag har inte sett röken av några idéer om detta ännu.

Nu tycker jag det är dags att säga stopp. Om inte kommunerna klarar av att bedriva skolverksamhet, och det gör de oftast inte, så bör ansvaret för skolan gå tillbaka till staten. Jag tycker att vi ska kräva att arbetsgivarna följer avtalen – borde förstås vara en självklarhet – och snabbt se till att arbetsbördan minskar (kanske är det dags för usk igen?), och att vi får en rimlig löneutveckling för alla (och inte bara för vissa, som nu får en tillfällig skjuts med hjälp av ovan nämnda stödinsatser), med ordentliga slutlöner, så att vi kan locka duktig arbetskraft att stanna i skolan.

Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Vi måste återskapa läraryrket och göra det attraktivt ur alla möjliga synpunkter.

Detta kommer antagligen inte att hända om vi inte går ut i strejk – så nu är det kanske dags? Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen!

Anders Åstrand, gymnasielärare och skyddsombud, Österlengymnasiet, Simrishamn

 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Vänta inte på andras lösningar – lärare kan göra mycket själva”

Debatt

Lärare bör inte förlita sig på att politiker – genom ytterligare en revolutionerande skolreform – ska komma med lösningar på skolans utmaningar.
Istället borde vi själva försöka lösa situationen så gott vi kan här och nu, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera
Annons
Annons

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den reviderade kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons