Annons

"Elever tvingas tänka inom vissa ramar"

Publicerad 31 maj 2010

Matematik är ypperligt att börja med tidigt, när fantasin flödar hos de unga barnen.
Men vad händer i elevers hjärnor då skolan ska förmedla redskap för att lösa problem som inte på ett rationellt sätt kan lösas med kreativt tänkande och huvudräkning?
Där finns ett jätteproblem, och för min del, och jag är inte ensam om funderingarna, anser jag att så kallad "Skriftlig huvudräkning" är ett mycket sofistikerat och effektivt sätt att knäcka många elevers självförtroende i matte, skriver Fredrik Westman, pensionerad lärare i matematik och utvecklare av webbaserade läromedlet Webmath.

Det gläder mig verkligen att det japanska arbetssättet "lesson study" används alltmer i svenska skolor, och att Dagens Nyheter upprepat puffat för metoden.
För 20 år sedan provade vi vid Sävar skola en liknande metod. Då kändes det hotfullt för många och nervöst att berätta hur man gjorde, men allteftersom lättade stämningen och allt oftare kom samtalen in på frågor av typ "Vilken pedagogisk idé ligger bakom mitt jobb i klassrummet?".
Tiden har gått, klassrumsdörrarna har öppnats och det är naturligt att visa och diskutera vad som händer. Tänk om de diskussioner som handlar om matematik nu började ifrågasätta den forskning som förordar "skriftlig huvudräkning", som enligt min åsikt är katastrofal för många elever och knäcker självförtroendet i matematik.
Jag frågar: Är verkligen "skriftlig huvudräkning" så bra som forskare påstått, och har forskningen varit fantasifull nog och ställt rätt frågor?

"Känns tragiskt"

Jag arbetar för närvarande med att sammanställa besöksstatistiken för WebMath. Statistiken över kapitlet ”Tal” känns rent ut sagt tragisk, och gör mig ännu mer övertygad i min åsikt. Varje månad är användningen mycket stor och ökar hela tiden, och är för närvarande i genomsnitt cirka 3000 animationer per månad. Alltså på årsbasis ca 30 000 animationer.
Kapitlet innehåller förklaringar till hur "skriftlig huvudräkning” fungerar och hur man räknar med algoritmer och hur de två räknesätten hänger ihop. Det betyder, som jag tolkar det, att behovet av att förstå skriftlig huvudräkning och algoritmräkning är väldigt stort i Sverige.
Om man tänker sig att en procent av eleverna som behöver hjälp med detta känner till WebMath, skulle det betyda att "väldigt" många elever antagligen är ganska knäckta i sitt självförtroende i matte, trots att de har mycket kreativa hjärnor med matematisk förmåga.
Matematik är ett sätt utmärkt att träna barns hjärnor, och man ska börja tidigt medan fantasin fortfarande flödar i barnens tankar. Men vad händer i elevers hjärnor då skolan ska förmedla redskap för att lösa problem som inte på ett rationellt sätt kan lösas med kreativt tänkande och huvudräkning? Där finns ett jätteproblem.

Tänka inom vissa ramar

För min del, och jag är inte ensam om funderingarna, anser jag att så kallad "skriftlig huvudräkning" är ett mycket sofistikerat och effektivt sätt att knäcka många elevers självförtroende i matte, eftersom eleven tvingas att tänka på ett visst sätt och inom vissa ramar, som inte på långa vägar stämmer med det sätt denne själv tänker, eller som den hjälpande föräldern tänker.
En förälder berättade för mig i höstas att hennes konstnärlige, fantasifulle son absolut inte förstod skriftlig huvudräkning. Föräldern använde då sin metod, som direkt stämde med hennes sons sätt att tänka. "Men mamma, det här ju inte svårt" var hans kommentar. Glad i hågen gick ha till skolan, för att sedan på eftermiddagen komma hem, djupt besviken. "Men mamma, du har ju lärt mig fel".
Ibland brukar jag tänka att vår statistik kanske är ett delsvar på varför det är så illa ställt med matematiken i skolan. Jättemånga elever kämpar med att tillfredsställa lärarens (och läroböckernas) sätt att tänka och undervisa, tappar mattesjälvförtroende, missar de mest grundläggande kunskaperna och därmed även intresset för matematik.
Det är inget nytt att jättemånga elever saknar de mest grundläggande kunskaperna, och inte har någon uppfattning om vad till exempel multiplikation är – egentligen. Då vi planerade webbsidan tänkte jag att det nog finns en hel del elever som kan behöva stöd i "räkna med papper och penna", men att behovet är så stort överraskar mig.
Många kommuner har nu fått medel till matematiksatsningar, men hur många kommuner använder de tilldelade pengarna till att anpassa sig till de fantasifulla barnahjärnor som till exempel tänker sig tal som en vindlande slinga (se bild), och inte alls som fröken eller magistern försöker förklara, och därför kanske knäcks i sitt matematiska självförtroende.

Bekräftade farhågor

Jag blev i går uppringd av en mycket engagerad lärare i Göteborgstrakten. Hon bekräftade mina farhågor och tycker att det är katastrofalt att det i vissa läroböcker inte längre finns med hur man räknar med algoritmer, vilket gör att elever inte ens får möjligheten att välja mellan skriftlig huvudräkning och algoritmräkning. Men det är inte lätt att nå ut med dessa kontroversiella åsikter.
Hon, jag och många andra ifrågasätter bland annat läromedelsproducenternas okritiska sätt att följa i forskarnas fotspår, trots att spåren kanske leder helt fel. Men det är mycket pengar investerade i forskarrapporter och läromedel, och det är ett stort etablissemang som ska "övertygas".
Det innebär bland annat att man kan slå oss i skallen med hur många forskarrapporter som helst för att få oss att framstå som naiva noviser, och på så sätt förlora all trovärdighet. Och vem orkar med det - kanske bara jag, och jag förblir den i öknen ropande rösten som så småningom får gehör för mina tankar (postumt?).
Anledningen till att jag oförtrutet och förtröstansfullt jobbar vidare är vetskapen att vattendroppen urholkar stenen. Förr eller senare kommer nya forskartankar att se dagens ljus, och på agendan står då kanske "Hur tänker vi tal - egentligen?".

Fredrik Westman, pensionerad lärare i matematik som utvecklat ett webbaserat läromedel i matte, Webmath.

Fotnot: Animationen här ovan visar ett konkret exempel på hur en elev kan tänka sig ett tal. Alla animationerna som visar exempel hur elever kan tänka finns på: www.webmath.se Välj rubriken "Välkommen" och sedan "Hur tänker du egentligen".

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons