Annons

Forskare: Förstelärarna har stärkt lärarkåren

Publicerad 8 januari 2018

Lärarprofessionen har stärkts av karriärlärarreformen. Det menar Johan Alvehus som i ett forskningsprojekt följt upp vilka effekter reformen haft.
– Lärarprofessionen har fått större makt över frågor som rör det egna arbetet, säger han.

Fakta

Om forskningen

Johan Alvehus är universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Projektet ”Framorganiserad profession. En granskning av reformer inom skolan” driver han tillsammans med Gustaf Kastberg, professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och doktoranden Sanna Eklund, även hon vid Förvaltningshögskolan.

Forskningsprojektet bedrivs med finansiering från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och Vetenskapsrådet.

Under hösten 2018 kommer Johan Alvehus, Sanna Eklund och Gustaf Kastberg ut med boken ”Stärkt, splittrad och styrd” (Studentlitteratur) där delar av projektet avrapporteras."

Karriärlärarreformen, som sjösattes 2013, har väckt känslor och fått ta emot en hel del kritik, kritik som handlat dels om att förestelärarna valts ut på godtyckliga grunder och att kriterierna varit luddiga, och dels om att lärarkåren splittras i förstelärare och ”andrelärare”.

Men Johan Alvehus, lektor som forskar om ledning och styrning av professionsorganisationer vid Lunds universitet, menar att det också kommit en hel del gott ur reformen. Tillsammans med två kollegor har han närstuderat hur lärarprofessionen påverkats av karriärlärarna. Slutsatsen? Att lärarkåren faktiskt stärkts som profession av karriärlärarreformen.

 – Det är viktigt här att säga vi pratar om professionen, inte enskilda lärare. Det behöver inte vara så att lärarna själva tycker att det här är bra. Många av dem vi pratat med har haft allvarliga invändningar mot reformen. Men om vi tittar bort från åsikterna, och tittar på vilka uppgifter förstelärarna tagit på sig och vad detta har betytt, så ser vi att kåren faktiskt stärkts, säger Johan Alvehus.

Sju skolor i tre kommuner ingår i studien. De tre forskarna har intervjuat alltifrån förvaltningschefer och rektorer till förstelärare och icke-förstelärare. Tolv förstelärare skuggades dessutom under en vecka vardera för att forskarna skulle få en konkret bild av de gör och fånga in stämningar.

– Det är ett metodval som ger mycket närvaro, man kommer tätt inpå processer men på bekostnad av kvantitativa slutsatser. Vi kan inte säga att alla förstelärare gör så här. Men jag tror att man kan vända på det och säga: Vi har inga stora skäl att anta att de fall vi studerat skulle vara särskilt avvikande, säger Johan Alvehus.

Hur menar de då att lärarprofessionen stärkts? Jo, forskarna konstaterar att förstelärarna tagit över uppgifter som tidigare legat på framförallt biträdande rektorer som till exempel att administrera nationella prov, sköta likvärdighetsarbete och koordinera personalplanering.

– Det innebär att lärarprofession tagit kontroll över frågor rörande deras egna arbetsvillkor. De har tagit över uppgifter från rektor som inte själv behöver vara lärare – och alltså inte själv tillhör professionen.

Förstelärarna har också sugit åt sig arbetsuppgifter som tidigare fördelats mer solidariskt bland lärare.

– De håller i samtalsgrupper, åker på konferenser och håller i seminarier. Det upplevs lite problematiskt men samtidigt gör det att försteläraren bli en tydlig företrädare för professionen, och att autonomin i klassrummet ökar ytterligare för lärarna.

Ytterligare en sak noterar Johan Alvehus. Om man tittar på Skolverkets tidiga skrivningar om försteläraren så fanns det en idé om att försteläraren var någon som gör samma sak som andra lärare men lite bättre.

– Det ser vi inte mycket av, snarare är försteläraren en person som sysslar med delvis andra saker än kollegorna. Det stämmer kanske inte med intentionen, men det stämmer överens med hur det ser ut i många andra professioner. Generellt vill jag nog mena att en jämlikhetsideologi och brist på karriärmöjligheter hämmat snarare än främjat lärarkåren. Det finns en viktig poäng med att professionell utveckling leder till ett ökat ansvar för mer övergripande professionsfrågor.

Johan Alvehus är väl medveten om den kritik som finns mot karriärlärarreformen och att många lärare upplever att den lett till splittring. Han tror dock att ju längre tiden går, desto större acceptans kommer reformen att få.

– Men jag kan tycka att kåren varit lite passiv. Det är rektor som utser förstelärare och här har lärarprofessionen kanske missat en chans att själva bestämma vad som utmärker en bra lärare.

Johan Alvehus förklarar vad han menar.

– Varför har vi professioner? Jo för att det handlar om komplexa, svårbedömda arbetsuppgifter som bara kunniga yrkesutövare kan värdera. Men här har man alltså släppt uppgiften till någon som inte själv nödvändigtvis är en framstående representant för professionen: rektor behöver ju inte vara lärare. Det bör var professionen själv som sköter meriteringen. Här har man lagt det i händerna på andra – det är knepigt.

Vilka lärdomar kan man dra av er forskning?

– Det är svårt att ge generella råd. Vi kommer kanske aldrig kunna mäta exakt hur duktiga lärare är men vi kan sträva efter att hitta hyfsat objektiva kriterier som vi ändå är rimligt säkra på att de leder till att man blir en duktigare lärare.

Att man deltagit i fortbildningar eller har haft en roll som ämnesföreträdare under lång tid är exempel på mindre godtyckliga kriterier, menar Johan Alvehus. 

– Och när man gör det måste lärarkåren ta ansvar och lyfta fram positionerna och själva säga att här har vi en hyfsad indikator på en bra lärare, den ska vi använda.  Jag är förvånad över att facken inte valde att gemensamt försöka ta fram kriterier när reformen togs fram. Jag tror att det är viktigt att kåren är proaktiv och inte ett offer, det gynnar inte lärarna i längden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

SPSM kritiseras för rapport om adhd: Det blir olyckligt

NPF

Specialpedagogiska skolmyndigheten kritiseras kraftigt för en nysläppt rapport insatser för elever med adhd.

Annons
Annons

Replik: ”Nej, vi är inte emot friskolor”

Replik

Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, reder ut missförståndet kring LR:s hållning till friskolor.

Kommentera

”Sverige behöver inte färre friskolor”

Debatt

”Sverige behöver inte färre friskolor. Sverige behöver bättre skolor över lag”, skriver Liane Blom, ordförande i Liberalerna Norberg.

Kommentera
Annons

Sanningen bakom Sydkoreas hyllade elitskolor

Reportage

Sydkoreas skolsystem hyllas ofta internationellt. Samtidigt skapar jakten på betyg en hög stress hos lärarna och eleverna. 
Nu höjs röster som vill reformera landets utbildningssystem. Utbildningschefen i Seoul sneglar på skandinaviska länder där Finland ses som en förebild.

Annons
Annons

Efter SD-anmälan: ”Lärare bör vara tydliga med sina politiska åsikter”

Värderingar

En lärare är anmäld till Skolinspektionen av en förälder för att läraren kallat SD för rasister och nazister. Men beroende på sammanhanget kan det uttalandet vara helt i sin ordning, menar didaktik- och etikforskaren David Kronlid vid Uppsala universitet.

”Lärare bör vara objektiva i sin undervisning – i samtliga ämnen”

Debatt

”Om lärare nu skall få vara subjektiva när det gäller politik, vilka områden står på tur?”, frågar sig fyra sverigedemokrater i utbildningsutskottet.

Kommentera
Annons

Tydligare trend: Så läser fler till lärare

Lärarutbildning

Allt fler läser den kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli lärare. I höst har antalet antagna stigit till nära 800, enligt UHR.

Idrottslärare hinner inte utveckla eleverna

Idrott och hälsa

Relationsbygget mellan lärare och elev är extra viktigt i ett så pass utlämnande ämne som idrott och hälsa. 
Men tidsbrist gör att lärarna i stället måste ägna sig åt bedömning – varje lektion.

Läsning

Ann Boglind: ”Vi måste prata om läsning med lust och magi”

Läsning

Under drygt tio år visade internationella undersökningar att svenska elevers läsförmåga försämrades. Men så kom lyftet.
– Det är viktigt att vi fortsätter fokusera på elever i alla åldersgrupper, säger Ann Boglind, tidigare universitetslektor i litteratur i Göteborg.

”Vi vuxna måste visa barnen att vi också läser”

Läsning

– Jag tror att det är viktigt att vi visar våra barn och elever mer att vi vuxna också läser, säger Sara Persson som arbetar med svenska som andraspråk både i årskurs fyra, fem och sex på två olika skolor i Västervik.

I Sofies bokcirkel hoppar ingen över läxan

Läsning

– Det allra viktigaste för mina elever är läsförståelsen, att de ska ha strategin för att verkligen förstå texten och ta sig igenom den, säger Sofie Palm, 1–7-lärare som arbetar med svenska för årskurs 6 på Aggarpskolan i Svedala.

Diskussioner är en nyckel för att skapa läslust

Läsning

– Målet måste vara att upprätthålla läsintresset hos eleverna även på fritiden. Det skiljer ju så mycket mellan de som läser mycket och de som inte gör det, säger Åsa Söderström, svensklärare i årskurs åtta och nio på Junedalsskolan i Jönköping.

”Tunga, lite svåra ämnen, kan vara bra”

Läsning

– När man väljer rätt bok, läser tillsammans och har boksamtal så blir oftast även den elev som tycker det är svårt intresserad, säger Martin Ahlstedt, lärare i svenska och engelska på Lindholmens tekniska gymnasium.

Efter Skolinspektionens granskning: ”Lärare mår dåligt”

Arbetsmiljö

Under hösten granskar Skolinspektionen betygssättningen på ett antal utvalda skolor. Nu reagerar facket kraftigt på genomförandet och ser granskningen som ett arbetsmiljöproblem för lärare.

 

Skol-OSA

De går mot strömmen för en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Det finns kommuner som går mot strömmen, där lärarna tycker att arbetsbördan är rimlig och där god arbetsmiljö står i centrum. Vilhelmina är en av dem.

”Vi satsar på arbetsmiljö för att behålla våra lärare”

Arbetsmiljö

Christer Staaf, utbildningsförvaltningens chef i Vilhelmina, ser god arbetsmiljö som en konkurrensfördel i jakten på behöriga lärare. 

Rektorerna: Större effekt med ordningsregler

Arbetsmiljö

Ordningsregler har större betydelse för elevers trygghet och studiero i skolan än vad disciplinära åtgärder har. Det anser rektorerna i en ny kartläggning som Skolverket har gjort. 

Lärares oro för beröring överdriven

Forskning

En ny studie tyder på att elever ser positivt på lärares fysiska beröring i idrott och hälsa, om övningen motiverar det.
– Det handlar om kontexten, säger Annica Caldeborg, doktorand och idrottslärare.

Nobelprisvinnaren: ”Lärare regerar världen”

Evenemang

Demokrati, rasism och jämställdhet. Det var några av de centrala teman som diskuterades under årets Nobel Prize teacher summit där närmare 400 lärare deltog.
 

Elever med språkstörningar drabbas när kompetensen brister

Undersökning

Flera av landets kommuner uppger att det finns brister i kompetensen kring elever med språkstörningar. Det visar en ny undersökning från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
–  Att kunskapen inom området behöver öka har har flaggat för länge, säger logopeden Anna Eva Hallin.

Läraryrket tillbaka på listan över svenskarnas drömjobb

Lärare

Lärare är i topp tio på listan över svenskarnas drömjobb visar en ny undersökning.

Hyllad satsning på lärarlöner: ”En överlevnadsstrategi”

Lön

I Nybro storsatsar man på lönerna för att inte tappa behöriga lärare till andra närliggande kommuner.
– Det här kommer att höja lärarstatusen i kommunen, säger Stefan Lindmark, huvudskyddsombud för LR.

12-åriga Petrinas öppna brev: Ge barn med diagnoser bättre hjälp

Debatt

Petrina, 12 år, har adhd, asperger – och ett stort motstånd mot att skriva. Men i ett arbete i svenska som handlade om insändare började hon plötsligt att skriva. Det här är hennes öppna brev till skola, lärare och allmänhet. 

Kommentera

”Lärare förtvivlas av den där tomma stolen”

Frånvaro

Komplexitet kännetecknar frånvaroproblematiken. Men det finns metoder som kan vägleda eleverna tillbaka till klassrummet. Det säger Marie Gladh som har lång erfarenhet av arbete med hemmasittare. 

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Metod

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden ”Universal design for learning” som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen.
 

Fem högpresterande skolsystem från insidan

Utbildning

Lucy Crehan tröttnade på att läsa om hur bra skolsystemen är i andra länder, och åkte dit för att på egen hand leva och arbeta med lärarna i de länder som toppar OECD:s undersökningar. Resultatet är boken ”Cleverlands : vad skapar utbildning i världsklass?”.

Sara Bruun: Lågaffektivt bemötande har kört i diket

Blogg

Sara Bruun bloggar: ”Dessa missförstånd runt vad lågaffektivt bemötande innebär har blivit en katastrof för svensk skola.”

Hejlskov Elvén: Tre viktiga metoder lärare bör ha i verktygslådan

På språng med

Psykologen Bo Hejlskov Elvén vet hur man framgångsrikt kombinerar verktyg från lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och neuropsykologin till en pedagogisk helhet.

Hon prisas för sitt arbete med nyanlända elever

Pris

Läraren Tiyodora Abdulahad har blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl 2018. På Världslärardagen blev hon prisad för sitt arbete inom modersmålsundervisningen.

Skolvärlden dubbelt nominerad till Tidskriftspriset

Media

Skolvärlden kan ta hem en dubbel i Tidskriftspriset. Både skolvärlden.se och magasinet är nominerade i varsin kategori.
– Att vara är nominerad i två kategorier i konkurrens med Sveriges alla tidskrifter känns fantastiskt roligt, säger Skolvärldens chefredaktör Jonas Fond.

Ny satsning ska lyfta lärares kunskap om digitalisering

Digitalisering 

Sex av landets lärosäten ska samarbeta i ett nytt projekt som fokuserar på digitalisering i skolan.
Målet är att skapa ett nationellt nätverk som forskar på hur tekniken påverkar lärares arbete.

NPF-pedagogen: Begreppet ”inkludering” missbrukas

Webb-tv

NPF-pedagogen Kenth Hedevåg om en exkluderande läroplan och bristen på likvärdig bedömning för elever med funktionsnedsättningar.

På Skolvärlden hittar du skolprofilerna: ”Någon måste våga skriva som det är”

Blogg

På skolvärlden.se skriver flera av Sveriges vassaste skolprofiler om frågor som berör lärare och syvare.
Nu förstärker vi vår uppställning av bloggare med lärarna Mikael Bruér och Nicklas Mörk. 

Filosofen: Kraven på mätbarhet sänker skolan

Kritisk bok

Såväl Skolinspektionens kontroller som new public management är konsekvenser av att vi lever under ”pedanternas världsherravälde”. Det menar sommar i P1-bekanta filosofen Jonna Bornemark, som manar till motstånd mot mätbarhetsfixeringen.

”Dyslexi är mer än läs- och skrivsvårigheter”

Läsa och skriva

Dyslexi tar sig uttryck i olika former, inte bara genom läs-och skrivsvårigheter.
– Funktionsvariationen bottnar i en nedsatt fonologisk bearbetningsförmåga, säger forskaren och specialpedagogen Anna Fouganthine.

Bakom kulisserna på kunskapskollapsen inom SFI

Debatt

Kerstin Rauserk, pedagog, journalist och författare skriver om kunskapskollapsen inom SFI: ”Nu ska ni få följa med mig på en hisnande resa genom ett fullständigt kaosartat utbildningssystem som drabbar vuxna elever inom SFI och på lång sikt även nästa generations kunskapssökare.”

Kommentera

Lärare fick indraget lönelyft – utan motivering

Lön

14 lärare på Lugnetgymnasiet har blivit av med Lärarlönelyftet och påslaget på 3 500 kronor, utan någon motivering från skolledningen. 
– Det här var verkligen en käftsmäll, säger Ulla Milstam, lokalombud för LR på skolan.

”Det är en tillgång att vara särskilt begåvad”

Debatt

”Det finns rädslor, skam och önskningar om att vara ’normal’ när det borde vara en ynnest och tillgång att ha fötts med sådan gåva som särskild begåvning”, skriver författaren Reija Karjalainen.

Kommentera

Löfte om lärarstudenternas VFU-platser upprör: ”Besviken”

VFU

Lärarstudenter vid Södertörns högskola känner sig bestulna på sin VFU-period – trots att ledningen lovat förbättringar kring praktikplatserna.

Per Kornhall: ”Det finns triljoner sätt att undervisa”

Ny bok

Med sin nya bok ”Lärare ­– en handbok” vill skoldebattören och författaren både uppmuntra och utmana lärarkåren.

Elevenkäter resulterade i positiv förändring

Elevinflytande

Från föreskoleklass får skolans elever arbeta med elevråd, klassråd och värdegrund. Satsningen är en del av arbetet för att öka elevinflytandet. 
– Våra årliga enkäter uppdagade att det behövdes förändring, säger Anna Bennetter, lärare på skolan.

Experter oense om ”Momo”-varning på skolor

Elevhälsa

Skolor varnar för ”Momo challenge” – en utmaningslek bland unga som framställs som farlig och hotfull. 
Det råder delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt att gå ut och varna för fenomenet.

De har fungerande modell för steget till högstadiet

Överlämning

Viktig information om elevers behov riskerar att gå förlorad i samband med överlämningar. Det visar en ny granskning. I Mölndal har man däremot hittat välfungerande metoder för en smärtfri övergång. 

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons