Annons

Forskare: Förstelärarna har stärkt lärarkåren

Publicerad 8 januari 2018

Lärarprofessionen har stärkts av karriärlärarreformen. Det menar Johan Alvehus som i ett forskningsprojekt följt upp vilka effekter reformen haft.
– Lärarprofessionen har fått större makt över frågor som rör det egna arbetet, säger han.

Fakta

Om forskningen

Johan Alvehus är universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Projektet ”Framorganiserad profession. En granskning av reformer inom skolan” driver han tillsammans med Gustaf Kastberg, professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och doktoranden Sanna Eklund, även hon vid Förvaltningshögskolan.

Forskningsprojektet bedrivs med finansiering från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och Vetenskapsrådet.

Under hösten 2018 kommer Johan Alvehus, Sanna Eklund och Gustaf Kastberg ut med boken ”Stärkt, splittrad och styrd” (Studentlitteratur) där delar av projektet avrapporteras."

Karriärlärarreformen, som sjösattes 2013, har väckt känslor och fått ta emot en hel del kritik, kritik som handlat dels om att förestelärarna valts ut på godtyckliga grunder och att kriterierna varit luddiga, och dels om att lärarkåren splittras i förstelärare och ”andrelärare”.

Men Johan Alvehus, lektor som forskar om ledning och styrning av professionsorganisationer vid Lunds universitet, menar att det också kommit en hel del gott ur reformen. Tillsammans med två kollegor har han närstuderat hur lärarprofessionen påverkats av karriärlärarna. Slutsatsen? Att lärarkåren faktiskt stärkts som profession av karriärlärarreformen.

 – Det är viktigt här att säga vi pratar om professionen, inte enskilda lärare. Det behöver inte vara så att lärarna själva tycker att det här är bra. Många av dem vi pratat med har haft allvarliga invändningar mot reformen. Men om vi tittar bort från åsikterna, och tittar på vilka uppgifter förstelärarna tagit på sig och vad detta har betytt, så ser vi att kåren faktiskt stärkts, säger Johan Alvehus.

Sju skolor i tre kommuner ingår i studien. De tre forskarna har intervjuat alltifrån förvaltningschefer och rektorer till förstelärare och icke-förstelärare. Tolv förstelärare skuggades dessutom under en vecka vardera för att forskarna skulle få en konkret bild av de gör och fånga in stämningar.

– Det är ett metodval som ger mycket närvaro, man kommer tätt inpå processer men på bekostnad av kvantitativa slutsatser. Vi kan inte säga att alla förstelärare gör så här. Men jag tror att man kan vända på det och säga: Vi har inga stora skäl att anta att de fall vi studerat skulle vara särskilt avvikande, säger Johan Alvehus.

Hur menar de då att lärarprofessionen stärkts? Jo, forskarna konstaterar att förstelärarna tagit över uppgifter som tidigare legat på framförallt biträdande rektorer som till exempel att administrera nationella prov, sköta likvärdighetsarbete och koordinera personalplanering.

– Det innebär att lärarprofession tagit kontroll över frågor rörande deras egna arbetsvillkor. De har tagit över uppgifter från rektor som inte själv behöver vara lärare – och alltså inte själv tillhör professionen.

Förstelärarna har också sugit åt sig arbetsuppgifter som tidigare fördelats mer solidariskt bland lärare.

– De håller i samtalsgrupper, åker på konferenser och håller i seminarier. Det upplevs lite problematiskt men samtidigt gör det att försteläraren bli en tydlig företrädare för professionen, och att autonomin i klassrummet ökar ytterligare för lärarna.

Ytterligare en sak noterar Johan Alvehus. Om man tittar på Skolverkets tidiga skrivningar om försteläraren så fanns det en idé om att försteläraren var någon som gör samma sak som andra lärare men lite bättre.

– Det ser vi inte mycket av, snarare är försteläraren en person som sysslar med delvis andra saker än kollegorna. Det stämmer kanske inte med intentionen, men det stämmer överens med hur det ser ut i många andra professioner. Generellt vill jag nog mena att en jämlikhetsideologi och brist på karriärmöjligheter hämmat snarare än främjat lärarkåren. Det finns en viktig poäng med att professionell utveckling leder till ett ökat ansvar för mer övergripande professionsfrågor.

Johan Alvehus är väl medveten om den kritik som finns mot karriärlärarreformen och att många lärare upplever att den lett till splittring. Han tror dock att ju längre tiden går, desto större acceptans kommer reformen att få.

– Men jag kan tycka att kåren varit lite passiv. Det är rektor som utser förstelärare och här har lärarprofessionen kanske missat en chans att själva bestämma vad som utmärker en bra lärare.

Johan Alvehus förklarar vad han menar.

– Varför har vi professioner? Jo för att det handlar om komplexa, svårbedömda arbetsuppgifter som bara kunniga yrkesutövare kan värdera. Men här har man alltså släppt uppgiften till någon som inte själv nödvändigtvis är en framstående representant för professionen: rektor behöver ju inte vara lärare. Det bör var professionen själv som sköter meriteringen. Här har man lagt det i händerna på andra – det är knepigt.

Vilka lärdomar kan man dra av er forskning?

– Det är svårt att ge generella råd. Vi kommer kanske aldrig kunna mäta exakt hur duktiga lärare är men vi kan sträva efter att hitta hyfsat objektiva kriterier som vi ändå är rimligt säkra på att de leder till att man blir en duktigare lärare.

Att man deltagit i fortbildningar eller har haft en roll som ämnesföreträdare under lång tid är exempel på mindre godtyckliga kriterier, menar Johan Alvehus. 

– Och när man gör det måste lärarkåren ta ansvar och lyfta fram positionerna och själva säga att här har vi en hyfsad indikator på en bra lärare, den ska vi använda.  Jag är förvånad över att facken inte valde att gemensamt försöka ta fram kriterier när reformen togs fram. Jag tror att det är viktigt att kåren är proaktiv och inte ett offer, det gynnar inte lärarna i längden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Svenska som andraspråk

Svenskämnena låser in eleverna

SVA

Ämnesuppdelningen mellan svenska och svenska som andraspråk riskerar att bli en permanent elevuppdelning. Ämnena behöver reformeras för att en övergång mellan dem ska fungera. Det menar Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Lärarna: Stödet för SVA minskar

SVA

Förutsättningarna för SVA skiljer sig kraftigt åt mellan kommuner och skolor. Och nu, med lite distans till flyktingkrisen, upplever en del lärare att intresset från makthavarna svalnar.

Annons
Annons
Annons
Lönegranskning

Nyanställda lärare får högre lön än äldre

Lönecirkusen

Äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som trots att de har mindre erfarenhet får högre lön. Ofta kan det skilja flera tusen kronor i månadslön mellan lärare som slutar och lärare som nyanställs. Det visar Skolvärldens granskning av drygt 600 lärares löner.

Efter Björklunds förslag: ”Ge elever stärkt stöd tidigare”

Inkludering

Elever som inte klarar det nationella provet i årskurs 3 bör gå om, anser Liberalerna.
Det är inte rätt väg enligt Sara Svanlund, Lärarnas Riksförbund.
– Det är bättre med stärkta resurser till mer stöd tidigt på lågstadiet. 

Annons
Annons

Så ökar vi elevernas fysiska aktivitet

Debatt

Fysisk aktivitet i skolan måste vara ett ansvar för alla i skolan, det kan inte bara ligga på idrottstimmarna.
Det skriver bland annat idrottsläraren Tommy Lénberg som också presenterar en rad förslag på lösningar.

Kommentera
Annons
Fackförbundspressens journalistpris

Skolvärlden tog hem prestigefyllt journalistpris

Prisvinnare

Skolvärlden tog hem Fackförbundspressens prestigefyllda journalistpris för reportaget om de syriska lärarna som, med livet som insats, trotsar Islamiska staten.

”Jag visste att det kunde sluta med halshuggning”

Reportage

I går vann Skolvärlden Fackförbundspressens journalistpris för ”Bästa berättande text”. Här kan du läsa Lina Malers reportage om de syriska lärarna som riskerar livet för att kommande generationer ska få gå i skola.

 

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

”Jag gör allt för att hålla dem kvar i skolan”

Reportage

De är rädda, krigsskadade och kan ofta varken läsa eller skriva. Läraren Lamis Rahbi tar hand om barnen som levt under den syriska regimens bombräder och Islamiska statens styre. 

Planera rätt för en säker utflykt

Tillsynsansvar

Utflykter ger nya dimensioner till undervisningen – men innebär stort ansvar och kräver god planering. Läraren och utflyktsproffset Karin Boberg ger sina bästa tips för en lyckad dag med eleverna. 

Efter kritiken mot förstelärarna – nu kommer ”huvudlärarna”

Valet 2018

Trots bred kritik efter införandet av förstelärartjänsterna så föreslår Liberalerna en ny miljardsatsning på flera nya karriärtjänster för lärare.

Här är skolan redan igång med digitalisering av NP

Nationella prov

100 skolor har valts ut för att testa att göra digitala nationella prov. På Stenkulan i Lerum är man redan igång med förberedelserna.

Vårbudget 2018

Här är alla skolsatsningar i vårbudgeten

Vårbudget

I dag presenterade regeringen vårbudgeten. Skolsatsningarna är sedan tidigare kända, men många viktiga frågor lämnas tyvärr ändå obesvarade – som statens roll i skolpolitiken,menar Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén. 

Ministern om kritiken: ”Det är fånigt”

Vårbudget

Alliansen sågar skolsatsningarna i regeringens vårbudget. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) håller inte med om kritiken.

Här får lärarna 100 procent förtroendetid – och frihet

Arbetstidsavtal

På Elsa Brändströms skola i Linköping har lärarna ingen reglerad arbetstid, bara förtroendetid.
– Nu är det jag som bestämmer över min tid, säger läraren Carina Edman.

Npf-pedagogen: Bra inkludering utgår från elevens behov

SETT-mässan

Struktur, tydlighet och förutsägbarhet är tre ledord för den som vill få inkludering att fungera i sitt klassrum.
Det menar npf-pedagogen och läraren Joanna Lundin.

LR: Förslagen om yrkesprogram är mest kosmetika

Yrkesprogram

Både regeringen och Alliansen har presenterat förslag på förändrade yrkesprogram senaste tiden. Men Lars Windisch på Lärarnas Riksförbund menar att de inte förändrar något i grunden.

Skolbibliotekariens speltaktik sprider läslust bland eleverna

Läslust

Skolbibliotekarien Tobias Gard har upptäckt ett effektivt sätt att sprida läslust bland elever. Med hjälp av spelifiering får han dem att låna fler böcker och älska boksamtalen i skolan.

Flera av regeringens skolförslag stoppas i riksdagen

Tungrott

Efter läsa-skriva-räkna-garantin är det estetiska ämnen och högskolebehörighet på yrkesprogrammen som får stryka på foten.
– Jag önskar att vi kunde få till breda överenskommelser om skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Sett 2018

Specialläraren: Så skapar du en undervisning för alla

Inkludering

Svensk skola måste sluta se elever ur ett bristperspektiv och i stället börja se deras möjligheter, menar specialläraren Jonas Monsén.
På Sett-mässan föreläste han om hur alla lärare ska lyckas skapa undervisning som passar alla elever.

”Ingen lärare är bra hela tiden”

SETT-mässan

Vi måste göra upp med duktighetskulturen inom lärarkåren, menar läraren Martin Fernström.
Under en föreläsning på SETT-mässan bjöd han på en rad egna misslyckanden – och vad man kan lära av dem.

Arbetsmiljön fick mig att sluta som lärare

Debatt

”Det var inte lönen som fick mig att lämna skolan och det är inte lönen som skulle kunna ta mig tillbaka till mitt drömyrke, lärare. Det är arbetsmiljön och friheten som är avgörande”, skriver Eva som lämnat läraryrket.

Kommentera

Så lockas pensionerade lärare med lönepåslag

Lärarbrist

I Borås vill man hejda lärarbristen genom förbättrade villkor för lärare som arbetar vidare efter att man fyllt 66 år – med 2 000 kronor i lönetillägg.

Fackets och föräldrarnas krav: Bättre stöd till elever

Kravlista

Nu går Lärarnas Riksförbund och två föräldranätverk ut med gemensamma krav på skolans huvudmän att ge bättre stöd till elever med tuffa förutsättningar.

Nytt pris ska lyfta lärare i utsatta områden

Lärarhyllning

Genom ett nytt pris – Pennsvärdet – vill Berättarministeriet lyfta lärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden.
– Det finns så mycket kreativitet som inte syns och hörs. Nu lyfter vi det, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.

Fler lärare fel väg för skolan

Debatt

Satsningar för att stötta barn och unga med psykiska ohälsa, stärka familjer och stötta nyanlända är en mycket viktigare investering är än fler lärare i skolan, skriver läraren och riksdagsledamoten (M) Emma Köster.

Kommentera

Arbetsgivarna: 15 kompetenser en lärare ska ha

Lista

Är du osäker på vilka egenskaper skolledare söker hos dig som arbetssökande lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetensernai jobbannonser för lärare.

Debatt

”Dags att ta fram strejkvapnet”

Debatt

Det är dags för kamp, det fackföreningarna en gång skapades för, skriver gymnasieläraren Henrik Stawe:
– Vi ska kräva maximal undervisningstid, minimal planeringstid och riktig fortbildning. Annars strejkar vi tills arbetsgivaren är på knä.

Kommentera

”Så länge förhandlingarna pågår är det en öppen fråga”

Replik

”Skulle vi inte komma vidare i förhandlingarna kan det enligt den förhandlingsordning som gäller mellan parterna bli fråga om medling”, skriver LR:s förhandlingschef Peter Henriksson i en replik. 

Kommentera

Så ska skolan bättre stötta elever med språkstörning

Språkstörning

I dag glöms elever med språkstörning bort trots att gruppen är väldigt stor. Det menar logopeden Anna Eva Hallin som tycker att det är på tiden att svensk skola får en ökad kunskap om språkstörning.

Forskaren: spring i benen kan ge lägre betyg

Forskning

Elevers mognadsgrad påverkar lärarnas uppfattning av deras förmåga – oavsett faktisk ämneskunskap, enligt ett nytt forskningsprojekt.

Likvärdighetsmiljard

Miljardbidrag till skolan: Så mycket får din kommun

Bidrag

Regeringen storsatsar miljarder för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan. Nu står det klart hur mycket varje kommun kan få redan i år.

Hela listan - huvudman för huvudman

Lista

Till hösten läggs en miljard, och här ser du hur stor del av den varje kommun och fristående huvudman kan få.

Läraravtalet hinner inte bli klart i tid

Avtalsrörelsen

Parterna i lärarnas avtalsrörelse har inte enats i tid och därför förlängs det nuvarande avtalet temporärt.
– Vi har höga ambitioner, säger LR:s förhandlingschef Peter Henriksson.

”Ett skolbibliotek är inte bara en hylla böcker”

Skolbibliotek 

Skolverket vill att skolbibliotekens pedagogiska roll skrivs in i skollagen.
– En bra start, men inte tillräckligt, säger skolbibliotekarien Sofia Malmberg. 

Lärarens vardag: Frustration och otillräcklighet

Forskning

Brist på resurser och stöd i klassrummet leder till en känsla av hopplöshet för lärare, enligt en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons