Annons
Foto: Ulrika Vallgårda

Framtidens slöjd – samarbete, återbruk och design

Publicerad 11 mars 2013

Slöjden i skolan har genomgått stora förändringar – både gällande synen på ämnet och undervisningen. En del tror på att särskilja slöjdämnena medan andra vill föra dem samman.  Samtidigt saknas samstämmighet och en uttalad miniminivå för slöjdens förutsättningar, anser forskaren och slöjdexperten Kajsa Borg.

Markus Krans, lärare i trä- och metallslöjd, och Ann-Cathrin Kihlanki, lärare i textilslöjd, på friskolan Nya läroverket i Luleå är samarbete en självklar del av jobbet.

– Slöjd är ju ett gemensamt ämne. Att skapa och vara kreativ kräver öppenhet – det ska inte vara begränsat och uppdelat i material, säger Ann-Cathrin Kihlanki.

Att slöjdlärare samarbetar mer och mer är en trend just nu, menar Kajsa Borg, docent och forskare i slöjd. Men långtifrån alla skolor har man lika långt som Nya läroverket.

Fyrorna har under en hel termin arbetat med att skapa utifrån samisk kultur. Först samlades hela klassen för att titta på ett bildspel. De fick studera samekulturens formspråk, färgsättning, funktioner och material, innan de arbetade fram egna skisser, valde material och hantverkstekniker. Målet har varit att eleverna ska få kunskaper i samekulturens historia, formspråk, färger och material.

Nu finns deras alster att beskåda i montrar på översta våningen i skolan.

– Genom att ställa ut föremålen synliggör vi och uppvärderar deras lärande, säger Ann-Cathrin Kihlanki.

Idéutveckling, övervägande, framställning och värdering av arbetet under arbetsprocessen liksom utvärdering av arbetet efteråt är alla lika viktiga beståndsdelar i slöjdämnet.

– Det står ju helt klart i den nya kursplanen att även om du är jätteduktig på att framställa saker, men inte bryr dig om att dokumentera det på bästa sätt, så kommer du aldrig att nå de högre betygen i slöjd, säger Markus Krans.

Både han och Ann-Cathrin Kihlanki tycker att det är bra.

– Jag har alltid låtit mina elever skriva ner vad de gjort efter varje lektion i en anteckningsbok, berättar Ann-Cathrin Kihlanki.

De äldre eleverna skriver istället på sina läsplattor och mejlar till läraren.

– Det befäster kunskaperna. Vissa slöjdspecifika begrepp är viktiga att lära sig och förstå för att kunna gå vidare. Dessutom får vi i vår mejlkontakt tillfälle att efter lektionen föra en dialog om de mjuka värdena i slöjden, säger Markus Krans.

Han berättar att han snart också har tänkt starta en slöjdblogg.

Kajsa Borg vill gärna lyfta fram datorns möjligheter i slöjdundervisningen.

– Många tycker att det finns en motsättning mellan slöjd och datorer, men det är tvärtom.

Det tar mindre än en minut att gå mellan de olika slöjdsalarna på Nya läroverket. Upp till sexan läser barnen fortfarande trä- och metallslöjd ena terminen och textilslöjd andra terminen. Från sjuan däremot väljer de aldrig, utan kan gå fritt emellan ateljéerna.

– Många gör saker i båda materialen – till exempel en trästol med en dyna i tyg eller en lampa, berättar Markus Krans.

Han känner att det är en stor styrka att ha en annan lärare att samarbeta med och självklart sätter de också betygen gemensamt.

Samtidigt vet de att det inte är någon självklarhet för alla.

– Det har inte varit naturligt att se det så tidigare och på många skolor arbetar de fortfarande uppdelat, säger Ann-Cathrin Kihlanki.

Hur slöjdundervisningen är uppbyggd runtom i Sverige ser väldigt olika ut.

– Det gäller alltifrån slöjdsalarnas utrustning till lärarnas utbildning och kompetens inom ämnet, säger Kajsa Borg.

Det värsta skräckexemplet hon hört talas om var en skola där man tyckte det bästa var att låta kemin och trä- och metallslöjden vara i samma sal, eftersom båda krävde dragskåp. Och medan det förr var naturligt att ha en symaskin till varje elev är det idag lika naturligt att de måste dela.

– Skolorna sparar på vad som sparas kan och det finns inga minimirekommendationer som de måste följa när det gäller utrustningen. Jag skulle önska att Skolinspektionen gjorde en insats här.

Kajsa Borg anser samtidigt att avsnittet om slöjden i nya läroplanen, som hon själv varit med och utarbetat, är ett steg i rätt riktning.

– Den nya läroplanen har tydliggjort vad slöjdämnet ska innehålla och det verkar lärarna ha uppskattat.

Hon är positiv till slöjdlärarnas temaupplägg på Nya läroverket.

– Många känner nog att slöjden enligt nya läroplanen ska innehålla väldigt mycket, men genom att jobba med teman kan man klara av flera bitar samtidigt och det menar jag är ett bra och kanske nödvändigt sätt att arbeta på, säger Kajsa Borg.

Tror du på att slöjden har en framtid inom den svenska skolan?

– Ja, men inte om vi ser på slöjden som man gjorde förr. Då handlade det om att lära sig saker som du skulle ha nytta av i hemmet. Idag måste vi snarare betona vikten av återbruk och egen design, men också att slöjden ger eleverna möjlighet till en annan typ av lärande än vad de annars får i skolan.

Till skillnad från andra ämnen måste eleverna själva pröva sig fram, med sina egna händer, i slöjden för att komma framåt, förklarar hon.

– Det handlar inte om att det ena eller andra sättet att lära sig är bättre, men utan slöjden skulle det bli ett mer ensidigt lärande i skolan.

På slöjdlektionerna får eleverna också en unik möjlighet att lära sig entreprenörskap genom att utveckla idéer och driva processer – något som lärarna i Luleå understryker.

– Framtidens arbetsplatser kräver mer och mer av arbetstagarna. De kommer inte att få färdiga arbetsuppgifter på samma sätt, utan måste planera allt själva och vara kreativa. Det tränar eleverna i slöjden, säger Markus Krans.

Så beskrivs slöjd i läroplanen:

”Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällets utveckling.”

Källa: Lgr 11

Ann-Cathrin Kihlanki

Ålder: 58 år.

Lärare i: Textilslöjd.

Bäst med jobbet: ”Att se elevernas glädje när de skapar och upptäcker vad de klarar av att göra.”

Sämst med jobbet: ”Att tiden inte räcker till.”

Markus Krans

Ålder: 42 år.

Lärare i: Trä- och metallslöjd, men även utbildad 1–7-lärare i matte och NO.

Bäst med jobbet: ”Kombinationen av att få jobba med undervisning och ändå vara med i det praktiska arbetet.”

Sämst med jobbet: ”Jag kommer inte på något. Jag är så ny i yrket, så jag har inte hunnit märka något som är negativt.”

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons