Annons

Gymnasievalet: Så förbereder vi 9:orna

Publicerad 8 januari 2014

Snart är det dags för eleverna i årskurs 9 att välja program inför gymnasiet. Tre studie- och yrkesvägledare berättar hur de förbereder eleverna inför det viktiga valet. 

Rose-Marie Bäckström 
Studie- och yrkesvägledare på grundskolan
Arbetar på: Bergums skola, Kärralundsskolan och Gamlestadsskolan, Göteborg

Hur förbereder du eleverna på din skola inför gymnasievalet? 

– Jag har lektioner med eleverna i årskurs 8 där jag informerar och så besöker de Vägledningscentrum. I nian går de på gymnasiemässan, jag har lektioner i klasserna och enskilda samtal med alla elever. De som vill ha praktiskt hjälp med att söka får det. Och de som inte är behöriga att söka till gymnasieskolan har jag också flera samtal med och informerar om gymnasiets introduktionsprogram. Jag håller också i föräldramöten där föräldrarna får information.  

Vilka är dina viktigaste budskap till niorna inför gymnasievalet? 

– De ska tänka lite efter intresse och med hjärtat. Sen ska de diskutera mycket med sina föräldrar, tycker jag, och så är det jätteviktigt att gå på gymnasieskolornas Öppet Hus. Det spelar ingen roll hur mycket jag och eleverna diskuterar om de inte besöker skolan och få en magkänsla för skolan. Det är viktigt att det blir en skola som man trivs på! Det ligger ganska mycket ansvar på eleven hur väl man förbereder sig inför gymnasiet.

Vad funderar eleverna över inför valet? 

– Det är det mycket funderingar över GY11 och högskolebehörigheten. Det är fler som väljer de teoretiska programmen nu för man tänker att det är bredare utbildningar; ”ifall jag ångrar mig”. Och många föräldrar är måna om att barnen väljer högskoleförberedande utbildningar.

Märker du någon skillnad i hur eleverna förhåller sig till gymnasievalet? 

– Jag har inte arbetat som studievägledare så länge men många elever är stressade. De är stressade över sina betyg och att de inte ska räcka till och de är stressade över att det finns ett sådant enormt utbud av skolor och utbildningar. Det är inte så enkelt för dem, det är ju kanske det första stora valet de gör.

***

Annika Karlsson
Studie- och yrkesvägledare på gymnasiet
Arbetar på: Pauliskolan, Malmö

Hur arbetar du med att presentera er skolas utbildningar för niorna inför gymnasievalet?

– Jag deltar på vår skolas Öppet hus för 9:orna som vi arrangerar vid tre tillfällen och så medverkar jag på höstens årliga gymnasiemässa som vänder sig till elever som skall söka till gymnasiet. Dessutom samordnar jag ”skuggningar” för elever som vill komma och följa undervisningen under en dag eller två. Och så erbjuder jag mig att komma till grundskolorna för att informera om vår skola och våra program.

Vilka är dina viktigaste budskap till niorna inför gymnasievalet? 

– Att verkligen tänka efter - Vad är jag intresserad av? Vad är jag bra på? – och inte gå efter vad kompisen väljer. Eleverna måste också fundera över; är jag beredd att plugga hårt och gå ett högskoleförberedande program eller är det bättre att gå ett yrkesprogram på gymnasiet och eventuellt komplettera vid behov i efterhand. Sen uppmanar jag eleverna att ta reda på så mycket som möjligt om den skola och de program som de är intresserad av.

Gymnasier har svårt att få tillräckligt med studenter nu - hur märker du av det i ditt arbete? 

– På de program jag ansvarar för har vi lyckligtvis haft en positiv utveckling när det gäller förstahandssökande. Men vi har program på skolan som har dåligt söktryck och det är klart att det oroar, det kan finnas risk för omorganisation till exempel. Det är viktigt att nå ut med ett seriöst budskap och inte locka elever med ”tingeltangel. Jag vill gärna lyfta fram att våra elever har en positiv kunskapsprocess, att vi har en stabil struktur med bra och kunniga lärare, komplett elevhälsoteam med specialpedagoger, kurator, skolsköterska. Heltidsanställda studie- och yrkesvägledare och ett fantastiskt mediatek med bibliotekarier som är aktiva i elevernas dagliga arbete.

Märker du någon skillnad i elevernas intresse för gymnasievalet? 

– Intresset och funderingarna över valet har nog egentligen inte förändrats så mycket över tid men att utbudet har ökat enormt mycket påverkar så klart elevernas stress inför väljandet.

***

Lena Molander
Studie- och yrkesvägledare på gymnasiet
Arbetar på: Angeredsgymnasiet, Göteborg 

Hur arbetar du med att presentera er skolas utbildningar för niorna inför gymnasievalet?

– Vi arrangerar Öppet hus då intresserade grundskoleelever kommer hit på besök. Där berättar vi om vilka utbildningar vi har på skolan och vad det finns för möjligheter efter utbildningen. Eleverna är också välkomna på enskilda besök vid andra tillfällen, de kanske vill titta närmare på ett specifikt program och se vad det innebär att läsa just det programmet. Vi finns också på gymnasiemässan och besöker grundskolor i närområdet. 

Vilka är dina viktigaste budskap till niorna inför gymnasievalet? 

– Jag brukar fråga eleverna om de har något önskeyrke eller dröm och vad de vill just nu. Vi samtalar lite kring detta, om vad de är bra på, vilka ämnen går det bra i och vad de har för intressen i och utanför skolan. Gymnasievalet är elevens eget beslut men de behöver få hjälp med att vidga perspektiven.

Märker du någon skillnad i hur eleverna förhåller sig till gymnasievalet, om de är mer stressade idag till exempel? 

– Våra gymnasieelever är stressade och det tror jag att niorna också är. De frågar mycket om hur många poängen man måste ha för att komma in på ett visst gymnasieprogram . Jag försöker avdramatisera frågorna när det gäller intagningspoängen genom att förklara att om man skulle välja fel program så går det för det mesta att rätta till. Det finns elever som efter ett halvår, ett år kommer på att de valt fel program och då försöker vi lösa det tillsammans. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den nya kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons
Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

Annons

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera
Annons

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons