Annons
Jonas Jilmefors, Kerstin Kindlund och Björn Hübinette på Grillska gymnasiet i Uppsala har gått RFSL:s utbildning i normkritik. Foto: Markus Marcetic

Här är skolan som hbtq-certifierats

Publicerad 24 februari 2016

I lärares språk får eleverna kön. Detta och mycket annat har personalen på Grillska gymnasiet fått syn på när de drillats i normkritik. Nu stoltserar de med en regnbågsflagga på entrédörren, när skolan har blivit hbtq-certifierad.

Fakta

De spanar efter normer

De spanar efter normer

Jonas Jilmefors

Undervisar i: Naturkunskap, webb och biologi.

År i yrket: 7.

Så fixar jag rättningshögen: Går in i min rättningsbubbla.

Kerstin Kindlund

Undervisar i: Franska och svenska. Även kurator på skolan.

År i yrket: 20.

Så fixar jag rättnings­högen: Busspendling. Måste hinna klart med ett visst antal innan jag kliver av.

Björn Hübinette

Undervisar i: Media.

År i yrket: 9.

Så fixar jag rättningshögen: Gelatingodis.

Fakta

HBTQ-certifiering

  • 20 timmars utbildning av all personal i normkritik.
  • Såväl privata som offentliga verksamheter kan certifieras.
  • De flesta hbtq-certifierade verksamheterna finns inom vård och omsorg.
  • Luleå gymnasieby blev i augusti 2015 Sveriges första certifierade gymnasieskola. Dessutom är tre grundskolor certifierade.

Cis-person är motsatsen till transperson, det vill säga en person där det juridiska, kulturella och sociala könet är och alltid har varit det samma som det biologiska.

Relaterat

En skola för alla. Det har sagts länge. Räcker det då inte att lärare behandlar alla lika? Nej, menar RFSL, eftersom man då missar de normer som styr hur vi ser på varandra. Om ”mallarna” utgår från att vi är svenskfödda, hetrosexuella cis-personer* utan funktionshinder – då kommer många att känna sig utestängda.

Därför säljer RFSL utbildningar i normkritik. De verksamheter som utbildar all personal under ungefär ett halvårs tid kan bli hbtq-certifierade.

På Stadsmissionens skola Grillska gymnasiet har pedagoger och övrig personal läst om, diskuterat och spanat efter normer sedan i våras. I slutet av januari firades certifieringen med en ceremoni. Skolvärlden träffade tre av lärarna för ett samtal om normer, om hur man upptäcker dem: i samhället, klassrummet och sitt eget språkbruk. Men först: Måste det till en kostsam certifiering för att alla elever ska känna sig välkomna?

Björn Hübinette: Det handlar om trygghet. Att eleverna vet att skolan och lärarna har kunskapen.

Kerstin Kindlund: Den tryggheten är en fråga om hälsa. Vi har fått se siffror på hur unga hbtq-personer mår. Att både depressioner och självmordsförsök är så mycket vanligare än hos andra. Det blev en ögonöppnare. Egentligen är det ju självklart att man inte mår bra om man känner sig utanför, som många gör på grund av de normer som finns. Nu fattade vi: ”Jaha, det är så här illa”.

Björn: För mig har det också varit nödvändigt att få del av RFSL:s kunskap när det kommer till ”t:et” och ”q:et”, trans och queer. Jag hade helt enkelt inte den kunskapen, visste inte vad det innebär.

Hur får man syn på normer i en skola?

Jonas Jilmefors: Man är uppmärksam. Vi gick på normspaning och tittade på de bilder som sitter uppe. Vi såg exempelvis att vi ville ha andra bilder i gymmet, som inte speglar ett bodybuilderideal. Sedan har vi lusläst alla blanketter och ändrat alla ”mamma” och ”pappa” till ”vårdnadshavare”. Den som inte har en mamma och pappa ska inte känna sig utpekad. Och en så enkel sak som toaletter – finns det herrarnas och damernas och ingenting där emellan, eller finns det könsneutrala toaletter?

Björn: Vi har upptäckt hur vi tilltalar eleverna också. Det var mycket ”Hur är det tjejer?” och ”Tjena grabbar!”. Men alla i grabbgänget kanske inte känner sig som grabbar.

Kerstin: Ja, ord är viktiga. De får konsekvenser i verkligheten. Det finns forskning som visar att man cementerar könsrollerna genom att hela tiden benämna unga som ”tjejer” och ”killar”, att det påverkar vilket yrke man väljer, exempelvis.

Finns det en risk att skolan tappar bort fokus på ämneskunskap när ni lägger så mycket tid på normer och värden?

Jonas: Det finns ingen som helst motsättning. Är man trygg på skolan är det förstås lättare att lära sig.

Björn: Att vara normkritisk handlar dessutom mycket om att se saker ur flera olika perspektiv. Just det som krävs för A-nivå i många ämnen.

Kerstin: I franskan har jag haft lite svårt att ta in normkritiken i undervisningen. Jag tänker mest på att undvika att använda eleverna som exempel när det kommer till alla maskulina och feminina böjningsformer. Jag tror det är lättare i till exempel samhälls- och medie­ämnen.

Jonas: Jag utformar uppgifter på ett annat  sätt nu. I datortekniken skulle eleverna utforma datorer till fiktiva kunder. Jag hade satt könsneutrala namn på kunderna, vilket gjorde eleverna frustrerade. De tyckte att de behövde veta vilket kön de hade. Det ledde sedan fram till en bra diskussion om könets betydelse.

Vilka reaktioner har ni fått på hbtq-certifieringen?

Björn: Från eleverna är reaktionerna postiva. När vi skulle ha en idrottsdag tillsammans med de andra friskolorna i stan hade elevrådet köpt in en regnbågsflagga. ”Gud, vad bögigt!” kom det från de andra eleverna. Då svarade våra elever stolt: ”Jaa!”.

Kerstin: Från någon enstaka förälder har det kommit ett mejl om att de inte längre vill ha sitt barn i skolan när vi håller på med det här. Det är intressant att det kan väcka så mycket känslor hos en.

Finns det några fallgropar man ska vara vaksam på?

Jonas: Största faran är nog om man tror att man har lärt sig allt. Man blir aldrig färdig.

Björn: Det jag personligen känner mig mest osäker på är det som har med trans att göra. Om jag blir mentor för en elev som tillhör den gruppen, kommer jag säga fel? Jag har svårt att tro att jag skulle säga något i stil med ”Jag accepterar sådana som ni” eller något annat konstigt. Men jag känner ändå en osäkerhet. Just för att jag inte mött det, inte fått träning.

Vilka råd har ni till de kollegor som vill komma igång med en mer normkritisk undervisning?

Jonas: Titta på din egen undervisning med normkritiska glasögon. Askultera hos varandra!

Kerstin: Fördela talutrymmet på ett annat sätt än genom handuppräckning, så att alla kommer till tals i klassrummet och inte bara de gamla vanliga. Man kan låta ordet gå laget runt, eller ha någon form av tidtagning: ”Kerstin, nu har du haft dina fem minuter, nu får du ge utrymme åt de andra.”

Björn: Tänk på jargongen. Jag säger fortfarande ”Tjena, grabbar”. Varje gång tänker jag: ”Nej, inte nu igen!” När man spelat fotboll och vuxit upp i ett omklädningsrum är det svårt att vänja sig av med det.

Vad hoppas ni att certifieringen leder till på sikt?

Björn: Utvecklingen går ganska fort. Så sent som 1979 betraktade Socialstyrelsen homosexualitet som en sjukdom. Nu går hela samhället mot att bli mer inkluderande. Vi ser hur olika familjebildningar blir allt vanligare. Det är mammor och mammor, pappor och pappor, två mammor och två pappor och så vidare. De barnen börjar snart gymnasiet. Då är vi redo.

Jonas: Vi gör vår lilla del för att bygga ett öppnare samhälle. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons