Annons

IUP:n ingen hyllvärmare

Publicerad 26 februari 2014

Mellanstadielärarna Ulrika Hjertzell och Mikaela Högskoog har gjort den individuella utvecklingsplanen till ett levande dokument i sitt dagliga arbete med eleverna. Det har resulterat i engagerade och kunskapsmedvetna elever och själva har de fått en jämnare arbetsbörda.

Fakta

Punkter i IUP:n

Målet - som ska uppnås 

Aktivitet - hur ska jag arbeta för att nå målet (olika lärstilar) 

Stöd - vilken hjälp behöver jag för att nå målet och från vem 

Tidsplan - när målet ska vara nått

Mätmetod - hur ska jag visa att målet uppnåtts/hur ska kunskapen mätas 

När Nacka kommun i år delade ut Fjädernpriset för nyskapande arbetssätt i förskola och skola var Ulrika Hjertzell och Mikael Högskoog två av pristagarna. De undervisar på mellanstadiet på Sågtorpsskolan i Nacka och fick priset för sitt arbete med att göra de individuella utvecklingsplanerna (IUP) till ett levande dokument i undervisningen.
 
– Vi ville att IUP:n skulle vara ett användbart verktyg, inte ytterligare en pålaga. Dessutom ska det vara ett aktivt dokument som inte bara fungerar som hyllvärmare mellan utvecklingssamtalen, säger Mikaela Högskoog.

Tidigare togs utvecklingsplanerna fram när det var dags för utvecklingssamtal, men de båda kollegorna upplevde att innehållet inte blev förankrat vare sig hos elever eller hos föräldrar. Så de skapade en digital IUP-plattform där elever, föräldrar och berörda lärare hela tiden kan gå in och ta del av innehållet. 

– Eleverna formulerar målen tillsammans med oss och äger sina mål på ett helt annat sätt än tidigare. Att eleverna skulle vara delaktiga var en av utgångspunkterna, berättar Ulrika Hjertzell. 

Hon och Mikaela startade projektet för 2,5 år sedan när eleverna gick i årskurs 4. Nu, sista termin på mellanstadiet, är eleverna helt inkörda på arbetssättet. 

– Eleverna har blivit jättesäkra på sina egna mål och hur de ska jobba för att nå dit, berättar de båda lärarna.
 
En dag per termin ägnas helt åt IUP-arbetet. Dessförinnan har Ulrika och Mikaela aktualiserat kursplanens mål och förmågor och gett exempel på vad eleverna ska kunna i varje ämne. Eleverna skapar sina egna planer, formulerar sina mål, hur de ska arbeta för att uppnå dem och när målen ska vara uppnådda. Allt formuleras i det digitala dokumentet.
 
– Sen har vi en IUP-lektion varje vecka där eleverna jobbar mot sina egna mål, utvärderar målen och kanske visar oss att de uppnått dem. Det är också möjligt att skapa nya mål, säger Ulrika.

Mikaela tillägger: 
– Tre mål prioriteras åt gången. Då blir det enkelt. När vi bara satte upp mål två gånger per läsår, inför utvecklingssamtalet, var vi mer måna om att alla ämnesbitar skulle vara med. Nu kommer allt med lite undan för undan.

Mot slutet av IUP-lektionen loggar eleverna vad de har gjort och om de behöver jobba med målet igen. Det blir tydligt för både lärare och föräldrar vad eleverna faktiskt har jobbat med.

– Om en elev haft samma mål länge i sin IUP kan vi kolla loggen tillsammans: ”titta, du har ju inte jobbat så mycket med det här”. Eller tvärtom:" se så mycket jobb du lagt ner, det är därför du behärskar området så bra", säger Mikaela. 

Föräldrarna uppmanas att gå in regelbundet och följa elevens utvecklingsplan. De båda lärarna menar att föräldrarna får betydligt mer insyn i skolarbetet nu. Än så länge är det inga av kollegorna på Sågtorpsskolan som har börjat arbeta på samma sätt.  

– Många tror nog att det är ett större jobb att dra igång än det faktiskt är. Men den generella arbetsbelastningen i skolan är så hög att man värjer sig för det som är nytt, säger Ulrika.

Själva menar de att arbetssättet faktiskt sparar tid. 
– Det blir ofta en arbetspuckel före IUP-skrivandet, den har ju slätats ut för oss. Vårt arbetssätt kräver en del förarbete inför IUP-dagen men vi tycker att vi får igen det sen, säger Mikaela. 

Är det några elever som inte klarar det här arbetssättet?
– En del elever kräver mycket coachning på vägen och då får vi inte släppa ansvaret. Andra tror att de kan presterar på en högre nivå än de faktiskt gör, det är en konst att få eleverna att sätta realistiska mål. Samtidigt får vi inte missa att utmana de högpresterande eleverna, säger Mikaela. 

Både hon och Ulrika upplever att deras arbetssätt har gett goda resultat. 

– Vi har inga vetenskapliga belägg för det men ja, vi tycker att eleverna presterar mer nu. Eleverna får ett tydligt kunskapsfokus och är vetgiriga. De blir engagerade och tar ansvar för sitt lärande, säger Mikaela och Ulrika tillägger:

– Eleverna har blivit mer medvetna om hur de lär sig. De förstår varför de är i skolan och varför de ska lära sig något. Det är inte bara något som vi lärare pratar om utan de vet.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons