Annons
Christer Nylander är Liberalernas utbildningspolitiska talesperson. Foto: Mårten Färlin

Liberalerna: Slopa F-betyg till nyanlända

Publicerad 14 mars 2017

Fakta

Förslagen i korthet

  • Inför aktivt skolval i alla kommuner, även för nyanlända
  • Låt kommunala skolor frångå närhetsprincipen för att få en bättre fördelning av nyanlända
  • Utvärdera nyanlända elevers kunskap skyndsamt
  • Huvudman ska se till att överlämning till rektor kvalitetssäkras
  • Utbilda alla lärarstudenter att hantera flerspråkiga undervisningssituationer och språkutvecklande arbetssätt.
  • Ge alla nyanlända rätt till modersmålsstöd, studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning och fler lektioner i Svenska
  • Låt elever som kan lära och visa kunskaper på annat språk göra det
  • Ge inte betyget F till nyanlända
  • Inrätta ett särskilt preparandår för nyanlända som siktar på att snabbt börja på gymnasieskolans teoretiska program
  • Uppdelning av undervisningen mellan tjejer och killar ska endast kunna göras tillfälligt och av pedagogiska skäl – inte permanent och av religiösa skäl.

Inga F till nyanlända, aktivt skolval för alla och utökad rätt till modersmålsstöd. Det är några av Liberalernas nya förslag för att underlätta för nyanlända elever och deras lärare. Förslagen får både ris och ros av LR och Nationellt centrum för Svenska som andraspråk.

Inför Liberalernas riksmöte har partiet jobbat fram ett antal förslag som ska underlätta för landets skolor att hantera den stora mängden nyanlända elever.

­– Vi har valt ut de saker vi tycker är viktigast för att höja kunskapsresultaten i Sverige och ge nyanlända en bättre start, säger partiets utbildningspolitiska talesperson Christer Nylander till Skolvärlden.

Det förslag som sticker ut mest är idén att helt slopa betyget F för nyanlända elever. Enligt förslaget ska en nyanländ elev som inte når upp till betygsnivå E eller bättre istället få en skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling i ämnet.

– Det är för att många av de elever som kommer nya har aldrig haft en chans att skapa sig kunskapen som krävs för att nå fram till den ordinarie betygsskalan. Då känns det rimligt att ta bort det, säger Christer Nylander.

Åsa Fahlén, förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund (LR) är öppen för en sådan förändring, och tror att det kunde vara positivt även för lärarna.

– Det finns elever som kommer in med F och slutar med F, trots att de gör en fantastisk kunskapsresa däremellan som inte syns. Det här kanske kan vara något. Inte minst ur ett lärarperspektiv, att allt det hårda arbetet inte framstår som förgäves.

Liberalerna får även medhåll av Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

– Jag tycker det är en rimlig modell med tanke på att ett icke godkänt betyg kräver att skolan sätter in alla tänkbara resurser, vilket inte alltid är möjligt, säger hon.

Trots att det redan ingår i skollagen så föreslår Liberalerna på nytt att nyanlända elever ”skyndsamt” ska få sin kunskap utvärderad. Christer Nylander säger att partiet vill lyfta frågan eftersom det inte fungerar som det ska idag.

– Det här är viktigt för att man ska få en så bra och snabb start som möjligt som men det fungerar väldigt olika i olika kommuner. Och där det fungerar så fungerar det ibland dåligt. Vi vill gärna ha ett statligt huvudmannaskap, det skulle underlätta inte minst här, säger han.

LR vill att det ska tas fram ett nationellt bedömningsstöd för att underlätta processen och se till att det fungerar bra i hela landet.

– På vissa ställen har man bra möjligheter att göra en utvärdering, med god insikt i hur andra skolsystem ser ut och så vidare. Men på andra håll har man inte det. Det ska vara likvärdigt och gå snabbt, och ett nationellt stöd möjliggör det, säger Åsa Fahlén.

Kösystem har en segregerande effekt

Liberalerna vill införa ett aktivt skolval i alla kommuner, i kombination med att kommunala skolor ska kunna frångå närhetsprincipen för att få till en jämnare fördelning av nyanlända på skolorna.

Hur pass aktivt val kan man göra när man är nyanländ till Sverige, och inte kan vårt system?

– Man kan göra ett mer aktivt skolval än om man inte ges möjligheten. Kommunerna behöver jobba hårdare för att nå ut med information. Det finns kommuner som riktar sig direkt till de som inte gjort ett val.

Åsa Fahlén på LR tycker inte att idén går tillräckligt långt.

– Inom LR tycker vi inte att man ska få stå i kö överhuvudtaget. Mycket av dagens skolsystem med kösystem har en segregerande effekt. Informationsinsatser kanske kan göra saken snäppet bättre men grundproblemet är kvar.

Ni föreslår att alla lärarstudenter ska ges kunskap om flerspråkig undervisning och ett språkutvecklande arbetssätt. Bör det inte ges även till befintliga lärare?

– Jo den kunskapen behövs för alla lärare. Då måste man göra någon form av fortbildningsinsats.

Liberalerna missar de elever som har kort skolbakgrund

En sådan ingår dock inte i de förslag Liberalerna presenterar. Anna Kaya på NC välkomnar språkförslaget som något som fattas i systemet idag. Hon tycker att man bör titta på möjligheten att fortbilda lärare genom webbutbildningar, för att snabba på processen. Inte minst för att låta befintliga svensklärare bli behöriga att undervisa i svenska som andraspråk.

– Vi måste få fram ett stort antal lärare i svenska som andraspråk. Vi kan inte vänta på att utbilda nya lärare, det måste ske inom ramen för tjänsten. Lärarlyftet räcker inte, säger hon.

Också Åsa Fahlén tycker att förslaget är bra, även om det i nuläget kan verka svårt att hitta lärare.  

– Med väldigt mycket i skolan är det ju så att det fattas folk. Om man hela tiden hade tagit hänsyn till det skulle ju skolan aldrig bli bättre. Det är lite att ge upp att säga att vi inte kan ha fler mattetimmar för att vi inte har fler lärare, till exempel. Vi måste bara se till att höja attraktiviteten för yrket så att vi får fler lärare också, säger hon.

Förslaget att inrätta ett särskilt preparandår för de nyanlända som snabbt vill in på gymnasieskolans teoretiska program välkomnas också av både Åsa Fahlén och Anna Kaya. Men Anna Kaya påpekar samtidigt att det finns en annan grupp som inte berörs.

– Liberalerna missar de elever som har kort skolbakgrund. Där behöver vi titta på en slags sammanhållen grundskoleutbildning inom ramen för gymnasieskolan. Att vi har en stor grupp sent anlända elever kommer även ställa nya krav på vuxenutbildningen inom en snar framtid, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Läraren: ”Jag är trött på den negativa bilden av yrket”

Läraryrket målas ofta upp som krispräglat och det är nästan alltid problemen som lyfts fram. Det anser läraren Maria Wiman, som vill se en mer nyanserad offentlig debatt där flera röster får höras.
– Jag och mina kollegor känner inte igen oss i den bild som målas upp, säger hon.

Annons
Annons

Ny lönestatistik: ”Inte konstigt att lärare tjänar mer än rektor”

Lön

Lärarlönerna kommer ikapp och till och med går om skolledarnas löner, visar ny lönestatistik.
– Att några förstelärare tjänar mer än biträdande rektorer är inget konstigt, säger Magnus Blixt, tidigare lärare och numera rektor.

Annons

Krisläge för studenter – tvingas vänta ett år på praktikplats

VFU

Bristen på praktikplatser för blivande lärare är stor nationellt, men extra stor på vissa håll. På Campus Helsingborg får ett 30-tal lärarstudenter inte några praktikveckor och tvingas vänta i ett helt år.

De tände hoppet för barnens skolgång

Stöd

För två år sedan var det ingen som trodde på idén med ett skolresurscentrum i den fattiga rumänska byn Valsa Seaca. Nu köar barnen för att få plats.

Annons
Annons

Så lägger regeringen vinsttak för friskolor

Vinster i välfärden

Regeringen och Vänsterpartiet lägger fram ett lagförslag om 7 procents vinsttak för friskolor. Alliansen och Sverigedemokraterna vill stoppa det. Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt.
– Förslaget får ett B i betyg, säger Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Känslan av svek gör att jag jobbar när jag vabbar

Debatt

Läraren Karin Herlitz vabbar för sin sjuke son – och förlorar mer i inkomst än sin man som inte är lärare. ”Systemet borde ses över så att det inte landar i att vår ansvarskänsla för våra elever gör att vi arbetar gratis”, skriver hon.

Kommentera

Debatt i riksdagen om de avstängda Academedia-lärarna

Academedia

Academedias kritiserade behandling av två lärare blev på torsdagen föremål för riksdagsdebatt.
– Det är jätteviktigt att det togs upp i riksdagen, säger Magnus Ekblom, en av de berörda lärarna.

Jurist ska utreda diskriminering vid NP

Diskriminering

Elever med funktionsnedsättning förbjuds att använda hjälpmedel vid nationella prov. Nu vill en jurist pröva i domstol om det är förenligt med lagen.

Skolverket välkomnar rättslig prövning

Nationella prov

Jurister vill pröva i domstol om Skolverket bryter mot lagen genom att inte tillåta hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar under nationella proven.
– Bra att det blir klarhet i frågan, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Läsexperterna: Så ska Sverige fortsätta vara bäst i klassen

Läsförmåga

Svenska elever var bäst i klassen och är åter på väg mot toppskiktet vad gäller läsförmåga internationellt. Men vad ligger bakom det nya resultatet och ska vi vara nöjda med det? 
Skolvärlden har pratat med fyra framstående profiler inom läsförståelse.

Skola fick kungligt pris på Idrottsgalan

Hälsa

Gerestaskolan fick ta emot ett pris med kunglig glans på Idrottsgalan 2018. Härnösandsskolan blev ”Årets peppare” och hyllades för deras arbete med pulshöjande aktiviteter.

Forskare: Samma bråk på låg- och högstadiet

Matematik

Det innehåll eleverna möter i bråkundervisningen är väldig snarlikt varandra – oavsett om eleverna går på lågstadiet eller högstadiet. Den slutsatsen drar Caroline Nagy i sin licentiatuppsats.
– Det kan leda till att elevernas förståelse inte utvecklas, säger hon.

Ovanligt grepp för att rekrytera syv

Syv

Konkurrensen om att anställa studie- och yrkesvägledare är stenhård just nu. Marknaden har lett till att regionerna måste hitta på kreativa lösningar för att finna anställda. I Göteborgs stad är det syvarna själva som ska vägleda potentiella kollegor.

Våld i skolan: Lärare borde omfattas av Blåljusutredningen

Våld mot lärare

En undersökning bland LR-medlemmar i Malmö vittnar om hur lärare utsätts för slag, sparkar och kränkts verbalt. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén vill se skärpta straff mot de som hotar och utövar våld mot lärare.

Skolinspektionen bekräftar: Högpresterande elever glöms bort

Undervisning

Skolinspektionen ska undersöka hur skolan klarar att stötta högpresterande elever i undervisningen – en grupp som ibland glöms bort menar Skolinspektionens Helén Ängmo.

Specialpedagogen Anna: Jag jobbar för eleven

Specialpedagogik

Jobbet som specialpedagog innebär täta kontakter med kollegor, elevhälsa, föräldrar, BUP och socialtjänst. Arbetet sker på flera nivåer, men med en sak i fokus:
– Jag jobbar för eleven, säger Anna Ternhag, specialpedagog vid Lillholmsskolan i Stockholm.

SPSM: Börja med specialpedagogik i rätt ände

NPF

Specialpedagogiska insatser börjar ofta i fel ände, menar Linda Petersson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärarna med dödssjuka elever

Sjukhusskolan

Uppdraget: att förebygga kunskapsluckor och att vara det normala mitt i krisen. Utmaningen: att sällan kunna planera sin undervisning.
Sjukhuslärarna undervisar svårt sjuka barn och unga i alla åldrar, i alla ämnen. Och ibland händer det allra värsta – att en elev går bort.

Hård kritik mot Karolinskas lokaler för sjukhusskolan

Ett litet rum för både undervisning och administration, där två elever med rullstol inte får plats samtidigt. Kritiken är hård mot sjukhusskolans lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Skolinspektionens granskning visar på bristen på anpassade lokaler. 

Pax

Pax-metoden hjälper lärarna till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Många lärare kämpar dagligen med dålig arbetsmiljö, stress och tidsbrist. Maria Lychnell på Gärdesskolan har lyckats skapa en bättre studiero och arbetsmiljö med hjälp av den nya arbetsmetoden Pax.
– Vi har ett otroligt lugn i klassrummet och det är mindre stress för mig som lärare, säger hon.

Psykologen: ”Sjukskrivningarna hos lärare skulle minska”

Arbetsmiljö

Arbetsmetoden Pax har redan skapat studiero i de svenska klassrummen och en bättre arbetsmiljö för lärarna som använder modellen. Skolvärlden har pratat med Gustav Nilsson, leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige. 

LO: Vinstjakten kostar hundratals lärarjobb

Rapport

En ny rapport från LO beskriver vinstdrivande friskolor som ett hot mot kvalitet och mångfald.

Miljonsatsning mot psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa

Lärarnas Riksförbund ska tillsammans andra aktörer storsatsa på en ny webbplats om psykisk ohälsa hos unga.

Lärarmanifestation mot Academedia

Facklig protest

LR Stockholm demonstrerar mot skolledningen och Academedia utanför Sjölins gymnasium.
– Att ge sig på ett skyddsombud som protesterar är som att kasta sten på blåljuspersonal, säger Ragnar Sjölander på LR Stockholm.

Studie visar: Därför kritiserar lärarna karriärtjänster

Studie

I en studie om större svenska skolförändringar uppvisas stark kritik mot förstelärarreformen.
– De tycker framförallt att systemet är orättvist och de vantrivs med det individuella och konkurrensfixerade systemet, säger Mikael R Karlsson.

Stöd till högpresterande elever granskas: ”Fantastiskt”

Undervisning

Skolinspektionen ska granska hur skolor klarar att ge utmanande undervisning till högpresterande elever.
– Kunskapen om att alla elever är olika börjar sjunka in, säger specialpedagogen Mona Liljedahl.

Enkät: Hur ser DU på Skolsverige 2017/2018?

Delta

I sex delar har Skolvärlden de senaste veckorna publicerat röster från Skolsverige som svarat på frågorna vad som var viktigast under 2017 och vad de hoppas på under 2018. 
Nu har du chansen – hur ser du som läsare av Skolvärlden på Skolsverige 2017/2018? Var med och dela med dig av dina tankar och få dem publicerade på Skolvärlden.se

NPF

Efter kritiken: Modellen hjälper lärare att bli NPF-kompetenta

NPF

Skolverket har fått svidande kritik för sin specialpedagogiska satsning. Ann Lindgren, projektledare för ”Danderydsmodellen”, ställer sig bakom kritiken.
 

Svidande NPF-kritik mot Skolverket

Specialpedagogik

Skolverkets kompetenslyft inom specialpedagogik får svidande kritik av föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
– Ge lärarna konkreta verktyg, inte moraliserande idéer om relationsskapande, säger Malin Holm på ”Barn i behov”.

Skolverket om NPF-kritiken: Lärarna är nöjda

Specialpedagogik

Skolverket svarar på kritiken från Barn i behov.
– Det är svårt att säga utifrån kritiken om de har förstått hur insatsen är uppbyggd. Vi vill gärna ha en dialog med dem, säger Helena Elwin, enhetschef på Skolverket.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons