Annons
Camilla Wängman, Eva Kvist, Margareta Svelander och Eddie Backlund. Foto: Petra Berggren

Med hot om nedläggning

Publicerad 1 september 2014

Fakta

Kälarne skola

Camilla Wängman
Lärare i svenska och SO-ämnen.
År i yrket: 9.
Koppar kaffe per dag: För många.
Vill ha kaffet: Svart.
Betyg på skolkaffet: B

Margareta Svelander
Lärare i årskurs 4–6.
År i yrket: 37.
Koppar kaffe per dag: Två.
Vill ha kaffet: Med lagom mycket mjölk.
Betyg på skolkaffet: B.

Eddie Backlund
Lärare i matematik och NO, förstelärare.
År i yrket: 14.
Koppar kaffe per dag: Inga, håller mig till Coca-Cola.

Eva Kvist
Lärare i engelska och tyska.
År i yrket: 24.
Koppar kaffe per dag: Två.
Vill ha kaffet: Mycket mjölk.
Betyg på skolkaffet: B.

Trots mycket goda studieresultat tvingas Kälarne skola kämpa för sin överlevnad. Lärarnas vapen för att få behålla sitt högstadium är engagemang, nyfikenhet och en ständig anpassning efter nya förutsättningar.

Några mil nordost om Bräcke ligger industrisamhället Kälarne, med knappt 500 invånare och en stolpfabrik som nav på arbetsmarknaden.

Här finns också en liten skola med drygt 100 elever och undervisning från förskoleklass till årskurs 9, som låtit höra om sig långt utanför Jämtlands gränser.

Kälarne skola är den skola i landet som har förbättrat sina studieresultat allra mest de senaste åren, enligt en kartläggning av Moderaterna. Vi söker oss till lärarrummet – men har lite svårt att hitta dit.

– Här finns faktiskt inget lärarrum av traditionellt snitt, säger läraren Margareta Svelander med ett leende. Vi jobbar med samlad skoldag, vilket innebär att alla elever är på plats mellan 08.20 och 14.15. Då försöker vi också vara med eleverna, även när vi fikar. Vi får pusta ut när skolskjutsarna kommer och hämtar eleverna.

Sjunkande befolkningssiffror tvingar skolan till ständiga anpassningar för att få undervisningen att fungera.

Eva Kvist: Vi måste hela tiden tänka nytt och annorlunda och göra anpassningar för att få en så bra verksamhet som möjligt. Det är klart att det tar en hel del tid, men det är nyttigt också.

Margareta Svelander: Grunden för framgång är nog kontinuitet och nyfikenhet. Vi som jobbar här har funnits länge vid skolan och har behörighet för våra ämnen. Men utan engagemang och nyfikenhet skulle det inte vara så mycket värt.

Eddie Backlund: Jag upplever att vi har ett bra samarbete med skolledningen för att hitta rätt konstellationer för klasserna läsår efter läsår. Där finns det ingen fast mall att gå efter. För närvarande har vi drygt 40 högstadieelever som vi har delat in i två klasser, där vissa av åttorna går med sjuorna och vissa med niorna.

Berätta om de förändringar som skett under senare år.

Camilla Wängman: En nyordning är dagliga morgonmöten för oss som undervisar i årskurs 7–9. Med rutiner för dagen som väntar och återkoppling kring det som hänt dagen innan så har vi fått mer struktur. Nu kan vi lägga all energi på

Eva: Jag upplever att vi ligger långt framme med att använda ny teknik. Vi har inrättat ett särskilt mediarum och har smartboards i varje klassrum. Det finns en nyfikenhet på interaktiva och webbaserade läromedel här.

Krävs det någon särskild pedagogik i en skola i ett mindre industrisamhälle, omgiven av glesbygd?

Eva: Utan att överdriva upplever jag att det kan vara extra värdefullt att arbeta med elevernas självkänsla. Det finns en blyghet för världen utanför Jämtland. Men det krävs inte så mycket för att få eleverna att komma över den tröskeln.

Margareta: Sedan många år sätter vi upp en luciarevy som gör det naturligt för eleverna att ta ansvar och bli mer bekväma i att uppträda
offentligt. Och vi har ett mångårigt internationellt samarbete, Future Europe, som har varit mycket värdefullt.

Eva: Vårt arbete har faktiskt gett en del eko. Vi har fått besöka riksdagen för att berätta om vårt arbetssätt och riksdagsledamöter har varit här på besök. Det är roligt, men samtidigt har vi varit ensamma som kommunal glesbygdsskola när riksdagen lyft fram positiva exempel. Det verkar vara vi och ett antal friskolor.

Hur ser framtiden för skolan ut?

Eddie: Det är tyvärr lite osäkert om årskurs 7–9 får finnas kvar. Kommunen har sagt att man vill vänta ett år innan man tar beslut och att vi måste visa att vår pedagogiska verksamhet fungerar.

Margareta: Det känns rätt märkligt med tanke på att vi kan redovisa så goda studieresultat.

Eddie: Med så få elever så märks varje elev i statistiken, vilket ger utslag vissa år. Men genomgående har vi under en lång rad av år kunnat visa att det går att klara bra resultat på en liten skola som vår.

Vad gör ni för att försöka rädda kvar skolan?

Eva: Vår utgångspunkt är att barnen har rätt till en skola i närområdet, om vi kan erbjuda samma kvalitet som större skolor. Det finns ingenting som tyder på att eleverna får bättre undervisning om de tvingas pendla till en annan skola. Det skulle också ställa till problem i rekryteringen om vi enbart blir en skola upp till årskurs sex, inte minst när det gäller att hitta lärare till praktiska ämnen.

Eddie: Det finns en särskild grupp i samhället som driver skolfrågan som vi har kontakt med. För oss är kvalitetsaspekten viktigast. Så länge den är i fokus kan jag inte se några problem med att vi tillsammans med de boende i området försöker behålla skolan som en F–9-skola.

Hur är det att jobba på en skola som är nedläggningshotad?

Eddie: Det skapar förstås en osäkerhet – så är det. Föräldrar som har en valmöjlighet kan eventuellt börja välja bort Kälarne för att det finns en osäkerhet om högstadiet här.

Margareta: Bräcke kommun förtjänar ändå beröm för att man inte låtit funderingarna kring skolans framtid gå ut över resursfördelningen. Vi har möjligheter till bra fortbildning och det har investerats en del i teknik och lokaler här.

Eddie: Totalt jobbar runt 15 lärare i Kälarne, men omräknat till heltidstjänster blir det kanske 12 tjänster. Rent arbetsmiljömässigt tycker jag inte att vi kan klaga. Läsåret som gått har vi till exempel haft väldigt bra vikarielösningar.

Kan du se någon fördel med att eleverna får gå i en större skola?

Eddie: Egentligen inte när vi har en så bra studiemiljö. Det är klart att det finns en kritisk gräns för när elevvolymen blir för liten, men tittar man på prognoserna ska det inte vara någon fara att vi hamnar där. Skolan kommer att ha runt 30–40 högstadieelever framöver och vi ser en tendens till att föräldrar väljer att flytta sina barn från andra skolor till Kälarne.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Annons
Annons

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons