Annons

Så bemöter du främlingsfientlighet i klassrummet

Publicerad 22 september 2011

I varje klassrum finns i genomsnitt en till tre intoleranta elever.
Hur hanterar man, som lärare, dem?
Med respekt, är föreläsaren och läraren Christer Mattssons korta svar.
- Bara genom att låta varje människa uttrycka sin syn på världen skapas ett förtroende att undersöka andras sätt att förstå tillvaron, säger han.

Relaterat

För snart tjugo år sedan, 1995, mördades tonårspojken John Hron av svenska nazister vid en sjö i närheten av Kungälv. Mordet är ett av de mest uppmärksammade och chockerande rasistbrotten i svensk historia. För många var händelsen en väckarklocka - hur kunde det hända?

På den tiden var Christer Mattsson grundskollärare och bodde i Kungälv. Redan då hade han erfarenhet av att arbeta med elever med främlingsfientliga åsikter. Dessutom var han en flitig föredragshållare, bland annat åkte han och författaren Stieg Larsson runt i Sverige och föreläste om antidemokratiska yttringar. Av Kungälvs kommun fick Christer Mattson därför uppdraget att utarbeta en metod för att möta elever som stör och kränker i skolan. Metoden – som senare uppmärksammats och rekommenderats av FN – går ut på att förstå vilka drivkrafter som finns bakom ett intolerant beteende.
- Först när läraren förstår vad som ligger bakom elevens rasism och främlingsfientlighet kan den möta elever med dialog och pedagogik, säger Christer Mattsson.

Kommer händelserna i Norge att förändra samtalsklimatet och intoleransen i skolorna?

- På kort sikt: ja. På lång sikt: nej. Det tar tid att påverka enskilda individers värderingar, de traditioner som finns på olika orter och sociala strukturer. Men intolerans blir ett naturligt samtalsämne efter händelserna i Norge. Det är en möjlighet för en lärare att påbörja en dialog om hatets konsekvenser. Men det är viktigt att vara försiktig med de elever som tidigare har visat intoleranta åsikter. De får inte hållas ansvariga för det som hände i Norge.
Hur ska lärarna närma sig de här frågorna i klassrummet?

- Vi vet hur intoleransen ser ut, att det i snitt finns en till tre elever i varje klass med intoleranta åsikter. Som lärare måste jag bestämma mig för om min intention är att påverka dessa elever. Jag måste veta om jag ska ta upp vissa frågor trots att det finns en kraftig intolerans i klassrummet. Jag måste tänka efter hur mitt metodurval påverkar klassens sammansättning. Om jag bestämmer mig för att jobba med intoleransen bland eleverna måste jag vinnlägga mig om tid. Det tar tid för eleverna att utveckla nya perspektiv. Jag måste också ha en tydlig struktur för undervisningen.

Gemensamt för dina projekt är att integrera elever som har rasistiska och nazistiska idéer i den vanliga demokratiska skolgemenskapen.

- Vi löser inga problem genom att isolera eller särbehandla elever. Däremot kan vi nå framgång om vi inriktar oss på att med pedagogiska metoder och kunskap angripa idéer. Genom ett särskilt kurserbjudande under till exempel ett år vill vi frivilligt låta eleverna delta i en utbildning som ger dem en ny trygghet och identitet.
En lärare ska aldrig starta en debatt med sina elever, säger du.
- Debatten som form kräver en motståndare. För att jag ska kunna visa slagfärdigheten i mina argument behöver jag en motståndare. Men mina elever får aldrig bli mina motståndare. Min elev ska jag vara rädd om; jag ska hjälpa den att utvecklas, och respektera dess rätt till åsiktsfrihet.

Men om eleven själv vill starta en debatt?

- Det är ett väldigt positivt utgångsläge. Då ska jag som lärare säkerställa en grundläggande princip: att alla har rätt att säga vad de vill och att fråga vad de vill i klassrummet – så länge de inte kränker någon annan. Om vi är överens om den spelregeln så kan vi börja prata. Då har jag – läraren – direkt tagit kontroll över situationen. Därefter ska jag ägna mig åt det som är min uppgift som lärare, nämligen att undervisa. Jag kan ta deras fråga eller påstående som utgångspunkt.
Du har själv erfarenhet av en debatt som spårade ur.
- Ja, jag var nyutexaminerad lärare och föreläste om Sverigedemokraterna i en gymnasieskola på Gotland. En elev provocerades av min föreläsning och ville att vi skulle debattera: ”Anytime.”, svarade jag. Han kallade dit flera medier och vi hamnade i en debatt som gick överstyr. Jag vann naturligtvis debatten, fick alla att skratta åt honom. Han blev anmäld för hets mot folkgrupp. I dag är han en av Sveriges ledande nazister. Jag vann en debatt, men förlorade en elev.

Ser du att du är ansvarig i den elevens livsval?

- Under alla omständigheter kan man säga att den debatten inte hjälpte honom.
Vad lärde du dig?
- Att min elev aldrig får vara min motpart. Jag kan bara vinna elevens respekt genom att respektera min elev.

Varje år besöker du koncentrationsläger i Polen tillsammans med dina elever. Varför tar du avstamp just i förintelsen i din undervisning?
- Eftersom den är en provkarta på fördomar och hat, och för att den ledde till en extrem situation. Därmed är förintelsen och nazismen didaktiskt tacksamma.
Ska alla lärare vara lika engagerade i toleransfrågor?
- Alla lärare har naturligtvis ett ansvar. Men det är ju SO-lärarna och svensklärarna som bör ta ansvar för frågorna inom ramen för sin ämneskompetens.
Ditt eget engagemang startade i en konkret händelse.
- På gymnasiet hade jag inget intresse för de här frågorna. Jag gick teknisk linje och ville bli ingenjör. Vi hade en fysiklärare, Olga, som vi följande termin också skulle få i matematik. Men mina klasskamrater tolererade inte henne. De skrev ett fruktansvärt chauvinistiskt brev där de påtalade att Olga är invandrare, har brytning och inte är en bra lärare. Brevet skickades runt i klassen och alla skrev på. Vissa var drivande i frågan, andra var medföljare och en del likgiltiga. Men alla skrev under. Jag fick brevet sist. Jag sa som det var: att jag inte höll med om att Olga är en dålig lärare, och att jag inte står bakom budskapet och därför inte kan skriva under. Elever samlades i en halvcirkel runt mig: ”Men det faller om inte alla är med…”. Det som störde mig mest var att hela händelsen utspelades under en lektion. Läraren såg vad som hände, men valde att inte ingripa. Teknologilärarens flathet störde mig.

Skulle samma scen kunna utspelas i ett klassrum i dag?

- Ja, det skulle kunna hända i dag. Vissa delar av intoleransen har blivit bättre, annat sämre. Jag jobbar ju också för Forum för levande historia och de undersökningar som vi har gjort visar att det blivit lättare att vara ung och homosexuell, men svårare att vara ung och muslim.
Är lärare okunniga?
- Jag skulle önska att det fanns lite mer ren ämneskunskap i historia.
Varför har Kungälvsmodellen varit framgångsrik?
- Jag gillar inte ordet ”Kungälvsmodellen”. Varje skola har sina förutsättningar. I Kungälv fungerade det här. I Falun får de jobba med Falumetoden. Det är ett exempel på hur ett pedagogiskt projekt med långsiktig verkan kan se ut. Jag är väldigt nyfiken på hur arbetet på olika skolor utvecklas.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Annons
Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons