Annons

Så bemöter du främlingsfientlighet i klassrummet

Publicerad 22 september 2011

I varje klassrum finns i genomsnitt en till tre intoleranta elever.
Hur hanterar man, som lärare, dem?
Med respekt, är föreläsaren och läraren Christer Mattssons korta svar.
- Bara genom att låta varje människa uttrycka sin syn på världen skapas ett förtroende att undersöka andras sätt att förstå tillvaron, säger han.

Relaterat

För snart tjugo år sedan, 1995, mördades tonårspojken John Hron av svenska nazister vid en sjö i närheten av Kungälv. Mordet är ett av de mest uppmärksammade och chockerande rasistbrotten i svensk historia. För många var händelsen en väckarklocka - hur kunde det hända?

På den tiden var Christer Mattsson grundskollärare och bodde i Kungälv. Redan då hade han erfarenhet av att arbeta med elever med främlingsfientliga åsikter. Dessutom var han en flitig föredragshållare, bland annat åkte han och författaren Stieg Larsson runt i Sverige och föreläste om antidemokratiska yttringar. Av Kungälvs kommun fick Christer Mattson därför uppdraget att utarbeta en metod för att möta elever som stör och kränker i skolan. Metoden – som senare uppmärksammats och rekommenderats av FN – går ut på att förstå vilka drivkrafter som finns bakom ett intolerant beteende.
- Först när läraren förstår vad som ligger bakom elevens rasism och främlingsfientlighet kan den möta elever med dialog och pedagogik, säger Christer Mattsson.

Kommer händelserna i Norge att förändra samtalsklimatet och intoleransen i skolorna?

- På kort sikt: ja. På lång sikt: nej. Det tar tid att påverka enskilda individers värderingar, de traditioner som finns på olika orter och sociala strukturer. Men intolerans blir ett naturligt samtalsämne efter händelserna i Norge. Det är en möjlighet för en lärare att påbörja en dialog om hatets konsekvenser. Men det är viktigt att vara försiktig med de elever som tidigare har visat intoleranta åsikter. De får inte hållas ansvariga för det som hände i Norge.
Hur ska lärarna närma sig de här frågorna i klassrummet?

- Vi vet hur intoleransen ser ut, att det i snitt finns en till tre elever i varje klass med intoleranta åsikter. Som lärare måste jag bestämma mig för om min intention är att påverka dessa elever. Jag måste veta om jag ska ta upp vissa frågor trots att det finns en kraftig intolerans i klassrummet. Jag måste tänka efter hur mitt metodurval påverkar klassens sammansättning. Om jag bestämmer mig för att jobba med intoleransen bland eleverna måste jag vinnlägga mig om tid. Det tar tid för eleverna att utveckla nya perspektiv. Jag måste också ha en tydlig struktur för undervisningen.

Gemensamt för dina projekt är att integrera elever som har rasistiska och nazistiska idéer i den vanliga demokratiska skolgemenskapen.

- Vi löser inga problem genom att isolera eller särbehandla elever. Däremot kan vi nå framgång om vi inriktar oss på att med pedagogiska metoder och kunskap angripa idéer. Genom ett särskilt kurserbjudande under till exempel ett år vill vi frivilligt låta eleverna delta i en utbildning som ger dem en ny trygghet och identitet.
En lärare ska aldrig starta en debatt med sina elever, säger du.
- Debatten som form kräver en motståndare. För att jag ska kunna visa slagfärdigheten i mina argument behöver jag en motståndare. Men mina elever får aldrig bli mina motståndare. Min elev ska jag vara rädd om; jag ska hjälpa den att utvecklas, och respektera dess rätt till åsiktsfrihet.

Men om eleven själv vill starta en debatt?

- Det är ett väldigt positivt utgångsläge. Då ska jag som lärare säkerställa en grundläggande princip: att alla har rätt att säga vad de vill och att fråga vad de vill i klassrummet – så länge de inte kränker någon annan. Om vi är överens om den spelregeln så kan vi börja prata. Då har jag – läraren – direkt tagit kontroll över situationen. Därefter ska jag ägna mig åt det som är min uppgift som lärare, nämligen att undervisa. Jag kan ta deras fråga eller påstående som utgångspunkt.
Du har själv erfarenhet av en debatt som spårade ur.
- Ja, jag var nyutexaminerad lärare och föreläste om Sverigedemokraterna i en gymnasieskola på Gotland. En elev provocerades av min föreläsning och ville att vi skulle debattera: ”Anytime.”, svarade jag. Han kallade dit flera medier och vi hamnade i en debatt som gick överstyr. Jag vann naturligtvis debatten, fick alla att skratta åt honom. Han blev anmäld för hets mot folkgrupp. I dag är han en av Sveriges ledande nazister. Jag vann en debatt, men förlorade en elev.

Ser du att du är ansvarig i den elevens livsval?

- Under alla omständigheter kan man säga att den debatten inte hjälpte honom.
Vad lärde du dig?
- Att min elev aldrig får vara min motpart. Jag kan bara vinna elevens respekt genom att respektera min elev.

Varje år besöker du koncentrationsläger i Polen tillsammans med dina elever. Varför tar du avstamp just i förintelsen i din undervisning?
- Eftersom den är en provkarta på fördomar och hat, och för att den ledde till en extrem situation. Därmed är förintelsen och nazismen didaktiskt tacksamma.
Ska alla lärare vara lika engagerade i toleransfrågor?
- Alla lärare har naturligtvis ett ansvar. Men det är ju SO-lärarna och svensklärarna som bör ta ansvar för frågorna inom ramen för sin ämneskompetens.
Ditt eget engagemang startade i en konkret händelse.
- På gymnasiet hade jag inget intresse för de här frågorna. Jag gick teknisk linje och ville bli ingenjör. Vi hade en fysiklärare, Olga, som vi följande termin också skulle få i matematik. Men mina klasskamrater tolererade inte henne. De skrev ett fruktansvärt chauvinistiskt brev där de påtalade att Olga är invandrare, har brytning och inte är en bra lärare. Brevet skickades runt i klassen och alla skrev på. Vissa var drivande i frågan, andra var medföljare och en del likgiltiga. Men alla skrev under. Jag fick brevet sist. Jag sa som det var: att jag inte höll med om att Olga är en dålig lärare, och att jag inte står bakom budskapet och därför inte kan skriva under. Elever samlades i en halvcirkel runt mig: ”Men det faller om inte alla är med…”. Det som störde mig mest var att hela händelsen utspelades under en lektion. Läraren såg vad som hände, men valde att inte ingripa. Teknologilärarens flathet störde mig.

Skulle samma scen kunna utspelas i ett klassrum i dag?

- Ja, det skulle kunna hända i dag. Vissa delar av intoleransen har blivit bättre, annat sämre. Jag jobbar ju också för Forum för levande historia och de undersökningar som vi har gjort visar att det blivit lättare att vara ung och homosexuell, men svårare att vara ung och muslim.
Är lärare okunniga?
- Jag skulle önska att det fanns lite mer ren ämneskunskap i historia.
Varför har Kungälvsmodellen varit framgångsrik?
- Jag gillar inte ordet ”Kungälvsmodellen”. Varje skola har sina förutsättningar. I Kungälv fungerade det här. I Falun får de jobba med Falumetoden. Det är ett exempel på hur ett pedagogiskt projekt med långsiktig verkan kan se ut. Jag är väldigt nyfiken på hur arbetet på olika skolor utvecklas.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons
Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

Annons

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons
Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons