Annons
Foto: Niklas Björling

Satsning på läraren ger bästa effekten

Publicerad 17 mars 2011

God läsförståelse, som bland annat innebär en eftertänksam och kritisk läsning, påverkar samtliga skolämnen.
Det påverkar också individens förmåga att klara sig i ett samhälle som alltmer bygger på skriftlig information. Det viktigaste är dock inte att lära sig för skolan utan för livet.
– Skolan behöver ge eleverna den här beredskapen i undervisningen, säger forskaren Barbro Westlund.

Fakta

Fakta/Barbro Westlund

Ålder: 57 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Gift, har tre barn i åldrarna 33, 31 och 26 år, ett barnbarn och det andra på gång.
Bakgrund:
Lågstadielärare, i dag universitetsadjunkt vid Stockholms universitet. Skriver också en avhandling om bedömning av elevers läsförståelse. Anställd på institutionen för språkdikaktik (IFD) och är doktorand på institutionen för pedagogik och didaktiskt arbete. 2009 gav hon ut boken "Att undervisa i läsförståelse med tillhörande studiehandledning" (Natur & Kultur).
Fritidsintressen:
Läser mycket, gärna forskningsrapporter inom området bedömning och läsförståelse, opera, skogspromenader med svampplockning på hösten och började i somras att spela golf.
Övrigt: 2003 fick hon Utbildningsakademins stora pris av Lärarnas Riksförbund, för projektet SALT.

För många elever förblir dörren stängd till den värld som litteraturen kan erbjuda, både som avkoppling men givetvis också för att kunna förhålla sig till skriftlig information eller värderingar.
– Vissa elever kan gå igenom hela skolan utan att någon vuxen hjälpt till att öppna dörren för dem. Barn har olika bakgrund när de kommer till skolan och det är skolan som kan göra skillnaderna för många elever. Då behöver vi ta tillvara de kunniga lärare som finns i den svenska lärarkåren, säger läsförståelseforskaren Barbro Westlund.
Med kunniga lärare menar hon de lärare som förstår att omvandla teori till god praktik med sina elever. Det hon tror är utmärkande för de lärarna är att hela tiden känner att de vill lära sig mer.

Intresset väcktes utomlands

Barbro Westlund började sin egen karriär som lågstadielärare för 25 år sedan. Vid en treårig utlandsvistelse i mitten av 1990-talet kom Barbro i kontakt med olika skolformer genom bland annat barnens skolgång och en egen anställning vid internationella skolan i Hamburg. Då föddes ett intresse för att betrakta den svenska skolan från ett ”utifrån-perspektiv”.
– Jag fick många tillfällen att tänka över min lärarroll i Sverige och funderade kring hur elever utvecklar sin förståelse för olika slags texter och med stöd av läraren.
Tillbaka i Sverige sökte sig Barbro Westlund till Fruängsskolan i Stockholm. Hennes intresse för läsning och främst förståelse av texter stöttades av rektorn och hon fick möjlighet att verkställa ett projekt om god övergripande läspedagogik över klassgränser.
Modellen fick namnet SALT (en Skola där Alla Läser Tillsammans) och bygger på att alla barn inkluderas i samtal och arbete kring en gemensamt vald bok under läsåret eller en period av läsåret.
Vinsten med SALT-modellen var att lärare över klassgränserna började kommunicera om sin undervisning med varandra. SALT ledde henne till lärarhögskolan där Barbro Westlund i dag tillhör en av utbildarna, och så småningom började hon forska inom ämnet läsförståelse.

Vad är det som bedöms?

Det finns mycket forskning som talar för att det är läraren som gör de största skillnaderna för sina elevers utveckling av den läskompetens som behövs på 2000-talet. Barbro Westlund tittar därför på hur lärarna definierar begreppet läsförståelse och hur de arbetar med eleverna för att den ska utvecklas och fördjupas.
– Min metod är både observation och intervjuer. Jag menar att vi inte kan förvänta oss att elever ska utveckla kompetenser som vi inte undervisar om. Så vad är det då vi bedömer när det gäller elevers läsförståelse? Är det vilka böcker eleverna läser, hur mycket de läser eller i stället hur de läser för att skapa förståelse.
Utifrån vilka grunder lärare resonerar om vad som konstituerar läsförståelse och hur den kan bedömas är viktiga frågor i hennes avhandling som ska vara klara någon gång i slutet av 2012. Det finns många studier och avhandlingar om hur barn lär sig läsa men färre om hur elever läser för att lära.
I sin avhandling jämför Barbro Westlund hur några lärare i Sverige och i Kanada undervisar och bedömer elevers läsförståelse i åldern 9-10 år. Skälet till att jämföra svensk och kanadensisk undervisning grundar sig bland annat i hur de olika skolsystemen utvecklats sedan 1990-talet. Kanada är ett av de länder som har signifikant bättre resultat i bland annat läsförståelse i både PIRLS och PISA.
Än är det för tidigt att uttala sig om resultaten, men även om hon kan se vissa likheter mellan lärarna kan hon redan nu se att det är skillnad på vilken tid som läggs på olika läsaktiviteter under skolveckan.
– Hur man diskuterar bedömning och vilka verktyg man använder för att bedöma läsförståelse skiljer sig också åt.

Reflektera över undervisningen

Svenska barns läsförståelsekunskaper sjunker enligt internationella mätningar. Det är därför viktigt att börja diskutera det som verkligen gör skillnad för elevers utveckling av läsförståelse, menar hon.
– Att minska klasstorleken får exempelvis ingen effekt om inte pedagogiken förändras samtidigt. Det som gör faktisk skillnad, enligt internationella studier, är att satsa på lärares kompetensutveckling - att ge dem möjligheter att reflektera över sin undervisning och att förhålla sig till vad läsforskningen kommit fram till.
Barbro Westlund hänvisar till professor Caroline Liberg (vid Uppsala universitet) som skrev en sammanställning utifrån de svenska resultaten i PIRLS 2006. Hennes rapport står i överensstämmelse med den internationella läsforskningen.
Ett av de sex prioriterande områdena Liberg betonar gäller just att undervisa elever i läsförståelsetrategier.
– Här har både politiker, lärarutbildningar och skolan ett gemensamt och stort ansvar. Undervisning i läsförståelse bör ske genom hela skoltiden och då måste man veta hur man gör, att man både får verktygen och språket.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons