Annons

Skolverket vill ha mer matematik och varierad undervisning

Publicerad 1 oktober 2012

Skolverket föreslår ytterligare 120 timmar matematik i grundskolan och en utveckling av undervisningen. I dag rullar de igång Matematiklyftet på ett antal utvalda skolor. 

Sveriges elever presterar allt sämre i matematik i internationella mätningar och nu vill regeringen vända den negativa utvecklingen.

I våras presenterade utbildningsdepartementet satsningen Matematiklyftet som ska lyfta matematikundervisningen på att antal utvalda skolor. Projektet rullar igång i dag under ledning av Skolverket, som också har sammanställt rapporten ”Utökad undervisningstid i matematik” på uppdrag av regeringen. I den rekommenderar Skolverket ett tillskott på 120 timmar matematik utöver dagens totala 900 timmar i grundskolan. Det skulle innebära ytterligare en timme matematik i veckan i årskurs 1-3. - Fler lektioner leder inte automatiskt till bättre resultat, för det krävs att matematikundervisningen också utvecklas. Därför startar vi nu den unika satsningen Matematiklyftet, säger Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, i en pressrelease.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner är positiv till fler timmar matematik i grundskolan, men efterfrågar en utredning för att få till stadiebundna timplaner som garanterar elever viss undervisningstid i varje ämne och stadie.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Ingen skola i KD-talet

Partiledartal

Ebba Busch Thor (KD) ägnade sitt Almedalstal åt försvarsutmaningar, IS-krigare och människors rätt att få bestämma över sitt eget liv. Skolan nämnde hon inte alls. 

Annons
Annons
Almedalen 2015

Lärarna kan minska samhällsklyftorna

Seminarium

Ojämlikheten i svenska skolan ger samhällsekonomiska problem, enligt OECD. Det vill lärarfacken och LO lösa genom att pressa politikerna till att ge lärarna förutsättningar att ge eleverna fullt stöd – vilket kan minska samhällsklyftorna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Kunniga lärare ett måste för färre avhopp

Bristande studiemotivation

Den nya gymnasieskolan skulle få fler att klara av utbildningen, men efter fyra år har inget hänt. En färsk undersökning visar att var fjärde yrkeselev och 18 procent av eleverna på högskoleförberedande program har övervägt att hoppa av. 

Hon blir direktör för Skolforskningsinstitutet

Nytt jobb

Lena Adamson, docent i psykologi, blir direktör för nya myndigheten Skolforskningsinstitutet – som ska sprida skolforskning.

Arbetsförmedlingens råd: ta gymnasieexamen

Arbetsmarknaden

Bristen på lärar- och vårdpersonal bekräftas återigen – nu i en rapport från Arbetsförmedlingen. Rapporten lyfter dessutom vikten av gymnasieexamen.

Utökad rätt till modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter ges nu ökad rätt till modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Snart kommer också nya läromedel för undervisningen.

Bidrag för speciallärare fördubblas

Lärarlyftet II

Bidraget till specialpedagogisk vidareutbildning med inriktningen utvecklingsstörning fördubblas, när regeringen skjuter till mer pengar till Lärarlyftet.

Öppnar för ökad styrning av lärarutbildningen

Högskoleutredningen

Lärarutbildningen möter inte arbetslivets behov, visar högskoleutredningen.
– Ett nationellt ansvar kan behövas, säger Helene Hellmark Knutsson (S).

Ljudmiljön i klassrummen måste diskuteras

Debatt

Lärare och elever saknar i många svenska klassrummen den goda ljudmiljö som är en grundläggande förutsättning för att förmedla och inhämta kunskap. Då hjälper det inte att förändra betygssystemet eller läroplanen. Det skriver Stig Arlinger och Staffan Hygge. 

Vilka musiklärare vill vi ha?

Debatt

Antagningsprov för lärarutbildning i musik på samtliga behörighetsgivande utbildningar borde vara ett krav, och beslutet om förändrade behörighetskrav för fritidspedagogers möjlighet till lärarlegitimation för skolämnen bör omprövas. Det skriver Lärarnas Riksförbunds forum för kultur och kommunikation. 

Svenska elever sämre på grammatik

Forskning

Vietnamesiska barn är bättre än svenska på grammatik, menar lingvistiker som jämför barnens engelskstudier i de båda länderna. Svenskarnas paradgren är istället kommunikation.

Var tjugonde barn har språkstörning

Funktionsnedsättning

En statlig utredning visar att 4–5 procent av landets barn har språkstörning.
– Den undantagsregel som finns i kunskapskraven för de här barnen måste diskuteras, säger Annelie Norell, Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Allt fler studerar på privat komvux

Rapport från Skolverket

Nära hälften av alla kursdeltagare på vuxenutbildningen studerar vid extern anordnare, som privata aktörer, istället för kommunal, vilket är en stor ökning. Det vill LR reglera hårdare.

Skolan kan höja kvinnors IT-intresse

Ny studie

Unga kvinnor uppfattar sina karriärmöjligheter inom IT som sämre än mäns. Men det kan skolan ändra på, enligt studie.

Sommarläger för tekniktjejer

Teknikcampen

Teknikcollege arrangerade sommarläger för teknikintresserade tjejer i Göteborgsområdet.
– Här blir de starka tillsammans, säger processledare Pernilla Öhberg.

(M) vill ha kortare sommarlov

Nytt förslag

Moderaterna föreslår att skolelevers sommarlov blir kortare, att undervisningstimmarna blir fler och att tre skolterminer införs. LR stödjer inte förslaget.

"Lärarutbildningen måste förändras"

Debatt

Ingen student ska välja bort lärarutbildningen för att kvaliteten är ifrågasatt. Det ska vara en kvalitetsstämpel att ha gått utbildningen. För att nå det målet krävs förändringar. Det skriver Isak Skogstad, ordförande LR Stud. 

Fler övningsskolor via Stockholms universitet

Lärarutbildning

Stockholms universitet samarbetar redan med 11 övningsskolor. Nu ska 20 nya skolor kunna delta i VFU-projektet.

Elev: ”Jag ska bli forskare”

Samarbete

Doktorander skapar nyfikenhet och kunskapstörst på skolor i Ängelholm, med ämnen som antika kvinnors barnafödande och dinosaurier. Bakom ligger Frank Fredriksson – som varit lärare i 30 år.

Lyckat klassrumskoncept kan stoppas

Hemklassrum

Med hemklassrummen har Sturebyskolan i Stockholm kunnat motverka mobbning och skapa ett väl fungerande stöd för elever med särskilda behov. Men nu kan skolan tvingas överge konceptet.

Föreslår snabbare väg till jobb för studerande

Lärarutbildning

Regeringen föreslår att lärarstudenter vid kompletterande pedagogisk utbildning ska erbjudas en snabbare väg in i yrket – med undantag från legitimations- och behörighetskrav.

Nu utreds läsa-räkna-skriva-garantin

Vallöfte

Regeringen börjar i dag utreda läsa-skriva-räkna-garantin, som ska införas 2017. Men den svenska skolan behöver handling – inte fler utredningar, menar Bo Jansson, ordförande för LR.

Yrkesetiken osynlig

Forskning

Yrkesetiken är osynlig på lärarutbildningarna, visar ny studie. Måste lyftas med begrepp och termer, menar forskaren.

Akut behov av lärare

Lärarbristen

70 000 heltidslärare måste rekryteras de kommande fem åren och examineringsnivån måste fördubblas. Situationen är nu akut – men det kan bli ännu värre.

MP: Lyft specialpedagogiken

Särskilt stöd

Miljöpartiet föreslår ett kompetenslyft för specialpedagogik. Bra, menar Bo Jansson, ordförande i LR, som dock anser att resurser också borde gå till fler speciallärare.

SD-nej till religion på skolavslutningar

Lagförslag

Sverigedemokraterna stod tidigare bakom Alliansens förslag om att tillåta religiösa inslag på skolavslutningar. Men en borttagen formulering om det svenska kulturarvet har fått partiet att ändra sig och förslaget har inte längre majoritet i riksdagen.

Tävling kan underlätta bedömning

Yrkesutbildning

Tävling kan göra det enklare för yrkeslärare att bedöma elevernas arbete – och vara positivt för eleverna, enligt forskare.

"Vi har en röd tråd av företagsamhet"

Entreprenörskap

Rickard Nilsson är Sveriges främste lärare i entreprenörskap. 
​– Det handlar om att ge eleverna de kunskaper som krävs för att de ska kunna ta för sig av det livet kan ge.

Friskolor har bäst ledare

Internationell undersökning

Det finns ett tydligt samband mellan hög kvalitet på skolledning och bra elevresultat. Och det är friskolornas ledningar som är bäst.

Alliansen: Så ska skolan digitaliseras

Nytt förslag

Alliansen föreslår ökad digitalisering av skolan – och det snabbt, för att säkra likvärdighet och förbättra förutsättningar att möta det digitala samhället.

Betyg

SD: Högre lön och fler karriärsteg

Utbildningspolitik 

De skickligaste lärarna ska samma lön som en riksdagsledamot – omkring 60 000 kronor. Det tycker Sverigedemokraterna.

De vill göra musikteori mer praktisk

Musik

Traditionell musikteori är varken roligt eller stimulerande för eleverna, menar musiklärarna Jan Sparby och Johan Christoffersson. Därför har de nu tagit fram en egen bok i musikteori – som är interaktiv och praktisk.

Idrott och hälsa

Idrott – utan hälsa

Idrott och hälsa

Det larmas och varnas i samhällsdebatten om stillasittande och övervikt ena dagen, och om ätstörningar och osunda kroppsideal nästa. Samtidigt ökar ohälsan bland unga. Det skolämne som tydligast fångar upp hälsoaspekten är idrott och hälsa. Men granskningar visar att hälsan har svårt att finna sin plats. 

Skolfrånvaro

Hemmasittares mamma hotas med vite

Skolfrånvaro 

Skolinspektionen hotar Varbergs kommun med vite på 300 000 kronor om de inte löser en hemmasittande elevs skolgång. Kommunen svarar med att i sin tur hota elevens mamma med vite.

Fler lärare sjukskrivs för psykisk ohälsa

Ny undersökning

Nära dubbelt så många gymnasielärare och en allt större andel grundskollärare sjukskrivs för depression och utbrändhet i dag jämfört med för fem år sedan. Hög arbetsbelastning ligger bakom.

Podcast i klassrummet

Lektionstips

Elever på Ulriksdalsskolan i Solna spelar in podcast en gång i veckan. Tränar upp diskussion, berättande och mediakunskap, menar läraren.

Lärarlegitimation

Leg-förändringar som krävs direkt

Legitimationsreformen

Den 1 juli gäller lärarlegitimationsreformen fullt ut. Men det finns fortfarande delar i reformen som får orimliga konsekvenser för ett antal lärargrupper och som snarast behöver förändras. Här är Lärarnas Riksförbunds krav på förändringar.

Nya insatser för problemskolor

Nytt beslut

Staten får ökat ansvar för skolor med dåliga resultat. Positivt, enligt Lärarnas Riksförbund – men inte nog. Förbundet vill se ytterligare statligt ansvarstagande.

Skolmärkta pengar används inte

Rapport från Skolverket

Landets kommuner utnyttjar inte ens hälften av alla statliga satsningar. Skolverkets krav: anpassa bidragen bättre efter kommunernas behov.

Enklare att bli behörig

Lärarlyftet

I dag kommer antagningsbeskeden för utbildningar inom Lärarlyftet. Många av de som antagits har nu möjlighet att få sina erfarenheter tillgodoräknade, inom ramen för den nya snabbare vägen till behörighet som erbjuds.

Skolfrånvaro

Ny kritik för frånvarande elever

Frånvaro 

Kommuner över hela landet har problem med frånvarande elever. Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler är oroad.
– Skolan måste reagera tidigt och hålla koll, säger hon.

Sommarlov – men inget lov från mobbning

Debatt

Skolavslutningen innebar tidigare en lättnad för mobbade elever. Det väntade ett uppehåll – ett par månaders vila ifrån plågandets inferno. Så är det inte längre, skriver Christer Olsson.

Tysk eller svensk disciplin i skolan?

Forskning 

Vilket fungerar bäst - sitta tyst och lyssna eller arbeta friare? Öppen eller stängd dörr? Två olika klassrumsordningar jämförs i ny avhandling.

Enklare rapportera kränkningar

Diskriminering

Det ska bli enklare att anonymt rapportera kränkningar och trakasserier. Diskrimineringskartan.se från RFSL Ungdom ska fungera som ett stöd för både ungdomar och skolor.

Jobbfrågan spiller över på skolan

Politik

S-kongressen i helgen handlade om jobben, inte skolan. Men det ena spiller över i det andra, och Skolvärlden ringde upp utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S) för att få veta mer.

Etik på NO-lektionerna engagerade eleverna

Forskning

Elevernas förmåga att fläta samman naturvetenskap och etik undersöks i ny avhandling i pedagogik. 

Särskilt stöd vanligast utanför klassrummet

Forskning

Specialpedagogiskt stöd ges oftast utanför ordinarie undervisning på landets gymnasieskolor. Det skapar utanförskap, menar forskaren Joacim Ramberg.

Bedömningsmatris höjde resultaten

Bedömning

På Vittraskolan i Östertälje når 98 procent av eleverna målen i alla ämnen. Fem år tidigare var siffran 78 procent. Bakom ligger en färgglad bedömningsmatris. 

”Vem frågar hur eleverna mår i själen?”

Granskning

Det psykologiska perspektivet saknas ofta i elevhälsan arbete.  
– De förebyggande insatserna är inte tillräckliga, säger Anna Blom, Skolinspektionen. 

Drama motiverar elever i svåra ämnen

Kreativitet

Genom dramaövningar och grupparbeten ska eleverna i Lunds kommun bli motiverade att sätta sig in i ämnen som flyktingfrågan och sociala normer. 

Satsar på digital skola

IT

Digitalt skolmaterial ska utvecklas inom tre nystartade projekt - för att förbereda barn och unga för framtidens digitala samhälle.

Missuppfattning om rektorer och betygsättning

Lärarleg

Det är lärare som sätter betyg. Vid några få undantag, när lärare är oense, får rektor avgöra betyget. Men det florerar ett antal missuppfattningar om saken i media. 

Särbegåvning

Nytt stöd för särskilt begåvade elever

Tips

Skolverket har tagit fram ett omfattande stödmaterial för att hjälpa lärare och skolor att upptäcka, bemöta och stimulera elever med särbegåvning.

LR-ja till krav på privata aktörer i skolan

Remissvar 

 LR ställer sig bakom Finansdepartementets förslag till skärpta krav på privata skolaktörer, men vill gå ännu längre och kallar kraven ”långt ifrån tillräckliga.”

TV-vurm blev kurs i demokrati

Entreprenöriellt lärande

Femteklassare i Huddinge har skapat en uppmärksammad kampanj för att påverka UR:s programutbud. På köpet har de lärt sig mer än någonsin, enligt deras lärare.

Skolfrånvaro

”Man ger upp lite för lätt”

Kommentar

Lärare har ett ansvar även för de frånvarande eleverna. Men ytterst är det huvudmännen som måste skapa förutsättningar för skolorna att kunna jobba strategiskt med frånvaron, menar Mårten Petersson, Skolinspektionen.

Fullgoda skolbibliotek saknas i 90 kommuner

Biblioteksbrist

Nästan en tredjedel av landets kommuner saknar skolbibliotek med tillräcklig bemanning.

Plattform samlar digitalt material på ett ställe

IT i skolan

En samlingsplats som ska minska teknikstrulet i klassrummet och underlätta undervisningen. Det är syftet med den kostnadsfria tjänsten Skolon.

Hälften hoppade av

Undersökning

Av de elever som påbörjade introduktionsprogrammen på gymnasiet 2011 har nästan hälften lämnat skolan i förtid.

Betyg

Chatta med Skolverket om betyg

Tips

Skolverket erbjuder lärare att chatta om betyg och bedömning onsdagen 27 maj. Under veckan förstärks också Upplysningstjänst. 

Skolverket vill se nya vägar till läraryrket

Lärare sökes

Fler vägar in i yrket och satsningar på kompetensutveckling. Skolverket föreslår i en ny rapport en rad lösningar på den ”alarmerande lärarbrisen”.

Så höjs läsförståelsen

Forskning

Många elever lämnas ofta att på egen hand förstå sakprosatexter, visar ny studie. Enligt forskaren borde lärarna istället hjälpa eleverna mer med texten – till exempel förklara begrepp eller ge mer bakgrundskunskap.

Låtoteket bjuder in till mer sång i skolan

Musik

Bristen på musiklärare har gjort att klasslärare och vikarier ibland får ta över musikundervisningen. För att underlätta musikundervisningen och föra in mer sång i skolan har Björn Johansson tagit fram ett låtbibliotek. 

Vitesprocesser förhalas i åratal

Arbetsbelastningen

Efter tre år och två förlängda tidsfrister uppfyller Stockholm stad ändå inte Arbetsmiljöverkets krav – men några böter har inte betalats. Och den situationen är inte unik.

”Bloggen fyller ett hål i undervisningen”

Digitalt

Med bloggen ”Alla kan spanska” ger läraren Santiago Villalobos sina spanskelever kunskap om det spanska och sydamerikanska samhället och populärkulturen.

BRIS inför deprimerade och misshandlade emoticoner

Barn

Genom appen Abused Emojis vill BRIS underlätta för barn och unga att berätta om det mörka och svåra.

"Elevens rätt till stöd utelämnas"

Debatt

"Vi vill lyfta den viktiga frågan om hur skolan skapat förutsättningar för elever med en funktionsnedsättning att visa sina förmågor och kunskaper", skriver tre rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Gymnasieutbildning på engelska för nyanlända

Förslag

Gymnasieminister Aida Hadzialic (S) öppnar upp för att elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång ska kunna läsa gymnasieutbildningen på engelska.

”NP ska stödja betygssättningen”

Bedömning

Snart är de nationella proven klara för den här gången. Skolverkets enhetschef Karin Hector-Stahre reder ut vilken betydelse provresultaten har när betygen sätts.

Lässtrategier passar inte alla

Läsning 

Undervisning i lässtrategier har stor effekt på svagare elever, men det gör ingenting för redan duktiga läsare, visar ny forskning från Karlstads universitet.

Så hjälper du eleverna hantera provstress

Hjärnforskning 

Provstress kan blockera elevernas minne när de behöver det som bäst. Neurovetenskap kan hjälpa till att höja provresultaten.