Annons
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

”Vi måste få till en ökad nationell styrning av skolan”

Publicerad 7 juni 2013

Sedan den 14 maj är Bo Jansson förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund. Han har vetat om det ganska länge och väntat otåligt på att få sätta fart. 
– Jag har känt mig lite som en galopphäst som står och skrapar med foten och väntar på att portarna ska öppnas. Det känns bra att vara igång nu, säger han.

Bara tretton år gammal kämpade Bo Jansson mot regn och snö på postens gula cykel. Han skakar på huvudet när han berättar om sitt första feriejobb och funderar över hur någon kunde släppa iväg en trettonåring sådär.

Att han skulle bli lärare och dessutom göra facklig karriär inom skolans värld var långt ifrån planerat.

– Jag var verkligen inte den flitiga ordningsmannen i skolan, berättar Bo Jansson.

När han pluggade på universitetet tyckte en kompis att han skulle vikariera som lärare. Det tyckte inte Bo.

– Men en dag ringde de från en vikarieförmedling och ville ha min hjälp. Min kompis hade anmält mig trots att jag sagt nej.

Bo Jansson tog vikariatet och där och då väcktes intresset för läraryrket.

I dag kan han se tillbaka på 35 år som högstadielärare i historia, samhällskunskap och geografi.

– Lärarrollen har förändrats under mina år. När jag började var det svårt att komma in på lärarutbildningen och det fanns en stor frihet i yrket. Jag kände mig som en professionell yrkesman, med förtroende från sam-hället, goda ämneskunskaper och med en tydlig respekt från eleverna och deras föräldrar. Jag har haft tur och lyckats upprätthålla auktoriteten genom åren, men jag har försökt att vara ödmjuk och har tänkt att det kan komma en dag när eleverna inte bryr sig längre.

Även synen på skolans roll i samhället har förändrats menar Bo Jansson, inte minst kraven på vilka problem skolan ska lösa.

– Jag upplever att oavsett vilka problem som diskuteras så är det första som sägs att ”det ska skolan lösa”. Och samtidigt som skolan har fått allt fler nya uppdrag, så har kunskapsuppdraget tonats ner. Men kunskap är makt och förringar man betydelsen av skolans kunskapsuppdrag så försämrar man också möjligheterna för de elever som inte har fått med sig rätt förutsättningar hemifrån.

Just skolans kompensatoriska roll återkommer Bo Jansson till flera gånger. Han ser det som en av skolans absolut viktigaste frågor.

– Lärarnas Riksförbund har alltid drivit den här frågan. Medan andra har svängt med opinionsvindarna så har vi envist hävdat att det är skolans uppdrag att utjämna och ge alla elever rätt till just kunskap. Många har tyckt att vi har varit stockkonservativa, men jag är övertygad om att det bara är kunskap som kan bryta den negativa utvecklingen med ökande klyftor. Jag är optimistisk inför framtiden, men det är tråkigt att det har behövt gå så här långt.

Det fackliga intresset väcktes tidigt. När han gjorde värnplikt inom flygvapnet var han med om att starta landets första värnpliktsfack och tidigt i lärarkarriären blev han vald till lokalombud i Lärarnas Riksförbund.

– Istället för att bara knyta näven i fickan har jag alltid trott på att man ska vara med och försöka förändra. Jag har varit kritisk till vissa beslut inom Lärarnas Riksförbund, till exempel till förändringar av skyddsregler, så som regleringen av lärarnas undervisningstid, men jag har hela tiden fortsatt att fajtas för det jag tror på.

Samma år som Metta Fjelkner valdes till ordförande utsågs Bo Jansson till ledamot i förbundsstyrelsen och 2009 blev han vald till vice ordförande. När han fick frågan om att efterträda Metta Fjelkner var svaret givet.

– Självklart ställer man upp, konstigt vore det ju annars. Det är ett oerhört viktigt uppdrag.

Hur kommer medlemmarna märka att du har tagit över?

– Lärarnas Riksförbund har nästan 90 000 medlemmar, så förbundet är mycket större än en person. Jag kommer att fortsätta på den väg vi har slagit in på. Vi har påverkat politiken i rätt riktning sedan år 2000 och mycket har hänt bara de senaste två åren. Så sent som 2010 var vi nästan ensamma om att prata om kommunaliseringens konsekvenser, i dag är det en jättestor fråga. Löner och arbetsvillkor är de områden där vi har mycket kvar att göra och där måste vi tvinga fram förändringar som gör läraryrket attraktivt igen.

Hur ska ni lyckas med det?

– Vi har ett systemfel och befinner oss i en moment 22-situation. Fler och fler riksdagsmän ställer sig bakom våra förslag, men de är inte huvudmän för skolan. När vi pratar med Sveriges Kommuner och Landsting kan de hålla med om att lönerna måste upp, men säger att de inte kan ta det nationella ansvaret eller tvinga kommunerna åt något håll. Vi måste få till en ökad nationell styrning av skolan. Kunde vi omedelbart strejka oss till det skulle vi göra det, men så länge arbetsgivaren inte tänker kvalitet och ser en strejk som en besparing – de slipper betala lärarlöner – så har vi svårt att nå fram. Vi måste använda många olika, ibland slingriga, vägar mot vårt mål. Jag känner mig ofta otålig över att det inte går fortare.

Hur ser lärarnas situation ut i framtiden om du får drömma?

– Då har läraryrket hög status och höga lönenivåer. Vi har lärare med stort ansvar och stor frihet som får koncentrera sig på elevernas kunskapsutveckling. Jag tror inte att det sker i morgon, men det kommer att ske.

LR:s tre viktigaste framtidsfrågor med Bo Jansson vid rodret

1 Alla elevers likvärdiga möjligheter. Skolans kompensatoriska uppdrag är avgörande för att alla elever ska få samma möjlighet att erövra kunskap.

2 Att återupprätta läraryrkets status och kunskapsuppdrag.

3 Att förbättra lärarnas löner och arbetsvillkor. Hela kollektivets lön måste upp rejält.

Mer om Bo Jansson

 

Ålder: 60 år.

Bor: I Stockholm.

Familj: Är en lyckligt lottad man med två
underbara döttrar.

Yrke: Adjunkt i historia, samhällskunskap och geografi på Engelbrektsskolan. Nytillträdd förbundsordförande i Lärarnas
Riksförbund.
Gör helst på fritiden: Försöker koppla av
så gott det går.

Senast lästa bok: Shantaram.

Brinner för: Kampen att återupprätta läraryrkets status och kunskapsuppdrag. ”Det är så viktigt för elever, lärare och hela samhället.”

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons