Annons
Gustav Fridolin, Dilsa Demirbag-Sten Foto: Emil Hedman
Gustav Fridolin, Dilsa Demirbag-Sten, Sven Hagströmer, Robert Weil Foto: Emil Hedman
Gustav Fridolin, Dilsa Demirbag-Sten Foto: Emil Hedman
Sven Hagströmer, Robert Weil Foto: Emil Hedman
Bild 1/4

Fridolin: ”Jag är trött på skollyft”

Publicerad 19 november 2015

Fakta

Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8–18 år i områden med hög arbetslöshet

Idag finns de i Stockholmsområdena Järva, Södertälje och Hagsätra.

Syftet är att vara ett stöd för lärarnas undervisning, genom att tillföra kreativitet och material – främst i form av bokskrivarprojekt.

Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och ideell sektorn.

Relaterat

I samband med Berättarministeriets lärarkonferens satte sig Skolvärlden till bords med verksamhetsansvariga Dilsa Demirbag-Sten och utbildningsminister Gustav Fridolin för ett samtal om skolutveckling, integration och näringslivets roll.

Läslyftet, matematiklyftet, lärarlyftet, lönelyftet… många är lyften som passerat genom den svenska skolan. Nu säger utbildningsministern att han är trött på dem.

– Med de nya nationella utvecklingsplanerna som Skolverket tar fram så kommer det handla om långsiktig utveckling, inte om isolerade insatser som inleds och avslutas, säger Gustav Fridolin, och fortsätter:

– Ordet ”lyft” leder dessutom tankarna fel. Det låter som att det finns massa kunskap utanför skolan som ska lyftas in, men de framgångsrika satsningar som gjorts har tvärtom varit tydligt baserade på skolans befintliga kunskaper.

Vi sitter runt ett bord på Fotografiska i Stockholm strax innan Dilsa Demirbag-Sten ska fråga ut ministern på scenen framför de lärare som samlats till konferens en våning ner. Med vid bordet finns även finanslivstungviktarna Sven Hagströmer och Robert Weil från Berättarministeriets styrelse.

Utbildningsministern tycker sig se en trend där allt fler utanför skolan engagerar sig, istället för att bara kommentera eller kritisera, och han ser gärna fler initiativ där näringslivet samarbetar med det offentliga för att lyfta elever som behöver mer stöd.

– Det är positivt att fler engagerar sig i skolan, och näringslivet skulle kunna komma in och göra ännu mer, säger han.

– Nu är du ganska snäll mot näringslivet. Kanske för snäll, avbryter Robert Weil.

Utöver att han är medgrundare av Berättarministeriet och sitter i styrelsen så är han mannen bakom investmentbolaget Proventus och en framgångsrik riskkapitalist.

Han fortsätter:

– På vilket sätt skulle näringslivet in i skolan? Näringslivets aktörer är kortsiktiga, och samhällsbygget är något helt annat. Alla institutioner som öppnar för näringslivet löper risken att de tröttnar och försvinner när nästa grej dyker upp. Jag och Sven litar inte på näringslivet i alla fall, eller hur? säger han och vänder sig till miljardärkollegan Sven Hagströmer, som ler och skakar på huvudet.

– Det handlar inte om någon förändring av ansvarsfördelningen, försäkrar utbildningsministern.

– Det jag talar om är samarbeten liknande det ni gör med Berättarministeriet. Staten och kommunerna har ansvaret för skolan, men inte minst nu när många nyanlända kommer hit behöver alla hjälpas åt. Det kan också handla om någonting så enkelt som att ta emot elever som söker praktikplatser.

Gustav Fridolin drar paralleller till flyktingvågen från Balkan på 90-talet.

– Då hade vi en ekonomisk kris i landet, vilket vi inte har nu. Ingen trodde att vi skulle klara av att ta hand om alla de som kom hit från kriget då, men det gjorde vi. Och det kan vi göra den här gången också, men det kräver att inte alla nyanlända hamnar på samma skolor.

Att samhället i stort är segregerat tycker han inte är en godtagbar anledning till att skolan ska vara det.

– Skolan ska inte nöja sig med att spegla det befintliga samhället. Skolan ska bygga samhället. I en kommun måste de skolor som har de bästa förutsättningarna hjälpa till, inte bara de som ligger närmast.

Ska eleverna bussas omkring till olika skolor?

– Vissa kommuner gör det. Helsingborg har arbetat fram ett matchningssystem för att se vad enskilda nyanlända elever behöver och placera dem enligt det. Stockholm, Malmö och Göteborg jobbar med att ta fram liknande system. Vi behöver också få fler erfarna lärare att söka sig till svårare områden, och premiera de som väljer att jobba på skolor med lite tuffare förutsättningar, säger Gustav Fridolin.

Hur då?

– På två sätt. För det första så är det ett av kriterierna i lärarlönelyftet, så när det rullar ut finns det stöd för att ge mer pengar till de skolor som har tuffare förutsättningar. För det andra finns det särskilda medel för karriärtjänster i utanförskapsområden. Det gäller nio kommuner idag. Det kommer vi att bygga ut så att mer pengar i förstelärarsystemet når ut till de områdena.

Är det fel lärare som jobbar där nu?

– Nej. Men vi vet att lärarkarriärer i Sverige oftast ser ut så att man börjar i en skola med tuffa förutsättningar och senare, med erfarenhet, söker sig till en skola som har det lite lättare. I de bästa skolsystemen är det tvärtom. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons