Annons

Här kräver de lagändring för en mer likvärdig skola

Publicerad 26 januari 2017

Fakta

Mer om agendan:

Här kan du läsa hela "Likvärdighetsagendan".

Relaterat

Här presenterar Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO 25 nya förslag för hur Sverige ska nå en ökad likvärdighet i skolorna.
Bland annat vill de se krav på blandade elevgrupper, slopa köerna till friskolorna och ökat statligt ansvar.

OECD:s Pisa-mätning visade på ett tydligt resultatframsteg i den svenska skolan. Men avståndet mellan elever från socioekonomiskt svaga respektive starka hem ökar. I den senaste Pisa-undersökningen uppvisades det lika tydligt att svenska elever inte ges likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen. Hur ska den minskande likvärdigheten åtgärdas?

Under torsdagen presenterade Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet,

”Likvärdighetsagendan” – en överenskommelse med 25 skarpa förslag inom tre områden för en likvärdig skola.

– I skolan läggs grunden för hur du kommer att klara dig senare i livet. Därför behöver vi en jämlik skola där alla elever får samma chans att lyckas, säger Therese Guovelin förste vice ordförande LO.

– Jag tycker att det här samarbetet känns väldigt bra på så sätt att vi är eniga om att vi vill öka jämlikheten i skolan. Det är fantastiskt att LO är med i det här. Det handlar inte bara om att lärarna ska få det bättre, utan detta är ett samhällsintresse, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Svensk skola har blivit allt mer uppdelad. Skillnaden mellan skolor med många högpresterande elever och skolor med många elever som inte når kunskapsmålen har ökat.

Ett av förslagen är att man vill införa en ny portalparagraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper, oavsett huvudman. Ett sätt att definiera blandade elevgrupper kan vara att elevsammansättningen i en klass i möjligaste mån ska spegla den socioekonomiska sammansättningen i kommunen.

Organisationerna vill att upptagningsområden för kommunala skolor ritas om och att dagens urvalsregler ersätts med mer neutrala om skolan är översökt. För fristående skolor kan detta innebära lottning och att köerna slopas.

– Vi vill öka valfriheten för fler. Därför måste dagens kösystem slopas. Elever och föräldrar ska ha möjlighet att önska skola men skolor ska inte ha antagnings- och urvalsregler som i praktiken diskriminerar eller sorterar bort elever, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Detta är en fråga för alla – hela samhället

Samtidigt ska styrningen av skolan förstärkas, och det bör övervägas att huvudansvaret för gymnasieskolan flyttas från kommuner till regioner.

De vill också se insatser för skolor med särskilda utmaningar, som exempelvis har tagit emot många nya flyktingar på kort tid.

Möjligheterna att ge alla elever samma chans i skolan bygger på att resurserna fördelas på ett mer likvärdigt sätt än i dag.

– Vi vill se ett ökat statligt ansvar för att garantera alla skolor, oavsett huvudman, tillräckliga resurser för att säkerställa att alla elever oavsett bakgrund ges en likvärdig undervisning. Dessutom är det dags att överväga att föra över huvudansvaret för gymnasieskolan till en regional nivå, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Åtgärdsprogrammet lämnades över under pressträffen i Stockholm till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) samt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S).

– Jag tycker att det är väldigt bra att det här görs gemensamt. Det är en väldigt intressant rapport som kommer att ge oss väldigt mycket goda idéer, säger Anna Ekström.

– Det betyder mycket att se den här enigheten från lärarfacken och LO. Just LO:s understrykande om att ha ett jämlikt skolsystem är avgörande för att deras medlemmars barn ska ha en bra skola. Det är en tydlighet i deras engagemang, säger Gustav Fridolin.

Hur troligt är det att organisationernas förslag går igenom?

– Jag vill inte föregripa Skolkommissionen, såklart. Men jag vet att de vill se större jämlikhet, att elever med olika bakgrund får mötas på samma skolor, och att man har ett större ansvar för finansieringen – men de konkreta förslagen och exakt vad som kommer att göras får vi vänta med.

Åsa Fahlén tycker att hela ”Likvärdighetsagendan” ger en viktig signal.

– Det här gäller inte bara elever i socioekonomiskt utsatta områden, vi tror att alla elever gynnas av en skola som är mer jämlik. Detta är en fråga för alla – hela samhället, säger hon.

Moderaterna är negativa till inskränkningar i valfriheten.

– Får man välja bland olika skolor med olika inriktning så blir det en blandad elevsammansättning. Vi vill hålla det fria skolvalet intakt, säger Camilla Waltersson Grönvall, moderaternas skolpolitiska talesperson.

I stället vill partiet se bättre villkor för lärare i utsatta områden.

Åsa Fahlén är glad över samarbetet.

– Vi som förbund skulle vilja gå längre i vissa frågor ibland. Men det är ändå viktigt att trycka på att vi är överens om vissa punkter. Vi vill lämna över det här till ministrarna som ett startskott för någonting. Det ska ses som en viktig signal.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Läraren: ”Jag är trött på den negativa bilden av yrket”

Läraryrket målas ofta upp som krispräglat och det är nästan alltid problemen som lyfts fram. Det anser läraren Maria Wiman, som vill se en mer nyanserad offentlig debatt där flera röster får höras.
– Jag och mina kollegor känner inte igen oss i den bild som målas upp, säger hon.

Annons
Annons

Ny lönestatistik: ”Inte konstigt att lärare tjänar mer än rektor”

Lön

Lärarlönerna kommer ikapp och till och med går om skolledarnas löner, visar ny lönestatistik.
– Att några förstelärare tjänar mer än biträdande rektorer är inget konstigt, säger Magnus Blixt, tidigare lärare och numera rektor.

Annons

Krisläge för studenter – tvingas vänta ett år på praktikplats

VFU

Bristen på praktikplatser för blivande lärare är stor nationellt, men extra stor på vissa håll. På Campus Helsingborg får ett 30-tal lärarstudenter inte några praktikveckor och tvingas vänta i ett helt år.

De tände hoppet för barnens skolgång

Stöd

För två år sedan var det ingen som trodde på idén med ett skolresurscentrum i den fattiga rumänska byn Valsa Seaca. Nu köar barnen för att få plats.

Annons
Annons

Så lägger regeringen vinsttak för friskolor

Vinster i välfärden

Regeringen och Vänsterpartiet lägger fram ett lagförslag om 7 procents vinsttak för friskolor. Alliansen och Sverigedemokraterna vill stoppa det. Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt.
– Förslaget får ett B i betyg, säger Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Känslan av svek gör att jag jobbar när jag vabbar

Debatt

Läraren Karin Herlitz vabbar för sin sjuke son – och förlorar mer i inkomst än sin man som inte är lärare. ”Systemet borde ses över så att det inte landar i att vår ansvarskänsla för våra elever gör att vi arbetar gratis”, skriver hon.

Kommentera

Debatt i riksdagen om de avstängda Academedia-lärarna

Academedia

Academedias kritiserade behandling av två lärare blev på torsdagen föremål för riksdagsdebatt.
– Det är jätteviktigt att det togs upp i riksdagen, säger Magnus Ekblom, en av de berörda lärarna.

Jurist ska utreda diskriminering vid NP

Diskriminering

Elever med funktionsnedsättning förbjuds att använda hjälpmedel vid nationella prov. Nu vill en jurist pröva i domstol om det är förenligt med lagen.

Skolverket välkomnar rättslig prövning

Nationella prov

Jurister vill pröva i domstol om Skolverket bryter mot lagen genom att inte tillåta hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar under nationella proven.
– Bra att det blir klarhet i frågan, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Läsexperterna: Så ska Sverige fortsätta vara bäst i klassen

Läsförmåga

Svenska elever var bäst i klassen och är åter på väg mot toppskiktet vad gäller läsförmåga internationellt. Men vad ligger bakom det nya resultatet och ska vi vara nöjda med det? 
Skolvärlden har pratat med fyra framstående profiler inom läsförståelse.

Skola fick kungligt pris på Idrottsgalan

Hälsa

Gerestaskolan fick ta emot ett pris med kunglig glans på Idrottsgalan 2018. Härnösandsskolan blev ”Årets peppare” och hyllades för deras arbete med pulshöjande aktiviteter.

Forskare: Samma bråk på låg- och högstadiet

Matematik

Det innehåll eleverna möter i bråkundervisningen är väldig snarlikt varandra – oavsett om eleverna går på lågstadiet eller högstadiet. Den slutsatsen drar Caroline Nagy i sin licentiatuppsats.
– Det kan leda till att elevernas förståelse inte utvecklas, säger hon.

Ovanligt grepp för att rekrytera syv

Syv

Konkurrensen om att anställa studie- och yrkesvägledare är stenhård just nu. Marknaden har lett till att regionerna måste hitta på kreativa lösningar för att finna anställda. I Göteborgs stad är det syvarna själva som ska vägleda potentiella kollegor.

Våld i skolan: Lärare borde omfattas av Blåljusutredningen

Våld mot lärare

En undersökning bland LR-medlemmar i Malmö vittnar om hur lärare utsätts för slag, sparkar och kränkts verbalt. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén vill se skärpta straff mot de som hotar och utövar våld mot lärare.

Skolinspektionen bekräftar: Högpresterande elever glöms bort

Undervisning

Skolinspektionen ska undersöka hur skolan klarar att stötta högpresterande elever i undervisningen – en grupp som ibland glöms bort menar Skolinspektionens Helén Ängmo.

Specialpedagogen Anna: Jag jobbar för eleven

Specialpedagogik

Jobbet som specialpedagog innebär täta kontakter med kollegor, elevhälsa, föräldrar, BUP och socialtjänst. Arbetet sker på flera nivåer, men med en sak i fokus:
– Jag jobbar för eleven, säger Anna Ternhag, specialpedagog vid Lillholmsskolan i Stockholm.

SPSM: Börja med specialpedagogik i rätt ände

NPF

Specialpedagogiska insatser börjar ofta i fel ände, menar Linda Petersson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärarna med dödssjuka elever

Sjukhusskolan

Uppdraget: att förebygga kunskapsluckor och att vara det normala mitt i krisen. Utmaningen: att sällan kunna planera sin undervisning.
Sjukhuslärarna undervisar svårt sjuka barn och unga i alla åldrar, i alla ämnen. Och ibland händer det allra värsta – att en elev går bort.

Hård kritik mot Karolinskas lokaler för sjukhusskolan

Ett litet rum för både undervisning och administration, där två elever med rullstol inte får plats samtidigt. Kritiken är hård mot sjukhusskolans lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Skolinspektionens granskning visar på bristen på anpassade lokaler. 

Pax

Pax-metoden hjälper lärarna till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Många lärare kämpar dagligen med dålig arbetsmiljö, stress och tidsbrist. Maria Lychnell på Gärdesskolan har lyckats skapa en bättre studiero och arbetsmiljö med hjälp av den nya arbetsmetoden Pax.
– Vi har ett otroligt lugn i klassrummet och det är mindre stress för mig som lärare, säger hon.

Psykologen: ”Sjukskrivningarna hos lärare skulle minska”

Arbetsmiljö

Arbetsmetoden Pax har redan skapat studiero i de svenska klassrummen och en bättre arbetsmiljö för lärarna som använder modellen. Skolvärlden har pratat med Gustav Nilsson, leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige. 

LO: Vinstjakten kostar hundratals lärarjobb

Rapport

En ny rapport från LO beskriver vinstdrivande friskolor som ett hot mot kvalitet och mångfald.

Miljonsatsning mot psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa

Lärarnas Riksförbund ska tillsammans andra aktörer storsatsa på en ny webbplats om psykisk ohälsa hos unga.

Lärarmanifestation mot Academedia

Facklig protest

LR Stockholm demonstrerar mot skolledningen och Academedia utanför Sjölins gymnasium.
– Att ge sig på ett skyddsombud som protesterar är som att kasta sten på blåljuspersonal, säger Ragnar Sjölander på LR Stockholm.

Studie visar: Därför kritiserar lärarna karriärtjänster

Studie

I en studie om större svenska skolförändringar uppvisas stark kritik mot förstelärarreformen.
– De tycker framförallt att systemet är orättvist och de vantrivs med det individuella och konkurrensfixerade systemet, säger Mikael R Karlsson.

Stöd till högpresterande elever granskas: ”Fantastiskt”

Undervisning

Skolinspektionen ska granska hur skolor klarar att ge utmanande undervisning till högpresterande elever.
– Kunskapen om att alla elever är olika börjar sjunka in, säger specialpedagogen Mona Liljedahl.

Enkät: Hur ser DU på Skolsverige 2017/2018?

Delta

I sex delar har Skolvärlden de senaste veckorna publicerat röster från Skolsverige som svarat på frågorna vad som var viktigast under 2017 och vad de hoppas på under 2018. 
Nu har du chansen – hur ser du som läsare av Skolvärlden på Skolsverige 2017/2018? Var med och dela med dig av dina tankar och få dem publicerade på Skolvärlden.se

NPF

Efter kritiken: Modellen hjälper lärare att bli NPF-kompetenta

NPF

Skolverket har fått svidande kritik för sin specialpedagogiska satsning. Ann Lindgren, projektledare för ”Danderydsmodellen”, ställer sig bakom kritiken.
 

Svidande NPF-kritik mot Skolverket

Specialpedagogik

Skolverkets kompetenslyft inom specialpedagogik får svidande kritik av föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
– Ge lärarna konkreta verktyg, inte moraliserande idéer om relationsskapande, säger Malin Holm på ”Barn i behov”.

Skolverket om NPF-kritiken: Lärarna är nöjda

Specialpedagogik

Skolverket svarar på kritiken från Barn i behov.
– Det är svårt att säga utifrån kritiken om de har förstått hur insatsen är uppbyggd. Vi vill gärna ha en dialog med dem, säger Helena Elwin, enhetschef på Skolverket.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons