Annons
Malin Dávid med eleverna i förberedelseklassen på Linnéskolan i Älmhult. Foto: Mats Samuelsson
Projektet ”Idrottsskola för nyanlända” är tänkt att stärka både språk och integration där eleverna i Älmhult har fått pröva på olika aktiviteter hos lokala idrottsklubbar.
Malin Dávid och Sofia Ripe ligger bakom projektet "Idrottsskola för nyanlända".
Bild 1/3

De använder idrott som verktyg för integration

Publicerad 4 januari 2016

På Linnéskolan i Älmhult kämpar lärarna för att ge de nyanlända eleverna en bra start i den svenska skolan. En av de största utmaningarna är att skapa en bra övergång till ordinarie klass.
De tog hjälp av idrotten – och fick ett socialt uppsving i klassrummet.

Fakta

Så fungerar ”Idrottsskola för nyanlända”

I oktober 2015 fick fyra lärare på Linnéskolan och Hagnässkolan i Älmhult utmärkelsen ”Nyckeln” för projektet ”Idrottsskola för nyanlända”. 

Motivering: ”Språkutveckling som sker i ett naturligt sammanhang är en viktig nyckel för att känna samhörighet och delaktighet i sitt nya land. Med det kommer garanterat språket.”

Sanoma utbildning står bakom ”Nyckeln” och priset är 25 000 kronor.

Initiativtagare till projektet: Malin Dávid och Sofia Ripe på Linnéskolan och Marianne Steen och Ylva Österberg på gymnasieskolan Hagnässkolan. 

En timme i veckan går eleverna till en lokal idrottsförening tillsammans med sin lärare. Det är obligatoriskt för högstadieeleverna och frivilligt för gymnasieeleverna. Klubbarna håller i tre lektioner var. Intresserade elever kan sedan gå med i klubben och fortsätta med idrotten på sin fritid. Kommunens kultur- och fritidschef Thomas Franzén har blivit spindeln i nätet och den som håller i logistiken, bokar lokaler och raggar nya klubbar. Utan den hjälpen hade vi inte rott det i land, säger lärarna. 

Hoppas på: Att på sikt även engagera andra samhälls-aktörer. Kanske en cykelkurs med polisen, aktivitet med fiskeklubben, och aktivitet med scouterna för att ge eleverna en positiv relation till dessa.

Relaterat

Som sig bör under en lektion i sex- och samlevnad fnissas det en hel del i det här klassrummet. 

Malin Dávid, lärare i förberedelseklass på Linnéskolan, tar hjälp av hela kroppen när hon förklarar, tecknar med händerna för att förtydliga och visar bilder samtidigt som hon frågar eleverna i förberedelseklassen om likheter och skillnader mellan Sverige och deras egna hemländer. 

Man förstår snart att Malin Dávid och hennes kollega i föreberedelseklasserna, Sofia Ripe, har många järn i elden. Nyligen prisades de och två kollegor från Hagnässkolan för projektet ”Idrottsskola för nyanlända”, ett projekt för att stärka både språk och integration där eleverna med start efter höstterminen har fått pröva på olika aktiviteter hos lokala idrottsklubbar. De har hunnit med frisbeegolf, volleyboll och basket. Ridning står näst på tur och längre fram hoppas man på simhallen och någon dansklubb. 

– Från början var det ett socialt projekt för att hjälpa eleverna att integreras. Vi visste att många blev sittandes hemma och på sikt riskerade att hamna i utanförskap. Vi ville hjälpa ungdomarna att få kontakt med föreningslivet på orten och komma ut till goda fritidsaktiviteter. Dessutom utvecklas språket när man använder det IRL, säger Malin Dávid. 

I skolan blir mycket på låtsas, menar hon. 

– Vi pratar så fint om respekt, samarbete, lika värde och jämlikhet mellan män och kvinnor. I ett idrottssammanhang blir det vi talar om i skolan verkligt och påtagligt. 

Malin Dávid tar ett exempel från den allra första idrottslektionen där eleverna skulle stå på led och skicka en basketboll framåt, något som blev väldigt svårt för en pojke som absolut inte kunde tänka sig att stå efter en flicka och dessutom passa henne en boll. 

– Vi fick en konflikt och jag fick förklara att i det här sammanhanget gäller detta. Det blir så oerhört konkret. Vi får hjälp av idrotten och föreningslivet att träna in goda sociala beteenden som eleven har nytta av i andra sammanhang. 

Och det märks även i klassrummet, tillägger hennes kollega Sofia Ripe. 

– Sammanhållningen i gruppen är mycket bättre. I början ville inte alla sitta bredvid varandra, nu pratar alla med alla och hjälper till. Och det är en hel del elever som har nappat på att gå med i en förening. Man ser dem i lokaltidningen ibland i ett lag, det är jätte-roligt. 

När de båda lärarna började på skolan för ett drygt år sedan gick det åtta elever i förberedelseklass. I dag är de 27. Med en analfabet från Afghanistan i samma grupp som elever som gått i elitskola i Syrien förstår man att utmaningarna är stora, både för lärarna i förberedelseklass och senare för ämneslärarna. Eleverna i den här gruppen har samtliga börjat läsa olika ämnen med sin ordinarie klass. 

– Kartläggning av elevernas kunskaper är jätteviktigt. Har man kunskaper med sig i ett ämne ska man inte hållas tillbaka, säger Sofia Ripe.

– Tidigare gick man ofta ut i de praktiska ämnena först men har man läst engelska tidigare, till exempel, så ska man ut i engelska-undervisning så fort som möjligt, så att man inte tappar ämneskunskaperna. De som kommer från Syrien har ofta goda kunskaper i matte och då tar man kanske det först. Det är individuellt hur fort det går och hur många ämnen man kan testa på en gång, säger Malin Dávid. 

Men övergången till ordinarie klass ser de båda lärarna som en av skolans största utmaningar. En anledning är bristen på studiehandledare.

– I år har vi handledare i dari, arabiska och ryska. Förra året fanns även en i tigrinja men inte i år. Kommunen är liten. Med fler studiehandledare skulle övergången bli mjukare. Vi önskar att det fanns någon som följde med eleven. Nu blir det mycket upp till mottagande lärare hur det blir, säger Malin Dávid. 

– Men man ska komma ihåg att samtidigt som vi är frustrerade över att eleverna inte får en övergång som är mjuk och välplanerad är ämneslärarna frustrerade över den utmaning de ställs inför. Man klarar kanske precis av att ro runt sin planering, man har stora klasser och elever som behöver jättemycket stöd. Och så kommer det plötsligt ytterligare en elev som behöver ännu mera stöd. 

Hon betonar att det inte handlar om en ovilja att möta de nya eleverna. Snarare handlar det om en vilsenhet och att man saknar verktyg för att hantera en ny situation. Tidigare tänkte man att eleverna skulle behärska svenskan först, innan de gick över till ordinarie undervisning. 

– Men nu har forskningen visat att det är en framgångsfaktor att låta ämne och språk utvecklas tillsammans. Man kan faktiskt uppnå kraven i matte även om man inte kan uttrycka kunskaperna på svenska. Det får inte vara så att alla som kommer hit med ämneskunskaper bli förminskade bara för att de inte kan uttrycka det på vårt språk. Men det är då det blir en krock – ska de ut i vanlig klass redan?

De båda lärarna läser kursen ”Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång” och säger att dessa kunskaper skulle alla lärare behöva. Det behövs utbildning för att som ämneslärare kunna undervisa nyanlända på ett bra sätt. 

– Man kan inte säga att detta ska lärarna bara fixa. Jag tänker att ett bra sätt att ta hand om sin personal vore att erbjuda fortbildning. ”Vi hjälper er, vi vet att ni har det här problemet” – det önskar vi av skolledning och kommunledning, säger Malin Dávid. 

Och vad kan de göra på sitt håll för att förenkla och stötta? 

– Tidigare kunde ämnesläraren få en ny elev när som helst. Nu har vi valt att ha fyra perioder, en efter varje lov, så att lärarna vet när det kommer nya elever och för att skapa lite lugn och ro, säger Sofia Ripe och tillägger:

– I och med kursen vi läser hoppas vi också att vi kan hålla i lite föreläsningar och workshops för att sprida det vi lärt oss vidare. 

De planerar även för en workshop där lärare och studiehandledare ska få mötas för att tillsammans skapa smidiga kontaktytor dem emellan. 

Att mycket av att styra upp arbetet kring de nyanlända eleverna tycks hamna på dem som undervisar i förberedelseklass tycker de inte är så konstigt. 

– Det är ju en ny utmaning för oss alla. Men i och med att vi ser utmaningarna dagligen i våra verksamheter – och under utbildningen – så är det ganska naturligt att vi sparkar igång det, säger Malin Dávid. 

Däremot önskar de mer stöd från ledningshåll. 

– Vi får ofta fria händer, vilket är kul. När det kommer ny forskning eller nya lagar så måste det vara ledningen som står för implementering och skapar förutsättningar. Det kan inte vi göra och där önskar vi stöd.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den nya kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons
Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

Annons

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera
Annons

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons