Annons

Knuffande lärare friad – och dömd

Publicerad 21 februari 2014

Fakta

Mer om Lärarnas ansvarsnämnd

I samband med lärarlegitimationsreformen skapades Lärarnas ansvarsnämnd som prövar legitimationer och

Det är bara Skolinspektionen som kan skicka ärenden till Lärarnas ansvarsnämnd.

Ärendena uppkommer efter en anmälan från rektor, en kollega eller en förälder, eller på eget initiativ från Skolinspektionen.

Nämnden ska meddela en legitimerad lärare eller förskollärare en varning om läraren varit:

oskicklig i sin yrkesutövning,
i eller i samband med yrkesutövningen gjort sig skyldig till brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas,
eller på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning.

Vid allvarligare fall kan nämnden också återkalla en legitimation.

Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol och därefter kammarrätten.

Källa: Skolinspektionen.

Relaterat

Läraren som knuffade en elev i Sollentuna har friats av både Lärarnas ansvarsnämnd och förvaltningsrätten, men när samma situation nyligen togs upp i hovrätten fälldes läraren för misshandel. 

– Även om förvaltningsrättens dom kom efter hovrättens dom så tror jag inte att de kände till den, så hovrättsdomen är en ingrediens som vi funderar över nu när vi överväger om vi ska överklaga till kammarrätten, säger Marie Axelsson, chefsjurist på Skolinspektionen, som förordat en varning av läraren.

Händelsen, som alltså har prövats i flera instanser med olika utslag, utspelades på en idrottsdag i juni 2012. I Skolinspektionens beskrivning av förloppet har samstämmiga vittnen uppgett att en elev uppträtt aggressivt och respektlöst mot domare, andra spelare och publik under en fotbollsturnering. Flera lärare försökte då få eleven att sluta eller gå därifrån, men eleven vägrade. I en ”laddad situation” knuffade språkläraren den störande eleven så att eleven trillade på ett fotbollsmål. Läraren bad om ursäkt, talade med föräldrarna och pratade med sin chef.

Incidenten anmäldes till Barn- och elevombudet, som kom beslutade att läraren utsatt eleven för kränkande behandling och begärde skadestånd från huvudmannen för elevens räkning. Efter diskussion sänktes skadeståndsnivån, som kommunen betalade till eleven.

Skolinspektionen tog även fallet till Lärarnas ansvarsnämnd, som friade läraren från en varning. Vid en helhetsbedömning kom nämnden fram till att även om lärarens beteende var oacceptabelt, så skedde händelsen utanför lärarens undervisning. Den var heller inte så allvarlig att den ensam kan ligga till grund för att läraren ska anses mindre lämplig att bedriva undervisning.

Skolinspektionen var inte nöjd med Lärarnas ansvarsnämnds bedömning utan gick vidare till förvaltningsrätten, som förra veckan gick på nämndens linje och friade läraren.

– Jag kan bara konstatera att vårt överklagande avslogs. Vi ville ju ha en annan utgång, men samtidigt måste vi nu läsa vad domstolen säger för att se om vi kan acceptera det här domslutet eller om vi vill få till en ändring i högre instans, säger Marie Axelsson, som har ytterligare två veckor på sig att ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten.

Vid sidan om Skolinspektionens rättsliga processer polisanmälde eleven händelsen. Tingsrätten ansåg att det inte var motbevisat att läraren tilldelat knuffen för att hindra eleven från att olovligen ta sig in på planen och friade läraren, men nu står det alltså klart att hovrätten fäller läraren för misshandel av normalgraden med böter som påföljd. Två nämndemän motsatte sig dock beslutet för att de ansåg att det inte var ställt utom allt rimligt tvivel att läraren begått gärningen med uppsåt.

Lars Dirke, ordförande för Lärarnas ansvarsnämnd, känner inte till hovrättsdomen.

– För det första fanns den inte när vi fattade beslutet. Vi tog hänsyn till ett beskrivet händelseförlopp. Om det hade varit fråga om ett annat händelseförlopp så hade bedömningen kunnat bli en annan, men om det är exakt samma händelseförlopp tror jag inte att den hade inverkat. Samtidigt är det här bara spekulationer, säger han.

Rektorn på skolan vill inte kommentera hovrättsdomen, men berättar för Skolvärlden att läraren arbetar kvar på skolan i samma roll.

Oavsett utgången i just det här fallet så planerar Skolinspektionen att fortsätta att anmäla liknande incidenter till Lärarnas Ansvarsnämnd.

– Eftersom varje enskilt ärende är så unikt och har så speciella omständigheter och det är Lärarnas ansvarsnämnd som ska göra en helhetsbedömning så gäller det att de får möjlighet att göra det i några ärenden för att vi ska kunna ha en tydlig praxis. Jag tror att alla verksamma i professionen är behjälpta av det, säger Marie Axelsson.

Domstolarna ska informera Skolinspektionen när lärare döms till vissa typer av allvarliga brott. Lärarnas Ansvarsnämnd har hunnit återkalla legitimationen för en lärare som dömts för barnpornografibrott och sexuellt ofredande.

– Vi får ju inte information om alla brott som lärare döms för utan det handlar om specifik och allvarlig brottslighet och där påföljden blivit annan än böter. Så döms lärare till böter så får vi inte information om det, säger Marie Axelsson.

Skulle du vilja sänka gränsen för brott som ska anmälas till er, så att till exempel den här misshandelsdomen för Sollentuna-läraren hade nått er?

– Systemet trädde i kraft ganska nyligen så jag tycker inte man ska utvärdera det förrän det funnits ett tag och vi hunnit pröva flera olika anmälningar.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera
Annons
Annons

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons