Annons
Foto: Anna Karlsson

Maktskiften – utan dramatik

Publicerad 11 februari 2015

Fakta

Skolan i Stockholm

Antal anställda i utbildnings-förvaltningen: 14 107
Antal skolor: 145
Antal rektorer: 177
Antal lärare: 7 209

Valresultat 2014:
M         27,16 %
C          4,69 %
FP        8,28 %
KD       3,28 %
S          21,96 %
V          8,94 %
MP      14,32 %
SD       5,16 %
FI         4,64 %
Övriga 1,57 %

Relaterat

Runt om i landet har nya kommunala skol-ledningar kommit på plats.
Skolvärlden åkte till två kommuner – Ystad och Stockholm – för att ta reda på hur ett maktskifte påverkar skolan och lärarna. 

STOCKHOLM, politiker: S-ledd majoritet söker M-samarbete

Den största skillnaden lärarna kommer att märka mellan Stock-holms nya skolborgarråd Olle Burell (S) och hans förträdare Lotta Edholm (FP) är hur han pratar om skolan. Det hoppas han i alla fall själv. Olle Burell vill bort från bilden av skolan som ett misslyckande.

Sitt första halvår som skolborgarråd planerar Olle Burell att ägna mer åt att lyssna än att påstå saker. Genom skolbesök och möten med lärare, rektorer, fackförbund och elevkårer håller han på att skapa sig en tydligare bild av verksamheten.

– Jag kan ärligt säga att inget av det jag har sett har fyllt mig med stor oro, tvärtom har jag förstått att de problem och utmaningar man står inför går att komma tillrätta med, genom ett medvetet kvalitetsarbete och i vissa fall ökade resurser.

Olle Burell framhåller vikten av breda överenskommelser i skolpolitiken för att skapa långsiktighet och lugn och ro i verksamheten. Och det är ett specifikt samarbete han har i kikaren.

– Jag hoppas att jag som socialdemokrat ska kunna hitta samförstånd med moderaterna – att de två regeringsbärande partierna gör handslag kring långsiktiga förutsättningar för skolan. Min inställning är att skolan inte ska vara ett slagfält för politiskt käbbel, utan här måste vi lyssna på professionen.

Ett par pinnhål längre ner i den kommunala strukturen sitter Carina Hallqvist, grundskolechef. Hon är den som har mest direkt kontakt med de rektorer och skolor som ingår i hennes områden.

Hon tycker inte att skiftet i den politiska ledningen har påverkat jobbet nämnvärt. Inte ännu i alla fall.

– Vardagen går ju vidare och det är mycket som måste göras oavsett vilka politiker som styr. Och det är inga större överraskningar utan ganska mycket en fortsättning på det vi redan jobbar med. Fast en tydlig skillnad är att skolan har en så framträdande roll jämte andra politikområden, så har det inte varit tidigare. Det känns förstås bra, säger hon.

En viss förskjutning märks ändå i förvaltningens prioriteringar: projekt om entreprenöriellt lärande som nu löper ut kommer inte att förnyas, och mer resurser flyttas över till arbetet med nyanlända elever, för att nämna något. Ytterstadsprojektet som ska stötta skolor i socio-
ekonomiskt utsatta områden förstärks med ytterligare 70 miljoner kronor.

– Vi ser över vad vi kan dra ner på för att lägga mer på nyanlända, säger Carina Hallqvist.

Olle Burell har förstås en vision för Stockholm. Han vill knäcka effekterna av segregeringen, förstå varför så många i skolan är stressade och göra något åt det, och bygga fler skolor.

– Självklart behövs det resurser till löner, upprustning av lokaler, byggnation av skolor och så – men det handlar också väldigt mycket om hur man tillsammans, alla som är aktörer i skolan, hittar ännu bättre verksamhetsformer. Det vi politiker bidrar med är ett allmänperspektiv. Sen måste vi naturligtvis vara beredda att fatta vissa tuffa beslut när man väl har kommit fram till en slutsats.

 

STOCKHOLM, rektor och lärare: ”Min verklighet är inte densamma som den politiska”   

I en stad som har för vana att byta politisk majoritet varje val har Ingela Fondin, rektor på Björkhagens skola söder om Stockholms innerstad, lärt sig att ta maktskiftena med ro.
– Man ska sitta lugnt i båten och inte jaga upp sig, säger hon.

Ingela Fondin har jobbat i Stockholms stad i 21 år, i två omgångar sedan 1974.

– Min verklighet är inte densamma som den politiska verkligheten och det handlar om att göra den verksamhet som är möjlig att göra, något annat går ju inte, säger hon.

Med det sagt tycker hon ändå att det är tydligt redan nu att den nya majoriteten har ”en annorlunda approach, ett annat handslag”.

– Det nya skolborgarrådet Olle Burell är en annan typ av politiker än föregångaren. När vi rektorer träffade honom nyligen sa han ”jag är ingen expert på undervisning, det är ni som är professionen, jag ska bara ge ramarna” och det har vi inte varit med om tidigare. Tidigare politiker har mera varit inne på detaljnivå. Men vi får se hur det blir längre fram.

Att det är en helt ny koalition – det är första gången FI och MP sitter med i kommunstyret – märks inte minst i att genus- och hbtq-frågor för första gången lyfts fram i budgetpresentationen. Det tycker Ingela Fondin är positivt, men också möjligen oroväckande eftersom det innebär nya uppdrag till lärarna utan att något annat tydligt lyfts bort.

– Värdegrundsfrågor som dessa är jätteviktiga, så det är inga dåliga uppdrag. Men om vi ska lägga fokus på det, vad finns det då för annat som inte stipuleras i skollag och läroplan som vi kanske ska ha den goda smaken att ligga lite lägre med? Det är mitt centrala uppdrag som rektor att värna om att mina lärare får utrymme att ägna sig åt det som de faktiskt är anställda för – undervisning.

Ragnar Sjölander, lärare i engelska och svenska på Blackebergs gymnasium och ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm delar den bilden av en relativt odramatisk övergång. Men han har förhoppningar om större frihet och öppenhet under nya styret.

– Det har rått en kultur av tysthet och att chefer på olika nivåer bara kommunicerar vidare det som kommer uppifrån i stället för att ta en diskussion. Nu finns för första gången efter åtta år ett personalborgarråd som har fokus på personalfrågor. Fackligt har vi att göra med samma tjänstemän som tidigare, och vi funderar på hur mycket den nya majoriteten kommer att prägla organisationen, säger han.

Han menar också att budgeten innehåller skrivningar som vittnar om en vilja att öppna upp organisationen och ha högre i tak. Han får medhåll av Ingela Fondin, som kopplar ihop det med Olle Burells uttalanden om att inte komma med egna pekpinnar in i verksamheten.

– Så är det absolut. Och det är viktigt det här han säger om att det är vi och lärarna som är professionen och att han ska ge förutsättningarna. Det man kan fundera över är ju vilket stöd han tror att professionen behöver, säger hon.

Ragnar Sjölander nämner lönerna och karriärreformerna som två frågetecken i det sammanhanget.

– Den förra majoriteten betalade en procent över märket 2013, och 1,5 procent över märket under 2014. Det ska bli intressant att se om den nya majoriteten vill fortsätta på den banan. Stockholms kapacitet att påverka löner i kranskommunerna ska inte underskattas, så väldigt många berörs av satsningar som görs här. Vad gäller karriärtjänsterna är det många som inte har gjort det till fasta tjänster eftersom de inte tror att de kommer bestå, säger han.

Om stämningen på skolan säger Ingela Fondin att alla är för upptagna med det dagliga för att oroa sig över vad politikerna i stads-
huset ska hitta på.

– Men givetvis är det mycket diskussion – hur kommer det bli med resurstilldelningen inför nästa år? Vi hade ju en rätt väl tilltagen budget 2014, vilket det nästan alltid är när det är valår – då gäller det för majoriteten att visa sina muskler och visa att de satsar på det här. Och vi vet erfarenhetsmässigt att budgeten för 2015 inte kommer att vara en likadan budget, säger hon.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Världskampanj belyser ojämlikheter i skolan

Utbildning

Just nu lyfts frågan om allas rätt till utbildning i hela världen. Flera svenska toppolitiker besökte sina gamla grundskolor för att belysa frågan om de miljontals barn som inte går i skolan i dag.
– Det är en väldigt viktig fråga att jobba med, säger minister Anna Ekström.

Annons
Annons

”Stärk kvaliteten – högre utbildning måste löna sig”

Debatt

”Sverige lägger varje år många miljarder på den högre utbildningen men regeringens åtgärder för att sänka arbetslösheten utifrån att stärka utbildningssektorn har varit allt för tama”, menar Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning. 

Kommentera
Annons

Problemskolan lades ner: ”Rätt beslut”

Likvärdighet

Det var rätt beslut att stänga Vivallaskolans högstadium och i stället placera barnen på andra skolor. Det menar läraren Per Ohlsson som nyligen själv har bytt från Vivallaskolan till Gumaeliusskolan i centrala Örebro.
– Jag tycker att alla borde ta efter det som vi har gjort i Örebro, säger han.

”Digitaliseringen är inget lärare kommer undan”

Digitalisering

Nio av tio 11-åringar använder internet för skolarbetet, och en fjärdedel av sjuåringarna. Majoriteten av svenska elever får källkritik genom skolan.
– Det viktigaste är att skolan digitaliserar sig nu, säger Måns Jonasson, på Internetstiftelsen.

Annons
Annons

Förslaget att avskaffa modersmål sågas av egna partiet

Modersmål

Ledande moderatpolitiker vill avskaffa modersmålsundervisningen i skolan. Ett utspel som har väckt stor kritik. Till och med inom det egna partiet.
– Vi vill att man fortsatt ska ha möjlighet till modersmål, säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Erik Bengtzboe till Skolvärlden.

Annons

Utredningen gör deras undervisning svårare

Kulturskoleutredningen väckte rabalder med förslaget om gruppundervisning. På kulturskolan i Södertälje är det redan verklighet. En förändring som flera av lärarna är kritiska till.  
– Vi har tappat elever på grund av detta, säger Eva Dekany-Ström.

”Låt lärarna ta makten över fortbildningen”

Kompetensutveckling

Skolan lägger stora pengar på fortbildning med tveksamt innehåll, anordnade av kommersiella aktörer. Det menar läraren och forskaren Malin Tväråna. Och det sker ofta helt i onödan.
– Kompetensen finns redan i lärarkåren, säger hon.

Skolutveckling

De utvalda – så får de sin skola att lyfta

Sunnerbyskolan i Sorunda är en av skolorna i satsningen Samverkan för bästa skola – skolor vars resultat ska lyftas med hjälp av Skolverket. När den första orosfasen nu lagt sig är man eniga om att stödet är bra. Och skolutvecklingsarbetet genomsyrar precis allt.

Skolverket: ”Vi blir mötta med skepsis”

Skolverket möts ibland med viss skepsis från de utvalda skolorna.
– Då är det viktigt att vara tydlig med att vi ska stötta, inte dunka in insatser ovanifrån, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket.

Arbetsmiljö

Hyrlärare lockas med 50000 kr i månadslön

Arbetsmiljö

Bemanningsföretag lockar lärare med bättre villkor. Och levererar samtidigt en rejäl känga till skolor som inte tar hand om sin personal.
Men facket är kritiskt och menar att pengarna inte går dit de ska.

Lotte är hyrlärare: ”Jag plockade russinen ur kakan”

Arbetsmiljö

Friheten att kunna välja omfattning på uppdraget och att bara ägna sig åt undervisning. Det ser Lotte Johannessen som den stora vinsten med att jobba för ett bemanningsföretag.

Listan med regler för föräldrar skrotas

Arbetsmiljö

Stockholm föreslog regler för föräldrar för att stoppa påtryckningar mot lärare. Men regellistan skrotades av högsta skolchefen i sista stund.
– Det borde finnas ett förväntansdokument för föräldrar, säger Britt-Marie Selin på LR.

”Skolan riskerar bli lågpresterande – inte eleverna”

Debatt

”För många elever som har funktionsnedsättningar är teknikens intågande i klassrummen en lärorevolution. Elever med funktionshinder kan plötsligt skriva och läsa och delta i undervisningen på så lika villkor som möjligt”, skriver Gunilla Danielsson.

Kommentera

Ny forskning: Lågpresterande vinnare med digitala verktyg

Undervisning 

Digitala lärverktyg kan höja elevernas skolresultat och särskilt de lågpresterande, visar ny forskning. Alla är inte övertygade.
– Jag är inte övertygad om att själva undervisningen i skolan kan revolutionernas på det sättet som många teknikfrälsta menar, säger högstadieläraren och debattören Isak Skogstad.

Han får guldäpplets särskilda pris

Prisad

Guldäppeljuryns särskilda pris går till forskaren Carl Heath.
– Likvärdigheten är skolans största utmaning även när det gäller digitaliseringen, säger han.

Hjärnan

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Hjärnan

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

6 hjärnknep till dina elever

Hjärnan

Hur kan man som lärare hjälpa sina elever att plugga smartare? Författaren Johan Rapp har hjärnknepen. 

”Skolan får inte blunda för hedersvåld”

Integration

Kunskapen om hedersrelaterat våld ökar, samtidigt som ”bredvidsamhället” i förorterna växer. 
– Lärare måste understryka att det handlar om lagar, man får inte slåss och frihetsberöva. Och i dag finns det hjälp att få, säger Trifa Abdulla, lärare med egna erfarenheter av hedersvåld.

”Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron”

Integrationspolitik

Regeringen satsar 100 miljoner kronor under 2018 för att bekämpa hedersvåld. Det är ett förslag i höstbudgeten.
– Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron för att en elev far illa, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Undersökning

Så tycker lärarna om sin rektor

Skolledning

En majoritet av lärarna är missnöjda med hur rektorerna utövar sitt pedagogiska ledarskap och hur den lokala lönesättningen går till, visar en undersökning som Skolvärlden gjort.
– Rektorn syns nästan aldrig ute i verksamheten. Ändå är det rektor som ska bedöma lärarna och sätta lönerna, säger läraren Petter Hedström i Helsingborg.

”Många har inte tid att fungera som de vill”

Skolledning

Det är inte bara lärare som är kritiska till hur det pedagogiska ledarskapet fungerar i skolan. Även bland rektorerna finns det kritik.
– Många rektorer har inte tid att fungera som de pedagogiska ledare som de vill vara, säger Matz Nilsson som är ordförande för Sveriges skolledarförbund.

Lärarnas svar i enkäten om sin rektor

Skolledning

Öppna svar – så svarar lärarna i Skolvärldens undersökning om sin rektor.

Anna Ekström: ”Jag är orolig”

Skolledning

Rektorernas kärnuppgift är pedagogiskt ledarskap, säger gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström (S).
– Behovet av pedagogiskt ledarskap är väldigt stort i Sverige.

Stresslösningen: Rektorn tar hand om föräldraskället

Arbetsmiljö

Rektorn Mikael Lindberg tar hand om allt skäll från föräldrar som riktas mot skolans lärare. Arbetsmodellen har gett resultat.
– Det har självklart minskat stressen hos mig som lärare, säger läraren Julia Söderhäll.

Här rättar hon eleverna – på toaletten

Gymnasium 

På Gymnasieskolan Futurum blir eleverna uppläxade även på toaletten. När läraren Amanda Gustafsson såg ett ovanligt felstavat klotter rättade hon det med massor av lappar – och la upp på Instagram.

Låga gymnasiebetyg förklarar lärarutbildningens många avhopp

Rapport

En stor andel studenter med låga gymnasiebetyg. Det är förklaringen till att många hoppar av lärarutbildningen i ett tidigt skede, enligt en ny rapport. Studenternas sociala bakgrund påverkar däremot inte avhoppen.

Pensionerad lärare: Läge kräva bra villkor

Förhandlingsläge

Pensionerade gymnasieläraren Bo Johansson tycker att fler 65+lärare borde ta chansen att undervisa. De har ett bra förhandlingsläge.
–  Som pensionär kan jag kräva bra villkor och säga: jag vill ha det så här.

"Det behövs bättre samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare"

Nyanlända

Skolan behöver höja kvaliteten i studiehandledning på modersmålet. Till exempel måste samverkan mellan studiehandledare och ämnesläraren stärkas. Det visar Skolinspektionens granskning.

Hon vill lyfta NO med hjälp av ”gråskalor”

Den traditionella undervisningen måste ge plats åt mer diskussioner om naturvetenskapens karaktär i klassrummet.
Det menar Lotta Leden, doktorand vid Högskolan Kristianstad, som i sin nya avhandling framhäver att naturvetenskapen inte är svartvit – utan att den snarare går i gråskalor. 

Rektorn: Skolbytena ett jätteproblem

Planeringen förstörs när elever försvinner och tillkommer varje vecka. Nu föreslår Liberalerna en reglering av möjligheten att byta skola.

Robotforskaren: ”Så funkar det i klassrummet”

Forskning

Robotlärare kan bidra till nya undervisningsformer i skolan i framtiden, men vi kan inte lita på att tekniken ska lösa lärarbristen. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Läraren: ”Så blir din skola bättre på extra anpassningar”

Särskilt stöd

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till extra anpassningar och lyfts som ett gott exempel av Skolinspektionen.

Debatt: ”Föräldrar behövs i skolan”

Debatt

”Att inte ha föräldramöten i skolan är en uppgiven osthyveltaktik som inte löser något av skolans riktigt stora problem”, skriver Föräldraalliansen.

Kommentera

Demokrati och vetenskap i fokus på Nobel Teacher Summit

Nobel

Tre nobelpristagare och 350 lärare delar en dag som fördjupar lärarens roll i samhället.
– Det här ger inspiration, engagemang och praktiska tips, säger läraren Anna Vormisto.

Kraftig ökning: Så många återvänder till läraryrket

Lärarbrist

Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat.
Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.
– Ökningen är jättepositiv, säger Åsa Fahlén på LR.

Obligatorisk förskoleklass blir verklighet

Politik

Regeringen vill att förskoleklass bli obligatoriskt redan nästa läsår. Nu får de stöd av Sverigedemokraterna vilket innebär att de ser ut att ha riksdagsmajoritet för förslaget.

Lista: Så många nya lärare kan din kommun få av miljarderna

Lista

Regeringens miljardsatsning kan teoretiskt innebära 10 000 nya lärartjänster i hela landet.
– Det vi vet spelar roll för elevernas resultat är tillgången på legitimerade lärare, säger Åsa Fahlén på LR.

Efter hjärnforskarens kritik: ”Bilden av läraren stämmer inte”

Hjärnforskaren Martin Ingvar är kritisk till läraridealet där läraren har en passiv roll och eleverna lär sig själva.
– Det ser inte ut så i dag – inte hos mig och inte hos mina kollegor, säger läraren Karin Johansson.

Olagligt förslag om obehöriga lärare dras tillbaka

Lärarbrist

Malmö stads omstridda förslag om obehöriga skolpedagoger kan dras tillbaka.
– Mycket tyder på det. Det skulle vara förödande för skolans resultat om detta gick igenom, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad.

”Liberalerna säger nej till de elever som behöver mest resurser”

Debatt

”Det Liberalerna vill skära ner på i skolbudgeten skulle drabba de elever och skolor som behöver resurserna allra mest”, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin i en debattartikel.

Kommentera

Debatt: ”För att stärka skolan måste kvalitet gå före kvantitet”

Debatt

”Vi behöver reformer som stärker kvaliteten i varje skola. Och reformer som ser till att de som behöver skolan mest får riktigt bra undervisning”, skriver Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så kan syv stärka sin roll i undervisningen

Syv

Här är satsningen som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i landets skolor.
– Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation, säger syvaren Pernilla Danielsson.

Debatt: ”Facken ligger bakom lärarnas arbetsbelastning”

Debatt

”Tyvärr är situationen med den höga arbetsbelastningen för lärarna till stor del självförvållad av lärarfacken”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera

Twitterstorm efter Malmös fortbildningsdag: ”Förakt”

”Förakt mot bildning och lärare”. Fortbildningsdagen i Malmö under onsdagen skapade en rejäl twitterstorm.
– Många lärare är besvikna och uppgivna, säger läraren Johan Åström.
– Vår egen utvärdering visar att många är positiva, svarar grundskoledirektören Anders Malmquist.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons