Annons
Foto: Anna Karlsson

Maktskiften – utan dramatik

Publicerad 11 februari 2015

Fakta

Skolan i Stockholm

Antal anställda i utbildnings-förvaltningen: 14 107
Antal skolor: 145
Antal rektorer: 177
Antal lärare: 7 209

Valresultat 2014:
M         27,16 %
C          4,69 %
FP        8,28 %
KD       3,28 %
S          21,96 %
V          8,94 %
MP      14,32 %
SD       5,16 %
FI         4,64 %
Övriga 1,57 %

Relaterat

Runt om i landet har nya kommunala skol-ledningar kommit på plats.
Skolvärlden åkte till två kommuner – Ystad och Stockholm – för att ta reda på hur ett maktskifte påverkar skolan och lärarna. 

STOCKHOLM, politiker: S-ledd majoritet söker M-samarbete

Den största skillnaden lärarna kommer att märka mellan Stock-holms nya skolborgarråd Olle Burell (S) och hans förträdare Lotta Edholm (FP) är hur han pratar om skolan. Det hoppas han i alla fall själv. Olle Burell vill bort från bilden av skolan som ett misslyckande.

Sitt första halvår som skolborgarråd planerar Olle Burell att ägna mer åt att lyssna än att påstå saker. Genom skolbesök och möten med lärare, rektorer, fackförbund och elevkårer håller han på att skapa sig en tydligare bild av verksamheten.

– Jag kan ärligt säga att inget av det jag har sett har fyllt mig med stor oro, tvärtom har jag förstått att de problem och utmaningar man står inför går att komma tillrätta med, genom ett medvetet kvalitetsarbete och i vissa fall ökade resurser.

Olle Burell framhåller vikten av breda överenskommelser i skolpolitiken för att skapa långsiktighet och lugn och ro i verksamheten. Och det är ett specifikt samarbete han har i kikaren.

– Jag hoppas att jag som socialdemokrat ska kunna hitta samförstånd med moderaterna – att de två regeringsbärande partierna gör handslag kring långsiktiga förutsättningar för skolan. Min inställning är att skolan inte ska vara ett slagfält för politiskt käbbel, utan här måste vi lyssna på professionen.

Ett par pinnhål längre ner i den kommunala strukturen sitter Carina Hallqvist, grundskolechef. Hon är den som har mest direkt kontakt med de rektorer och skolor som ingår i hennes områden.

Hon tycker inte att skiftet i den politiska ledningen har påverkat jobbet nämnvärt. Inte ännu i alla fall.

– Vardagen går ju vidare och det är mycket som måste göras oavsett vilka politiker som styr. Och det är inga större överraskningar utan ganska mycket en fortsättning på det vi redan jobbar med. Fast en tydlig skillnad är att skolan har en så framträdande roll jämte andra politikområden, så har det inte varit tidigare. Det känns förstås bra, säger hon.

En viss förskjutning märks ändå i förvaltningens prioriteringar: projekt om entreprenöriellt lärande som nu löper ut kommer inte att förnyas, och mer resurser flyttas över till arbetet med nyanlända elever, för att nämna något. Ytterstadsprojektet som ska stötta skolor i socio-
ekonomiskt utsatta områden förstärks med ytterligare 70 miljoner kronor.

– Vi ser över vad vi kan dra ner på för att lägga mer på nyanlända, säger Carina Hallqvist.

Olle Burell har förstås en vision för Stockholm. Han vill knäcka effekterna av segregeringen, förstå varför så många i skolan är stressade och göra något åt det, och bygga fler skolor.

– Självklart behövs det resurser till löner, upprustning av lokaler, byggnation av skolor och så – men det handlar också väldigt mycket om hur man tillsammans, alla som är aktörer i skolan, hittar ännu bättre verksamhetsformer. Det vi politiker bidrar med är ett allmänperspektiv. Sen måste vi naturligtvis vara beredda att fatta vissa tuffa beslut när man väl har kommit fram till en slutsats.

 

STOCKHOLM, rektor och lärare: ”Min verklighet är inte densamma som den politiska”   

I en stad som har för vana att byta politisk majoritet varje val har Ingela Fondin, rektor på Björkhagens skola söder om Stockholms innerstad, lärt sig att ta maktskiftena med ro.
– Man ska sitta lugnt i båten och inte jaga upp sig, säger hon.

Ingela Fondin har jobbat i Stockholms stad i 21 år, i två omgångar sedan 1974.

– Min verklighet är inte densamma som den politiska verkligheten och det handlar om att göra den verksamhet som är möjlig att göra, något annat går ju inte, säger hon.

Med det sagt tycker hon ändå att det är tydligt redan nu att den nya majoriteten har ”en annorlunda approach, ett annat handslag”.

– Det nya skolborgarrådet Olle Burell är en annan typ av politiker än föregångaren. När vi rektorer träffade honom nyligen sa han ”jag är ingen expert på undervisning, det är ni som är professionen, jag ska bara ge ramarna” och det har vi inte varit med om tidigare. Tidigare politiker har mera varit inne på detaljnivå. Men vi får se hur det blir längre fram.

Att det är en helt ny koalition – det är första gången FI och MP sitter med i kommunstyret – märks inte minst i att genus- och hbtq-frågor för första gången lyfts fram i budgetpresentationen. Det tycker Ingela Fondin är positivt, men också möjligen oroväckande eftersom det innebär nya uppdrag till lärarna utan att något annat tydligt lyfts bort.

– Värdegrundsfrågor som dessa är jätteviktiga, så det är inga dåliga uppdrag. Men om vi ska lägga fokus på det, vad finns det då för annat som inte stipuleras i skollag och läroplan som vi kanske ska ha den goda smaken att ligga lite lägre med? Det är mitt centrala uppdrag som rektor att värna om att mina lärare får utrymme att ägna sig åt det som de faktiskt är anställda för – undervisning.

Ragnar Sjölander, lärare i engelska och svenska på Blackebergs gymnasium och ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm delar den bilden av en relativt odramatisk övergång. Men han har förhoppningar om större frihet och öppenhet under nya styret.

– Det har rått en kultur av tysthet och att chefer på olika nivåer bara kommunicerar vidare det som kommer uppifrån i stället för att ta en diskussion. Nu finns för första gången efter åtta år ett personalborgarråd som har fokus på personalfrågor. Fackligt har vi att göra med samma tjänstemän som tidigare, och vi funderar på hur mycket den nya majoriteten kommer att prägla organisationen, säger han.

Han menar också att budgeten innehåller skrivningar som vittnar om en vilja att öppna upp organisationen och ha högre i tak. Han får medhåll av Ingela Fondin, som kopplar ihop det med Olle Burells uttalanden om att inte komma med egna pekpinnar in i verksamheten.

– Så är det absolut. Och det är viktigt det här han säger om att det är vi och lärarna som är professionen och att han ska ge förutsättningarna. Det man kan fundera över är ju vilket stöd han tror att professionen behöver, säger hon.

Ragnar Sjölander nämner lönerna och karriärreformerna som två frågetecken i det sammanhanget.

– Den förra majoriteten betalade en procent över märket 2013, och 1,5 procent över märket under 2014. Det ska bli intressant att se om den nya majoriteten vill fortsätta på den banan. Stockholms kapacitet att påverka löner i kranskommunerna ska inte underskattas, så väldigt många berörs av satsningar som görs här. Vad gäller karriärtjänsterna är det många som inte har gjort det till fasta tjänster eftersom de inte tror att de kommer bestå, säger han.

Om stämningen på skolan säger Ingela Fondin att alla är för upptagna med det dagliga för att oroa sig över vad politikerna i stads-
huset ska hitta på.

– Men givetvis är det mycket diskussion – hur kommer det bli med resurstilldelningen inför nästa år? Vi hade ju en rätt väl tilltagen budget 2014, vilket det nästan alltid är när det är valår – då gäller det för majoriteten att visa sina muskler och visa att de satsar på det här. Och vi vet erfarenhetsmässigt att budgeten för 2015 inte kommer att vara en likadan budget, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

Annons

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons