Annons
Foto: Anna Karlsson

Maktskiften – utan dramatik

Publicerad 11 februari 2015

Fakta

Skolan i Stockholm

Antal anställda i utbildnings-förvaltningen: 14 107
Antal skolor: 145
Antal rektorer: 177
Antal lärare: 7 209

Valresultat 2014:
M         27,16 %
C          4,69 %
FP        8,28 %
KD       3,28 %
S          21,96 %
V          8,94 %
MP      14,32 %
SD       5,16 %
FI         4,64 %
Övriga 1,57 %

Relaterat

Runt om i landet har nya kommunala skol-ledningar kommit på plats.
Skolvärlden åkte till två kommuner – Ystad och Stockholm – för att ta reda på hur ett maktskifte påverkar skolan och lärarna. 

STOCKHOLM, politiker: S-ledd majoritet söker M-samarbete

Den största skillnaden lärarna kommer att märka mellan Stock-holms nya skolborgarråd Olle Burell (S) och hans förträdare Lotta Edholm (FP) är hur han pratar om skolan. Det hoppas han i alla fall själv. Olle Burell vill bort från bilden av skolan som ett misslyckande.

Sitt första halvår som skolborgarråd planerar Olle Burell att ägna mer åt att lyssna än att påstå saker. Genom skolbesök och möten med lärare, rektorer, fackförbund och elevkårer håller han på att skapa sig en tydligare bild av verksamheten.

– Jag kan ärligt säga att inget av det jag har sett har fyllt mig med stor oro, tvärtom har jag förstått att de problem och utmaningar man står inför går att komma tillrätta med, genom ett medvetet kvalitetsarbete och i vissa fall ökade resurser.

Olle Burell framhåller vikten av breda överenskommelser i skolpolitiken för att skapa långsiktighet och lugn och ro i verksamheten. Och det är ett specifikt samarbete han har i kikaren.

– Jag hoppas att jag som socialdemokrat ska kunna hitta samförstånd med moderaterna – att de två regeringsbärande partierna gör handslag kring långsiktiga förutsättningar för skolan. Min inställning är att skolan inte ska vara ett slagfält för politiskt käbbel, utan här måste vi lyssna på professionen.

Ett par pinnhål längre ner i den kommunala strukturen sitter Carina Hallqvist, grundskolechef. Hon är den som har mest direkt kontakt med de rektorer och skolor som ingår i hennes områden.

Hon tycker inte att skiftet i den politiska ledningen har påverkat jobbet nämnvärt. Inte ännu i alla fall.

– Vardagen går ju vidare och det är mycket som måste göras oavsett vilka politiker som styr. Och det är inga större överraskningar utan ganska mycket en fortsättning på det vi redan jobbar med. Fast en tydlig skillnad är att skolan har en så framträdande roll jämte andra politikområden, så har det inte varit tidigare. Det känns förstås bra, säger hon.

En viss förskjutning märks ändå i förvaltningens prioriteringar: projekt om entreprenöriellt lärande som nu löper ut kommer inte att förnyas, och mer resurser flyttas över till arbetet med nyanlända elever, för att nämna något. Ytterstadsprojektet som ska stötta skolor i socio-
ekonomiskt utsatta områden förstärks med ytterligare 70 miljoner kronor.

– Vi ser över vad vi kan dra ner på för att lägga mer på nyanlända, säger Carina Hallqvist.

Olle Burell har förstås en vision för Stockholm. Han vill knäcka effekterna av segregeringen, förstå varför så många i skolan är stressade och göra något åt det, och bygga fler skolor.

– Självklart behövs det resurser till löner, upprustning av lokaler, byggnation av skolor och så – men det handlar också väldigt mycket om hur man tillsammans, alla som är aktörer i skolan, hittar ännu bättre verksamhetsformer. Det vi politiker bidrar med är ett allmänperspektiv. Sen måste vi naturligtvis vara beredda att fatta vissa tuffa beslut när man väl har kommit fram till en slutsats.

 

STOCKHOLM, rektor och lärare: ”Min verklighet är inte densamma som den politiska”   

I en stad som har för vana att byta politisk majoritet varje val har Ingela Fondin, rektor på Björkhagens skola söder om Stockholms innerstad, lärt sig att ta maktskiftena med ro.
– Man ska sitta lugnt i båten och inte jaga upp sig, säger hon.

Ingela Fondin har jobbat i Stockholms stad i 21 år, i två omgångar sedan 1974.

– Min verklighet är inte densamma som den politiska verkligheten och det handlar om att göra den verksamhet som är möjlig att göra, något annat går ju inte, säger hon.

Med det sagt tycker hon ändå att det är tydligt redan nu att den nya majoriteten har ”en annorlunda approach, ett annat handslag”.

– Det nya skolborgarrådet Olle Burell är en annan typ av politiker än föregångaren. När vi rektorer träffade honom nyligen sa han ”jag är ingen expert på undervisning, det är ni som är professionen, jag ska bara ge ramarna” och det har vi inte varit med om tidigare. Tidigare politiker har mera varit inne på detaljnivå. Men vi får se hur det blir längre fram.

Att det är en helt ny koalition – det är första gången FI och MP sitter med i kommunstyret – märks inte minst i att genus- och hbtq-frågor för första gången lyfts fram i budgetpresentationen. Det tycker Ingela Fondin är positivt, men också möjligen oroväckande eftersom det innebär nya uppdrag till lärarna utan att något annat tydligt lyfts bort.

– Värdegrundsfrågor som dessa är jätteviktiga, så det är inga dåliga uppdrag. Men om vi ska lägga fokus på det, vad finns det då för annat som inte stipuleras i skollag och läroplan som vi kanske ska ha den goda smaken att ligga lite lägre med? Det är mitt centrala uppdrag som rektor att värna om att mina lärare får utrymme att ägna sig åt det som de faktiskt är anställda för – undervisning.

Ragnar Sjölander, lärare i engelska och svenska på Blackebergs gymnasium och ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm delar den bilden av en relativt odramatisk övergång. Men han har förhoppningar om större frihet och öppenhet under nya styret.

– Det har rått en kultur av tysthet och att chefer på olika nivåer bara kommunicerar vidare det som kommer uppifrån i stället för att ta en diskussion. Nu finns för första gången efter åtta år ett personalborgarråd som har fokus på personalfrågor. Fackligt har vi att göra med samma tjänstemän som tidigare, och vi funderar på hur mycket den nya majoriteten kommer att prägla organisationen, säger han.

Han menar också att budgeten innehåller skrivningar som vittnar om en vilja att öppna upp organisationen och ha högre i tak. Han får medhåll av Ingela Fondin, som kopplar ihop det med Olle Burells uttalanden om att inte komma med egna pekpinnar in i verksamheten.

– Så är det absolut. Och det är viktigt det här han säger om att det är vi och lärarna som är professionen och att han ska ge förutsättningarna. Det man kan fundera över är ju vilket stöd han tror att professionen behöver, säger hon.

Ragnar Sjölander nämner lönerna och karriärreformerna som två frågetecken i det sammanhanget.

– Den förra majoriteten betalade en procent över märket 2013, och 1,5 procent över märket under 2014. Det ska bli intressant att se om den nya majoriteten vill fortsätta på den banan. Stockholms kapacitet att påverka löner i kranskommunerna ska inte underskattas, så väldigt många berörs av satsningar som görs här. Vad gäller karriärtjänsterna är det många som inte har gjort det till fasta tjänster eftersom de inte tror att de kommer bestå, säger han.

Om stämningen på skolan säger Ingela Fondin att alla är för upptagna med det dagliga för att oroa sig över vad politikerna i stads-
huset ska hitta på.

– Men givetvis är det mycket diskussion – hur kommer det bli med resurstilldelningen inför nästa år? Vi hade ju en rätt väl tilltagen budget 2014, vilket det nästan alltid är när det är valår – då gäller det för majoriteten att visa sina muskler och visa att de satsar på det här. Och vi vet erfarenhetsmässigt att budgeten för 2015 inte kommer att vara en likadan budget, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta (max 200 tecken) vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn” (Piratförlaget).

Annons
Annons

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Annons
Annons
Annons
Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons