Regeringsförslag

2,5 miljarder till Kunskapslyft

2,5 miljarder kronor vill regeringen satsa för att få fram 24000 nya utbildningsplatser inom högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux under nästa år.

Statsminister Stefan Löfven säger till TT att det här är första steget i ett nytt kunskapslyft. Den socialdemokratiska regeringen genomförde ett liknande kunskapslyft under 1990-talet. Enligt Stefan Löfven var den satsningen mycket framgångsrikt och han hänvisar till forskning som visat att exempelvis sysselsättningen bland lågutbildade ökade efter utbildningen.
 
– Vi måste se till att människor har rätt utbildning och minska rekryteringsgapet. Var femte rekryteringsförsök misslyckas. Det är väldigt många människor, mellan 80 000 och 100 000 på ett år, säger Stefan Löfven till TT.

Han menar att kunskapslyftet är en viktig åtgärd för att regeringen ska klara att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Satsningen gäller utbildningsplatser inom högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och komvux men den exakta fördelningen av antalet platser kommer presenteras först senare. I de 2,5 miljarderna ingår också pengar till studiemedel.

Till TT säger Stefan Löfven också att tanken med de nya utbildningsplatserna är att de ska vara permanenta, vilket ska gör det lättare för utbildningsanordnarna att planera långsiktigt.

Kommentera