Susanna Cederquist debatt
Debatt
”Fokuset på tryckta läromedel för skolan bakåt”
”Att poängtera att det tryckta läromedlet är lösningen för att uppnå en kvalitativ undervisning är för enkelt”, skriver Susanna Cederquist.
Vuxutbildning debatt
Debatt
”Bristen på kontroll sänker vuxenutbildningen”
”När kontrollen är så slapp, och chansen till betyg så mycket större, så är det inte konstigt att eleverna vädjar om att läsa på distans”, skriver vuxlärarna.
stressad-dator-sent
Debatt
Vuxenutbildaren: ”Ursäkta att jag jobbar så billigt”
Kommunal utförsäljning av vuxenutbildning skapar statarlika arbetsvillkor för lärarna, skriver debattören.
bok, läromedel, litteratur
Debatt
”Ska vi ha läromedel i framtidens skola?”
Fackligt
Robert Rasmussen
Debatt
”En ny facklig organisering måste garantera medlemsnära styrning”
”Det är medlemmarna som är experterna på sin arbetsplats, även i en ny facklig organisering”, skriver Robert Rasmussen, LR i Huddinge.
Klassrum
Debatt
Debatt: Separera grundskollärare och lärare i fritidshem
”Det är genom en åtskillnad som vi skapar de bästa förutsättningarna för ett respektfullt samarbete” skriver debattörerna.
Åsa Fahlén
Replik
Åsa Fahlén: ”Jag välkomnar en öppen diskussion”
”Jag ser hoppas våra samtal blir konstruktiva och framåtsyftande”, skriver LR:s ordförande Åsa Fahlén inför förbundsmötet.
Dyslexi dyskalkyli
Språkstörning
”Gör matematiken språk-lätt”
”Genom att satsa på matematik som är språk- och symbollätt kan elever med språkstörning nå kraven för godkänt”, skriver debattörerna.
Kjell Hedwall replik
Replik
”Stödmaterialet var aldrig avsett att användas i undervisning med elever”
Skolverket bemöter kritiken efter situationen om stödmaterialet ”Undervisa om kontroversiella frågor”.
Annika Laestadius debatt
Debatt
”CPS-modellen skulle kunna förebygga många av skolans bränder”
”Att lösa den här typen av identifierade problem är mycket enklare än att gång efter gång tillrättavisa eller utvisa elever från klassrummet”, skriver Annika Laestadius.
Digitalt klassrum
digitalisering
”Det finns ingen motsättning mellan digitalt och analogt i skolan”
modersmal_nyanlanda
SVA
”Svenska som andraspråk – ett ämne för likvärdighet i skolan”
”Jag uppmanar Skolverket att ta invändningarna från forskare och lärarutbildare på allvar, och utveckla förslag som stärker kunskap om flerspråkighet i skolan.”
debatt_svenska
Debatt
Förödande att slå samman svenskämnena
En översyn görs nu av svenskämnena. Ett av Skolverkets arbetsförslag är en sammanslagning av svenska som andra språk och svenska, men det går på tvärs med många forskares åsikter.
Betyg, f, elev, misslyckad
Debatt
Därför har det blivit svårare att få ett godkänt betyg i skolan
Det är svårare att få godkända betyg nu än i föregående betygssystem och här är en förklaring till varför, skriver en gymnasielärare.
Linnea Lindquist debatt
Debatt
”Friskolornas riksförbund blandar ihop ansvar”
”Sofia Larsen är inte ensam att använda mindre huvudmän som alibi för att skydda skolkoncernernas ekonomiska intressen”.
Sofia Larsen replik
Replik
”Jag hoppas vi kan enas om att dagens system är för snårigt”
Friskolornas riksförbunds ordförande svarar på kritiken om att blanda ihop ansvar.
elev-pluggar-sent
Debatt
Läraren: Avmeritera meritpoängen
Att höga meritpoäng ger förtur i urvalet ska visa att flit lönar sig. Men det är ju inte sant, skriver debattören.
Jonas Nilsson
Debatt
”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt”
Kornhall läromedel
Debatt
Per Kornhall: ”Så kan fler barn och unga få läromedel i alla ämnen”
”Finansieringen av läromedel måste bli tydligare”, skriver Per Kornhall i sin roll som ordförande i Läromedelsförfattarna.
Lenberg-klassrum
Debatt
Lärares karriärmöjligheter är inte lika för alla
Rekryteringsprocessen behöver ändras om alla lärare ska ha möjlighet till en karriär, menar debattören.
Jessika Linde debatt
Debatt
”Demokrati innebär inte rätten att säga vad som helst”
”Det är inte fritt fram att vädra sina åsikter på vilket sätt som helst i vilket sammanhang som helst,” skriver specialpedagogen Jessika Linde.
Läraryrket / Lön och arbetsmiljö
debatt_alexander_pernilla_fredrik_puff
Debatt
Debatt: Nu får det räcka med utbrända lärare
”Nyexad och utbränd – vi vill inte se fler sådana här plakat” skriver tre lärare.
debatt_
Debatt
Vi måste prata om elevers lärande
"Många tycks okritiskt använda digitala hjälpmedel"
En trött man vid sitt skrivbord.
Debatt
Lärarnas moment 22 leder till utbrändhet
Läraren som klagar till chefen riskerar att straffas medan den tysta läraren istället riskerar sin hälsa, menar debattörerna.
Tilde Jansson
Debatt
Dokumentationshets: ”För vem är det jag klickar?”
”Lita på att vi lärare vet vad som är ändamålsenlig dokumentation”, skriver Tilde Jansson.
Saudi kunskapsskolan
Debatt
”Demokratiska värderingar i Kunskapsskolans saudiska skolor – en omöjlig ekvation”
”Omöjligt att förena wahhabismen i Saudiarabien som står för extrema tolkningar av islam med de värderingar som gäller för svensk skolutbildning”, skriver debattörerna.
Malin Nyberg debatt
Debatt
Jag fostrar morgondagens rockstjärnor – på 50 minuter
Språkläraren Malin Nyberg skriver om att anpassa undervisningen efter varje individ.
elev skriver prov
Debatt
”Automaträttade prov är en förolämpning mot lärarna”
”Förslaget och Skolverkets idé om ett nytt relativt betygssystem underminerar lärarnas befogenheter”, skriver Anna Insulander.
debattare_nytida_puff
Debatt
”Systemfel möjliggör att vinst går före elevens rätt”
När Nytidas resursskola anmäldes för allvarliga brister till Skolinspektionen blev resultatet bara några förelägganden. Så vem ska se till att utbildning går före vinstuttag, undrar debattörerna.
Samverkan för bästa skola
Debatt
”Samverkan för bästa skola – en klubb för inbördes beundran?”
”Vi vill uppmana till att inte bara gapa och svälja Skolverkets koncept Samverkan för bästa skola”, skriver debattörerna som har valt att vara anonyma.
IES / Internationella Engelska Skolan
debatt_ies1
Replik
IES svarar på kritiken: Våra ägare är inte hemliga
Gunilla Svantorp är inne på ett mycket farligt och sluttande plan, skriver Carola Lemne.
debatt_gunilla_svantorp_ies
Debatt
S-politikern: Därför måste vi identifiera ägaren av IES
”Nu krävs en rad åtgärder för att begränsa marknadsavarterna i svensk skola.”
tommie_petersson_kopia
Debatt
”Allt är inte guld som glimmar, Barbara Bergström”
”Handling väger tyngre än ord”, skriver Tommie Petersson, universitets- och gymnasielärare, om Internationella engelska skolans grundare.
Skolverket / Bedömning och ämnesplaner
En röd penna och betyget "F" skrivet i en cirkel.
Debatt
Skolverket: Dags att diskutera alternativ till dagens betygssystem
Dagens betyg är multiverktyg som är ganska bra på mycket men inte optimala till något, skriver två chefer på Skolverket.
filosofi_oppet_brev
Debatt
Filosofilärarnas brev till Skolverket: ”Det finns ingen ursäkt”
Kraven i filosofi på gymnasiet är orealistisk högt ställda, hotar likvärdigheten och rättssäkerheten och bör revideras omgående, skriver två filosofilärare i ett öppet brev till skolvket.
per_mahl_splitbild
Replik
Per Måhl: ”Betygsreglerna kan leda till katastrof”
”Myndigheter ser inte till att reglerna följs”, menar experten.
Friskolor
drottning_blancas_gymnasium
Debatt
”Vi jobbar i friskola och är stolta över det”
”Vi känner inte igen oss när friskolor debatteras”, skriver debattörerna.
plesner_debatt
Replik
”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”
drottningblanka_3
Debatt
Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”