Debatt

Därför har det blivit svårare att få ett godkänt betyg i skolan

Betyg, f, elev, misslyckad
Foto: Syda Productions

Jag jobbar sedan många år som gymnasielärare i Västerås. Det händer ibland att vårdnadshavare hör av sig i samband med betygssättningen och att de är missnöjda med ett betyg (som eleven fått). Då bjuder jag in eleven och vårdnadshavare till skolan, för att förklarar hur jag gjorde när jag satte betyget. Det jag har märkt är att det finns en stor okunskap gällande dagens betygssystem. Vuxna har själva fått betyg, antingen sifferbetyg; 1-5 eller bokstavsbetyg; G-VG-MVG. De vet hur betygsättningen gjordes när de själva gick i skolan. Innebörden av betygssystemet som infördes i samband med GY11; A-F, är dock inte lika allmänt känt.

Det är svårare att få godkända betyg i nuvarande betygssystem än tidigare. Men varför?

Strax efter införandet av det nya betygssystemet med betygsskalan A-E, F var jag på en föreläsning där föreläsaren visade två bilder som har etsats sig fast i minnet. I bilderna jämförs ”det gamla” betygssystemen (sifferbetyg 1 – 5 och G, VG, MVG) med ”dagens” betygssystem” (A-E, F). Hoppas att detta hjälper till att skapa en förståelse för hur dagens betygsystem ser ut och vad våra ungdomar behöver prestera.

Fig. 1 representerar ”de gamla” betygssystemen, som de flesta av oss äldre är bekanta med. För ett godkänt betyg krävdes att man, inom respektive ämne, kunde lära sig fakta och kunde man dessutom tillämpa, och använda sina kunskaper, desto högre betyg fick man.

Fig. 1 ”De gamla” betygssystemen; 1-5 och G, VG, MVG

Fig. 2 representerar ”dagens” betygssystem. För ett godkänt betyg i dag krävs att eleven, förutom att lära sig fakta och kunna tillämpa sina kunskaper också behöver klara av att värdera resultat och kunna dra slutsatser. Det är alltså färdigheter som endast krävdes för de högre betygen tidigare.

Fig. 2 Nuvarande betygssystem, A-E, F

I de samtal jag har haft med vårdnadshavare har de här två bilderna bidragit till en ”aha-upplevelse”. De har i samtalen fått förståelse för att alla delar måste vara på minst E-nivå, även för det lägst godkända betyget, E. För de högre betygen behöver eleven ha visat alla delar på en högre nivå.

När det i media pratas om ”sänkta krav” tror jag först att det bra om man har en förståelse för hur det ser ut i dag. Det ställs andra typer av krav på eleverna nu än när jag gick i skolan. Med sifferbetygen, som skulle normalfördelas, var det en viss andel elever som fick en 1:a i betyg. I dagens system har det betyget försvunnit. Elevernas kunskapsnivå är fortfarande normalfördelad men det som motsvarade de lägre betygen tidigare motsvarar i dag betyget F. Det finns forskning som visar att en del barn har kognitiva svårigheter som gör att de inte ens teoretiskt kan uppnå allt som krävs för ett godkänt betyg.

Så nästa gång det debatteras om sänkta krav, fundera på hur väl du själv kan analysera och dra slutsatser. Självklart ska alla elever få så pass mycket hjälp så de får lära sig läsa, skriva och räkna. Det är inte det som den här texten handlar om. Hade du en 1:a eller en 2:a i sifferbetyg hade det kanske inte räckt till ett E i dagens betygssystem.

Ann-Sofie Johansson, lärare på Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm