Annonsera i Skolvärlden

Kontakt för annonsbokning

Camilla Malmström
Camilla.malmstrom@annonssaljarna.se
070–811 93 25

Hans Simons
hans.simons@annonssaljarna.se
070–928 58 41
08–411 72 16

Kontakt för övriga samarbeten

IngMarie Ahlstrand, marknadschef Lärarnas Riksförbund
Tel: 08–613 27 73, 070–262 27 15
ingmarie.ahlstrand@lr.se

Annonsprislista
Annonser i magasin, på webben och i nyhetsbrev

 

Under 2021 ökade Skolvärlden i räckvidd med 13 procent, jämfört med samma period 2020, och når i dag 138 000 läsare, enligt senaste mätningen (Orvesto konsument 2021:2).

Tidningen har en tryckt TS-kontrollerad upplaga på 95 200 exemplar varav 8 000 skickas ut till landets alla skolor.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm