Skolvärldens bloggare

kornhall_gra2
Per Kornhall
Systemet blöder – och det på ett grovt sätt
Margit Richert skrev häromdagen årets vassaste kulturdebattartikel om drivkrafterna bakom marknadiseringen av välfärden. Hon beskriver hur hon som då troende nyliberal får höra sin dåvarande älskare, en högt uppsatt kristdemokrat säga ”Det går ju inte att göra Sverige borgerligt med argument. Vi får blöda sönder systemet. Lem för lem.”. Det hon beskriver var en plan för att omvandla systemet genom…
bruun_betong
Sara Bruun
A eller F – ett lotteri! 
Eleven kan inte förmå sig att göra tilldelade uppgifter under lektionstid trots att hen verkar vilja. Hen sitter och ritar på i stort sett alla lektioner. Läraren försöker med allt – att utgå från elevens intresse, sitta bredvid eleven, ge tydliga instruktioner, ge en instruktion i taget, ge instruktionerna via filmer, se till att digitala hjälpmedel finns, prata med föräldrarna,…
skytte_blogg
Alexander Skytte
Att spela roll som lärare
Jag blev helt förbryllad när jag pratade med en av våra elevassistenter på uppstartsdagarna. Jag har sett honom spela fotboll med eleven han var knuten till. Han har hur fina motoriska rörelser som helst, är djupt engagerad i spelet och har alltid fotbollskläder på sig. Så jag frågade: ”Vilket fotbollslag spelar du i?” ”Nej, asså jag spelar inte fotboll. Har…
morberg_710B
Åsa Morberg
Skolämnen är inga statiska konstruktioner
Regeringen föreslår nu i en proposition att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och lämnar även förslag till andra ändringar i betygssystemet. Syftet med förändringarna är att betygen i framtiden bättre ska spegla elevers kunskaper och främja deras kunskapsutveckling. I propositionen, som bygger på förslag från Betygsutredningen 2018, föreslår regeringen att den kursutformade gymnasieskolan ersätts med en ämnesutformad gymnasieskola med…
David Spak
David Spak
När visade du senast din syv uppskattning?
Fredag den 8 oktober är det Vägledningens dag. När visade du senast din studie- och yrkesvägledare uppskattning? Sa något fint? Berömde upplägget av en lektion i skola-arbetsliv? Lyfte fram något du tycker studie- och yrkesvägledaren gjort extra bra under den senaste månaden, terminen eller läsåret? På min skola arrangerar vi en tipspromenad och en framtidsmässa om yrken och utbildning för…
Karin Boberg
Karin Boberg
Ett rykte utan kritisk granskning blir lätt en etablerad sanning
Jag har i tidigare inlägg skrivit om just läraruppdraget och att många av de dagar som kalendern vill få oss att uppmärksamma inte passar sig för skolans värld. Men en dag som varje år förtjänar uppmärksamhet från skolan är FN-dagen. Det här känns lite som skolans dag. En dag att verkligen visa upp det arbete som sker i klassrummen varje dag.…
david_haas_2
David Haas
Ta lärares fortbildning på allvar nu
Stegvis återgår komvux till klassrummen igen. Och frågan vi ställde oss i mars “när ska allt bli som vanligt igen?” verkar vara besvarad: aldrig. Två saker har förändrats i grunden – på ett positivt sätt: Det ena är den digitala kompetensen. Den höjningen har jag sett hos andra lärare och upplevt genom min egen distansundervisning. Det andra är vetskapen om hur starka,…
lotta_lindstrom3
Lotta Lindström
Satsa mer på alternativ prao efter pandemin
Framtidsval är de aktiviteter som utredningen "Framtidsvalet – karriärvägledning för individ och samhälle" föreslår ska bidra till den generella karriärvägledningen i skolan stärks. Vad menas med generella karriärvägledningen? Jo det är nya begrepp som utredningen vill ska användas framöver och de betyder den vida vägledningen i dagens sätt att uttrycka sig. Innehållet i Framtidsval.Dagens pandemi har ställt till det för skolorna…
mork_710
Nicklas Mörk
Det har blivit ett av våra största pedagogiska monster
Pedagogisk detaljstyrning, matrishysteri och en avbockningskultur har spritt sig som en löpeld och innefattar idag alla delar av skolsystemet. Synen på hur skolan ska styras av olika huvudmän (kommunala såväl som fristående) präglas av instrumentella tankar och bygger på principen att alla delar av skolans uppdrag kan formuleras som konkreta mål, genomföras, protokollföras och sedan förändras utifrån det protokollförda resultatet.…
rebecca_roth3
Rebecca Roth
Utan lärarkåren faller samhället ihop
Sommaren är här och för studenter kan det betyda två saker; sommarjobb eller sommarlov. För min del blir det mest sommarjobb, både på mitt vanliga extraknäck men också med mitt älskade, älskade LR Stud. Det ska roddas seminarier, planeras parader och sen har vi en stor rekrytering i höst. Jag vill i alla fall börja med att gratulera alla er…
mikael-bruer-bloggbild
Mikael Bruér
Är det verkligen så självklart med individualisering?
En ganska stor del av min vardag är numera att läsa olika typer av texter. Som historiker blir det ofrånkomligt att en del av dessa texter också berör frågor om vårt gemensamma förflutna och hur det formar och förändrar bilden av vilka vi är som kollektiv och individer. Historieämnet har den funktionen. Genom historien får vi redskap att förstå och…
Linda Blomdahl, 2021, blogg, bloggare
Linda Blomdahl
Det är faktiskt helt okej att känna att allt är mörkt och svart ibland
”Gräv där du står” är ett vanligt uttryck som används för att uppmuntra debuterande författare att se vilka historier som finns omkring dem. Under en riktigt tung dag kan jag känna att om jag gräver där jag står kommer jag att falla ned i en djup, geggig grop och sedan aldrig komma upp ur den. Livet känns gyttjigt emellanåt och…