Skolvärldens bloggare

kornhall_gra2
Per Kornhall
Skolsystemet blir bra humor – även utan överdrifter
När jag en lördag läste om hur Internationella engelska skolans Floridaboende multimiljonär Barbara Bergström torkade sina händer på DN-fotografens skjorta tänkte jag att verkligheten verkligen överträffar dikten. Bilden på detta har följt mig sedan dess. Nu visar det sig också att själva skolsystemet också utan särskilt mycket överdrifter blir bra humor. Först såg jag ”Svenska nyheters” genomgång av hur skolpengen…
bruun_betong
Sara Bruun
Tre enkla sätt för lärare att kommunicera med elever från Ukraina
Många av oss står inför utmaningen att ta emot elever från Ukraina och funderar på hur vi ska göra för att kunna göra oss förstådda över huvud taget? Att kommunicera med en person där man inte alls förstår varandras språk är en rejäl utmaning. Det är nu digitala verktyg kommer in i bilden och verkligen kan göra skillnad. SAY HI…
skytte_blogg
Alexander Skytte
Jag är inte bäst bara för att eleverna gillar mig
Jag får höra av en hel del elever att jag är den bästa läraren på skolan. Särskilt från elever som är omotiverade eller tycker skolan är jobbig. Det förvånar mig inte. Jag är väldigt flummig och försöker ha kul på jobbet. För mig är det viktigt. Samtidigt är det problematiskt, för jag har kollegor som är betydligt bättre än mig…
herlitz-blogg
Karin Herlitz
Skolverkets syn på bedömning är ett hot mot bildningen
Precis när det börjar spira så smått och solens strålar återigen börjar värma så är det dags för de nationella proven. Jag är lärare i svenska och engelska, så jag har en del att sysselsätta mig med så här års. Jag kan gilla en hel del med de nationella proven – engelskans läs- och hörförståelse befäster ofta de kunskaper jag…
David Spak
David Spak
Så kan studie- och yrkesvägledningen stärkas
Många branscher står inför stora problem i frågor som rör kompetensförsörjning och det pratas om att unga ska välja ”rätt” gymnasieprogram. Val och väljande är mer komplext än att välja ”rätt” eller ”fel” program. En ungdom ska inte välja ett gymnasieprogram enbart utifrån sitt betygsvärde. Konsekvensen blir att ungdomen kanske avbryter sina studier och inte tar sig igenom programmet om…
Karin Boberg
Karin Boberg
Heureka – jag har det!
Jag har lösningen på skolans stora klurighet. Lösningen på ordningsbetygens, eller kanske ska jag skriva kjollängdens vara eller icke, lösningen på alla åtgärdsprogram som ska skrivas, alla anpassningar som ska göras och alla elever som inte riktigt når ända fram i skolan. Jag har det! Eller är det kanske inte ens en nyhet, är det inte något vi faktiskt alla…
david_haas_2
David Haas
Ta lärares fortbildning på allvar nu
Stegvis återgår komvux till klassrummen igen. Och frågan vi ställde oss i mars “när ska allt bli som vanligt igen?” verkar vara besvarad: aldrig. Två saker har förändrats i grunden – på ett positivt sätt: Det ena är den digitala kompetensen. Den höjningen har jag sett hos andra lärare och upplevt genom min egen distansundervisning. Det andra är vetskapen om hur starka,…
lotta_lindstrom3
Lotta Lindström
Satsa mer på alternativ prao efter pandemin
Framtidsval är de aktiviteter som utredningen "Framtidsvalet – karriärvägledning för individ och samhälle" föreslår ska bidra till den generella karriärvägledningen i skolan stärks. Vad menas med generella karriärvägledningen? Jo det är nya begrepp som utredningen vill ska användas framöver och de betyder den vida vägledningen i dagens sätt att uttrycka sig. Innehållet i Framtidsval.Dagens pandemi har ställt till det för skolorna…
mikael-bruer-bloggbild
Mikael Bruér
Är det verkligen så självklart med individualisering?
En ganska stor del av min vardag är numera att läsa olika typer av texter. Som historiker blir det ofrånkomligt att en del av dessa texter också berör frågor om vårt gemensamma förflutna och hur det formar och förändrar bilden av vilka vi är som kollektiv och individer. Historieämnet har den funktionen. Genom historien får vi redskap att förstå och…
morberg_710B
Åsa Morberg
Är det möjligt att bli överens om grunderna för skolpolitiken?
Våra ministrar i utbildningsdepartementet, Anna Ekström och Lina Axelsson Kihlblom, syns hävda att det behövs ett samförstånd och ett gemensamt ansvarstagande för skolan. Det låter väldigt bra och lockande efter de senaste årens politiska karusell. Ministrarna hoppas att vi ska kunna enas om en skolpolitik som faktiskt ligger fast över tid. Ministrarna syns lita till att det går att skapa…
mork_710
Nicklas Mörk
Det har blivit ett av våra största pedagogiska monster
Pedagogisk detaljstyrning, matrishysteri och en avbockningskultur har spritt sig som en löpeld och innefattar idag alla delar av skolsystemet. Synen på hur skolan ska styras av olika huvudmän (kommunala såväl som fristående) präglas av instrumentella tankar och bygger på principen att alla delar av skolans uppdrag kan formuleras som konkreta mål, genomföras, protokollföras och sedan förändras utifrån det protokollförda resultatet.…
Linda Blomdahl, 2021, blogg, bloggare
Linda Blomdahl
Är du med eller emot en bättre skolvärld?
Varje dag möter jag människor inom skolans värld som bidrar till att jag blir en bättre människa. Det kan vara någon av mina kollegor, medarbetare, elever, vårdnadshavare till eleverna eller någon i den övriga personalen. De hjälper mig att trivas, utvecklas, utmanas, glädjas, skratta, gråta eller fundera. De får mig att känna stolthet, meningsfullhet, lycka, sorg, oro, förtvivlan och undran.…