Skolvärldens bloggare

kornhall_gra2
Per Kornhall
Första spiken i kistan?
När nu Riksrevisionen äntligen efter decennier tittar på lämpligheten i den praxis som vuxit fram vad gäller skolpeng i Sverige är slutsatserna lika klara som självklara: ”Riksrevisionens sammanfattande bedömning är att regelverket i vissa avseenden motverkar en likvärdig skola och därför behöver förändras. Riksrevisionens bedömning är att det nuvarande regelverket medför svårigheter för såväl huvudmännens möjlighet att planera sin verksamhet…
bruun_betong
Sara Bruun
Tre enkla sätt för lärare att kommunicera med elever från Ukraina
Många av oss står inför utmaningen att ta emot elever från Ukraina och funderar på hur vi ska göra för att kunna göra oss förstådda över huvud taget? Att kommunicera med en person där man inte alls förstår varandras språk är en rejäl utmaning. Det är nu digitala verktyg kommer in i bilden och verkligen kan göra skillnad. SAY HI…
skytte_blogg
Alexander Skytte
Hur mycket får en elev kosta?
Jag måste säga att det är en väldigt märklig situation man befinner sig i som lärare med NPF. Å ena sidan ser jag alla barn som behöver stöd och en miljö de inte får. Å andra sidan ser jag hur jag själv som lärare dras in i det ableistiska tänket som råder i skolan. Jag ser barn som blir utåtagerande…
herlitz-blogg
Karin Herlitz
Målstyrda betyg är problematiska på mer än ett sätt
Skolan och dess styrdokument står i centrum på många sätt just nu – inte minst för oss lärare som är mitt uppe i betygsättningen innan vi och våra elever får ett välförtjänt sommarlov. På tv har vi kunnat se Jesper Rönndahl reda ut vem som dödade skolan (om du inte har sett den ännu så finns den på SVT play)…
David Spak
David Spak
Så kan studie- och yrkesvägledningen stärkas
Många branscher står inför stora problem i frågor som rör kompetensförsörjning och det pratas om att unga ska välja ”rätt” gymnasieprogram. Val och väljande är mer komplext än att välja ”rätt” eller ”fel” program. En ungdom ska inte välja ett gymnasieprogram enbart utifrån sitt betygsvärde. Konsekvensen blir att ungdomen kanske avbryter sina studier och inte tar sig igenom programmet om…
Karin Boberg
Karin Boberg
Hur ska vi ha det tillsammans?
Ett av de svårare samtalen så här i början av terminen är det här om lärmiljön och hur vi ska ha det tillsammans. Ja, samtalet i sig när alla är pigga, fyllda av energi och arbetsiver i början av terminen innan eleverna kommit är inte så svårt i sig. Oftast är vi rörande eniga. Lärmiljön ska vara trivsam och bra…
david_haas_2
David Haas
Ta lärares fortbildning på allvar nu
Stegvis återgår komvux till klassrummen igen. Och frågan vi ställde oss i mars “när ska allt bli som vanligt igen?” verkar vara besvarad: aldrig. Två saker har förändrats i grunden – på ett positivt sätt: Det ena är den digitala kompetensen. Den höjningen har jag sett hos andra lärare och upplevt genom min egen distansundervisning. Det andra är vetskapen om hur starka,…
lotta_lindstrom3
Lotta Lindström
Jag vill se mer verkstad och mindre prat kring ”Framtidsval”
För tre år sedan blev utredaren Marie-Hélène Ahnborg klar med utredningen ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” SOU 2019:4 som mottogs av skolminister Anna Ekström. Den syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.   Utredningen föreslår bland annat ett paket…
mikael-bruer-bloggbild
Mikael Bruér
Är det verkligen så självklart med individualisering?
En ganska stor del av min vardag är numera att läsa olika typer av texter. Som historiker blir det ofrånkomligt att en del av dessa texter också berör frågor om vårt gemensamma förflutna och hur det formar och förändrar bilden av vilka vi är som kollektiv och individer. Historieämnet har den funktionen. Genom historien får vi redskap att förstå och…
morberg_710B
Åsa Morberg
Varför detaljstyr politiker på den här nivån?
I januariöverenskommelsen togs det fram en nationell plan för trygghet och studiero. (Ds 2021:13 ”Nationell plan för trygghet och studiero”). Det är ett viktigt dokument som förespråkar en statlig detaljstyrning av skolväsendet. Nu har det också kommit en lagändring som ger lärare lagstadagade möjligheter att vidta åtgärder, men de möjligheterna fanns även utan lagändring. Det här är ytterligare ett uttryck…
mork_710
Nicklas Mörk
Det har blivit ett av våra största pedagogiska monster
Pedagogisk detaljstyrning, matrishysteri och en avbockningskultur har spritt sig som en löpeld och innefattar idag alla delar av skolsystemet. Synen på hur skolan ska styras av olika huvudmän (kommunala såväl som fristående) präglas av instrumentella tankar och bygger på principen att alla delar av skolans uppdrag kan formuleras som konkreta mål, genomföras, protokollföras och sedan förändras utifrån det protokollförda resultatet.…
Linda Blomdahl, 2021, blogg, bloggare
Linda Blomdahl
Är du med eller emot en bättre skolvärld?
Varje dag möter jag människor inom skolans värld som bidrar till att jag blir en bättre människa. Det kan vara någon av mina kollegor, medarbetare, elever, vårdnadshavare till eleverna eller någon i den övriga personalen. De hjälper mig att trivas, utvecklas, utmanas, glädjas, skratta, gråta eller fundera. De får mig att känna stolthet, meningsfullhet, lycka, sorg, oro, förtvivlan och undran.…