Skolvärldens bloggare

kornhall_gra2
Per Kornhall
Orättvisa, korruption – och hurra!
Dagens inlägg innehåller tre funderingar. Den första handlar om konservatismens medvetna skapande av rangskillnader i samhället. En av konservatismens grundpelare är enligt Russel Kirk förvissningen ”…att ett civiliserat samhälle behöver rangskillnader och klasser (order and classes).” (Russel Kirk, The Conservative Mind (1954), citerat ur Ernst Wigforss, “Om provisoriska utopier”, Insikt och handling 2 (Lund 1958), s. 105-106). Det nordiska arbetet…
bruun_betong
Sara Bruun
Jag vill slippa se elever som ”glopluggar”!
”Jag pluggar. Stör inte”. Du går in på din tonårings rum och tänker: pluggar? Musiken är på, telefonen ligger vid sidan och notiserna på Snapchat trillar regelbundet in. Samtidigt så sitter ungdomen och scrollar planlöst på sin dator. Du säger att det där omöjligt kan funka och att du inte tror att man kan lära sig något genom att bara…
skytte_blogg
Alexander Skytte
Inkludering är ingen besparing – det är precis tvärtom
Nu kanske vissa kommer hata mig när jag skriver det här, men så här anser jag faktiskt att det är. Jag tycker ett av skolans största problem är att inkludering sålts in som en besparing. Det är precis tvärtom. Meningen med inkludering var att ge barn som mig en framtid. Tidigare har vi snarare sållats bort och setts som oönskade…
herlitz-blogg
Karin Herlitz
Läslovet gör varken från eller till
Nästa vecka är det dags för lov för Sveriges elever. Vecka 44 har sedan länge varit känd som höstlov, men från 2016 är veckan omdöpt till läslov. Initiativet är fint - och vi är många som anstränger oss mycket för att få unga människor att läsa mer. Inte bara för att de ska få en glimt av den fantastiska värld…
David Spak
David Spak
Så kan studie- och yrkesvägledningen stärkas
Många branscher står inför stora problem i frågor som rör kompetensförsörjning och det pratas om att unga ska välja ”rätt” gymnasieprogram. Val och väljande är mer komplext än att välja ”rätt” eller ”fel” program. En ungdom ska inte välja ett gymnasieprogram enbart utifrån sitt betygsvärde. Konsekvensen blir att ungdomen kanske avbryter sina studier och inte tar sig igenom programmet om…
Karin Boberg
Karin Boberg
Hur svårt kan det vara att stänga dörren?
En oerhört liten sak jag helt enkelt inte lyckas med vare sig hemma eller på jobbet är att få alla under 18 år – ja, faktiskt en hel del över den åldern också – att stänga dörren. Jag ber trevligt, jag ber strängt, jag bönar och jag förklarar: Stäng dörren! Efter varje gång jag förklarar är det som om alla mina…
david_haas_2
David Haas
Ta lärares fortbildning på allvar nu
Stegvis återgår komvux till klassrummen igen. Och frågan vi ställde oss i mars “när ska allt bli som vanligt igen?” verkar vara besvarad: aldrig. Två saker har förändrats i grunden – på ett positivt sätt: Det ena är den digitala kompetensen. Den höjningen har jag sett hos andra lärare och upplevt genom min egen distansundervisning. Det andra är vetskapen om hur starka,…
lotta_lindstrom3
Lotta Lindström
Jag vill se mer verkstad och mindre prat kring ”Framtidsval”
För tre år sedan blev utredaren Marie-Hélène Ahnborg klar med utredningen ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” SOU 2019:4 som mottogs av skolminister Anna Ekström. Den syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.   Utredningen föreslår bland annat ett paket…
mikael-bruer-bloggbild
Mikael Bruér
Lagen kan inte vara den enda normkällan
En väldigt stor del av min vardag ägnas åt läsning nu för tiden. Det är ofrånkomligt när man genomgår en forskarutbildning. För de flesta är det rätt ointressant, rimligen. Ibland händer det dock att man möter texter som man både utmanas och upprörs av. Ibland skapar de strimmor av tankar som är helt nya, ibland väcker de gamla till liv,…
morberg_710B
Åsa Morberg
En ynklig reform med utökad undervisningstid på lågstadiet
Regeringen utökar undervisningstiden i svenska och matematik på lågstadiet och ger Skolverket i uppdrag att utreda och förbereda, trots dåliga förutsättningar för en sådan ynklig reform. Den nya regeringen tar ett mycket märkligt beslut för att komma åt problemet med att många elever som går ut årskurs nio saknar behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Beslutet syns inte vara…
mork_710
Nicklas Mörk
Det har blivit ett av våra största pedagogiska monster
Pedagogisk detaljstyrning, matrishysteri och en avbockningskultur har spritt sig som en löpeld och innefattar idag alla delar av skolsystemet. Synen på hur skolan ska styras av olika huvudmän (kommunala såväl som fristående) präglas av instrumentella tankar och bygger på principen att alla delar av skolans uppdrag kan formuleras som konkreta mål, genomföras, protokollföras och sedan förändras utifrån det protokollförda resultatet.…
Linda Blomdahl, 2021, blogg, bloggare
Linda Blomdahl
Är du med eller emot en bättre skolvärld?
Varje dag möter jag människor inom skolans värld som bidrar till att jag blir en bättre människa. Det kan vara någon av mina kollegor, medarbetare, elever, vårdnadshavare till eleverna eller någon i den övriga personalen. De hjälper mig att trivas, utvecklas, utmanas, glädjas, skratta, gråta eller fundera. De får mig att känna stolthet, meningsfullhet, lycka, sorg, oro, förtvivlan och undran.…