debatt_gunilla_svantorp_ies

Gunilla Svantorp (S), ordförande för utbildningsutskottet, skriver om problematiken kring att ingen vet vem som har ansvaret för över 26 000 barn i det svenska skolsystemet. Foto: Socialdemokraterna/Mostphotos

Debatt

S-politikern: Därför måste vi identifiera ägaren av IES

Debatt ”Även om delar av Internationella Engelska skolans ägare är höjda i dunkel så är motiven för ägandet enklare att räkna ut. Kombinationen av en offentligt finansierad skolpeng som överkompenserar friskolor, svag offentlig insyn och obegränsade vinstuttag är lockande för internationella riskkapitalister”, skriver Gunilla Svantorp, ordförande för utbildningsutskottet.

Det är fortfarande en hemlighet vem som äger en verksamhet som nu ansvarar för över 26 000 svenska elevers utbildning. Samtidigt som Skolinspektionen kämpar för att ta reda på vem som numera äger Internationella Engelska skolan (IES) fortsätter koncernen expandera och slussa iväg skattemedel till sina ägare. Det är absurt men ändå vardag på det som blivit en svensk skolmarknad. Nu krävs åtgärder för att begränsa marknadsmekanismerna och skapa ordning och reda.

Den 1 januari 2019 skärpte regeringen kraven för att få driva skola i Sverige. Sedan dess krävs att den som vill starta en skola inte bara kan uppfylla skollagen och andra krav, utan också att det i verksamhetens ägar- och ledningskrets finns erfarenhet och kunskap av hur man bedriver skolverksamhet. Personer med inflytande över verksamheten får inte heller ha begått något allvarligt brott eller ha skulder hos Kronofogden. Det är bra förändringar, men frågan är nu om de är tillräckliga. 

Det är Skolinspektionens uppgift att göra ägarprövningar enligt det nya regelverket, vilket dock har visat sig vara lättare sagt än gjort. IES är en av de största friskolekoncernerna i Sverige och köptes i november 2020 upp av Peutinger AB, ett aktiebolag med kopplingar till en rad fonder, stiftelser och familjer. När ett bolag ägs till 100 procent av aktör är det kanske enkelt att reda i ägarstrukturen. Men när ett ägande, som i IES:s fall, övergår till investeringsbolag i Luxemburg och USA som i sin tur ägs av ännu ett lager av olika organisationsformer, fordras ett omfattande detektivarbete. Exempelvis heter en av IES:s ägare Fox Family 2009 Irrevocable Trust, men var denna stiftelse finns eller vem som ansvarar för den är svårare att få reda på.

Där står vi alltså nu: det är höjt i dunkel vilka fysiska personer som äger och delvis kontrollerar en skolkoncern som ansvarar för över 26 000 svenska elever i Sverige. Detta är naturligtvis helt orimligt. En rad frågor utan svar tornar upp sig: vem och vilka är ägarna? Vad är deras intressen? Hur ser ägarnas relation ut med andra intressen? Finns det några säkerhetsrisker kopplade till utländskt ägande? Hur Skolinspektionen ska kunna säkerställa att en oidentifierad ägare inte har begått något allvarligt brott är ett mysterium.

Även om delar av IES:s ägare är höjda i dunkel så är motiven för ägandet enklare att räkna ut. Kombinationen av en offentligt finansierad skolpeng som överkompenserar friskolor, svag offentlig insyn och obegränsade vinstuttag är lockande för internationella riskkapitalister. Sverige har idag en skolmarknad som saknar motstycke i världen och att ägare på det här sättet kan förbli hemliga är bara en av många avarter i det marknadiserade svenska skolsystemet.

Nu krävs en rad åtgärder för att begränsa marknadsavarterna i svensk skola. Skolan som en gemensam samhällsinstitution måste återupprättas och det förutsätter att samhällets insyn och inflytandesäkerställs. Offentlighetsprincipen borde rimligtvis inte bara gälla kommunala skolor utan även fristående skolor. Utredningen ”En mer likvärdig skola” har lagt fram en rad förslag som kommer tillrätta med många avarter på skolmarknaden. Det handlar om att skapa ett gemensamt skolval med urvalsgrunder som är tydliga, enhetliga och mer rättvisa. Vi måste bort från friskolekoncernernas egna och orättvisa kösystemen, där barn födda tidigt på året ges företräde och föräldrar kan paxa skolplatser redan från BB. Det handlar om att sluta överkompensera friskolekoncerner för kostnader de inte har, som för det skolpliktsansvar som bara kommuner har.

Det är glädjande att många liberaler nu verkar stå bakom Likvärdighetsutredningens förslag. Men utöver förslagen i utredning visar Skolinspektionens svårigheter att identifiera IES:s ägare på fler avarter på den svenska skolmarknaden som måste adresseras. Det nya regelverket för ägar- och ledningsprövning är fortfarande relativt nytt, men som socialdemokrat ser jag att det finns anledning att se över hur regelverket kan stramas upp ytterligare. 

Gunilla Svantorp (S), ordförande för utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera