Debatt

Lärares karriärmöjligheter är inte lika för alla

Rekryteringsprocessen behöver ändras om alla lärare ska ha möjlighet till en karriär, menar debattören.

Lenberg-klassrum

Tommy Lénberg är lärare i idrott och hälsa samt ordförande Svenska Idrottslärarföreningen Östra.

Mot bakgrund av försämrade elevresultat och en alarmerande lärarbrist öppnar politiker nya karriärmöjligheter för lärare, i syfte att locka fler nya till yrket och förhindra att befintliga lärare slutar. Men dessa utlovade satsningar är enbart för några få utvalda inom lärarkåren. Möjligheten för alla att ta del av detta är i realiteten något av ett lotteri.

Det erbjuds enbart några få förstelärartjänster, oftast inom teoretiska ämnen. ”Prest-lärare” har svårt att få ta del av dessa. Om man ser till möjligheterna att söka lektorstjänst så är dessa i det närmaste obefintliga. När vi inom Svenska Idrottslärarföreningen Östra gick igenom hur många idrottslärare vi känner till som fått försteläraruppdrag eller lektorstjänst är det med ena handens fingrar vi kan räkna upp vilka vi hört talas om som fått denna chans i hela regionen.

Har skolan du jobbar på en lågt satt budget ges du små chanser att få studera eller fördjupa dig inom ditt ämne. Men framför allt gäller det att hålla sig väl med sin skolledning; om man hamnar på kant med den är möjligheterna att få ta del av karriärmöjligheter i det närmaste obefintliga oavsett hur kompetent du är som lärare. Detta tenderar att skapa en tystnadskultur där lärare inte vågar uttrycka sina åsikter.

Det bör vara så att den enskilda läraren ansöker till Skolverket eller liknande för att få förkovra sig ytterligare och inte gå via skolan eller kommunen. Sättet som karriärtjänsterna tillsätts bör ses över. Idag säger man att de är till för alla medan de i praktiken endast tilldelas någon procent av alla lärare.

Varför inte införa en karriärtrappa liknande den polisen har? Alla nyutbildade lärare är aspiranter eller ”grundlärare” ett antal år för att automatiskt få fortbildning efter ett antal år och kunna fördjupa sig och kliva upp ett steg i karriären och bli ”kandiderande förstelärare”. Detta även för att se till att den enskilda läraren inte fastnar i gamla hjulspår utan håller sig uppdaterad med det senaste inom forskningen. Sedan efter några års praktik ges man möjlighet att läsa vidare till nästa steg.

Det kan inte vara så i en tid med enorm lärarbrist att lärare måste byta arbetsplats för att få möjlighet att få tillgång till utlovade karriärmöjligheter. Något som även påverkar lönen där duktiga lärare med många års erfarenhet halkat efter då nyexaminerade går in på samma lön eller högre.

Om man menar allvar med att behålla lärare i många år inom yrket måste samtliga ges möjlighet att på eget begär kunna styra sin fortbildning och karriärmöjlighet och inte som idag söka och hoppas på det bästa där det är lika stor chans att vinna på lotto.

Tommy Lénberg Leg. Lärare Idrott och hälsa /ordförande Svenska Idrottslärarföreningen Östra

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm