Språkstörning

”Gör matematiken språk-lätt”

Dyslexi dyskalkyli

För unga som har en språkstörning är matematiken en stor utmaning på grund av sin abstraktionsgrad, men även för de språkliga utmaningar som matematiken innebär, skriver debattörerna.

| Foto: Shutterstock
Det här är språkstörning/DLD
  • Språkstörning/DLD är en medfödd funktionsnedsättning. 7–8 procent av alla elever, eller två i varje klass, har språkstörning/DLD.
  • DLD står för Developmental Language Disorder är det anglosaxiska termen för språkstörning men inbegriper förutom språk, sociala och psykosociala konsekvenser.
  • Den 15 oktober infaller DLD Awereness Day
  • Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida finns information om att arbeta med språkstörning i matematik­undervisningen.

För elever med språkstörning är matematik ofta svårt och skolans stöd i ämnet otillräckligt. Genom att satsa på matematik som är språk- och symbollätt kan elever med språkstörning nå kraven för godkänt, skriver debattörerna.

Matematik är ett ämne i grundskolan som många uppfattar som svårt. Det visar även resultatet från den internationella TIMSS 2019 som presenterades i december förra året. Kunskapsresultaten i matematik var kvar på samma nivå som 2015, då studien genomfördes senast. Matematik är ett abstrakt ämne som tenderar att bli ännu mer abstrakt högre upp i årskurserna. För att gå ett nationellt program krävs det godkänt i matematik. Det spelar ingen roll vilka begåvningar en elev har i andra ämnen, det är godkänt i matematik som gäller.

Att ha en språkstörning innebär att man har svårigheter att förstå och tala ett språk. Det är vanligt att man har ett begränsat ordförråd och har svårt att förstå längre ord och meningar. Man kan också ha svårt att uppfatta alla enskilda ljud i ett ord. Sammantaget tar det mycket energi att bearbeta det man hör och mobilisera ett eget svar samt komma ihåg allt som har sagts.

Det kan leda ett nedsatt arbetsminne som begränsar mängden information man kan ta till sig på en och samma gång. Detta påverkar i hög grad lärandet. För unga som har en språkstörning är matematiken en stor utmaning på grund av sin abstraktionsgrad, men även för de språkliga utmaningar som matematiken innebär.

Det finns forskning som visar att elever med språkstörning har svårare att lösa matematiska problem, jämfört med elever i samma ålder som inte har språkstörning. Matematiken har ett eget språk som man måste lära sig, med egna begrepp och symboler. Matematik är därför ofta både språk- och symboltungt. När matematikuppgifterna i stället gjordes om för att vara språk-lätta och symbol-lätta, kunde elever med språkstörning prestera på i princip samma nivå som elever utan språkliga svårigheter.

Det är därför hög tid att se över så att matematiken görs tillgänglig för elever med språkstörning för att de ska ges en rättvis möjlighet att lära sig.

Jan Höglund, ordförande DHB

Vi se vill se att pedagoger och logopeder samarbetar i skolan för att ge eleverna språket, bilder och metoderna för att kunna lösa matematikuppgifterna. Elever med språkstörning måste kunna erbjudas visuellt stöd och anpassade matematikprov så att de ges möjlighet att klara av matematiken.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nyligen tagit fram material för att tidigt uppmärksamma svårigheter i matematik. De har även tagit fram en publikation om hur pedagoger kan arbeta för att öka kunskapen om att arbeta för att stödja elever med språkstörning i matematikundervisningen. Båda dessa är utmärkta exempel på vägar för att tidigt uppmärksamma elever som halkar efter i matematikundervisningen och ge dem rätt stöd.

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet/Talknuten.

Matematiken är ett viktigt ämne i skolan men också för att klara av sin vardag och kunna vara delaktig i samhället. Många vuxna med språkstörning har i dag betydande svårigheter att klara av att förstå information från exempelvis banker, försäkringskassa och arbetsförmedling och omsätta den till sin egen privatekonomi.  De tillhör generationer som har fallit mellan stolarna i matematikundervisningen. Låt det inte bli fler!

Det är hög tid att bryta ny mark och ge elever med språkstörning möjlighet att vara delaktiga, så att de kan förstå siffror och beräkningar. Det finns inga ursäkter att låta fler elever misslyckas med att uppnå kunskapskraven för matematik i grundskolan. Både forskning och kunskap om hur matematik görs språk-lätt finns.

Nu är det upp till varje skolhuvudman, rektor och lärare i matematik att tillsammans ge elever med språkstörning rätt förutsättningar.

Jan Höglund, ordförande DHB
Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet/Talknuten

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm