Debatt

”Demokrati innebär inte rätten att säga vad som helst”

Jessika Linde debatt

”Det är inte fritt fram att vädra sina eventuella odemokratiska åsikter på vilket sätt som helst i vilket sammanhang som helst,” skriver specialpedagogen Jessika Linde.

Det framkom för en tid sedan att Skolverket erbjöd ett material där syftet var att ”diskutera kontroversiella frågor”, detta som ett sätt att utveckla elevers demokratiska kompetenser.

De kontroversiella frågorna som skulle diskuteras var bland annat de föga kontroversiella frågorna förintelsen och månlandningen.

Det kontroversiella i sammanhanget är ju Skolverkets uppmaning att diskutera dessa händelsers existens, inte händelserna i sig då dessa historiska avtryck är tämligen väldokumenterade.

Det råder alltså ingen direkt tvekan om att det hela har inträffat.

Skolverket har nu dragit tillbaka materialet, vilket var ett klokt beslut, men frågan kring vad som är okej att diskutera inom ramen för klassrummet är fortfarande aktuell.

Ska en elev kunna få debattera för vad som helst under lektioner i skolan? Är alla ämnen tillåtna att ha åsikter kring? Och vad blir konsekvenserna av att tillåta alla ämnen, eller inte tillåta alla ämnen i klassrummet?

”Skolan är inte en fullständig demokrati”

Jag har exempelvis själv varit med om att man har valt att debattera kvinnans rätt till fri abort på högstadiet, som en del i att utveckla elevernas förmåga att hitta, förhålla sig till och bemöta argument.

Men hur etiskt försvarbart är det att diskutera mot en människas juridiska rätt till sin egen kropp när det eventuellt kan sitta elever i klassrummet som genomgått en abort?

Hur etiskt försvarbart är det att diskutera huruvida förintelsen ens existerade när det kan sitta elever i klassrummet vars farföräldrar bevittnade förödelsen på plats?

Att som femtonårig tjej göra abort och sedan sitta i ett klassrum och höra på hur ett gäng femtonåriga killar högt deklarerar att abort är mord kommer inte bidra till någon som helst ökad förståelse kring demokratiska värderingar. Det fyller inget syfte överhuvudtaget.

Skolan är inte en fullständig demokrati. Det är inte fritt fram att vädra sina eventuella odemokratiska åsikter på vilket sätt som helst i vilket sammanhang som helst.

I en demokratisk skola måste det finnas en säker och trygg klassrumssituation, det får man inte villkora. En demokrati innebär inte att en individ har rätt att säga vad som helst i vilka sammanhang som helst på bekostnad av vad som helst.

Diskussionsfrågor ska överhuvudtaget inte väljas fritt av elever.

Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm