Antisemitism

Efter kritiken: Skolverket drar tillbaka material om Förintelsen

Ny Skolverket

Kritiken var stark mot Skolverkets material kring Förintelsen. Sidan stängdes under eftermiddagen ner.

Nu drar Skolverket tillbaka det stödmaterial till lärare där Förintelsen kallades för kontroversiell fråga.
– Detta var ett fiktivt case och var aldrig tänkt som en skoluppgift riktad till elever, säger Pernilla Sundström Fast, enhetschef på Skolverket.

Efter att Aftonbladet uppmärksammat att det på Skolverkets sajt ligger stödmaterial till lärare kring ”kontroversiella frågor” där bland annat Förintelsen var en har det stormat kring den statliga myndigheten. Kritiken har varit stark både gällande att det ser ut som att elever ska uppmanas att leta information för att argumentera mot att Förintelsen ägt rum. Men också att Skolverket i formuleringen ”kontroversiell fråga” själva ger utrymme för ett ifrågasättande.

När Skolvärlden pratar med Pernilla Sundström Fast, enhetschef på Läroplansavdelningen på Skolverket, berättar hon att materialet som legat ute på Skolverkets sajt i ungefär två år är ett fiktivt fall av hur en undervisningssituation skulle kunna se ut när det uppstår en konflikt i klassrummet. Hon säger att tanken aldrig varit att det skulle bli något annat än en diskussion kollegor emellan.

– Det här materialet kommer från Europarådet och har sedan omarbetats och ämnesanpassats för svenska förutsättningar. Det togs fram för att antisemitism och antidemokratiska åsikter fortfarande finns och att de varken uppstod eller försvann när tredje riket föll. Lärare vittnar om att det kan finnas sådana här spänningsfält och att de kan känna sig ganska ensamma i klassrummet med den här typen av frågor, säger hon.

Och att det nu blir en diskussion kring materialet välkomnar Pernilla Sundström Fast.

– Det är bra att det blir belyst nu och jag kan konstatera att just det här fallet har väckt ganska starka reaktioner. Vi har nu valt att dra tillbaka det här materialet för att gå igenom det noggrant tillsammans med de forskare som tagit fram det, säger hon.

Att den här debatten nu försiggår är ytterligare en anledning till att materialet dras tillbaka säger hon. Eftersom det nu blivit tydligt att det finns risk för att även lärare kan ha tolkat det som att stödmaterialet kan användas i klassrumsundervisningen. Ett annat problem är hur begreppet kontroversiell fråga har använts i samband med Förintelsen, något som hon nu beklagar.

Kan ni förstå kritiken?

– Absolut, dels att det skulle kunna tolkas att vara en skoluppgift till elever och dels är det väldigt olyckligt att det i den här rubriken ser ut som att Skolverket anser att Förintelsen i sig skulle kunna vara kontroversiell, men det syftar på den kontrovers som kan uppstå i klassrummet just för att det finns antisemitism, säger Pernilla Sundström Fast.

Kommentera