256627-school-homework
Läxhjälp

Tre av fyra elever får inte stöd till läxhjälp

Kommunerna är dåliga på att söka pengar för läxhjälp. Tre av fyra elever får inte del av det statliga stödet, visar en granskning av SVT Nyheter.

Listan – kommun för kommun

Här kan du se hur många elever som erbjuds läxhjälp i din kommun.

Regeringen satsar stort på läxhjälp i år och beviljat 280 miljoner kronor i bidrag, jämfört med 23 miljoner förra året. Syftet är att fler barn ska få tillgång till läxhjälp med bättre skolresultat som följd. Satsningen på läxhjälpsstödet gjordes ungefär samtidigt som rut-avdraget för läxhjälp slopades. Tanken är att läxhjälpen nu ska nå de elever med störst behov av hjälp.

Men det är stor skillnad på hur pengarna fördelas mellan kommunerna. Linköping och Kalmar, till exempel, har sökt och fått pengar för samtliga sina elever. Men Stockholmhar  bara sökt för var tionde elev och får därför bara sex miljoner kronor i stället för möjliga 60.

Sara Svanlund
Sara Svanlund

I 75 av landets kommuner har man inte sökt några läxhjälpspengar alls, i ett 50-tal kommuner har man sökt för högst var tionde elev.

– Det kan visa sig att vissa elever inte kommer få den hjälp de behöver, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket, som ansvarar för bidragen. 

Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund säger till TT:

– Det är synd om eleverna. I ett bidragssystem där det är upp till huvudmännen att avgöra om de vill söka eller inte är det eleverna som på något sätt inte blir rättvist behandlade i slutändan, säger hon.

Utbildningsminister Gustav Fridolin kritiserar kommunerna som avstått från att söka pengarna och som inte erbjuder läxhjälp.

– Det får inte vara så att man har elever som verkligen behöver läxhjälp men som inte får det, samtidigt som vi har pengar på statens konto som fryser inne, säger han till SVT Nyheter.

Eftersom det finns pengar kvar att fördela för 2016 har Skolverket förlängt ansökningstiden till den 31 augusti.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm