nybild

400 miljoner på utbildning för invandrare

Regeringen gör en fyraårig satsning på totalt 409 miljoner kronor till en rad åtgärder som ska lyfta skolresultaten för elever som invandrat till Sverige.

De senaste åren har skolresultaten sjunkit för elever som har invandrat till Sverige. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) förklarar försämringen med att invandringen ändrat karaktär. Barnen kommer i större utsträckning från länder med sämre eller obefintligt skolväsende och de är äldre när de kommer till Sverige, vilket gör att de får färre år i svensk grundskola.

– Det är huvudförklaringen till att resultaten för invandrarna sjunker och när man ser att de svenska resultaten sjunker i internationella undersökningar så är det klart att detta också påverkar det. Det här innebär att vi inte kan organisera undervisningen för invandrare på samma sätt som när invandrarna kom från Finland och Jugoslavien på 70-talet, säger Jan Björklund under dagens presentation av regeringens åtgärder.

I budgetpropositionen för 2013 aviseras flera satsningar under 2013-2016 för totalt 409 miljoner kronor på utbildningen av utrikesfödda.

Av dem ska 105 miljoner läggas på utökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan.

– Det här i innebär i princip att varje nyanländ elev får tre timmar extra per i skolan varje vecka. Vi ser framför oss att det handlar om tre extra timmar per vecka i svenska och det betyder i princip en fördubbling av antalet timmar som man vanligtvis har och det handlar framför allt om årskurs fem till nio, sa biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni under pressträffen.

Lärare och rektorer ska också kompetensutvecklas för totalt 55 miljoner kronor för att bättre kunna stödja elevernas utveckling av svenska språket. Kartläggningen av nyanländas kunskaper ska också förbättras med hjälp av en budget på 65 miljoner kronor.

Kvaliteten på och individanpassningen av undervisningen i svenska för invandrare ska också stärkas för totalt 150 miljoner kronor de fyra åren. Bedömningen av nyanländas utbildning ska också förbättras och snabbas på i regeringens paket för utbildning av utrikesfödda.

Kommentera