app_tips_vt20
Digitalt

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Letar du efter digitala verktyg som är rekommenderade av andra lärare? 
Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

I varje tidningsnummer av Skolvärlden delar lärare med sig av sina bästa app-tips till andra lärare under segmentet ”månadens app”.

Skolvärlden har satt ihop en lista med lärarnas tips från vårterminen 2020. Här är fem appar som fem lärare använder till vardags i klassrummet och som de menar gör undervisningen bättre.

Veckoschema med bildstöd 
Format: iOS (iPad och mobil) 
Pris: 25 kr

Trude Johansen, lärare på Grimstaskolan i Stockholm, tipsar om apppen:

”Appen hjälper till att ha koll på vad som händer vecka för vecka så att strukturen i vardagen, både i skolan och hemma, blir tydligare och lättöverskådlig. Den har bra bilder och symboler som stöd, timer/klockor som visar när det händer (om man väljer att ställa in tiden), talsyntes, påminnelser, delmål, upprepade aktiviteter samt veckodagarnas färger. Enkel att använda och väldigt tydlig och visuell. När eleven är klar med en påminnelse bockar hen av den. Går att använda både hemma och i skolan.”

 

Forms i Office365
Pris: Gratis för alla som exempelvis har ett Microsoft-konto eller Office 365 Education-licens.
Format: Windows, Mac, Android, iOS och webbplattformar.

Malin Rehnström, lärare på Torpaskolan i Jönköping, tipsar om appen:

”I Forms i Office365 skapar jag bland annat undersökningar, kunskapsfrågor och omröstningar och använder mig då oftast av flervalsfrågor eller textsvar. Det enklaste sättet för eleverna, eller kollegorna, är att scanna en QR-kod för att komma åt innehållet. Jag har även gjort enkäter till vårdnadshavare och då delar jag dokumentet ”utanför organisationen”. Den stora vinsten med denna app är att den sammanställer resultat och rättar läxförhör och man får sammanställningen i ett excelark. Jag tycker du ska testa Forms för att den underlättar i ditt jobb.”

 

Polyglutt
Pris: Gratis.
Format: iOS och Android.

Maria Bäckman, lärare på Karlbergsskolan i Karlskoga, tipsar om appen:

”Appen har över 1500 böcker inlästa på svenska och över 50 böcker inlästa på andra språk. Den sträcker sig från förskolan till årskurs 5–6. Appen innehåller bilderböcker för de allra minsta, faktaböcker, lättlästa böcker och kapitelböcker. Inom ämnet engelska går det utmärkt för mina elever i årskurs 4 att läs-lyssna på bilderböckerna för de allra minsta. Eleverna läser texten på svenska och lyssnar på engelska. På detta sätt tränar vi bland annat ordförståelse, ordföljd och att återberätta korta historier både skriftligt och muntligt. Min stora förhoppning med appen är att läs-lyssna funktionen ska ge även de svagaste läsarna möjlighet att få njuta av de underbara världar som böcker kan erbjuda.”

 

Epic!
Format: Som app eller webbplats. 
Pris: Gratis.

Zandrina McGowan, lärare på Backaskolan i Ystad, tipsar om appen:

”En app där du som lärare skapar ett konto och lägger in eleverna i din klass och därigenom skapar ett virtuellt klassrum som eleverna sedan loggar in i med hjälp av en klasskod. Här finns engelska resurser i form av böcker, serietidningar, ljudböcker och videor. Den bästa funktionen är ”read to me”-sektionen där böckerna blir upplästa med hjälp av interaktiv text! Elever på alla nivåer och i alla åldrar uppskattar detta då appen engagerar deras sinnen och böckerna handlar om relevanta ämnen.”

 

Fonologia
Format: iOS och Android.
Pris: Kostar olika mycket beroende på vilket abonnemang man har.

Marie Trapp, speciallärare på Släbro skola i Nyköping, tipsar om appen:

”Appen Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen om dyslexi. Testet genomförs på Ipad och kartlägger olika fonologiska färdigheter som kan orsaka svårigheter hos eleven. Testet är enkelt att genomföra med tydliga muntliga instruktioner. Till testet hör även en manual och handledning för genomförande, resultatanalys och förslag på åtgärder. För mig som lärare ger Fonologia bra förutsättningar för fortsatt arbete med läs- och skrivutvecklingen. Jag får syn på elevens styrkor och svagheter och jag ser om detta är en elev som vi behöver utreda ytterligare. Resultatet visas i ett mycket överskådligt ”spindelnät” som är bra att ha som utgångspunkt i samtalet med både elev och vårdnadshavare. Testet tar bara ca 30–40 min att göra och kan göras från åk 2 till 9, gymnasiet och för vuxna.”

Intresserad av fler app-tips? Ta del av fler här.

Kommentera