Annons
Jonas Nilsson arbetar som förstelärare på Stordammens skola i Uppsala och föreläser om klassrumsledarskap och lärares kommunikation med föräldrar.

5 tips till lärare: Så lyckas du med föräldramötet

Publicerad 22 augusti 2019

Fakta

Jonas Nilssons 5 tips – så lyckas du med föräldramötet

 

Börja med att välkomna föräldrarna till ditt klassrum:

  • ”Stå utanför dörren till klassrummet och ta emot föräldrarna genom att hälsa och ta i hand när de kommer. Det ska direkt kännas som ett respektfullt möte mellan vuxna människor.”

Du ska ha en tydlig dagordning:

  • ”Här kommer det människor från olika former av yrken där många är vana med möten och mötesstruktur. Så varför ska vi agera annorlunda när vi har föräldramötet? Skriv upp en tydlig dagordning på tavlan där alla föräldrar kan se exakt vad som ska komma under mötet.”

Begränsa den informativa delen:

  • ”Var noga med att påpeka att informationen bara är en del av mötet. Den delen är oftast bäst att ta inledningsvis, tycker jag. Mötet känns vitalare om du har olika moment.”

Skapa delaktighet under mötet:

  • ”Fokus, efter att man har gett information, ska vara på det mänskliga mötet mellan föräldrar och lärare. Ge föräldrarna uppgifter, som små frågor om exempelvis förväntansdokumentet på skolan, och sedan skapar du mötesplatser och diskussioner i mindre grupper där föräldrarna får vara delaktiga. Då händer det någonting i gruppen och fokus riktas inte hela tiden mot läraren – utan du lägger över ansvaret litegrann på föräldrarna. Delaktigheten kan göra att man som förälder känner att man vill återvända till nästa mötestillfälle.”

Tänk på möbleringen:

  • ”Fundera på möbleringen i klassrummet. Vi bjuder in vuxna som är vana med möten. Då kan det vara bra att ställa upp borden på ett annat sätt så att man sitter vid ett längre bord. För då möter de varandra med blicken, det tror jag är viktigt. Det behöver inte vara som man ofta ser att föräldern ska sitta vid sitt barns bänk, det kan vara ett litet delmoment, utan det viktiga är visa föräldrarna att du är en bra ledare för deras barn – och det måste du visa under föräldramötet.”

Just nu är det hög tid för föräldramöten i många skolor. Jonas Nilsson, förstelärare vid Stordammens skola i Uppsala, tycker att mötena är viktiga för att skapa samsyn kring lärandet.
Här är hans bästa tips för att få föräldramötet att flyga.

Terminsstart betyder tid för föräldramöten på de flesta skolor i landet. Men det råder delade meningar inom lärarkåren om huruvida föräldramötet är ett viktigt moment eller om det rentav borde skrotas i vissa årskurser.

Jonas Nilsson arbetar som förstelärare på Stordammens skola i Uppsala och föreläser om klassrumsledarskap och lärares kommunikation med föräldrar. Han tycker att föräldramöten fyller en central funktion i skolan.

– Föräldramöten är fantastiskt viktiga. Det är det professionella mötet mellan skolan och hem där man får möjlighet att samverka, vilket läroplanen uppmanar till. På mötet har läraren möjlighet att visa upp sin professionalitet och visa att vi kan leda med fast hand, säger Jonas Nilsson.

Dessa punkter menar han leder till att föräldrar känner en tillit till läraren. Dock påpekar han vikten av att föräldramötet inte bara får bli ett informativt möte mellan lärare och vårdnadshavare.

– Förutom information låter jag föräldrar samtala kring hur vi genom samverkan uppnår en så lyckad och trygg skolgång som möjligt för barnen. Mycket av den kritik som vissa föräldrar har kommit med under åren är att: ”varför fick vi inte bara ett mejl i stället, vi satt ändå bara och lyssnade på massa information”. Då har lärare misslyckats med att inbjuda till samtal och skapandet av en mötespunkt för föräldrar.

Mötet bidrar till att föräldrar litar mer på läraren och skolans kompetens.

Föräldramötets kanske viktigaste uppgift är att det skapar en viktig samsyn kring lärandet och skolgången, menar Jonas Nilsson.

– Föräldrar sätter tonen hos sina barn i hemmet, därför måste de få diskutera inställning till lärande och skolan under ett möte med läraren. Mötet bidrar till att föräldrar litar mer på läraren och skolans kompetens. I mötet kan man också belysa vikten av samarbete och att vi har ett gemensamt mål – deras barns skolgång.

Skolvärlden har tidigare belyst debatten kring föräldramötets vara eller icke vara. Bland annat har läraren Sara Bruun i ett blogginlägg på Skolvärlden lyft fram föräldramötet som en arbetsuppgift som delvis skulle kunna tas bort och ifrågasatt om mötet i mångt och mycket fyller en någon funktion.

Jonas Nilsson respekterar den åsikten, men håller inte med om att mötet skulle vara onödigt.

– Får man som lärare inte tillbaka tiden av sin arbetsgivare för mötet så är det så klart beklämmande. Vi har möjlighet att kompa ut tid under delar av studiedagar och mötesfria veckor. Jag tycker att det definitivt värt att ha alla föräldramöten, säger han och fortsätter:  

– Med tanke på att man så ofta läser i media om hur föräldrar påpekar hur lärare sköter sitt arbete i dag och att föräldratycket har ökat i och med marknadiseringen av skolan under åren. Det här är en möjlighet att sätta tonen till ett fint läsår, tillsammans med föräldrar, och bespara sig en massa arbete som kan komma i otrygg föräldragrupp.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons