Annons
Jonas Nilsson arbetar som förstelärare på Stordammens skola i Uppsala och föreläser om klassrumsledarskap och lärares kommunikation med föräldrar.

5 tips till lärare: Så lyckas du med föräldramötet

Publicerad 22 augusti 2019

Fakta

Jonas Nilssons 5 tips – så lyckas du med föräldramötet

 

Börja med att välkomna föräldrarna till ditt klassrum:

  • ”Stå utanför dörren till klassrummet och ta emot föräldrarna genom att hälsa och ta i hand när de kommer. Det ska direkt kännas som ett respektfullt möte mellan vuxna människor.”

Du ska ha en tydlig dagordning:

  • ”Här kommer det människor från olika former av yrken där många är vana med möten och mötesstruktur. Så varför ska vi agera annorlunda när vi har föräldramötet? Skriv upp en tydlig dagordning på tavlan där alla föräldrar kan se exakt vad som ska komma under mötet.”

Begränsa den informativa delen:

  • ”Var noga med att påpeka att informationen bara är en del av mötet. Den delen är oftast bäst att ta inledningsvis, tycker jag. Mötet känns vitalare om du har olika moment.”

Skapa delaktighet under mötet:

  • ”Fokus, efter att man har gett information, ska vara på det mänskliga mötet mellan föräldrar och lärare. Ge föräldrarna uppgifter, som små frågor om exempelvis förväntansdokumentet på skolan, och sedan skapar du mötesplatser och diskussioner i mindre grupper där föräldrarna får vara delaktiga. Då händer det någonting i gruppen och fokus riktas inte hela tiden mot läraren – utan du lägger över ansvaret litegrann på föräldrarna. Delaktigheten kan göra att man som förälder känner att man vill återvända till nästa mötestillfälle.”

Tänk på möbleringen:

  • ”Fundera på möbleringen i klassrummet. Vi bjuder in vuxna som är vana med möten. Då kan det vara bra att ställa upp borden på ett annat sätt så att man sitter vid ett längre bord. För då möter de varandra med blicken, det tror jag är viktigt. Det behöver inte vara som man ofta ser att föräldern ska sitta vid sitt barns bänk, det kan vara ett litet delmoment, utan det viktiga är visa föräldrarna att du är en bra ledare för deras barn – och det måste du visa under föräldramötet.”

Just nu är det hög tid för föräldramöten i många skolor. Jonas Nilsson, förstelärare vid Stordammens skola i Uppsala, tycker att mötena är viktiga för att skapa samsyn kring lärandet.
Här är hans bästa tips för att få föräldramötet att flyga.

Terminsstart betyder tid för föräldramöten på de flesta skolor i landet. Men det råder delade meningar inom lärarkåren om huruvida föräldramötet är ett viktigt moment eller om det rentav borde skrotas i vissa årskurser.

Jonas Nilsson arbetar som förstelärare på Stordammens skola i Uppsala och föreläser om klassrumsledarskap och lärares kommunikation med föräldrar. Han tycker att föräldramöten fyller en central funktion i skolan.

– Föräldramöten är fantastiskt viktiga. Det är det professionella mötet mellan skolan och hem där man får möjlighet att samverka, vilket läroplanen uppmanar till. På mötet har läraren möjlighet att visa upp sin professionalitet och visa att vi kan leda med fast hand, säger Jonas Nilsson.

Dessa punkter menar han leder till att föräldrar känner en tillit till läraren. Dock påpekar han vikten av att föräldramötet inte bara får bli ett informativt möte mellan lärare och vårdnadshavare.

– Förutom information låter jag föräldrar samtala kring hur vi genom samverkan uppnår en så lyckad och trygg skolgång som möjligt för barnen. Mycket av den kritik som vissa föräldrar har kommit med under åren är att: ”varför fick vi inte bara ett mejl i stället, vi satt ändå bara och lyssnade på massa information”. Då har lärare misslyckats med att inbjuda till samtal och skapandet av en mötespunkt för föräldrar.

Mötet bidrar till att föräldrar litar mer på läraren och skolans kompetens.

Föräldramötets kanske viktigaste uppgift är att det skapar en viktig samsyn kring lärandet och skolgången, menar Jonas Nilsson.

– Föräldrar sätter tonen hos sina barn i hemmet, därför måste de få diskutera inställning till lärande och skolan under ett möte med läraren. Mötet bidrar till att föräldrar litar mer på läraren och skolans kompetens. I mötet kan man också belysa vikten av samarbete och att vi har ett gemensamt mål – deras barns skolgång.

Skolvärlden har tidigare belyst debatten kring föräldramötets vara eller icke vara. Bland annat har läraren Sara Bruun i ett blogginlägg på Skolvärlden lyft fram föräldramötet som en arbetsuppgift som delvis skulle kunna tas bort och ifrågasatt om mötet i mångt och mycket fyller en någon funktion.

Jonas Nilsson respekterar den åsikten, men håller inte med om att mötet skulle vara onödigt.

– Får man som lärare inte tillbaka tiden av sin arbetsgivare för mötet så är det så klart beklämmande. Vi har möjlighet att kompa ut tid under delar av studiedagar och mötesfria veckor. Jag tycker att det definitivt värt att ha alla föräldramöten, säger han och fortsätter:  

– Med tanke på att man så ofta läser i media om hur föräldrar påpekar hur lärare sköter sitt arbete i dag och att föräldratycket har ökat i och med marknadiseringen av skolan under åren. Det här är en möjlighet att sätta tonen till ett fint läsår, tillsammans med föräldrar, och bespara sig en massa arbete som kan komma i otrygg föräldragrupp.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons