Pengar till stöd

59 miljoner till ökad tillgänglighet

Svenska skolor ska bli mer tillgängliga för elever med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, delar i år ut 59 miljoner på 136 projekt på svenska skolor för en bättre lärmiljö.

Aldrig tidigare har myndigheten delat ut så mycket pengar till så många projekt, skriver SPSM i ett pressmeddelande.

– En tillgänglig lärmiljö är en viktig fråga och något alla utbildningsformer behöver bli bättre på. Därför delar vi varje år ut bidrag till verksamheter som vill utvecklas på det här området och som har en plan för hur det ska ske. Förhoppningen är att de ska utveckla modeller som kan inspirera fler, säger myndighetens generaldirektör Greger Bååth.

Exempel på projekt som fått projektpengar är Eskilstuna kommuns satsning på Komvux för att göra utbildningen mer tillgänglig för vuxenstuderande med stödbehov och Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun som arbetar för att nå elever med länge varit frånvarande från skolan.

Kommentera