Annons
Viveka Lyberg Åhlander är docent i logopedi.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Publicerad 28 maj 2018

Fakta

Viveka Lyberg Åhlander

  • Docent i logopedi vid Lunds universitet och leg. logoped. 
  • Har forskat mycket om lärares röster i relation till arbetsmiljön. 

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det har förvånat mig länge att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi. 

Det är lätt att dra paralleller mellan läraryrket och skådespelarens. Båda står på scen, båda har åskådare och båda för fram ett budskap, till stora delar med hjälp av rösten. Men givet att även läraryrket är ett röstyrke, får lärarrösten till skillnad från skådespelarens ganska lite uppmärksamhet och omvårdnad.

– Eller ingen alls skulle jag säga. Och det har förvånat och fascinerat mig länge, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

– Jag har roat mig med att räkna ihop hur mycket röstträning teaterelever får jämfört med lärarstudenter och de förstnämnda får sammanlagt en termin på heltid. Minst. De blivande lärarna kan vara glada om de får en föreläsning. Ofta berättar lärarstudenter att det här ska de få kommentarer om under VFU:n. Men hur ska man kunna få det när handledaren inte heller vet?  

För faktum är att lärare är den yrkesgrupp där flest uppger att de har problem med rösten utan att vara förkylda. De studier som finns, bland annat en om vilka som sitter i väntrummen på röst- och talmottagningar, visar på detta. En folkhälsoenkät genomförd i Storstockholm visade också på att pedagoger är den yrkesgrupp där flest uppger att de har problem med rösten utan att vara förkylda.

– Pedagoger generellt. Det kan vara förskollärare och fritidspersonal också, säger Viveka Lyberg Åhlander. 

Hon har själv undersökt hur många av lärarna som har problem med rösten.

– När vi frågade hur många som har problem just nu, instämde 13 procent. Frågar man i stället: Har du någon gång haft problem med rösten så att det påverkat din undervisning – då är det mellan 30 och 50 procent som svarar ja. 

Min röst påverkar hur barnen agerar.

Lärare blir trötta i rösten, får ont, blir hesa, måste harkla sig mycket och många har upprepade halsinfektioner. Och man upplever att man inte kan lita på sin röst. 

– Det tycker jag nästan är mest problematiskt, för det gör något med hela ens kommunikation om man aldrig vet hur det kommer ut. 

Ibland stöter man på påståendet att lärarens viktigaste verktyg är just rösten. Viveka Lyberg Åhlander håller med, om hon får lägga till de ickeverbala verktygen som kan vara nog så viktiga för att föra fram ett budskap. 

– Rösten och den icke-verbala kommunikationen, kroppsspråket om man så vill, är de signaler vi skickar budskapet med. 

Du drog parallellen till teaterelever. Förutom att lära sig röstvård kan man tänka sig att de även får lära sig hur man använder rösten för att väcka intresse, skapa uppmärksammahet och så vidare. Skulle lärare också ha nytta av det? 

– O, ja! Att jobba med röstens dynamik är jätteviktigt. Bara detta att förstå att det ger mer pondus om jag låter mörkare. Det reagerar barn på. Det är viktigt att ha den vetskapen, att min röst påverkar hur barnen agerar. Det är till exempel mycket bättre att gå ner i röstläge och tala lugnare än att gå upp i falsett och hojta. Det sparar både din röst och barnens. Och de agerar förmodligen lugnare också.

– Jobbar du medvetet med de effekter du kan få med rösten kan du göra jättemycket, men man måste veta om att man kan det och förstå att rösten har en stark effekt på oss alla.

* * * SEX TIPS – SÅ TAR DU HAND OM RÖSTEN * * *

1) Prata med din arbetsgivare

  • Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att arbetsmiljön fungerar. Hur ser ljudmiljön ut? Mycket handlar om rumsakustiken. Är den dålig måste läraren anstränga sig extra för att göra sig hörd. Prata om detta med kollegorna. Är ni fler som upplever problem? Det här är så vanligt att man inte alltid tänker på det, men man skulle aldrig acceptera att alla gick omkring med ont i huvudet på grund av dålig ventilation. 

2) Se över bullernivån i klassrummet

  • Bullernivåer i klassrummet är det lärarna själva säger är jobbigast. Här kan man göra en del själv. Hur låter vi i klassen? Det kan låta mycket bara av att eleverna går och hämtar pennor. Det är viktigt att ha en ljudnivå som gör att man slippa överösta en massa onödigt buller. 

3) Tala avspänt 

  • Försök att prata med mörk och avspänd röst. Det är inte så lätt alla gånger, framförallt inte om man själv är uppe varv, men försök. Din röst påverkar hur barnen agerar och går du nu ner i röstläge och talar lugnare så spar det både din röst och barnens – och de agerar förmodligen lugnare också. 

4) Ta pauser 

  • Lägg in pauser så att rösten får vila. Växla mellan att vara den som drar gruppen och andra aktiviteter där du inte behöver prata lika mycket. Och när du talar, pausa lite mellan meningar, ta en klunk vatten. De här pauserna betyder mycket, även om det bara handlar om mikropauser. Och om man upplever att man har problem med rösten, försök vila rösten på lunchrasten – ta en stund för dig själv. 

5) Förstärk med kroppsspråket och ”använd rummet” 

  • Många jobbar med ickeverbala signaler för att förstärka det man säger. Rösten tillsammans med den ickeverbala kommunikationen är de signaler vi använder för att skicka budskapet. Bestäm till exempel, när jag ställer mig här, då ska ni vara tysta och lyssna. Tänk också på att ”använda rummet” genom att fundera på var rösten bäst reflekteras – som med ryggen mot whiteboardtavlan – den hjälper till att få ut rösten, eller vid ett fönster. 

6) Använd ljudutjämningssystem

  • Det är ett slags högtalarsystem som förstärker de delar av spektrum där konsonanterna ligger – och gör att läraren får en liten förstärkning av rösten. Det är bra både för lärare och elever. Du kan slappna av lite i rösten och må bra och barnen hör dig oavsett var i klassrummet de sitter. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Ny satsning ska stärka skolans sexualundervisning

Kompetensutveckling

Sex- och samlevnadsundervisningen är en utmaning för många lärare och behovet av kompetensutveckling är stort.
För att vända trenden satsar RFSU på riktade insatser till lärare för att höja kunskapen inom området.

Annons
Annons

Sara Bruun: Vi måste våga nämna trollet vid dess namn

Blogg

”Vi får inte ducka för att lyfta upp jobbiga saker av rädsla för att till exempel bli rasiststämplade”, skriver Sara Bruun.

Annons

Vänersborg ska spara – genom minskade sjukskrivningar

Budget

I nya budgeten ska Vänersborg spara nästan 10 miljoner på läromedel, kompetensutveckling – och minskade sjukskrivningar.

Kornhall: Så ser jag på punkterna om skolan i överenskommelsen

Skolpolitik

Per Kornhall går igenom överenskommelsen – punkt för punkt om skolan – som kan ligga till grund för att en S/MP-regering.

Annons
Annons

Utredning: Förslag om statlig skola

Förstatligande

Förslag till förstatligande av skolan är del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Liberalerna. Det bekräftar Liberalernas utbildningspolitiska talesperson Roger Haddad för Skolvärlden.

Annons

Kravet på mer undervisningstid tas bort: ”Glädjande”

Arbetsmiljö

Det kritiserade lönekriteriet om mer undervisningstid för lärare i Uppsala skrotas. 
– De signaler jag fått är att det har upplevts som stressande snarare än att det är utvecklande, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör i Uppsala kommun.

Så vände Gotland syv-krisen

Syv-brist

För två år sedan fanns det inte en enda behörig studie- och yrkesvägledare på Gotlands grundskola. Idag är situationen en annan.

Mors dag och kanelbullar – är de en del av vårt uppdrag?

Ny blogg

Vilka dagar och högtider ska vi i skolan uppmärksamma i undervisningen? Födelsedagar, mors dag och kanelbullar – är de en del av vårt uppdrag? Karin Boberg är ny bloggare på Skolvärlden.

Skolinspektionen

Staten tar över problemskola: ”En viktig markering”

Skolinspektionen

Problemen på en skola i Botkyrka har visat sig så allvarliga att Skolinspektionen går in och tar över – något som aldrig gjorts tidigare. 
– Jag tror att det här är en viktig markering, säger Peter Bergander, kommunombud för LR i Botkyrka.

Skolinspektionen: Unikt att problemen fortsatt under så lång tid

Skolövertagandet

Trots upprepande anmärkningar och vitesförelägganden har Botkyrka kommun inte åtgärdat bristerna på Storvretskolan, som nu tas över av Skolinspektionen.
­– Det handlar om elevernas rätt till en god undervisning, säger Jukka Kuusisto på myndigheten.

Botkyrka efter det unika beslutet: ”Det är tungt”

Skolinspektionen

För första gången har Skolinspektionen tagit beslutet att gå in och ta över en kritiserad skola för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Forskning: Lärarna ser brister i sin egen undervisning

Forskning

Ny forskning visar att lärare är självkritiska till sin egen undervisning i NO-ämnena. Samtidigt slår lärarna fast att de saknar stöd för att arbeta språkutvecklande med eleverna.

Nya förslag: Så vill Skolverket förändra kursplanerna

Kurs- och ämnesplaner

Skolverket har presenterat förbättringar som man vill göra av kurs- och ämnesplaner. Bland annat vill myndigheten se en ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna. 

”Likabehandlingen börjar med språket”

Debatt

”Vi kan inte passivt stå vid sidan av den ’digitala skolgården’ och iaktta när en normalisering av begrepp och uttryck som går emot våra mänskliga värden börjar formas”, skriver rektorn Peter Heddelin.

Kommentera

Så ser Skolsverige på det nya året

Enkät

Ett år är till ända. Skolvärlden frågade centrala personer i skolans värld om 2018 blev som de hade hoppats. Och vad de önskar för 2019. 

Mest läst 2018

Här är de 15 mest lästa artiklarna 2018

Mest läst 2018

Lågaffektivt bemötande, lärarlöner och NPF. Här är listan på de 15 mest lästa artiklarna på Skolvärldens webbplats under 2018.

Forskning: Rollerna lärare går in i när de skriver omdömen

Bedömning

Lärare iklär sig fyra olika roller när de skriver elevomdömen, visar ny forskning. Enligt språkforskaren Annelie Johansson är det mest professionella att bemästra de alla. 

Terminsavslutning: Du vet att du är lärare när…

Lista

Höstterminen har bjudit på många minnen. Några fina, och några som du helst vill glömma så fort som möjligt. Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Lagar

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Skolverket kritiseras för de läckta nationella proven

Nationella prov

Riksrevisionens granskning visar att Skolverket brister i arbetet mot spridningen av nationella proven. Men myndigheten tror att man är på rätt väg med att bryta trenden.

Nytt förslag: Slopa karensavdraget för lärare

Budget

Lärare är i högre grad utsatta för smittorisk än andra yrkesgrupper, därför borde karensavdraget slopas för skolpersonal menar Sverigedemokraterna.
– Det är inte rimligt att lärarna själva ska få stå för kostnaden, säger Patrick Reslow som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Debatt: Betygen måste bli rättssäkra

Debatt

Svensk skola är i behov av ett system där allt fler prov rättas centralt av oberoende examinatorer, skriver Olle Bring, riksordförande Moderat Skolungdom.

Kommentera

Så påverkar budgeten dig som lärare

Budget

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

”Villkoren måste förbättras för att locka fler till läraryrket”

Debatt

”Menar vi allvar med att lyfta yrkets status, locka de bästa studenterna till att söka lärarutbildningen så måste även villkoren för lärarna förbättras”, skriver Roger Haddad (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Kommentera

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Betyg och bedömning

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning?
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Lärarlöner

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner.
– Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare, säger rektorn Lena Schmidt.

Skolan kraftsamlar för allas rätt att funka olika

Musikhjälpen

Från 3 miljoner 2008, till 74 miljoner förra året. Varje år sedan starten har Musikhjälpen slagit rekord. I år kommer flera initiativ från skolans värld. 

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Arbetsmiljö

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft.

Faktorerna som påverkar ett barn som inte kommer till skolan

Hemmasittare

Alexander Skytte skriver om hur skolan kan arbeta för att förhindra att elever inte kommer till skolan: ”Om vi vill ha tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro måste vi vara beredda på att ändra vårt sätt att jobba.”

Här tas tekniken på allvar

NO och teknik

På de flesta skolor för teknikämnet en undanskymd tillvaro och elevernas intresse dalar i takt med att de blir äldre. I Mörrum utanför Karlshamn har man vänt trenden – med hjälp av 3D och en förändrad lärarroll. 

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Intervju

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt. 
– Jag kan ju inte bara sitta still, det är roligare att undervisa, säger han.

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Gymnasiet

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Relationer

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 

Arbetsuppgifter

Lärarna: ”Vår tid går till annat än undervisning”

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra. Över 80 procent av lärarna använder
delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika aktiviteter, visar en ny undersökning.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid

Undersökning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Rektorn: Är Skolverkets nya allmänna råd förenliga med skollagen?

Debatt

”Separera inte lärarens ämneskompetens och hens rättighet till bedömning om allmänna råden ska vara gångbara fullt ut”, skriver rektorn Jens S West.

Kommentera

En julsaga

Debatt

”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Kommentera

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Debatt

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Kommentera

Rosa bussen ska öka likvärdigheten i utsatta områden

Digital kompetens

En rosa buss ska få fler mellanstadieelever i utsatta områden att intressera sig för programmering.
– Vi vill bidra till en jämlik utbildning, säger Maria Olsson.

Skolresultaten pekar uppåt i ny rapport

Positiv trend

Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport om grundskolan från SKL.

Sociala medier – därför måste även yngre barn få kunskaper i bild

Debatt

Vi lever med en visuell kommunikation i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Därför måste skolan ta bildämnet på allvar och ge även yngre barn bildkunskaper”, skriver författaren Torhild Elisabet Sandberg.

Kommentera

Rapport: Högpresterande elever saknar utmaningar i skolan

Rapport

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera av landets skolor, visar en granskning från Skolinspektionen. 
– Sverige ligger sist i hela världen när det kommer till frågor som rör särskilt begåvade och högpresterande elever, säger pedagogen Mona Liljedahl.

Så förhindrade de hundratals gymnasieavhopp

Avhopp

Satsningen ”Plugga klart” tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Resultatet: 720 av dem är kvar i skolan. – Det handlar mycket om att skapa relationer och vara lyhörd, säger Sebastian Wass, en av lärarna som deltar i satsningen.

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.

Elvira, 18: ”Det är dags att vi börjar tänka på lärarna”

Debatt

”Lärare undervisar Sveriges framtid och det är dags att vi börjar tänka på dem. Lärarutbildningen måste ställa högre krav”, skriver 18-åriga Elvira Löwenadler.

Kommentera

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola. Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Arbetsmiljö

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Högsäsong för betygsfrågor – det vill lärarna veta

Betygsättning

Det drar ihop sig till betygsättning på landets skolor. På Skolverket märks det genom att fler lärare hör av sig med frågor – och i år har de en lite annan karaktär än tidigare.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons