”69 procent av de privatanställda lärarna håller tyst”

Alla lärare bör ha samma meddelarskydd, oavsett om de är privat eller offentligt anställda.
Det menar Metta Fjelkner som är ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Häromåret genomförde Lärarnas Riksförbund en undersökning bland sina medlemmar som bland annat visar följande:

• Av de offentligt anställda lärarna uppger 53 procent att de inte skulle våga uttala sig offentligt i media om de var missnöjda med sin arbetsgivare/skola. Bland privatanställda lärare är motsvarande andel 69 procent.

• Över hälften av lärarna tror att negativ kritik mot den egna skolan/arbetsgivaren leder till repressalier från arbetsgivaren.

– Jag tycker att det är mycket alarmerande siffror, inte minst med tanke på att det handlar om en yrkesgrupp som ska stå för barn- och ungdomars demokratiska fostran. Hur ska lärarna kunna lära eleverna kritiskt tänkande när de själva är rädda för att kritisera förhållanden i skolan som de är missnöjda med, säger Metta Fjelkner.
Hon menar att anställda inom privata skolor bör ha samma skydd för sina demokratiska rättigheter som anställda inom offentlig verksamhet.
– Visserligen är friskolorna privata. Men de arbetar på offentligt uppdrag och med offentlig finansiering. Därför bör meddelarskyddet gälla där på samma sätt som
i den offentliga skolan.
På en fråga från Skolvärlden om det grundlagsfästa meddelarskyddet bör utökas till att även omfatta anställda vid friskolor hänvisar flera av de borgerliga ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott till den pågående så kallade Lex Sarah-utredningen för skolan.
– En Lex Sarah för skolan är en helt annan sak och handlar inte om meddelarskyddet, säger Metta Fjelkner, som vill att det tillsätts en stor parlamentarisk utredning som undersöker vilka resultat de senaste årens reformer på skolområdet har fått.
– Det handlar om allt från kommunaliseringen till valfrihets- och friskolereformerna. Utredningens uppdrag bör vara att så brett som möjligt genomlysa vilka konsekvenser reformerna har fått. I det sammanhanget bör man även ta upp meddelandeskyddet för anställda inom friskolorna.

Kommentera