Skolverket

79 procent av sjätteklassarna godkända

Drygt 79 procent av eleverna i årskurs 6 blev godkända i alla ämnen de har läst. Bäst betyg fick eleverna i engelska, medan betygen i de naturorienterande ämnena och matematik har sjunkit. Det visar ny statistik från Skolverket. 

Våren 2014 är det andra året som Skolverket samlat in terminsbetyg för elever i årskurs 6. Totalt har betyg för 98 000 elever samlats in.

Statistiken visar att drygt 79 procent av eleverna blev godkända i alla ämnen de har läst, det vill säga fick betyget E eller bättre.

Den visar också att betygssnittet i de naturorienterande ämnena har sjunkit från 13,5 poäng i fjol till 12,7 poäng våren 2014 och i matematik från 13,7 poäng till 13,0 poäng. Bäst betyg fick eleverna i engelska där närmare 14 procent fick betyget A och 20 procent fick det näst högsta betyget B.

Samtidigt var närmare 9 procent som inte blev godkända i engelska. Lika många blev utan godkända betyg i matematik.

Mest ökade betygen i hem- och konsumentkunskap – från 12,9 poäng i fjol till 13,4 poäng i år.

Andra ämnen som eleverna fick ett högre genomsnittligt betyg i våren 2014 är: svenska, historia, slöjd och musik.

35 procent av de elever som har invandrat till Sverige efter ordinarie skolstart blev godkända i alla ämnen. Bland elever som invandrat till Sverige före ordinarie skolstart klarade över 70 procent godkänt i alla ämnen.

Sju procent av eleverna som inte nådde godkänt har anpassad studiegång, vilket innebär att skolan frångår timplanen för en elev, till exempel genom att ta bort ämnen.

Läs mer på Skolverkets webbplats, där finns statistiken även nedbruten på läns, – kommun- och skolenhetsnivå.

Kommentera