Annons

8 av 10 mattelärare osäkra på att lära ut programmering

Publicerad 4 september 2017

Fakta

Siffror från undersökningen

Hur säker känner du dig på vad det innebär att undervisa enligt följande nya centrala innehåll: "Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.”

 • Ganska osäker 29 %
 • Mycket osäker 51 %

Hur säker känner du dig på vad det innebär att undervisa enligt följande nya centrala innehåll: "Programmering i olika programmeringsmiljöer."

 • Ganska osäker 28 %
 • Mycket osäker 56 %

Hur säker känner du dig på vad det innebär att undervisa enligt följande nya centrala innehåll: "Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning."

 • Ganska osäker 29 %
 • Mycket osäker 57 %

"Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av modellering av realistiska situationer, såväl med som utan digitala medier och verktyg och programmering”.

 • Ganska osäker 42 %
 • Mycket osäker 22 %

 

Detta kräver Lärarnas Riksförbund

 • Att Skolverket får i uppdrag att upphandla akademisk utbildning med tydligt fokus på programmering i matematikämnet.
 • Att denna utbildning är ämnesspecifik och behandlar såväl programmeringens grunder som metodiken att lära ut programmering.
 • Att utbildningen går att läsa på deltid och distans, då studierna måste kunna kombineras med arbete.
 • Att staten står för hela finansieringen, så att lärarna får möjlighet att ta del av kompetensutvecklingen. Detta är ett nytt område för lärare och huvudmän och då ska finansieringsprincipen gälla fullt ut.

Relaterat

Sju av tio högstadielärare i matematik saknar utbildning i programmering. Och åtta av tio mattelärare på högstadiet känner sig osäkra inför att undervisa i ämnet.
Det visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Höstterminen 2018 är det skarp läge för de lärare som ska undervisa i programmering. Framförallt matematikämnet, från årskurs ett till och med gymnasiet, får flera tillägg i kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll. Men långt ifrån alla matematiklärare känner sig väl förberedda för att undervisa i programmering, det visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjort bland sina medlemmar.

54 procent av de tillfrågade lärarna svarar att de inte läst någon programmering själva överhuvudtaget. Sett enbart till högstadielärarna är det nästan sju av tio som helt saknar utbildning i programmering. Läget är något bättre bland gymnasielärarna där fyra av tio saknar utbildning.

Endast 13 procent, totalt sett, svarade att programmering ingick i deras lärarutbildning.

Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund och själv lärare i matematik, säger att hon inte är speciellt förvånad över resultatet.

– Programmering är ju något som kommit in i ämnet på senare år. Många verksamma matematiklärare läste sin utbildning under en tid då detta inte alls ingick. Det finns ett stort behov av fortbildning och kompetensutveckling. Dels för dem för vilka detta är helt nytt men även om man läst lite i sin utbildning kan det ligga långt tillbaka i tiden.

Lärarna fick också svara på hur säkra de känner sig på att undervisa enligt det nya centrala innehållet. På frågan ”Hur säker känner du dig på vad det innebär att undervisa enligt följande nya centrala innehåll: Programmering i olika programmeringsmiljöer." Svarade 28 procent ”ganska osäker” och 56 procent ”mycket osäker”.

Totalt sett visar undersökningen att fler än åtta av tio matematiklärare på högstadiet känner sig osäkra på vad det innebär att undervisa enligt ämnets nya centrala innehåll. Motsvarande siffra för gymnasielärarna är sex av tio.

– En del lärare har haft programmering som intresse och testat tillsammans med eleverna. Men eftersom det inte funnit inskrivet i läroplanerna är det långa ifrån alla som gjort det, säger Sara Svanlund.

Nu måste det till kompetensutveckling, poängterar hon.

– Men det kommer ta tid innan alla fått fortbildning. Det är en kort inkörsperiod och det kommer ta tid för huvudmännen att fortbilda alla sina lärare.

Lärarnas Riksförbund kräver nu i en skrivelse riktad till utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström en rad åtgärder. Bland annat vill man att Skolverket ska få i uppdrag att upphandla en akademisk utbildning med tydligt fokus på programmering i matematikämnet, att utbildningen går att läsa på deltid och distans samt att staten står för hela kostnaden.

Utbildningsminister Gustav Fridolin fick frågan om kompetensutvecklingsinsatser när han i våras presenterade förslaget om att införa programmering på schemat.  

– Huvudmännen har nu ett drygt år på sig. Skolverket är redan i gång med att se till att den typen av kompetensutveckling finns, sa han då till Skolvärlden, och tillade att en stor utmaning blir att se till att lärarna verkligen får tid till kompetensutvecklingen.

– Och att säkerställa att lärare verkligen får tid att dela sina verktyg med varandra. Det finns många engagerade och kunniga lärare, men som så ofta i skolan är det svårt att hitta tiden för att verkligen dela verktygen med varandra. Det är det huvudmännen måste se till händer.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons