barn_smartphone_high
MIK

95 procent av 11-åringarna har egna smartphones

Under ”MIK-veckan” lyfter Statens medieråd vuxnas ansvar att rusta barn och unga för dagens medievärld. Myndighetens undersökning visar att barn konsumerar medier på samma sätt idag som tonåringar gjorde för ett par år sedan.

MIK-veckan

MIK-veckan sker i samband med Safer Internet Day den 10 februari, en dag som firas i 100 länder i hela världen.

Statens medieråd erbjuder lektionsupplägg, digital fortbildning och mer om MIK på:
mik.statensmedierad.se.

”Uppdrag MIK” är ett quiz som man kan använda för arbeta med de här frågorna direkt i elevernas egna mobiler:
www.uppdragmik.se

Siffrorna som Statens medieråd släpper idag visar att snart sagt varje svensk 11-åring har hela världens information – och desinformation – ständigt tillgänglig i fickan. MIK-veckan sätter fingret på barns och ungas medievardag samt medie- och informationskunnighet (MIK).

– De här 11-åringarna möts av samma information som vi gör. Barn och unga befinner sig mitt i ett informationskrig och de behöver nya kunskaper och förmågor för att värdera det de ser. Det är viktigt att kunna se vad som är propaganda, vara källkritisk, att ha ett kritiskt raster, säger Ulrika K Engström, projektledare för MIK-veckan.

Myndighetens fokusgrupper och referensgrupper visar på en ökad efterfrågan från lärare att bli stärkta i sin egen källkritik, och en frustration över att inte ha verktygen eller kunnandet för att involvera elevernas medievardag i undervisningen.  Det första lilla steget menar Ulrika K Engström är att börja prata om det med kollegorna. Att exempelvis låta det som elever säger i sociala medier ta plats i samtalet ”off line”.

– Skolan måste verkligen gå in och ta en aktiv roll, och bli bättre på att förhålla sig till elevernas vardag. Vi pratar inte om ett framtidsscenario, utan det är just nu vi rustar den här generationen. Det vi försöker göra som myndighet är att tillhandahålla kunskap och material som kan hjälpa skolorna att få igång sin egen process.

Att teknik och internet i vissa specifika situationer mer stjälper än hjälper i skolsammanhang ger inte skolan rätt att ignorera dess existens, resonerar hon.

– Jag tror att alla lärare vet vad som fungerar bäst i just deras elevgrupp. Samtidigt är det här en medievardag som inte går att stänga av helt. Man måste förhålla sig till den. Det är klart att man ibland kan behöva stänga av mobilen under en lektion, men det är inte en långsiktig lösning att bara tänka bort tekniken. Skolan har ett stort ansvar, som är lagstadgat. Därför måste man en plan, ett långsiktigt tänkande.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm