Ylva Pettersson

”Administrationen inte problemet”

"Jag tror att det inneburit ett jättetapp för lärarnas status att vi har förvandlats till skrivbordsbundna arbetare istället för att vara professionella, fria yrkesutövare", säger Ylva Petterson. 

Hur reagerar du på resultatet?

– Jag blir lite ledsen för jag inser att det kommer att leda till att skolan svartmålas i pressen på ett sätt som jag inte tycker är rättvisande för den skola som jag känner. Men självklart är det väldigt allvarliga siffror. Vi måste titta på varför det ser ut så här och vad man skulle kunna göra åt det. Då är det jätteviktigt att man ser på det ur ett vetenskapligt perspektiv, så det inte blir ett politiskt eller ideologiskt slagträ.

– Jag tycker också att man ska vara medveten om att Pisa mäter väldigt smala förmågor och kunskaper och att man missar stora delar av de förmågor, kunskaper och kvalitéer som svenska elever har. Det betyder inte att vi kan bortse ifrån resultatet och säga att vi är bra på allt det andra. Men vi måste komma ihåg att Pisa inte säger allt om skolan.

Man pratar mycket om att höja lärares status och lön, minska administrationen och ge lärare större frihet. Skulle det påverka situationen?

– För mig är administrationen inte problemet. Den är ofta knuten till min verksamhet och jag vill inte lägga det på någon annan. Det som skulle underlätta för mig är dels fler speciallärare. Men det stora problemet för lärare i dag är att vi inte har något tak för hur många elever och kurser som läggs på en lärare.

Är det stor skillnad mot tidigare?

– När jag började var lärarna oerhört fria, jag hade mina lektioner men resten av tiden disponerade jag över själv – och använde till samarbete med kollegor och till fortbildning till exempel. I dag har jag istället arbetsplatsbunden tid och bokas upp för uppgifter där jag inte själv kan bestämma vad som är viktigast. Det tror jag är ett gigantiskt kvalitetstapp för skolan och ett jättetapp för lärarnas status, vi har förvandlats till skrivbordsbundna arbetare istället för att vara professionella, fria yrkesutövare.

Hur påverkar det elevresultaten?

– Det blir mycket sämre så klart Jag har nu en arbetsplatsbunden tid som styrs utifrån fastlagda kalendarium och konferensscheman. Jag kan inte hjälpa Pelle med det han inte förstod för jag ska sitta på en förbokad konferens som kanske inte ens knyter an till min egen verksamhet. Det är klart att det slår hårt mot eleverna.

Vad önskar du för skolan framöver?

– Om jag hade ett trollspö så skulle jag börja med att återinföra någon form av tak för hur mycket en lärare kan undervisa och ta bort den arbetsplatsbundna tiden. Istället skulle jag låta lärare göra professionella bedömningar av vad de bäst ska använda sin arbetstid till. Det tycker jag är det viktigaste.

Ylva Petterson är gymnasielärare i historia och kulturhistoria på Katedralskolan i Skara.

 

Kommentera