academeia_loggor
Replik

Aktiebolag ska inte användas som driftsform för skolor

Vinster i skolan bör återinvesteras, men aktie- och riskkapitalbolag bör överhuvudtaget inte användas som driftsformer för skolverksamhet, skriver debattörerna.

Fem dagar efter avslutad kongress skriver Robin Smith, ledamot i förbundsstyrelsen, en debattartikel om att vinster i skolan bör återinvesteras. Detta i linje vad vi i LR och otroligt många fler fört fram i åratal nu. Samtidigt förbigås ett nytt och mycket viktigt kongressbeslut: aktie- och riskkapitalbolag bör överhuvudtaget inte användas som driftsformer för skolverksamhet.

De stora aktiebolagskolornas verksamhet bygger på att hålla nere personalkostnader genom lägre lärartäthet, lägre lärarlöner, lägre andel behöriga lärare, lägre tillgång på speciallärare, avsaknad av skolbibliotek etc, så att de på detta sätt kan ta ut vinst till sina ägare.

Ansvaret vilar tungt på de politiker och organisationer som förvandlat en av världens mest framgångsrika och likvärdiga skolor till en vinstmaskin åt aktiebolag samtidigt som resultaten sjunker och segregationen ökar. Ska vi få stopp på detta duger det inte med att bara tala om att återinvestera vinsten i verksamheten. ”Återinvestera” gör ju redan de stora skolkoncernerna, men då för att expandera sina skolkoncerner och inte för att förbättra utbildningen.

”Det går ju inte att kontrollera dessa vinstdrivande företag. Snälla, vi har väl alla sett Uppdrag granskning”, löd till exempel ett inlägg på kongressen.

Lärarnas Riksförbunds kongress var tydlig. Det räcker inte att ställa krav på återinvestering av vinster eftersom företagen redan säger sig återinvestera vinsterna. Det handlar istället om ett systemfel som måste åtgärdas. Detta kräver bland annat att aktie- och riskkapitalbolag inte används som driftsformer för skolverksamhet. Att ta upp vinstfrågan utan att med ett ord nämna detta viktiga kongressbeslut riskerar att vilseleda. Det finns även en risk att det kan tolkas som en ovilja att ta kongressens beslut på allvar.

Britt-Marie Selin, kongressdelegat Stockholm stad

Magnus Ekblom, kongressdelegat Stockholm stad

Kristina Ringqvist, kongressdelegat Stockholm stad

Anne-Marie Gustafsson, kongressdelegat Stockholm stad

Marie Leuf, kongressdelegat Stockholm stad

Irene Ziverts, kongressdelegat Stockholm stad

Anna Gräslund, kongressdelegat Stockholm stad

Isak Skogstad, kongressdelegat LR Stud

Alexandra Alexandersson, kongressdelegat LR Stud

Sara Olsson, kongressdelegat LR Stud

Amalia Santesson, kongressdelegat LR Stud

Gabrielle Scherstein, kongressdelegat LR Stud

Mimmi Rönnqvist, kongressdelegat LR Stud

Elias Hedengård, kongressdelegat LR Stud

Sofie Markstedt, kongressdelegat LR Stud

Lina Westerlund, kongressdelegat LR Stud

Freddy Grip, kongressdelegat LR Stud

Tim Magnusson, kongressdelegat LR Stud

Kommentera