Kulturella möten

Aktivt skapande gav stipendium till Frankrike

Genom musik och språk kopplar de samman olika kulturer. Nu belönas högstadielärarna Ola Landén och Andreas Lång på Tullbroskolan i Falkenberg med ett stipendium för tre dagars fortbildning i franska La Rochelle.

– Det känns jättekul. Vi arbetar med en scen- och mediaprofil som går ut på aktivt skapande. Där har vi ett projekt som utgår från mänskliga rättigheter som vi vill att eleverna ska fundera kring för att skapa musik och text, säger franskläraren Andreas Lång.

Tillsammans med musikläraren Ola Landén tar han upp aktuella samhällsfrågor, som fredspristagaren Malala, i det skapande arbetet med eleverna.

Kollegorna tilldelas nu ett fortbildningsstipendium av Lärarnas Riksförbund och Fransklärarföreningen för att delta på en tredagars fortbildning i franska i La Rochelle vid franska Atlantkusten i januari. Fortbildningen ”La Chanson francophone” kretsar kring franskspråkiga visor.

Förhoppningen är att det ska ge inspiration och utveckla undervisningen.

– Mycket idag handlar om kulturella möten. Det är viktigt att man skapar en öppenhet för var och ens egenart och förstärker det. Den skapande skolan kräver mycket engagemang, men har också ett befriande arbetssätt. Det ger så mycket till det vi ska sätta betyg i sen och utvecklar eleverna, säger Andreas Lång.

Kommentera