Inkludering

”Alla barn kan utvecklas med rätt stöd”

Hur ska jag räcka till? är den vanligaste frågan lärare ställer sig när de handlar om inkludering.
– Jag vill hellre prata om tillgänglighet och att handskas med olikheter, säger Fredrik Ahlén, författare av en ny bok om inkludering.

Fredrik Ahlén har en bakgrund som SO-lärare i årskurs 4-9 men arbetar nu som biträdande rektor vid en f-6 skola i Huddinge. Han är också författare till två böcker. Den senaste, Hellre små steg än stora kliv – inkluderande undervisning och lärande, handlar om hur lärare kan arbeta för att alla elever ska lyckas i skolan.

– För mig betyder ordet inkludering att försöka handskas med olikheter. Människor är individer med olika erfarenheter och lärare och skolan måste förhålla sig till det. För mig betyder ordet inkludering tillgänglighet och hur vi kan skapa en tillgänglig skola för alla.

Boken har vuxit fram under många år och den bygger på Fredrik Ahléns egna erfarenheter från klassrummet, där han arbetat med barn i behov av särskilt stöd, men också från möten med lärare runt om i Sverige.

– Jag har föreläst om inkludering i många år och då har jag samlat på mig lappar med frågor från lärarna. Jag har hundratals lappar som jag nu har sökt svaren på, via forskning och min egen erfarenhet. Boken bygger på detta, berättar han.

Den vanligaste frågan från lärarna är hur de ska räcka till.

– De säger ”jag har 28 elever i klassen, jag är inte en bläckfisk. Hur ska jag räcka till för alla som behöver mig”. För att klara av att få med alla elever tycker jag att vi måste balansera individens och gruppens behov. Men vi måste även stötta lärarna för att de ska kunna möta de här utmaningarna och skapa ett bra klimat.

Fredrik Ahléns viktigaste inkluderingsråd är att lärare ska börja varje lektion med att ställa tre enkla frågor: vad, hur och varför?

– Vad ska vi göra nu? Hur ska det gå till? Och varför gör vi det? Om vi startar lektionerna med detta får eleverna chans att vara med. Det handlar inte om att de här barnen med särskilda behov inte är begåvande. Det handlar om att vi måste anstränga oss, menar han.

Motivation och inspiration är andra nycklar för att lyckas med inkludering.

– Alla barn kan utvecklas! Men de måste få rätt stöd och vi i skolan måste sluta se på barnen som att det är barnen som måste förändras. Det är i stället vi som ska anpassa oss och skolmiljön efter dem.

Fredrik Ahlén menar också att den pedagogiska personalen måste få hjälp och stöd av skolans ledning.

– Alla måste dra åt samma håll och dela en idé kring inkluderingen. Sedan kan vi inte göra allt på en gång, men små steg kan vi alla ta.

I kväll föreläser Fredrik Ahlén om sin bok och sina erfarenheter på Stockholms stadsbibliotek. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm