klassrum_skola_elev
Lärarexamen

Allt färre grundskolelärare har examen

Grundskolelärarna är fler än någonsin, men aldrig har färre haft lärarexamen under de senaste 30 åren än nu, visar siffror från SCB. Av de som nyanställdes förra året hade bara 35 procent en lärarexamen. 
– Jag tycker det är väldigt tragiskt att ett av Sveriges viktigaste yrken inte är tillräckligt attraktivt, säger Sara Svanlund på Lärarnas Riksförbund. 

Andel lärare i grundskolan med lärarexamen:

1990: 91 procent.
1995: 91 procent.
2000: 83 procent.
2005: 83 procent.
2010: 84 procent.
2015: 82 procent.
2019: 78 procent.

Källa: SCB

Förra hösten fanns det fler verksamma grundskolelärare än någonsin, drygt 104 000. Men i takt med att lärarkåren har vuxit har andelen lärare med examen sjunkit och var 2019 nere i 78 procent. Något som kan jämföras med toppnoteringen 93 procent 1993. Inte sedan mätningarna började för 30 år sedan har det varit färre, visar en sammanställning från Statistiska centralbyrån, SCB. 

– Det handlar om att samhället och politiker inte prioriterar läraryrket tillräckligt. Att det har blivit den här bristen har vi flaggat och informerat om. Vi har sett det ganska länge, säger Sara Svanlund, andra vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund. 

Om det inte händer något på det beslutande planet tror hon att lärarbristen är något vi kommer att vänja oss vid en lång tid framöver.

– Politiker och huvudmännen har inte tagit problemet på allvar. De försöker hantera konsekvenserna av lärarbristen genom att anställa obehöriga i stället för att höja ambitionsnivån och förbättra förutsättningarna för läraryrket.

För att det i framtiden ska kunna stå en behörig lärare i varje klassrum är utmaningarna många. Med tolv procent av lärarkåren över 60 år är pensionsavgångar ett av de stora bekymren just nu. En otillräcklig genomströmning till lärarutbildningen är ett annat. 

– Jag tror man dels behöver arbeta långsiktigt för att göra yrket attraktivt, skapa en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för att kunna vara lärare. Dels behövs ett kortsiktigt arbete som man kan göra redan nu, genom exempelvis stärkt elevhälsa, speciallärare och specialpedagogik. Att låta lärare ägna sig åt sitt uppdrag är en annan viktig del, många upplever till exempel att de måste ägna sig åt onödig dokumentation, säger Sara Svanlund.

Men det handlar också om att behålla lärarna inom yrket. Många blir sjukskrivna eller orkar idag inte arbeta kvar till pensionen, enligt Sara Svanlund.  

– Vi har väldigt många som har lämnat yrket, nån sorts omsättning får man räkna med, men det finns de som lämnat på grund av låg lön, hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Vad är det vi behöver förändra för att locka dem tillbaka? För att undervisa är ett fantastiskt och stimulerande yrke.

Kommentera