arbetsformedlingen_0

51 100. Så många lärartjänster fanns att söka på arbetsförmedlingen under våren 2015.

Lärarbristen

Allt fler lediga lärarjobb

Skolorna behöver som bekant fler lärare. Nu visar statistik att antalet lediga lärarjobb under våren ökat med 32 procent jämfört med förra våren. Legitimationsreformen är en av orsakerna.

51 100 lediga lärarjobb fanns att söka under 2015 års sex första månader. Det är 12 600 fler än samma period 2014, skriver TT. Statistiken är framtagen av Arbetsförmedlingen.

– Man kan nog tala om rekord, säger Johan Bissman, sektionschef vid Arbetsförmedlingens analysavdelning till TT.

Ökningen märks i landets alla län och gäller alla typer av pedagoger. Men störst är ökningen i Blekinge och Halland samt i yrkesgrupperna studie- och yrkesvägledare och SFI-lärare.

Grundskolorna sökte förra våren 16 100 lärare. I år är siffran 21 500.

En av de främsta orsakerna bakom siffrorna är enligt TT de skärpta behörighetsreglerna, som innebär att skolornas alla tillsvidaretjänster från och med 1 juli måste ha legitimerade lärare. Dock finns i dagsläget inte tillräckligt många legitimerade lärare.

Ytterligare orsaker som nämns är att barngrupperna blir större samt regeringens lågstadielyft som innebär att 2 miljarder kronor avsätts för ökad personaltäthet. Men det finns en risk att pengarna används på fel sätt, menar Per-Arne Andersson, avdelningschef vid Sveriges Kommuner och Landsting.

– Risken är uppenbar att man bara tar lärare av varandra. Man kanske därför får inrikta sig på att anställa assistenter och andra som kan avlasta lärarna, vilket är lite av en nödlösning, säger han till TT.

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är legitimationsreformen den avgörande orsaken till att efterfrågan på lärare skjutit i höjden, skriver TT. Den är enligt honom i grunden en bra reform, men har skapat oro bland både lärare och arbetsgivare.

Statistiken omfattar endast de tjänster som anmäls till Arbetsförmedlingen, vilket är omkring 30–40 av alla lediga tjänster, enligt myndigheten. Verklig efterfrågan av lärare är med andra ord större.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm