elever_0
Skolorganisation

Ämneslärare från första klass

På F-6-skolan Runstenskolan i Haninge har man bytt från klasslärare till ämneslärare. En omorganisation som lett till flera vinster. 

Omorganisationen gjordes för fem, sex år sedan och var inte, som man skulle kunna tro, kopplad till legitimationsreformen och kravet på behöriga lärare.

– Det blev tungt för klasslärarna att undervisa i alla 16 ämnen själva. Därför tog vi initiativet till att omorganisera skolan, berättar Eva Ferntoft lärare på Runstenskolan i Haninge.

Hon berättar att initiativet kom från klasslärarna som undervisade i alla ämnen. Men förändringen hängde också ihop med trenden med fler kunskapskontroller som nationella prov och andra mätningar.

Lärarna satte sig i respektive arbetslag och gick igenom vilka ämnen de hade behörighet för och vad man ville undervisa i. Och det gick att få ihop det mesta. Musikläraren kommer in utifrån och jobbar deltid på skolan. Annars har arbetslaget nu en lärare i Ma/No för årskurs 1-3, en lärare i SO för årskurs 1-6 och en lärare som har svenska för årskurs 1 och 2 tillsammans med engelska i årskurs 2. Bara för att ta några exempel.

Själv undervisar Eva Ferntoft i trä- och metallslöjd och teknik och har därmed alltid varit ämneslärare.

– Däremot blev det nytt för mig att vara mentor. Tidigare kunde en klasslärare hålla i 25 utvecklingssamtal själv medan jag inte hade några alls, jag hade inget mentorsansvar över huvudtaget. Just den arbetsbördan är jämnare fördelad nu, säger hon.

Mentorseleverna blandas från alla årskurser och träffar sin mentor under en kvart varje morgon. Eleverna har sina mentorsrum som samtidigt är en ämneslärares klassrum, klassrum som har en tydlig prägel av vilket ämne som undervisas där. Efter mentorstiden slut byter eleverna rum till respektive ämnesrum.

Har ni sett några positiva konsekvenser av omorganisationen?

– Ja, absolut. Lärarna ser alla elever på ett annat sätt nu, inte bara sin egen klass. I och med att eleverna följer samma arbetslag från årskurs ett till sex så får vi jättebra koll på och kännedom om eleverna. En annan fördel är att det inte blir lika sårbart för en klass om en lärare blir sjuk, säger Eva Ferntoft.

En annan fördel, som lärarna inte blev medvetna om förrän omorganisationen var gjord, var att de på det här sättet kunde få loss resurstid. De lärare som undervisar i ämnen med mindre undervisningstid fick tid över.

– Vi har fria händer i arbetslaget att använda den tiden hur vi vill. Märker vi att extra resurser behövs i ettan så lägger vi resurstid där, behöver femman extra tid lägger vi den där. Det är något som inte alls existerade innan. När jag är resurs kan jag hamna i vilket klassrum som helst, det är ytterligare ett sätt att lära känna elever som jag annars inte undervisar.

Kommentera